Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна icon

Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна
Скачати 159.58 Kb.
НазваЛектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна
Дата02.08.2012
Розмір159.58 Kb.
ТипДокументиЛектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна

4

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ та ХВИЛІ


4.2

Електромагнітні хвилі.


Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга.

2

[1], Ч.IІ, §§93-99;

§§104-107;

[2], Ч.IІ, §§7.1

4.3

Світлові хвилі. Закони відбивання і заломлення світла на границі двох діелектриків. Природне і когерентне світло. Когерентність. Інтерференція світлових хвиль. Дослід Юнга. Інтерференція світлових хвиль. Інтерференція в тонких плівках.


2

[1], Ч.IІ, §§110,

119-122 [2], Ч.IІ, §§8.1,8.2

4.4

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зони Френеля. Дифракційна решітка. Дифракція рентгенівських променів.

1

[1], Ч.IІ, 125-130,

[2], Ч.IІ, §§8.3

4.5

Поляризація світла. Закон Брюстера. Закон Малюса. Оптично анізотропні речовини. Поляризація світла при подвійному променезаломленні.. Оптично активні середовища. Обертання площини поляризації.

1

[1], Ч.IІ, 134,135

[2], Ч.IІ, §§8.4

5
^

0снови квантової фізики


5.1

Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Спектральна густина енергії випромінювання. Формула Релєя-Джинса. Формула Планка.

1

[1], Ч.ІІI, §§1-7;

[2], Ч.IІ, §§9.1

5.2

Корпускулярна природа світла. Фотони. Явище фотоефекту. Закони фотоефекту. Ефект Комптона. Корпускулярно – хвильовий дуалізм світла.

1

[1], Ч.IІІ, §§8-11;

[2], Ч.IІ, §§9.3,9.3

5.3

Основи квантової механіки. Основні уявлення фізики мікросвіту. Корпускулярно – хвильовий дуалізм речовини і поля. Гіпотеза де-Бройля. Принцип невизначеності. Рівняння Шредінгера. Зміст псі-функції. Частинка в потенціальній ямі. Квантування енергії.

2

[1], Ч.IІІ, §§18-27;

[2], Ч.IІІ, §§10.1,10.2

5.4

Фізика атомів та молекул. Атом водню. Спектр випромінювання атому водню. Квантування моменту імпульсу. Спін електрона. Квантові числа. Принцип Паулі. Періодична система елементів.

2

[1], Ч.IІІ, §§28, 29, 31,36,37; [2], Ч.IІІ,

§§10.1,10.3

5.5

Молекулярні спектри. Рентгенівські спектри. Лазери.

2

[1], Ч.IІІ, §§29-33; [2], Ч.IІІ, §§10.4

6

^ ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА

6.1

Квантові статистики. Статистика Фермі-Дірака. Розподіл Бозе-Ейнштейна. Теплоємність кристалів. Теорія Дебая. Фонони. Поняття про зонну теорію твердих тіл. Власна та домішкова провідність напівпровідників. р-п-перехід.

2

[1], Ч.IІІ, §§45-50; [2], Ч.IІІ,

7

^ ЯДЕРНА ФІЗИКА

7.1

Атомне ядро та його внутрішня будова. Маса та енергія зв’язку нуклонів. Ядерні сили. Радіоактивність. Ядерні реакції. Термоядерні реакції. Елементарні частинки.

2

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 12

7.2

Елементи дозиметрії. Фізична картина світу

2

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 12

Теми практичних занять
зан.

Найменування практичного заняття

Обсяг, год.

Література

^ Завдання до практичного заняття [7]

Домашні завдання [7]

1

Основи геометричної оптики, інтерференція світла

2

[6] [7] [1] [2]

16.4; 16.13; 16.14; 16.19; 16.24

16.1; 16.12; 16.16; 16.20; 16.25

2

Дифракція світла

2

[6] [7] [1] [2]

17.5; 17.6; 17.15; 17.21; 17.23

17.4; 17.9; 17.17; 17.22; 17.25

3

Поляризація світла

2

[6] [7] [1] [2]

18.3; 18.11; 18.13; 18.18; 18.23

18.2; 18.9; 18.12; 18.19; 18.24

4

Закони теплового випромінювання

2

[6] [7] [1] [2]

19.1; 19.11; 19.13; 19.15; 19.21

19.2; 19.9; 19.12; 19.16; 19.22

5

Квантова природа світла. Фотоефект та ефект Комптона

2

[6] [7] [1] [2]

20.3; 20.12; 20.14; 20.21; 20.23

20.4; 20.11; 20.15; 20.19; 20.24

6

Теорія де-Бройля. Рівняння Шредінгера.

2

[6] [7] [1] [2]

21.3; 21.8; 21.14; 21.21; 21.25

21.2; 21.10; 21.15; 21.20; 21.24

7

Атом водню та рентгенівські спектри.

2

[6] [7]

22.1; 22.7; 22.12; 22.18; 22.25

22.2; 22.5; 22.16; 22.17; 22.24

8

Елементи фізики твердого тіла.

2

[6] [7] [1] [2]

23.2; 23.9; 23.14; 23.19; 23.25

23.1; 23.8; 23.16; 23.18; 23.21

9

Будова ядра атома. Радіоактивність.

2

[6] [7] [1] [2]

24.4; 24.8; 24.13; 24.19; 24.23

24.3; 24.9; 24.14; 24.20; 24.22

10

Ядерні реакції.

2

[6] [7] [1] [2]

25.2; 25.4; 25.10; 25.14; 25.19; 25.25

25.3; 25.5; 25.11; 25.15; 25.16; 25.23


^ ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


п/п

Найменування учбово-методичної літератури

Наявн.

прим.

Вид

Контингент
студентів


^ 1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)

[1]

Савельев И.В. Курс общей физики, Т.2-3. – М.: Наука, 1982.

150

Навчальний
посібник

100

[2]

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики, Книги2-3. – Суми: Вид-во Алан-ЕКС, 2003.

100

Навчальний
посібник

100

^ 2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять

[5]

Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. – М.: Наука, 1988.

270

навчальний
посібник

100

[6]

Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М.: Высшая школа, 1981.

150

навчальний
посібник

100

[7]

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. – Посібник до практичних занять з фізики, Частина ІІІ Суми: Вид-во СумДу, 2008

300

навчальний
посібник

100

^ 3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення лабораторних занять

[13]

Лютий Т.В., Панченко Л.М. Лабораторний практикум з фізики. Розділ «Хвильова та квантова оптика» – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

200

навчальний
посібник

150

[14]

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізика». Розділ “Фізика твердого тіла та фізика ядра”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

150

методичні
вказівки

50Дата^ Номери бригад, які виконують лабораторні роботи

тижня

1

2

3

4

5

6

7

8
7

16

16

17

17

18

18

19

20
8

17

17

18

18

19

19

20

16
9

18

18

19

19

20

20

16

17
10

19

19

20

20

16

16

17

18
11

20

20

16

16

17

17

18

19
12

^ Заліковий тиждень
13

21

21

21

21

21

21

21

21
14

22

22

23

23

24

24

24

22
15

23

23

24

24

22

22

22

23
16

24

24

22

22

23

23

23

24
17

Захист лабораторних робіт
18

Заліковий тиждень^ ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬНайменування лабораторної роботи

16

Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона

17

Визначення концентрації цукрового розчину за допомогою поляриметра.

18

Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка.

19

Розрахункова лабораторна робота: «Вивчення законів квантової оптики»

20

Дослідження видимого спектру атому водню

21

Вивчення електронного мікроскопа та визначення довжини хвилі де Бройля.

22

Визначення довжини хвилі лазерного променя за допомогою дифракційної решітки

23

Дослідження температурної залежності опору провідників та напівпровідників.

24

Визначення лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання

25

Захист лабораторних робіт
Оцінювання з дисципліни здійснюється за R = 40K – бальною шкалою. Тобто шкала оцінювання з дисципліни “Фізика” становить:

^ 4-й семестр

ІТ - 40 х4,5=180 (МТ- 40 х5 = 200) балів, які розподілені на модулі навчальної роботи.
п/п

Модульні цикли, його елементи

Термін

контролю

Форма

контролю

Сума

залікових

балів

Заліковий кредит 4 (модульний цикл ІV)

1

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 20 годин)

Тема 4. Електромагнітні коливання та хвилі. Оптика.

Тема 5. Основи квантової фізики

Тема 6. Елементи фізики твердого тіла. Тема 7. Фізика ядра і елементарних частинок.

6-ий

тиждень

поточний контроль (лекції)

5–10

контрольна робота

5-10

(4-8)

2

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 6 годин)

^ Практичні роботи 16-18.

поточний контроль (пр. заняття)

3-6

3

ІДЗ (теоретичне) №4

захист

5-10

(4-8)

Всього по модульному циклу I

18-36

(16-32)

^ Заліковий кредит 5 (модульний цикл V)

1


Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 8 годин)

^ Практичні роботи 19-22.

12-ий

тиждень

поточний контроль

4-8

контрольна робота

5-10

(4-8)

2

Лабораторні заняття:

(обсяг лабораторних занять – 10 годин)

^ Лабораторні роботи 16-20. Електромагнітні коливання та хвилі. Оптика. Квантова оптика

поточний контроль та захист

9–15

3

ІДЗ №5

захист

3,5-7

(2,5-5)

^ Всього по модульному циклу V

20-40

(18-36)

Заліковий кредит 6 (модульний цикл VІ)

1

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять – 6 годин)

^ Практичні роботи 23-25

18-ий

тиждень

поточний контроль


6-12


2

Лабораторні заняття:

(обсяг лабораторних занять – 10 годин). Лабораторні роботи 21-25. Квантова оптика. Елементи фізики твердого тіла. Ядерна фізика.

захист

9-15

контрольна робота

5-10

(4-8)

3

ІДЗ №6
захист

3,5-7

(2,5-5)

Всього по модульному циклу ІІ

22-44

(20-40)
Іспит

40-80

(36-72)

Всього за весняний семестр

100–200

(90-180)


Лектор доц. Ігнатенко В.М.

Завідувач кафедрою ЗЕФ проф. Лопаткін Ю.М.

Схожі:

Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconЛектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна
Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconЛектор /лектор дублер
Причини гострої та хронічної ниркової недостатності у дітей. Критерії клініко-лабораторної діагностики та лікування
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconПро видані співробітниками нні бізнесу
Автор(и): Збарський Василь Кузьмич, Мацибора Віктор Іванович, Чалий Андрій Андрійович, Степасюк Людмила Михайлівна, Рогач Світлана...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconКосенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит”
Косенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит ”
Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи