Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon

Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення
НазваСоловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення
Сторінка1/6
Дата02.08.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Серія: Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України


Випуск 11

Мармуль Лариса Олександрівна


учений-економіст


Херсон 2011


УДК:016:929:636.082

ББК 45.31я

Серія: Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України

Вип.11


Мармуль Лариса Олександрівна – учений-економіст, доктор економічних наук, професор (до 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1986-2011 роки / Херсонський державний аграрний університет; уклад.: В.В Базалій, О.Г. Савченко, Н.В. Анічкіна, С.М. Братішевська, І.О. Смирнова – Херсон:, 2011. – 79 с. портр. –(Серія: Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України. Вип.11)


Рецензенти:

^ Чернюк Людмила Григорівна – д.е.н., професор Д. П. «Інститут демографії і соціальних досліджень ім. В. Птухи» Національної академії наук України.


Соловйов Ігор Олександрович – д.е.н., професор, зав. кафедрою менеджменту і маркетингу Херсонського державного аграрного університету.


Відповідальні за випуск: С.М.Братішевська, І.О. Смирнова


Друкується за рішенням вченої ради Херсонського державного аграрного університету (протокол № 6 від 24.03.2011р.)


У виданні відображені основні етапи життя та наукової діяльності

доктора економічних наук, Відмінника освіти України, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, професора – Лариси Олександрівни Мармуль.

Під науковим керівництвом професора Мармуль Л.О. розроблені та впроваджені в навчальний процес науково-методичні програми та контролюючі модулі із економіки та організації агробізнесу, розміщення продуктивних сил, обліку і аудиту. Лариса Олександрівна - автор понад 230 публікацій, у т.ч. 22 наукових монографій, навчальних посібників і підручників; 210 наукових праць та 75 навчально-методичних розробок.

Видання розраховане на науковців та фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, магістрів, викладачів і студентів, працівників інформаційних та бібліотечних установ.


ã - ХДАУ 2011


^ Мармуль Лариса Олександрівна


доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України,

Заслужений працівник освіти України, директор інституту менеджменту та завідувач кафедри менеджменту.


^ ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА МАРМУЛЬ Л.О.


Мармуль Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету.

Народилася Лариса Олександрівна 17 травня 1961 року в родині службовців в с. Плиски Борзнянського району Чернігівської області. Батьки Лариси Олександрівни – Марія Михайлівна та Олександр Трохимович багато уваги приділяли вихованню своєї доньки. Марія Михайлівна – знанна на Чернігівщині вчителька, відмінник народній освіти України, ветеран праці, яка 50 років віддала навчанню та вихованню дітей. Саме вона прививала любов до книги, до знань, повагу до людей, прихильність до традиційних цінностей українського народу, любові до сім’ї. Олександр Трохимович також був сумлівним трудівником, працював на різних посадаху районному суді та допомогав людям, мав вродженні почуття справедливості, чесності, порядності. Вони з дитинства заклали високі моральні цінності: повагу до людей, любов до рідного краю, а також цілеспрямованість та велику жагу до науки.

У 1978-1983 рр. навчалася в Чернівецькому державному університеті, який закінчила з відзнакою. З 1984 р. – інженер, а потім – аспірантка згаданого ВНЗ.

Мармуль Л.О. у 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Територіальна організація продовольчого комплексу та основні напрями її вдосконалення (на прикладі Чернівецької області)». У 1988-1991 рр. працювала старшим викладачем кафедри економіки та організації виробництва економічного факультету Чечено-Інгушського державного університету. У 1991-1995 рр. – доцент кафедри економічної географії Мелітопольського державного педагогічного інституту. У 1992-1993 рр. стажувалась у відділі розміщення та розвитку АПК у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 1994 р. захистила у Раді по вивченню продуктивних сил України НАНУ докторську дисертацію «Підвищення ефективності розвитку і функціонування регіонального агропромислового комплексу в умовах формування ринкових відносин (на прикладі АПК південного регіону України)».

Лариса Олександрівна є ученицею відомого ученого-економіста географа, д.г.н., професора Ігнатенка Миколи Григоровича. Микола Григорович відомий не тільки як організатор науки, надзвичайно обдарований вчений, який завжди мав нові та цінні наукові ідеї, автор підручників з економічної географії УРСР та Радянського Союзу, результативних наукових досліджень у галузі географії та економіки хімічної та нафтохімічної промисловості, природно-ресурсного потенціалу території, агропромислового комплексу та його галузей.

М.Г. Ігнатенко став фундатором наукової школи з економічної географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, де протягом 1963-1988 рр. очолював кафедру економічної географії, був деканом географічного факультету. З його ім’ям пов’язане формування наукової школи економістів-географів у Мелітопольському державному педагогічному університеті (1991-1995 рр.), Херсонському державному університеті (1996-2004 рр.).

У кожній людині він умів відкрити талант та надзвичайні здібності, вселити впевненість у свої сили. Микола Григорович займав дуже активну громадську позицію, був одним із чільників Географічного товариства України та Радянського Союзу, обирався депутатом Чернівецької облради, Головою Науково-технічного товариства регіону. Як надзвичайний трудівник та харизматичний лідер, мав урядові, державні, відомчі нагороди та відзнаки. Проте ніколи не шукав їх, ніколи не прагнув посад.

Всіх, хто був поряд з ним, вражала його громадська та людська мужність – захищав усіх від несправедливості, свавілля, не боявся піти проти течії, навіть якщо це загрожувало йому. При всіх заслугах та якостях це була надзвичайно скромна людина у побуті, надзвичайно вимоглива до себе і поблажлива – до оточуючих. Разом з тим при всій працелюбності, зайнятості, Микола Григорович був дуже різносторонньою людиною, любив життя у всіх його проявах. Його енциклопедична освіченість просто вражала. Був надзвичайно цікавим співрозмовником. Любив спілкування, а розмова з ним була святом, бо завжди йшов від нього з перлиною життєвої мудрості, настановою, або брав за приклад, як і що треба вирішувати, діяти в тій або іншій ситуації. Добре розбирався в образотворчому мистецтві, музиці, техніці, був заядлим автомобілістом. Любив рибалку, подорожі, Карпати і взагалі Україну та Росію, в Алтайському краї якої народився. Цікавими були його враження від службових відряджень та поїздок за кордон, про спілкування з видатними вченими, громадськими діячами, видатними людьми свого часу і просто цікавими людьми – Г. Береговим, Є. Примаком, А. Хрущовим, І. Нікольським, Ю. Саушкіним, Е. Алаєвим, М. Алампієвим, М. Пістуном, М. Кулаковим.

Це була надзвичайно яскрава особистість, людина, яка на перше місце ставила інтереси інших людей і жила для людей. Про доброту Миколи Григоровича, його чуйність, тактовність, інтелігентність можна згадувати безкінечно. Всіх, хто мав щастя спілкуватися, працювати з Миколою Григоровичем, навчатися у нього завжди вражав масштаб його особистості, відсутність суєтності, дріб’язковості. Він ніколи не шкодував часу для учнів, колег, студентів, завжди двері кабінету були відкриті для відвідувачів. Микола Григорович для кожного знаходив добре слово, пораду, підтримку, дуже гордився своїми учнями, любив своїх колег та науку, якій присвятив все своє життя – економічну географію.

Безумовно, життя поряд з такою людиною, вчителем, другом, чоловіком, кожен день спілкування були справжнім подарунком долі для Лариси Олександрівни.

Великий вплив на формування наукових поглядів Л.О. Мармуль справив інший відомий науковець, людина великої душі, щирої вдачі, великого таланту і працелюбності д.е.н., професор, академік УААН Борщевський Петро Прокопович. Його життя і діяльність у науці – це, насамперед, приклад служіння людям, любові до учнів, виняткової толерантності. Із щирою повагою Л.О. Мармуль відзивається про ще одного наукового консультанта, д.е.н., професора Чернюк Людмилу Григорівну, до якої відноситься з великою вдячністю. З теплотою Лариса Олександрівна згадує про керівництво та багатьох вчених, діяльність яких пов’язана з Радою продуктивних сил України НААНУ, відомих економістів-аграрників та представників наукових шкіл регіональної та національної економіки.

Мармуль Л.О. з 1994 р. працює в ХДАУ, на посаді зав. кафедри обліку і аудиту (1995 р.). З 2003 р. – проректор з міжнародних зв’язків. Наукова діяльність пов’язана з вирішенням важливих теоретичних і практичних проблем підвищення соціально-економічної та екологічної ефективності функціонування регіональних АПК, розвитку підприємництва, вдосконалення обліку, аудиту, фінансової звітності. Результати фундаментальних і прикладних досліджень впроваджені в практику діяльності Управлінь економіки, Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, агропромислових підприємств Херсонщини.

Під науковим керівництвом професора Мармуль Л.О. розроблені та впроваджені в навчальний процес науково методичні програми та контролюючі модулі із економіки та організації агробізнесу, розміщення продуктивних сил, обліку і аудиту. Професор Мармуль Л.О. є автором понад 230 публікацій, в т.ч. 22 наукових монографій, навчальних посібників і підручників; 210 наукових праць та 75 навчально-методичних розробок. Нею створено наукову школу, де безпосередньо під її керівництвом успішно захищено 46 кандидатських і 1 докторська дисертації та готується до захисту 4 докторські і 6 кандидатських дисертацій. Професор Мармуль Л.О. є членом оргкомітету Українських та регіональних науково-практичних конференцій і симпозіумів. Вона проводить плідну роботу з питань розвитку міжнародних зв’язків університету. Професор Мармуль Л.О. є членом Вченої Ради університету, членом Економічної ради при Херсонській облдержадміністрації, членом двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом експертної ради Вищої Атестаційної комісії України, членом Науково-методичної ради з обліку, аудиту і фінансів при Мінагрополітики, членом Спілки економістів, Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників України, академіком Академії економічних наук України, має інші громадські доручення, які виконує відповідально і сумлінно. Користується заслуженим авторитетом і повагою серед працівників агропромислового комплексу та науковців України.

Основними напрямами наукової діяльності Мармуль Л.О. є дослідження регіональних проблем розвитку і розміщення агропромислового комплексу, організаційно-економічного механізму підвищення їх ефективності та стратегії управління; облік, аудит та фінансово-кредитний механізм розвитку підприємницької діяльності, її інвестування в Україні та за кордоном.

Наукову діяльність Лариси Олександрівни продовжує їх з Миколою Григоровичем Ігнатенко син Ігнатенко Микола Миколайович, який здобув вищу економічну освіту у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана і захистив кандидатську дисертацію з економіки та управління національним господарством (2010 р.) та працює доцентом на кафедрі менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Велике значення у житті Л.О. Мармуль займає спілкування з однокласниками, земляками з малої Батьківщини – Чернігівщини, з однокурсниками з Чернівецького національного університету, з колегами ВНЗ, де працювало подружжя Ігнатенко – Мармуль. З почуттям глибокої поваги та вдячності Л.О. Мармуль відноситься до колективу Херсонського державного аграрного університету, теперішнього керівництва ВНЗ – в.о. ректора, д.с.-г.н., професора В.В. Базалія і проректора д.б.н., професора Пилипенка Ю.В. та колишнього, зокрема ректора д.с.-г.н., професора, академіка НААНУ Ушкаренка В.О.

Особливе місце у роботі Л.О. Мармуль займає кафедра обліку і аудиту ХДАУ. На даний час у складі кафедри працює 11 викладачів та 2 працівника допоміжного персоналу, навчається 6 аспірантів, 2 докторанти. Кандидатами економічних наук є 9 викладачів із 11. Усі вони захистили кандидатські дисертації під керівництвом Лариси Олександрівни. Це надзвичайно талановиті, перспективні молоді науковці, дуже здібні викладачі та методисти. За час роботи (з 1995 р.) на кафедрі було підготовлено 2774 спеціаліста, з обліку і аудиту, 1525 бакалаврів, 313 магістрів. Великий загін спеціалістів працює у всіх галузях господарства країни і, особливо, Херсонської області. Серед них – знані керівники, головні бухгалтери, провідні спеціалісти сільськогосподарських підприємств, податкових адміністрацій, владних структур, науковці, викладачі. Колектив кафедри обліку і аудиту прагне використовувати нові, прогресивні методи навчання, пропагувати інноваційні ідеї в обліку, аудиті, оподаткуванні. Велика увага приділяється викладачами вихованню творчих здібностей студентів. Як керівник кафедри Л.О. Мармуль прагне забезпечити на кафедрі атмосферу взаємодопомоги, толерантності, доброти, плідної співпраці. Дуже пишається, що за оцінками студентів кращими викладачами з обліку в Україні названі доценти кафедри.

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу, плідну наукову та педагогічну діяльність у 2000 р. Мармуль Л.О. нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», а в 2005 р. вона нагороджена Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» та трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», у 2007 р. Указом Президента України їй присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», у 2009 р. нагороджена Почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України П. Могили.

За час роботи в університеті Мармуль Л.О. проявила себе як здібний науковець, висококваліфікований та принциповий викладач. Приймає активну участь в організації і вдосконаленні навчального процесу, впровадженні в практику досягнень науки і передового досвіду. Вона користується заслуженою повагою і авторитетом серед колег, підлеглих і студентів університету.

Ім’я Лариси Олександрівни Мармуль відомо в Україні та за її межами і включене до бібліографічних довідників «Хто є хто в Україні», «Еліта Херсонщини», «Хто є хто в Херсонській області», «Вчені-економісти-аграрники».

Колектив Херсонського державного аграрного університету, всі учні і друзі Лариси Олександрівни щиро бажають ювілярці міцного здоров’я, творчого натхнення, наснаги, нових досягнень в науці, а також безмежного щастя.


В.о ректора Херсонського ДАУ,

професор В.В.Базалій


Декан економічного факультету,

к. ф. – м. н., доцент О.Г. Савченко


^ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ


1986


1.

Мармуль Л. А.

Место личного подсобного хозяйства в обеспечении областной продовольственной программы (по матер. Глыбокского р-на Черновицкой области УССР) / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Деп. во ВНИИ ТЕИ Агропром.- 1986.- №205.- 18 с.

2.

Мармуль Л. А.

Экономическая оценка элементов природно-ресурсного потенциала и резервы повышения продуктивности колхозного производства / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко // Деп. ВНИИ ТЭСельхоз. М., 1986.- 24 с.

3.

Мармуль Л. А.

Роль - природных условий и ресурсов в формировании продовольственного комплекса области / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // География и природные ресурсы.- Иркутск, 1986.- №4.- С. 78-83


1987


4.

Мармуль Л. А.

Продовольственно-территориальный комплекс и направления совершенствования его структуры (на примере Черновицкой области УССР): автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л. А. Мармуль.- К., 1987.- 20 с.

5.

Мармуль Л. А.

Воспроизводственные циклы - продовольственно-териториального комплекса и их роль в рационализации природопользования / Л.А. Мармуль // Территориальные системы: проблемы моделирования и управления: сб. науч. тр.- Казань, 1987.- С. 18-21

6.

Мармуль Л. А.

Картографическое обеспечение экономико-географических исследований продовольственно-териториального комплекса / Л.А. Мармуль // Картографическое обеспечение основных направлений экономики и социального развития Украинской ССР и ее регионов: сб. науч. тр.- Черновцы, 1987.- С. 81-83

7.

Мармуль Л. А.

Комплексоформирующие связи областного продовольственно-териториального комплекса / Л. А. Мармуль, Н. Г. Игнатенко // Природно-ресурсный потенциал восточной Сибири и проблемы формирования аграрных и промышленных комплексов: сб. науч. тр.- Иркутск, 1987.- С. 83-86

8.

Мармуль Л. А.

Особенности картографического изучения личных подсобных хозяйств / Л.А. Мармуль, Н. Г. Игнатенко // Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов:сб. науч. тр.- Черновцы, 1987.- С. 21-23

9.

Мармуль Л. А.

Структурная организация продовольственного комплекса Черновицкой области / Л. А. Мармуль // Экономическая и социальная география.- К.: Вища школа, 1987.- Вып.40.- С. 48-52

1988


10.

Мармуль Л. А.

Методические указания по изучению продовольственно-территориального комплекса административной области / Л.А. Мармуль.- Черновцы: ЧГУ,1988.- 28 с.

11.

Мармуль Л. А.

Проблемы использования ресурсов малых рек в региональных - АПК / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Проблемы использования ресурсов малых рек: сб. науч. тр.- Грозный, 1988.- С. 17-20

12.

Мармуль Л. А.

Продовольственно-териториальный комплекс областного региона / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Экономическая география.- К.: Вища шк., 1988. Вып.41.- С. 43-48

13.

Мармуль Л. А.

Териториально-мелиоративный комплекс как форма рациональ­ного природопользования / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР: сб. науч .тр.- К.: Вища шк., 1988.- С. 17-23

14.

Мармуль Л. А.

Функционирование продовольственного комплекса Черновицкой области / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Экономическая и социальная география.-К.: Вища шк., 1988.- Вып.40.- С. 55-61


1989


15.

Мармуль Л. А.

Инфраструктура и ее роль в комплексном развитии хозяйства района(вопросы теории и методологии) / Л. А. Мармуль, Н. Г. Игнатенко.- Киев; Деп. в Укр. НИИНТИ. 17.07.89 № 1820-УК.89.- 24 с.

16.

Мармуль Л. А.

Геоинформационная система в картографическом обеспечении продовольственно-территориального комплекса / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Картография и экология Сибири: сб. науч. тр.- Иркутск, 1989.- С.17-21

17.

Мармуль Л. А.

Продовольственно-территориальный комплекс областного ранга (вопросы теории и методики исследования) / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Экономическая география.- К.: Вища шк., 1989.- Вып.41.- С. 49-57

18.

Мармуль Л. А.

Продовольственный потенциал территории: структура и экономическая оценка / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Природно-ресурсный потенциал горных райо- нов Кавказа: сб. науч. тр.- Сочи, 1989.- С. 18-22


1990


19.

Мармуль Л. А.

Продовольственная проблема и демографические процессы / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Экология – народонаселение-расселение: теория и политика: сб. науч. тр.- Грозный, 1990.- С. 15-19

20.

Мармуль Л. А.

Продовольственный рынок страны: состояние и региональные проблемы / Л.А. Мармуль // Материалы IX съезда ГО СССР.- Казань, 1990.- С. 31-34

21.

Мармуль Л. А.

Эколого-географическая концепция продовольственного хозяйства / Л.А. Мармуль, Н.Г. Игнатенко // Материалы IX съезда ГО СССР.- Казань, 1990.- С. 89-93

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconГудзь Петро Васильович
Посада: зав кафедри менеджменту І маркетингу Запорізького національного технічного університету
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconМетодичні рекомендації для виконання курсових робіт
Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету від 15...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconО. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний Інновації в маркетингу промислового підприємства
С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconПоложення Про Новорічний Чемпіонат квн херсонського державного університету Чемпіонат квн хду проводиться згідно плану-регламенту роботи 26 грудня 2012 р у Ккз «Ювілейна» о 17. 00 годині
Чемпіонат квн херсонського державного університету, присвячений 95-ій річниці створення університету та Новому року
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconХерсонський державний університет
Херсонського державного університету, завідувач кафедри педагогіки та психології, професор, Відмінник освіти України
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconХерсонський державний університет
Херсонського державного університету, завідувач кафедри педагогіки та психології, професор, Відмінник освіти України
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconОргкомітет конференції голова оргкомітету шебанін в. С
Шебанін в. С. – д т н., професор, ректор Миколаївського державного аграрного університету
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon«еллада» спортивний клуб херсонського державного університету
Спортивний клуб Херсонського державного університету (ск хду) «Еллада» відкритий для всіх студентів, аспірантів та викладачів університету....
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін розклад занять

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи