Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon

Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення
НазваСоловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення
Сторінка4/6
Дата02.08.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6

2005


180.

Волович С. В.

Організація кредитної політики комерційних банків / С. В. Волович, Л. О. Мармуль // Сучасні тенденції розвитку банківської справи в Україні: зб. тез Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2005 рік) / Херсонський державний аграрний ун-т.- Херсон: РВЦ "Колос", 2005.- C. 24

181.

Жуйков С. Г.

Фінансовий аналіз підприємств і його використання комерційними банками / С.Г. Жуйков, Л.О. Мармуль // Сучасні тенденції розвитку банківської справи в Україні: зб. тез Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (20-21 квітня 2005 рік) / Херсонський державний аграрний ун-т.- Херсон: РВЦ "Колос", 2005.- C. 47

182.

Карамушка О. М.

Генезис бухгалтерського балансу / О. М. Карамушка, Л. О. Мармуль // Економічна перспектива - 4: зб. тез та повідомл. студ. наук.-практ. конф. економічного ф-ту, 29 березня 2005 р. / Херсонський державний аграрний ун-т.- Херсон, 2005.- C. 28

183.

Мармуль Л. О.

Проблеми та перспективні напрямки раціонального використання рекреаційних ресурсів Причорноморських територій Херсонської області / Л. Мармуль, О. Сарапіна // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства / Інститут природознавства, Херсонський державний ун-т.- Херсон, 2005.- Вип.1.- C. 20-27

184.

Мармуль Л. О.

Аналітичний облік валових доходів / Л.О. Мармуль, О.М. Іванов // Проблеми та перспективи податкового обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Херсон, 27 квітня 2005р.- Херсон, 2005.- С. 19-21

185.

Мармуль Л. О.

Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку на малих підприємствах / Л. О. Мармуль, С. М. Панченко // Проблеми та перспективи податкового обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Херсон, 27 квітня 2005р.- Херсон, 2005.- С. 21-22

186.

Мармуль Л. О.

Джерела фінансування малих підприємств / Л. О. Мармуль, О. Л. Фаніна, С. І. Плачков // Облік і аналіз в управлінні підприємницької діяльністю: зб. наук. праць Міжрегіон. наук.-практ. конф.- Мелітополь, 2005.- С. 117-121

187.

Мармуль Л. О.

Лізинг - один із шляхів набуття та оновлення основних засобів / Л.О. Мармуль, О.М. Федорчук // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2005.- Вип.35.- C. 140-143

188.

Мармуль Л. О.

Методичні засади дослідження фермерських та особистих господарств в АПК регіону / Л. О. Мармуль, Г. Є. Жуйков, С. В. Волович // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: матер. Міжнар. наук.-теорет. конф.- Житомир: Вид-во “ДАУ”, 2005.- Ч.2.- С. 28-30

189.

Мармуль Л. О.

Методологічні та методичні основи дослідження ефективності фінансових ресурсів підприємства / Л. О. Мармуль, А. В. Благодатний, Я. М. Гончарук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.- Вип.202.- С. 712-719

190.

Мармуль Л. О.

Напрями вдосконалення інвестиційної діяльності в аграрній сфері регіону / Л.О. Мармуль, Н.С. Танклевська, В.В. Ковальов // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2005.- Вип.35.- C. 136-140

191.

Мармуль Л. О.

Облік і звітність податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин / Л.О. Мармуль, О.М. Ферелетич // Проблеми та перспективи податкового обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Херсон, 27 квітня 2005р.- Херсон, 2005.- С. 41-42

192.

Мармуль Л. О.

Особливості обліку податку на додану вартість / Л. О. Мармуль, О. М. Карамушка // Проблеми та перспективи податкового обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Херсон, 27 квітня 2005р.- Херсон, 2005.- С. 42-43

193.

Мармуль Л. О.

Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва / Л.О. Мармуль, Н.С. Танклевська // Вісник економічної науки України.- 2005.- №2(6).- С. 26-28

194.

Мармуль Л. О.

Поліпшення еколого-економічної ситуації в АПК Херсонської області на основі зменшення розораності сільськогосподарських угідь / Л. О. Мармуль, В. А. Романова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2005.- Вип.38.- C. 176-180

195.

Мармуль Л. О.

Поняття податкового обліку, його сутність і особливості / Л. О. Мармуль, Г. Є. Жуйков // Проблеми та перспективи податкового обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Херсон, 27 квітня 2005р.- Херсон, 2005.- С. 48-49

196.

Мармуль Л. О.

Проблеми та перспективні напрямки раціонального використання рекреаційних ресурсів приморських територій Херсонської області / Л.О. Мармуль, О.А. Сарапіна // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного това-риства.- Херсон, 2005.- Вип.1.- С. 20-26

197.

Мармуль Л. О.

Теоретико-методологічні підходи до оцінки й управління ефективністю виробництва / Л.О. Мармуль, Т.А. Чернявська // Економіка АПК.- 2005.- №2(124).- C. 154-155

198.

Мармуль Л. О.

Фактори та особливості вирощування соняшнику в Херсонській області / Л.О. Мармуль, В.В. Крестьянінова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2005.- Вип.36.- C. 189-194

199.

Мармуль Л. О.

Фундаментальне дослідження розвитку аграрних відносин в Україні / Л. О. Мармуль // Економіка АПК.- 2005.- №10(132).- C. 155-156

200.

Мармуль Л. О.

Шляхи збільшення виробництва зерна кукурудзи в південному регіоні / Л. О. Мармуль // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ.- Миколаїв, 2005.- 2(30): Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.- C. 8-13


2006


201.

Мармуль Л. О.

Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств: монографія / Л.О. Мармуль, О.Л. Гальцова.- К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2006.- 203 с.

202.

Мармуль Л. О.

Ефективність функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу: монографія / Л. О. Мармуль, Н. В. Сілецька.- К.: ННЦ "ІАЕ", 2006.- 200 с.

203.

Мармуль Л. О.

Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки: монографія / Л. О. Мармуль, М. М. Радєва.- К.: ННЦ ІАЕ, 2006.- 199 с.

204.

Мармуль Л. О.

Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприємств: монографія / Л. О. Мармуль, О. А. Сарапіна.- К.: ННЦ ІАЕ, 2006.- 183 с.

205.

Мармуль Л. А.

Стратегическое управление устойчивым развитием виноградарства в регионе / Л.А. Мармуль, В.В. Шальнева // Вісник аграрної науки Причорномор’я / редкол.: В. С. Шебанін (гол. ред.) [та ін.].- Миколаїв: МДАУ, 2006.- Вип.4(38): Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.- C. 16-24

206.

Мармуль Л. О.

Державне регулювання та фінансово-економічне забезпечення розвитку садівництва та виноградарства/ Л.О. Мармуль, С.В. Коваль // Бізнес - навігатор: наук.-вироб. ж-л.- Херсон: МУБіП, 2006.- Вип.10.- С. 82-90

207.

Мармуль Л. О.

Державне управління інноваційно-інвестиційними трансформаціями в АПК регіону / Л.О. Мармуль, А.М. Собченко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип.46.- C. 138-145

208.

Мармуль Л. О.

Зелений туризм як засіб інвестування розвитку сільської місцевості / Л.О. Мармуль, О.А. Сарапіна // Бізнес - навігатор: наук.-вироб. ж-л.- Херсон: МУБіП, 2006.- Вип.10.- С. 128-132
209.

Мармуль Л. О.

Інвестиційне забезпечення формування матеріально-технічної бази АПК регіону / Л. О. Мармуль, О. В. Сухоруко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип.47.- C. 143-148

210.

Мармуль Л. О.

Інституціональні проблеми в сфері державних фінансів / Л. О. Мармуль // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 вересня 2006 р.- Мелітополь: МІДМУ ГУ “ЗІДМУ”, 2006.- С. 181-182

211.

Мармуль Л. О.

Кластерний аналіз ефективності функціонування туристично-рекреаційних підприємств регіону / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип.44.- C. 249-254

212.

Мармуль Л. О.

Обгрунтування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва / Л. О. Мармуль, В. Г. Корчагіна // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип.47.- C. 161-169

213.

Мармуль Л. О.

Обґрунтування пріоритетних напрямів досліджень розвитку матеріально-технічної бази в аграрному виробництві / Л. О. Мармуль // Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання: матер. Восьмих річ. зб. Всеукр. конгресу вч. економістів- аграрників (Київ, 20-21 червня 2006 р.).- Київ, 2006.- С. 49-52

214.

Мармуль Л. О.

Розвиток, проблеми та вдосконалення взаємовідносин між учасниками соняшникового підкомплексу / Л. О. Мармуль, В. В. Крестьянінова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2006.- Вип.43.- C. 265-273

215.

Мармуль Л. О.

Теоретичні засади управління земельними ресурсами на регіональному рівні / Л. О. Мармуль, Н. С. Танклевська // Бізнес - навігатор: наук.-вироб. ж-л.- Херсон: МУБіП, 2006.- Вип.10.- С. 133-136

216.

Мармуль Л. О.

Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки / Л. О. Мармуль, Н. С. Танклевська // Економіка АПК.- 2006.- №12.- C. 75-80

217.

Мармуль Л. О.

Формування організаційно-економічного механізму ринку продукції садівництва / Л. О. Мармуль, С. В. Волович // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ.- Миколаїв, 2006.- Вип.2(34): Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.- C. 3-15


2007


218.

Мармуль Л. О.

Ефективність використання основних засобів аграрних підприємств: монографія / Л. О. Мармуль, О. М. Федорчук.- К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007.- 208 с.

219.

Мармуль Л. О.

Регіональне управління та регулювання використання земельних ресурсів: монографія / Л. О. Мармуль, В. А. Романова.- К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007.- 192 с.: табл. - Бібліогр.: с.174-189

220.

Положення про підготовку магістрів в Херсонському державному аграрному університеті / В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, В.П. Коваленко [та ін.]; Херсонський державний аграрний ун-т.- Херсон: РВЦ ХДАУ "Колос", 2007.- 25 с.

221.

Мармуль Л. О.

Державне управління сільським господарством в умовах вступу України до СОТ / Л. О. Мармуль // Вісник аграрної науки Причорномор’я / ред. В. С. Шебанін.- Миколаїв, 2007.- Вип.3(42): Україна - сільське господарство- СОТ: теорія і практика (26-28 вересня 2007 року), Т.1. - C. 10-16

222.

Мармуль Л. О.

Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК / Л. О. Мармуль // Економіка АПК.- 2007.- №2(148).- C. 11-19

223.

Мармуль Л. О.

Методичні аспекти удосконалення обліку розрахунків з дебіторами / Л. О. Мармуль, С. В. Скрипник // Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4-5 жовтня 2007 р.).- Київ: КНЕУ, 2007.- С. 110-113

224.

Мармуль Л. О.

Основні напрями вирішення проблеми продовольчої безпеки України / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2007.- Вип.55.- C. 142-146

225.

Мармуль Л. О.

Основні напрями ефективного розвитку галузі птахівництва у Херсонській області / Л. О. Мармуль, Н. О. Аверчева // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць.- Херсон: Айлант, 2007.- Вип.49.- C. 93-98

226.

Мармуль Л. О.

Перспективи підвищення рівня зайнятості сільського населення регіону / Л. О. Мармуль, А. В. Куцмида // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал.- 2007.- № 3-4.- С. 83-84

227.

Мармуль Л. О.

Розвиток інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки України / Л. О. Мармуль // Актуальні проблеми розвитку кооперації в ринкових умовах: доповіді на Міжнар. наук. конф., 20-22 червня 2007 р.- Херсон: Айлант, 2007.- C. 32-38

228.

Мармуль Л. О.

Розвиток підприємництва на селі / Л. О. Мармуль // Формування сучасної стратегії розвитку підприємництва в Україні: зб. наук.-метод. праць.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.- С. 3-10

229.

Мармуль Л. О.

Умови підвищення ефективності організаційної культури і професійної етики у державному управлінні / Л. О. Мармуль, А. В. Куцмида // Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2007 р.- Дніпропетровськ: ДДАУ, 2007.- С. 171-173


2008


230.

Мармуль Л. О.

Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку плодоягідної продукції: монографія / Л. О. Мармуль, С. В. Коваль.- Херсон: [Айлант], 2008.- 160 с.- Бібліогр.: с.148-158

231.

Мармуль Л. О.

Організація обліку і аудиту суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб.: [реком. МОН України для студ. ВНЗ] / Л.О. Мармуль, А.С. Мохненко, Л.Г. Ярова; ХДАУ, Херсонський державний ун-т, Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. - Херсон ; Мелітополь : [Айлант], 2008.- 200 с.- Бібліогр.: с.195-199

232.

Мармуль Л. О.

Державне регулювання інвестиційної діяльності переробних підприємств агропромислового комплексу / Л. О. Мармуль, І. В. Коваленко // Економіка АПК.- 2008.- №12(170).- C. 62-68

233.

Мармуль Л. О.

Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в сільському господарстві / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2008.- Вип.60.- C. 246-251

234.

Мармуль Л. О.

Інвестиційне забезпечення фінансового лізингу / Л. О. Мармуль // Вісник Харківського НТУСГ: наук. вид.- Харків: ХНТУСГ, 2008.- Вип.72: Економічні науки.- С. 32-34

235.

Мармуль Л. О.

Інвестиційно-інноваційні аспекти підвищення конкурентоспроможності агарних підприємств / Л. О. Мармуль, Н. О. Ботвіна // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції: зб. наук. праць.- Xерсон: НТУ, 2008.- С. 198-202

236.

Мармуль Л. О.

Комунікаційна політика на ринку продукції плодоовочевої переробки / Л. О. Мармуль // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць.- Київ: НДЕІ, 2008.- Вип.10 (89).- С. 90-93

237.

Мармуль Л. О.

Обгрунтування механізму формування цін на тваринницьку продукцію / Л.О. Мармуль, О.В. Круковська // Наукові праці Південного філіалу "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного університету.- Сімферополь: [ЮФ "КАТУ" НАУ], 2008.- Вип.115: Економічні науки.- C. 3-6

238.

Мармуль Л. О.

Основні принципи та особливості формування інвестиційної діяльності в аграрній сфері економіки / Л. О. Мармуль // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р.- Київ: РВПС України НАН України, 2008.- Ч.2.- С. 288-289

239.

Мармуль Л. О.

Перспективи підвищення ефективності транспортного обслуговування аграрних підприємств регіону / Л. О. Мармуль, В. Г. Грановська // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.- Вип.241: В 5 т., Т.1.- С. 59-65

240.

Мармуль Л. О.

Проблеми та перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції регіону / Л. О. Мармуль // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 26 вересня 2008 р.- Житомир: ДТУ НАУ, 2008.- С. 158-161

241.

Мармуль Л. О.

Підвищення дохідності фермерських господарств / Л. О. Мармуль // Економіка АПК.- 2008.- № 5(163).- C. 74-77

242.

Мармуль Л. О.

Підвищення дохідності фермерських господарств / Л. О. Мармуль // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період: програма регіон. річ. зб. Всеукр. конгресу вч. економістів-аграрників, Київ, 10-11 квітня 2008 р.- Київ:ІАЕ, 2008.- С. 158-165

243.

Мармуль Л. О.

Рівень матеріального добробуту сільського населення регіону / Л. О. Мармуль // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: наук. економ. ж-л.- Бердянськ, 2008.- №3(3).- С. 173-176.

244.

Мармуль Л. О.

Розвиток галузі кролівництва / Л. О. Мармуль, Б. О. Вовченко // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2008.- Вип.61.- C. 146-151

245.

Мармуль Л. О.

Розвиток та ефективність інвестиційного забезпечення сільського господарства Херсонської області / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2008.- Вип.58.- C. 147-152

246.

Мармуль Л. О.

Розміри та ефективність землекористування фермерських господарств Запорізької області / Л. О. Мармуль, Н. В. Кюрчева // Наукові праці Південного філіалу "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного університету.- Сімферополь: [ЮФ "КАТУ" НАУ], 2008.- Вип.114: Економічні науки.- C. 10-14

247.

Мармуль Л. О.

Стратегічні напрями інвестування аграрних підприємств / Л. О. Мармуль, Т. В. Кузькіна // Економічні і культурні аспекти інвестиційної привабливості Херсонщини: матер. Міжнар. Форуму, 28 січня 2008р.- Херсон: МУБіП, 2008.- С. 62-65

248.

Мармуль Л. О.

Умови підвищення ефективності організаційної культури і професійної етики державних службовців / Л.О. Мармуль, А.В. Руснак // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету / ред. М.П. Гончаренко.- Дніпропетровськ, 2008.- №1.- C. 43-46


2009


249.

Економіка природокористування / Л. О. Мармуль, О. І. Фурдичко, В. О. Малєєв, Ю. В. Пилипенко.- К.: Аграрна освіта, 2009.- 256 с.

250.

Мармуль Л. О.

Організація та розвиток аграрного туризму в регіоні: монографія / Л. О. Мармуль, Т. А. Пінчук.- Херсон: [Айлант], 2009.- 168 с.

251.

Мармуль Л. А.

Формирование и совершенствование кадрового потенциала аграрных предприятий / Л. А. Мармуль // Вісник Донецького державного університету управління: наук. ж-л.- Донецьк, 2009.- № 3(49).- С. 135-136

252.

Мармуль Л. О.

Вплив фінансового стану аграрних підприємств на їх матеріально-технічне забезпечення / Л. О. Мармуль // Таврійський наук. вісник: зб. наук. пр.- Херсон: Айлант, 2009.- Вип.63, Ч.ІІ.- С. 139-143

253.

Мармуль Л. О.

Методичні основи оцінки внеску вищої школи в економіку України / Л. О. Мармуль, М. Р. Ваньєва // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.- Біла Церква : [БДАУ], 2009.- Вип.63.- C. 179-182

254.

Мармуль Л. О.

Особливості та тенденції збутової діяльності агропромислових підприємств Л. О. Мармуль, С. В. Скрипник // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- Вип.256: В 10 т., Т. ІІ.- С. 498-510

255.

Мармуль Л. О.

Оцінка туристичної привабливості та передумов розвитку агротуризму в регіоні / Л. О. Мармуль // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т".- Сімферополь: [ЮФ НУБиП Украины "КАТУ"], 2009.- Вип.119: Економічні науки.- C. 39-45

256.

Мармуль Л. О.

Підвищення ефективності розвитку хутрового звірівництва / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2009.- Вип.62, Ч.ІІ: 25-річчю заснув. економічного ф-ту в Херсонському ДАУ присвяч.- C. 289-294

257.

Мармуль Л. О.

Принципи національної інноваційної політики в Україні в сфері аграрного туризму в контексті процесів глобалізації / Л. О. Мармуль // Фінансове та облікове забезпечення функціонування аграрних підприємств: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 квітня 2009 р.- Херсон: Колос, ХДАУ.- С. 64-67

258.

Мармуль Л. О.

Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні / Л.О. Мармуль, Н.О. Аверчева // Економіка АПК.- 2009.- № 4(174).- C. 16-24

259.

Мармуль Л. О.

Проблемні аспекти ведення кадастру сільськогосподарських земель / Л. О. Мармуль // Трансформація земельних відносин до ринкових умов: зб. матер. Одинадцятих річ. зб. Всеукр. конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р. / редкол.: П. Т. Саблук [та ін.].- К.: ННЦ «ІАЕ», 2009.- С. 186-190

260.

Мармуль Л. О.

Розвиток підприємництва у сільському зеленому туризмі / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2009.- Вип.62.- C. 246-252

261.

Мармуль Л. О.

Шляхи збільшення обсягів виробництва м’яса в регіоні / Л. О. Мармуль // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- Вип.250: В 9 т., Т.ІІ. С. 488494

2010


262.

Мармуль Л. О.

Особливості та значення оцінки контролю якості аудиторських послуг / Л.О. Мармуль // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів та аудиту: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. – С. 144-146

263.

Мармуль Л. О.

Проблеми та перспективи фінансового планування діяльності аграрних підприємств / Л. О. Мармуль // Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи, (2-3 червня 2010 р.; Херсон): зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф.- Херсон: [Колос].- 2010.- C. 144-147

264.

Мармуль Л. О.

Роль прибутку в формуванні інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / Л.О. Мармуль // Вісник Полтавської державної аграрної академії.- Полтава: [ПДАА].- 2010.- №1(56).- C. 125-129

265.

Мармуль Л. О.

Сучасні тенденції розвитку АПК: світовий досвід та вітчизняні реалії / Л.О. Мармуль // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реаліїї: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 18-19 листопада 2010 р.).-Херсон, 2010.- С. 24-25

266.

Мармуль Л.О.

Трансформаційні процеси в управлінні сільськими територіями / Л.О. Мармуль // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: зб. матер. Дванадцятих річ. зб. Всеукр. конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 25-26 лют. 2010 р. / редкол.: П. Т. Саблук [та. ін.].- К.: ННЦ «ІАЕ», 2010.- С. 31-32

267.

Мармуль Л.О.

Упровадження кластерних технологій у розвиток туристично-рекреаційної діяльності / Л.О. Мармуль, О.А. Сарапіна, Ю.П. Грицку-Андрієш // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2010.- Вип.71.- C. 162-169

268.

Мармуль Л. О.

Дебіторська заборгованість сільськогосподарських підприємств: показники та шляхи оптимізації / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2010.- Вип.72.- C. 250-255

269.

Мармуль Л. О.

Логістичне забезпечення організації збутової діяльності / Л.О. Мармуль, А.Ж. Сакун // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2010.- Вип.73.- C. 173-177

270.

Мармуль Л. О.

Методи оцінки ділової репутації як нематеріального активу підприємства / Л.О. Мармуль // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства.- Харків: ХНТУСГ, 2010.- Вип.98: Економічні науки.- С. 19-25

271.

Мармуль Л. О.

Напрями підвищення ефективності використання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств Херсонської області / Л.О. Мармуль, І.В. Пелих // Таврійський науковий вісник: наук. ж-л.- Херсон: Айлант, 2010.- Вип.73.- С. 29-35

272.

Мармуль Л.О.

Сутність репутації підприємства як нематеріального активу / Л.О. Мармуль // Наук. жур. [Інтелект ХХІ ст.]. - № 3/4 (7/8). – Донецьк, 2010. – С. 84-91.


^ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ

ПРОФЕСОРА Л.О. МАРМУЛЬ


1.

Рекомендації з реформування системи бухгалтерського обліку й звітності / за ред. Л.О.Мармуль.- Херсон: ХДАУ: Інформац.-консультац. центр "Південний Регіон", 2000.- 219 с.

2.

Двадцять п’ять років економічному факультету Херсонського державного аграрного університету / ХДАУ; [ред. кол.: В. В. Дєбров, Л. О. Мармуль [та ін.]].- Херсон: [РВЦ "Колос"], 2009.- 194 с.

3.

Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання: матер. Других річних зб. Всеукр. конгр. вчених екон.-аграр. півд. регіону України, (22-23 січня 2009 р.; Миколаїв) / [ред. кол.: В. С. Шебанін (відп. ред.), Л. О. Мармуль [та ін.]].- Миколаїв: МДАУ, 2009.- 106 с.


^ НАУКОВА ШКОЛА


ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФЕСОРА МАРМУЛЬ Л.О.


1.

Стецишин Микола Миколайович.

Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та основні напрямки їх вирішення: дис. ... канд. е. н. / М. М. Стецишин.- Київ, Рада по вивченню продуктивних сил України, 1996

2.

Левада Олександр Васильович.

Еколого-географічний аналіз сільськогосподарського використання Запорізької області: дис. канд. е. н. / О. В. Левада.- Одеса, Одеський державний університет ім. І. Мечникова, 1997

3.

Леушина Олена Анатоліївна.

Еколого-економічна ефективність функціонування виробничої інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н. / О. А. Леушина.- Київ, Рада по вивченню продуктивних сил України, 1997

4.

Петрова Олена Олександрівна.

Вдосконалення організаційно-економічного механізму водозабезпеченнясільського господарства регіону в зоні зрошення” (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК/ О.О. Петрова; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 1998

5.

Танклевська Наталія Станіславівна.

Основні напрями підвищення плодоовочеконсервної промисловості Херсонської області в умовах ринкових відносин: дис. ... канд. е. н.: 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Н. С. Танклевська: РВПС НАНУ.- Київ, 1998
6.

Левада Ольга Михайлівна.

Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області): дис. ... канд. е. н.: 11.00.02 – Економічна і соціальна географія / О. М. Левада; Одеський ДУ ім. І. Мечнікова.- Одеса, 1999

7.

Марченко Оксана Анатоліївна.

Суспільно-географічне обґрунтування раціонального використання та охорони рекреаційних ресурсів Херсонської області: дис. ... канд. е. н. / О.А. Марченко.- Одеса, Одеський державний університет ім. І. Мечникова 2000

8.

Ушкаренко Юлія Вікторівна.

Підвищення економічної ефективності функціонування харчової промисловості регіону” (на прикладі Херсонської області) : дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / Ю. В. Ушкаренко; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2001

9.

Донець Ірина Анатоліївна.

Суспільно-географічне обґрунтування пріоритетних напрямків розв’язання екологічних проблем м. Запоріжжя: дис. ... канд. е. н. / І. А. Донець.- Одеса, Одеський державний університет ім. І. Мечникова, 2002

10.

Морозов Роман Володимирович.

Еколого-економічна ефективність виробництва рису в Південному регіоні України” (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / Р. В. Морозов; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2002

11.

Мохненко Андрій Сергійович.

Особливості становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / А. С. Мохненко; РВПС НАНУ.- Київ, 2002

12.

Благодатний Андрій Володимирович.

Розвиток і основні напрями вдосконалення фінансово-кредитного механізму аграрного сектору АПК” (на матеріалах Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / А. В. Благодатний; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2004

13.

Сакун Аліна Жоржівна.

Основні напрями ефективного розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / А. Ж. Сакун; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2004

14.

Чернявська Тетяна Анатоліївна.

Вдосконалення організаційно-економічного механізму іноземного інвестування в переробній галузі АПК регіону” (на прикладі Херсонської області) : дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / Т. А. Чернявська; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2004

15.

Шепель Інеса Вадимівна.

Особливості соціально-трудових відносин в сільському господарстві Херсонської області: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / І. В. Шепель; Луганський НАУ.- Луганськ, 2004

16.

Крестьянінова Вікторія Віталіївна.

Підвищення економічної ефективності виробництва насіння соняшнику в Південному регіоні України” (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / В. В. Крестьянінова; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2005

17.

Плачков Сергій Іванович.

Основні напрями розвитку підприємництва агропромислового під комплексу” (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / С. І. Плачков; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2005

18.

Романова Вікторія Анатоліївна.

Соціально-економічна ефективність використання земельних ресурсів регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / В. А. Романова; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2005

19.

Сілецька Наталія Вікторівна.

Стан та перспективи розвитку виноградно-плодового під комплексу АПК” (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / Н. В. Сілецька; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2005

20.

Соловйов Андрій Ігорович.

Формування та ефективне функціонування продовольчого ринку (на прикладі Херсонської області): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / А. І. Соловйов; ІАЕ УААН.- Київ, 2005

21.

Фаніна Ольга Леонідівна.

Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / О. Л. Фаніна; Харківський НАУ.- Харків, 2005

22.

Бондар Тетяна Володимирівна.

Соціально-економічний розвиток сільської місцевості регіону та напрями його удосконалення): дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / Т. В. Бондар; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2006

23.

Корчагіна Віта Григорівна.

Формування конкурентоспроможності зерновиробництва в регіоні: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / В. Г. Корчагіна; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2006

24.

Куцмида Алла Валентинівна.

Соціально-економічні проблеми та перспективи використання трудового потенціалу сільської місцевості регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / А. В. Куцмида; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2006

25.

Скрипник Світлана Валентинівна.

Підвищення економічної ефективності і перспективи розвитку фермерських господарств регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / С.В. Скрипник; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2006
26.

Сухоруко Олена Василівна

Економічна ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / О.В. Сухоруко; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2006

27.

Федорчук Олександр Михайлович.

Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / О.М. Федорчук; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2006

28.

Шальнєва Власта Віталіївна.

Організація і підвищення ефективності розвитку виноградарства в регіоні: дис. ... канд. е. н.: 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК / В. В. Шальнєва; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2006

29.

Аверчева Наталя Олександрівна.

Напрями підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності птахівничих підприємств регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / Н. О. Аверчева; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2007

30.

Коваль Світлана Вікторівна.

Розвиток ринку плодоягідної продукції і підвищення ефективності функціонування садівницьких підприємств регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / С. В. Коваль; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2007

31.

Ботвіна Наталія Олександрівна.

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / Н. О. Ботвіна; ПФ НАУ.- Сімферополь, 2008

32.

Ванієва Мар’ям Різаєвна.

Фінансовий механізм регулювання діяльності державних вищих навчальних закладів: дис. ... канд. е. н.: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / М. Р. Манієва; Інститут РД НАНУ.- Львів, 2008

33.

Гончарук Яна Миколаївна.

Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрями підвищення його ефективності: дис. ... канд. е. н.: 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Я. М. Гончарук; Харківський НУ ім. В. Карабіна.- Харків, 2008

34.

Грановська Вікторія Григорівна.

Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сектору: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В. Г. Грабовська; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2009

35.

Карпенко Анатолій Миколайович.

Організаційно – економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / А. П. Карпенко; ПФ НУБіП, 2009

36.

Коваленко Володимир Іванович.

Підвищення ролі аграрних підприємств у соціальному розвитку сільських територій: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В.І. Коваленко; ПФ НУБіП, 2009

37.

Коваленко Ірина Володимирівна.

Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / І. В. Коваленко; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2009

38.

Лагодієнко Віктор Володимирович.

Удосконалення механізму формування системи оплати праці та посилення мотивації працівників аграрних підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В. В. Лагодієнко; ПФ НАУ.- Сімферополь, 2009

39.

Макаренко Андрій Петрович.

Державне регулювання розвитку аграрної сфери в ринковій економіці: дис. ... д-ра е. н.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / А. П. Макаренко; Миколаївський ДАУ.- Миколаїв, 2009

40.

Пристемський Олександр Станіславович.

Формування та удосконалення конкурентоспроможності фермерських господарств регіону: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / О.С. Пристемський; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2009

41.

Рубан Руслан Іванович.

Розвиток інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / Р.І. Рубан; ПФ НУБіП, 2009

42.

Собченко Аліна Миколаївна.

Формування та розвиток державного регулювання сільського господарства: дис. ... канд. е. н.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / А. М. Собченко; КІПУ.- Сімферополь, 2009

43.

Степанова Маргарита Михайлівна.

Формування ринкової інфраструктури аграрних підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / М.М. Степанова; ПФ НАУ.- Сімферополь, 2009

44.

Кюрчева Наталя Володимирівна.

Формування раціонального земле використання фермерських господарств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / Н.В. Кюрчева; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2010

45.

Подаков Євгеній Сергійович.

Удосконалення структури та підвищення ефективності функціонування зернового ринку: дис. ... канд. е. н.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Є. С. Подаков; КІПУ.- Сімферополь, 2010
46.

Яровий Вадим Федорович.

Розвиток дорадчої діяльності для суб’єктів аграрного господарювання: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В.Ф. Яровий; Дніпропетровський ДАУ.- Дніпропетровськ, 2010

47.

Пелих Ірина Вікторівна

Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств: дис. ... канд. е. н.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І.В. Пелих, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 20111   2   3   4   5   6

Схожі:

Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconГудзь Петро Васильович
Посада: зав кафедри менеджменту І маркетингу Запорізького національного технічного університету
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconМетодичні рекомендації для виконання курсових робіт
Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету від 15...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconО. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний Інновації в маркетингу промислового підприємства
С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconПоложення Про Новорічний Чемпіонат квн херсонського державного університету Чемпіонат квн хду проводиться згідно плану-регламенту роботи 26 грудня 2012 р у Ккз «Ювілейна» о 17. 00 годині
Чемпіонат квн херсонського державного університету, присвячений 95-ій річниці створення університету та Новому року
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconХерсонський державний університет
Херсонського державного університету, завідувач кафедри педагогіки та психології, професор, Відмінник освіти України
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconХерсонський державний університет
Херсонського державного університету, завідувач кафедри педагогіки та психології, професор, Відмінник освіти України
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення iconОргкомітет конференції голова оргкомітету шебанін в. С
Шебанін в. С. – д т н., професор, ректор Миколаївського державного аграрного університету
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon«еллада» спортивний клуб херсонського державного університету
Спортивний клуб Херсонського державного університету (ск хду) «Еллада» відкритий для всіх студентів, аспірантів та викладачів університету....
Соловйов Ігор Олександрович д е. н., професор, зав кафедрою менеджменту І маркетингу Херсонського державного аграрного університету. Відповідальні за випуск: С. М. Братішевська, І. О. Смирнова Друкується за рішення icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін розклад занять

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи