Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування icon

Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування
Скачати 111.3 Kb.
НазваУдк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування
Дата18.09.2012
Розмір111.3 Kb.
ТипДокументи
1. /sadovski.rtfУдк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування


УДК 65.261.4

З. Садовський,

М. Дражанова,

Вища школа оподаткування,

Академія СТІНГ (Чехія)


Система управління податками чехії та завдання вищої освіти у підготовці кадрів


У статті розглянуто проблеми інтеграції Чехії до європейського простору вищої освіти, зокрема проблеми підготовки кадрів для сфери оподаткування. Визначено особливості підготовки фахівців для сфери оподаткування, виходячи із структури управління податками, законодавчої бази оподаткування в Чехії та завдань, що виникають у зв’язку з переходом на європейські стандарти підготовки податківців.


The article considered the problems of integration of Czech to European space of higher education, problems of the personnel training for the sphere of taxation. Also it was marked that the feature of preparation of specialists of taxes going out from the structure of management by taxes, legislative base of taxation in Czech and tasks which have connection with transition on the European standards of preparation of specialists of taxes


Ключові слова: освіта, Болонський процес, управління податками, податкові консультанти, підготовка кадрів у сфері оподаткування.


Від свого заснування ЄС має чітку позицію щодо виняткового значення освіти спеціалізованої підготовки кадрів та їх впливу на економічну інтеграцію, причому роль освіти в ЄС від тієї доби ще більше зросла та розширюється і надалі. Освіта та розвиток людських ресурсів постійно перебували у центрі уваги як база розвитку економіки, важлива складова її потенціалу, здатність протистояти тиску конкуренції та ринковим факторам. Вища освіта Чеської Республіки на сьогодні перебуває на етапі квантитативного розвитку, гармонізації національної системи, її критеріїв, методів і системи оцінки якості вищих навчальних закладів, спрямованих на управління процесами, розвиток людських ресурсів і входження до відкритого європейського простору освіти.

Одним з напрямів політики ЄС у сфері освіти, що відповідає його традиціям і потребам та впливає на розвиток суспільства, є створення відкритого європейського простору вищої освіти з формуванням реальної системи, здатної підвищити не тільки атрактивність і конкурентоспроможність самої освіти, але потенціал і конкурентоспроможність випускників європейських вищих навчальних закладів на ринку праці – національному, європейському та глобальному.

Для Чеської Республіки на державному рівні з наведених вище документів випливають такі головні завдання:

– розробка освітньо-кваліфікаційної системи на національному рівні;

– реалізація на національному рівні запропонованої моделі зовнішньої оцінки якості, яка виходить із прийнятих стандартів;

– спостереження за трендами розвитку в Європі в межах Болонського процесу та оцінка можливостей їх реалізації в Чехії, оцінка рівня гармонізації та відмінності процесів (у співпраці з Радою вищих навчальних закладів);

– спостереження за розвитком механізму внутрішніх і зовнішніх оцінок у межах Методики комплексної оцінки якості;

– розробка критеріїв, методів та системи оцінки якості вищих навчальних закладів, спрямованої на управління процесами та розвиток людських ресурсів (у співпраці з акредитаційною комісією).

Особливості підготовки фахівців для сфери оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту в Чехії пов’язані, з одного боку, з реструктуризацією народного господарства і існуванням великої кількості мікро-, малих та середніх підприємств, складністю системи оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту і через те необхідністю існування між контролюючим податковим органом і клієнтом системи фірм-консультантів, які надають консультації у питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку, проводять аудит, і виконують усі обов’язки, пов’язані з цим, включаючи представництво у фінансових органах, з іншого – з системою управління податками та контролем з боку держави. Виходячи з цього, система вищої освіти в сфері оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту повинна надавати випускникам практичні знання, які б надали йому можливість після закінчення відразу включитися у професійну діяльність та працювати як у консалтингових, так і в контролюючих органах.

Процедурна база управління податками встановлена у законі № 337/1992Сб „Про управління податками та зборами”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями; структура та компетенції органів управління податками – у законі № 531/1990 „Про територіальні фінансові органи”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями, який, крім того, регулює вертикаль керівних відносин в органах управління податками.

За структурою, управління податками в Чехії здійснюють три рівні інституцій:

– Міністерство фінансів Чеської Республіки (загальнодержавний рівень);

– фінансові адміністрації (рівень регіональний);

– фінансові управління (рівень місцевий).

Міністерство фінансів є центральним органом державного управління податками, компетенції якого встановлені у законі № 2/1969Сб „Про заснування міністерств та інших центральних адміністративних органів Чеської Республіки” (базовий закон, що регулює діяльність усіх міністерств у Чехії та засади їх роботи). Податкові питання, безумовно, становлять тільки частину компетенції Міністерства фінансів, що забезпечує розробку проектів законів і норм у сфері оподаткування, що регулюють як окремі види податків, так і процесуально-правові питання управління податками; проводить законодавчу діяльність та діяльність у галузі податкової та митної політики; керує фінансовими адміністраціями.

Фінансові адміністрації та фінансові управління разом утворюють територіальні фінансові органи.

Фінансові адміністрації як органи регіонального управління податками мають у своєму підпорядкуванні фінансові управління. У системі оподаткування фінансові адміністрації забезпечують: керування фінансовими управліннями; управління податками; перевіряють рішення фінансових управлінь з питань адміністративного судочинства; проводять фінансові ревізії; контролюють ціни; розглядають справи про проступки; приймають рішення з питань правомірності та розміру боргів з податків, відрахувань та інших внесків, що стосуються конкурсних справ; обробляють дані, отримані при виконанні діяльності територіальних фінансових органів у межах своїх регіонів та ін.

Фінансові управління у системі управління податками – це територіальні організаційні підрозділи першого рівня, якими керують фінансові адміністрації. У системі оподаткування фінансові управління забезпечують здійснення управління податками, внесками, авансами в рахунок податків, у т.ч. їх обслуговування, та адміністративними зборами, які вони встановлюють і збирають; управляють дотаціями; ведуть і розглядають справи про проступки в межах своєї компетенції; проводять збір і стягнення відрахувань, відшкодувань, пені та штрафів; встановлюють штрафи; приймають рішення з питань правомірності та розміру боргів з податків, відрахувань та інших внесків, що стосуються конкурсних справ; на підставі уповноваження, наданого Міністерством фінансів, надають міжнародну допомогу в питаннях управління податками, проводять стягнення грошових боргів або здійснюють процедури, направлені на їх стягнення, та ін.

Система управління податками Чеської Республіки відповідно до законодавства включає:

– податок з прибутків фізичних осіб (закон № 586/1992 „Про податки з прибутків”, у редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок з прибутків юридичних осіб (закон № 586/1992 „Про податки з прибутків”, у редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок на додану вартість (закон № 235/2004 „Про податок на додану вартість”, у редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок з користувачів доріг (закон № 16/1993 „Про податок з користувачів доріг”, у редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок з нерухомого майна (закон № 338/1992 „Про податок з нерухомого майна”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок з переводу нерухомого майна (закон № 357/1992 „Про податок зі спадщини, про податок з подарунків та про податок з переводу нерухомого майна”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок зі спадщини (закон № 357/1992 „Про податок зі спадщини, про податок з подарунків та про податок з переводу нерухомого майна”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями);

– податок з дарувань (закон № 357/1992 „Про податок зі спадщини, про податок з дарувань та про податок з переводу нерухомого майна”, в редакції з актуальними змінами та доповненнями).

Для наповнення бюджету держави у сфері оподаткування були в 90-х роках минулого століття реорганізовані система податків та аудиту, а система бухгалтерського обліку переведена на використання комп’ютерів. У цілому система бухгалтерського обліку, податків та аудиту ускладнилася і вимагає високої кваліфікації та професійного рівня, тому згідно з законом № 523/1992 „Про консультаційну діяльність у сфері оподаткування та Палату податкових консультантів Чеської Республіки” була створена мережа сертифікованих консультаційних фірм для сфери оподаткування та бухгалтерського обліку, які мають право надавати клієнтам правову допомогу та фінансово-економічні консультації у сфері оподаткування та з питань, прямо пов’язаних із податками, а також вести бухгалтерський облік. З метою управління аудиторською діяльністю згідно з законом № 254/2000 була реорганізована Палата аудиторів Чеської Республіки, яка від 1992 р. об’єднує аудиторів, організує підготовку та проводить аудиторські іспити, видає свідоцтва про реєстрацію аудиторів та аудиторських фірм, контролює якість аудиторських послуг, забезпечує підвищення кваліфікації в сфері аудиту.

На сьогодні в Європі діють понад 19 млн малих і середніх фірм, які становлять 99,8 % усіх підприємств ЄС, працевлаштовують більше 48 млн людей. За рекомендаціями REC 2003/361/EC від року 2005 введено таке визначення малих і середніх підприємств:

– мікрофірми – до 10 працівників, з оборотом до 2 млн EUR;

– мала фірма – до 50 працівників, з оборотом до 10 млн EUR;

– середня фірма – до 250 працівників, з оборотом до 50 млн EUR.

У Чехії після реструктуризації народного господарства в 90-х роках минулого століття виникла велика кількість малих і середніх підприємств (МСП). За даними Міністерства промисловості та торгівлі, у Чехії 2006 р. функціонувало більше 991 тис. малих і середніх фірм, які становлять 99,85 % усіх активних підприємств, працевлаштовують 1945 тис. працівників, що становить 61,38 % економічно активного населення. Щоб підприємство було у своїй галузі конкурентоспроможним і мало у довгостроковій перспективі реальні передумови виходу на європейський та глобальний ринки, воно повинно підвищувати свій інноваційний потенціал і виробляти продукти з високою доданою вартістю, використовувати нові технології для підвищення продуктивності праці та зростання потужностей, підтримувати високий професійний рівень робочої сили та одночасно забезпечити достатній рівень ресурсів для інвестицій. За таких умов керівництво МСП, з одного боку, немає часу та достатнього рівня знань для того, щоб займатися питаннями оподаткування та бухгалтерського обліку, а з іншого – вільних коштів для утримання власного бухгалтера, тому усі МСП використовують послуги консультантів із бухгалтерського обліку та оподаткування (далі – БПК). БПК займають особливе місце на ринку послуг, тому що перебуває між контролюючим органом і клієнтом, часто саме існування замовника залежить від якості їхніх послуг і безпомилковості рішень. Їх професійна діяльність застрахована і вони протягом своєї діяльності повинні підвищувати рівень кваліфікації.

Як Палата податкових консультантів Чеської Республіки, так і Палата аудиторів Чеської Республіки захищають інтереси своїх членів та одночасно контролюють їх діяльність на відповідність законодавству, забезпечують умови для підвищення кваліфікації та професійного рівня, організують кваліфікаційні іспити та видають сертифікати. До кваліфікаційних іспитів допускаються претенденти, які мають вищу освіту мінімально на рівні бакалаврських навчальних програм, знають у повному обсязі податкове законодавство, систему оподаткування, бухгалтерський облік та аудит і вміють використовувати їх на практиці.

Для реалізації цих цілей та підготовки кадрів на високому професійному рівні Палата податкових консультантів Чеської Республіки та Палата аудиторів Чеської Республіки були ініціаторами заснування ряду приватних вищих навчальних заходів, до яких відноситься і Вища школа оподаткування Академія СТІНГ, і безпосередньо беруть участь у навчальному процесі та в комісіях із захисту дипломних робіт, проводять семінари і конференції з актуальних питань оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту, контролюють рівень професійної підготовки студентів.

Сучасний етап розвитку підготовки студентів у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту пов’язаний з необхідністю привести законодавство, фінансову звітність та аудит Чеської Республіки у відповідність з Міжнародними бухгалтерськими стандартами (IAS), Міжнародними аудиторськими стандартами (ISA) та нормами ЄС, створити умови для переходу на їх систематичне використання. Але, як показує практика, перехід на європейські стандарти у повному обсязі є непростим процесом, який вимагає не тільки підвищення професійного рівня виконавців, але й іншого підходу до вищої освіти, оскільки система побудована на інших концепціях та поняттях, іншій культурі та взаємовідносинах між системами бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Згідно з рекомендаціями Світового банку для Чеської Республіки [11] при заведенні стандартів IAS та ISA необхідно змінити програми підготовки бухгалтерів, аудиторів, податківців. Особливу увагу необхідно приділяти вдосконаленню здатності критичного мислення студентів, спрямованості навчання на практичну діяльність. Для кращої підготовки студентів, здатних до виконання професії в підприємницькій сфері, бакалаврські навчальні програми непрофільних вищих навчальних закладів та університетів повинні включати, крім інших питань, етичні аспекти менеджменту, фінанси підприємств, основи бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, у т.ч. вивчення стандартів IAS та ISA, та відповідати потребам конкретних сфер діяльності; профільні вищі навчальні заклади та факультети університетів повинні змінити підхід до навчання за бакалаврськими програмами, актуалізувати головні курси з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, включити до них вивчення стандартів  IAS та ISA, рішення адміністративно-господарських і комерційних питань та розв’язання практичних завдань, які виникають у реальній діяльності конкретних підприємств.

Як показала практика, найважливішою проблемою вузів на сучасному етапі є розробка довгострокової концепції розвитку вищої освіти Чеської Республіки та внесення змін або введення нового закону про вищі навчальні заклади. Існуюча концепція є застарілою, не відповідає сучасності, оскільки займається питаннями діяльності та розвитку окремих видів вузів. На нашу думку, нова довгострокова концепція розвитку вищої освіти в Чехії повинна виходити з напрямів і стратегій ЄС, залучати найкращий досвід і концентрувати зусилля на підвищенні якості вищої освіти, її розвитку як цілісної системи; на проблемах фінансового забезпечення, у т.ч. пов’язаних із податковою системою; на працевлаштуванні випускників вузів, можливості вільного вибору професії та освіти, рівності усіх студентів незалежно від засновника вузу, та пропонувати напрями вирішення цих питань.


Література


1. Актуальна інформація та документи Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки (M‘MT), 2007–2008 рр. In: http://www.msmt.cz

2. Актуальна інформація Інституту інформації у сфері освіти Чеської Республіки (ЪIV): Чеська освіта в системі міжнародного порівняння. In: http://www.uiv.cz/

3. Актуальна інформація Центру вивчення проблем вищої освіти Чеської Республіки (СSV‘), 2007–2008 рр. In: http://www.csvs.cz/

4. Структура систем освіти, професійної підготовки та освіти дорослого населення у Європі. Система освіти Чеської Республіки (2005/2006). In: http://www.eurydice.org/ressources/

5. Індикатори системи освіти (INES). In: http://www.oecd.org/

6. Актуальна інформація про освітню політику ЄС та структурні фонди. In: http://www.europa.eu.int/comm/education/policies, http://www.esfcr.cz/, http://www.strukturalni-fondy.cz/

7. Актуальна інформація Міністерства фінансів Чеської Республіки щодо системи оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту, 2007–2008 рр. In: http://www.mfcr.cz/

8. Актуальна інформація Палати податкових консультантів Чеської Республіки, 2007–2008 рр. In: http://www.kdpcr.cz/

9. Актуальна інформація Палати аудиторів Чеської Республіки, 2007–2008 рр. In: http://www.kacr.cz/

10. Звіт Світового банку про дотримання стандартів та сукупності норм в області бухгалтерського обліку та аудиту в Чеської Республіки. Актуальна інформація на сторінках Міністерства фінансів Чеської Республіки. 2007–2008 рр. In: http://www.mfcr.cz/

Схожі:

Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : додаток 1 до наказу №588 від 27. 06. 2008//Вища школа. 2008.№ С. 105-109
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ №605 від 13. 07. 2007//Вища школа. 2008.№...
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconУдк 261. 5(430) «1945/2012» T. О. Arterchuk
Ключові слова: етапи релігійного виховання школярів, німецька релігійна педагогіка, критерії розподілу на періоди
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconНіжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconСправочник по химии. К.: Вища школа, 1977

Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83. 61(06) М42 Кабардіна Г. К
Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : наказ №802 від 02. 09. 2008//Вища школа. 2008.№11. С. 68-83
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування icon114. вивчення модуля зсуву методом коливання
Література: Дущенко В. П., Кучерук І. М. Загальна фізика. – К.: Вища школа, 1987, с. 74-79
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту україни
Вища державна технічно-економічна школа ім. Бронєслава Маркєвіча у Ярославі, Республіка Польща
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconРелігієзнавство
Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – 315 с
Удк 65. 261. 4 З. Садовський, М. Дражанова, Вища школа оподаткування iconПоніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки
Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К.: Вища школа, 1993. – 111 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи