Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок icon

Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
НазваЯремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
Сторінка9/15
Дата09.02.2013
Розмір2.91 Mb.
ТипУрок
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
3.2.2. Конструктивно – формувальний етап

На другому (конструктивно – формувальному) етапі вдосконалення навичок говоріння навчання було спрямовано на створення усних діалогічних і монологічних висловлювань різних типів і жанрів, необхідних у життєвих ситуаціях. Протягом другого етапу навчання основну увагу було зосереджено не тільки на мовленнєвих взірцях, а й ситуативних завданнях творчого характеру, творчих переказах, складанні текстів. За осонову ми взяли систему вправ на засвоєння мовленнєвознавчих понять, запропоновану А. Нікітіною, М. Пентилюк: пропедевтичні, кумуляційні, тренувально-мовленнєві, творчі.

Мета етапу – навчити школярів виконувати мовленнєві дії і вчинки на основі не сформульованого поняття про говоріння і спілкування, зокрема оцінити ситуацію під час продукування інформації, визначити адресанта й адресата – його можливості, реакцію, інтереси, настрій, почуття, потреби в спілкуванні тощо, вільно оперувати мовними засобами, досягаючи якісних характеристик мовлення, як змістовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Вправи мають такі завдання: дати характеристику ситуації, визначити мету, єдність теми й основної думки висловлювання, комунікативну спрямованість взаємодії, мовні засоби, що служать вираженню змісту.

На другому етапі також визначено вимоги до сформованості навичок говоріння учнів 5-6 класів:

- осмислення й аналіз мовленнєвої ситуації, тобто сукупності умов, мовленнєвих і немовленнєвих, необхідних та достатніх для того, щоб здійснити мовленнєву дію;

- оперування мовними засобами, доречний добір й вільна заміна слова з метою уточнення смислу висловлювання, створення його образності, виразності, стилістичної і комунікативної доцільності;

- користування формулами мовленнєвого етикету, засобами ввічливості, нормами поведінки відповідно до ситуації спілкування;

- створення власних усних висловлювань на основі мовленнєвих ситуацій;

- забезпечення зворотного зв’язку.

Відповідно до розділу «Лексика. Фразеологія» заплановано формування умінь доречно використовувати мовні засоби у стандартних і нестандартних мовленнєвих ситуаціях, добирати й вільно замінювати слова з метою уточнення смислу висловлення, створення його образності, виразності, комунікативної доцільності. Цьому сприяє адекватне розуміння смислу слова в тексті та пояснення його значення.

  На цьому етапі дослідного навчання робота з удосконалення навичок говоріння передбачала збагачення мовлення учнів.Методика активного збагачення словника підлітків зосереджується на завданнях, визначених Н. Бондаренко:

 • активізувати процес природного спонтанного засвоєння учнями лексики української мови;

 • максимально розширювати й цілеспрямовано поповнювати словниковий запас учнів з урахуванням їхніх вікових можливостей, пізнавальних інтересів та комунікативних потреб;

 • навчити вживати слова у найточнішому їх значенні, найдоречніші у конкретній ситуації спілкування відповідно до типу, стилю і жанру мовлення;

 • виховувати в учнів дбайливе ставлення до власного мовлення, прагнення позбутися слів, що не відповідають мовній нормі [26 , с.8-9].

  П’ятикласникам було запропоновано аналіз ключових слів, уточнення словника – словниково-стилістична робота, активізацію словника через включення слів у висловлювання – введення в переказ, діалог, бесіду, розповідь, засвоєння слів та їх значень. Це й створило основу для уведення в мовну свідомість учнів лексико-семантичних груп, синонімічних рядів, де слова відрізняються смисловими відтінками, емоційно-експресивним забарвленням, стилістичними особливостями, антонімічних пар, що дозволяє відбирати для будь-якого висловлювання найдоречніші слова відповідно до комунікативної мети і логіки його розгортання.

   Прочитайте. Які слова в тексті несуть основне смислове навантаження? Яка основна думка тексту? До якого стилю і типу мовлення належить? Свою думку аргументуйте.

Сусіди – найближчі родичі

Стосунки між людьми, які живуть поруч або в окремій хаті на селі, чи в міській квартирі, багато в чому визначають комфортність життя, несучи в нього спокій, радість чи, навпаки, нотки роздратування, неприязні.

Увічнені піснями, приказками, ці стосунки намагались будувати на засадах співпраці та товариства. Сусіди були першими, кого кликали на новосілля – входини в нову хату, до них звертались по допомогу під час нагальних господарських робіт за найнеобхіднішим (позичити солі чи хліба). Взаємна підтримка сусідів (супряга – об’єднання реманентом, технікою, кіньми для виконання трудоємких процесів) давала можливість швидше і легше впоратися з такими важкими роботами, як вивезення добрив, заготівля дров чи корму для худоби, будівництво житла.

У випадку якихось сімейних урочистостей (хрестини, весілля) сусідки були помічницями господині на кухні.

В народі надавали великого значення тому, хто першого дня великих свят провідає оселю. Візит жінки в перший день Нового року, Різдва вважався небажаним, тому, якщо в родині були хлопчики, їх посилали до сусідів засіяти зерном, привітати зі святом.

Хороших сусідів запрошували на обід «просто так, по-сусідськи» і обдаровували їх свіжиною, пирогами. Звичаї ці ще й досі не перевелись в Україні, як, власне, й добрі сусіди (Г. Бондаренко).

Поясніть, як розумієте вислів «сусіди – найближчі родичі»? Чи згодні з цією думкою? Наведіть приклади своїх стосунків з сусідами. Використовуючи текст, складіть діалог і розіграйте його.

 • Поясніть лексичне значення слова «реманент».

 • Вимовте слово «сусіди» так, щоб воно виражало повагу, іронію, розчарування, симпатію. Не забувайте про жести, міміку.

  Розігрування життєвих ситуацій сприяло досягненню поставленої мети з використанням відповідної інтонації, жестів, міміки, що сприяють продукуванню висловлювань.

 Обґрунтуйте справедливість афоризмів і прислів’їв. Як у них тлумачаться якості мовлення? Відповідно до них сформулюйте правила мовця. Визначте, на яке слово в кожному реченні падає логічний наголос.

 • Треба знати, де що сказати.

 • Сміх - то не гріх, але час від часу сповідатися за нього треба.

 • Всякому слову свій час.

 • Добре слово краще м’якого пирога.

 • Меле, як порожній млин.

 • Заговори, щоб я тебе побачив.

 • Що маєш сказати, то наперед обміркуй.

Застосування кумуляційної вправи допомогло усвідомити правила, виробити вміння застосовувати теоретичний матеріал на практиці, зосередити увагу на осмисленні висловлювання (теми, фактів, доказів, головного й другорядного, логіки викладу), уживати афоризми й прислів’я відповідно до їх ситуативного значення.

 Як ви гадаєте, яку людину можна назвати доброю? Як можна виявити добрі почуття до оточуючих тебе людей? Пригадайте оповідання, в яких ідеться про таких людей. Які прислів’я про чуйність і уважність знаєте? (Слово - ранить, слово - лікує). Чи є у вашому житті вчинок, який би ви назвали добрим? Розкажіть своєму товаришеві.

 Чи доводилось зустрічатися з таким хлопчиком, як Помагай? Яку рису людини прославляє автор? Чи схвалюєте поведінку хлопця? Обґрунтуйте свою думку.

Помагай

Через поле, через гай

Ходить хлопчик Помагай.

Бачить хлопчик – садять сад,

Він поміг кінчати ряд,

Вмить приніс відро води

І полив аж два ряди.

Ось і ти часу не гай, -

Будь, як хлопчик Помагай.

П. Воронько

 Прочитайте прислів’я. З’ясуйте, чи пов’язані вони між собою. Відповідь обґрунтуйте. Скажіть, яку ситуацію вони допомагають створити авторові? Укажіть слова, на які падає логічний наголос. Виберіть із запропонованих прислів’їв те, що може бути темою висловлювання, а інші розташуйте в такій послідовності, щоб можна було розкрити тему. Розіграйте діалог, в основі якого одне з прислів’їв. Вивчіть прислів’я та приказки напам’ять.

- Слухай перший, говори останній.

- Будь першим на банкеті, а останнім у лихослов’ї.

- ^ Одне погане слово скажеш – почуєш десять.

- Де багато слів, там мало мудрості.

- Рис розсипав – ще збереш, сказав слово – не вернеш.

- Доброго тримайся, поганого остерігайся.

- Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане.

• Пригадайте, які українські фразеологізми знаєте зі словами, що виділені?

• Визначте слова з протилежним значенням. З якою метою їх використано?

Такі вправи сприяли розвиткові вміння добирати найдоречніші слова для вираження думки, створення власних висловлювань, а також послідовно за планом створювати діалог, дискутувати, правильно розуміти роль прислів’їв.

Під час виконання вправ ми намагалися врахувати міжпредметні зв’язки української мови з іншими профільними напрямами. З цією метою ми використовували матеріали з математики, історії, етики, культурології. Це допомогло залучити учнів до активної комунікативної діяльності, спрямованої на формування інтелектуально – креативних здібностей: мислення, мовного чуття, мовлення, уяви, спостережливості, уваги тощо. Наведемо приклади вправ

 Прочитайте текст. З якими новими словами ознайомилися?

Як розумієте вислови «У коваля руки золоті», «Неук кує – коней псує», «Кований на всі чотири копита», «Коли на дворі льодок – тоді ковалеві медок». Коротко охарактеризувавши кожне, вкажіть, у якій ситуації ви можете їх використати? Які назви ковальської справи? (кузня, молот, плуг, залізо, криця). Складіть і розіграйте діалог між вами і товаришами про важливість професії коваля, використовуючи поданий початок. Ким працюють ваші батьки? Чи всі професії є важливими? Чому?

Підкова на щастя

Знахарем і чарівником вважався в Київській Русі коваль. Говорили, що він може визначити людські долі. Заможна верхівка просила коваля «взувати своїх коней у срібні й золоті підкови». А вони іноді губилися. Радів той, хто знаходив таку коштовну річ. Тому й народився пізніше вислів «підкова на щастя» (З журналу).

 Як Ви звертаєтеся до своїх дідусів і бабусь? Які пестливі форми можете утворити від слів „дід”, „баба”? Складіть і розіграйте діалог між Вами, бабусею й дідусем.

 Складіть діалог за ситуацією, опорними словами та словосполученнями. Уявіть, що ви з подругою (другом) посварилися. І тепер хочете помиритись.

Опорні слова: привіт, ображаєшся, вибач, будь ласка, мені теж прикро, намагалася виправити, все гаразд, до зустрічі, бувай.

 Чи вітаєтеся ви з учителями, які не викладають у Вашому класі, але працюють у школі? Чому?

Такі вправи формували вміння підлітків ураховувати умови, обставини, місце, спосіб і адресата спілкування, створювати початкове уявлення про можливий варіант змісту висловлювання, прогнозуючи його загальний характер на основі визначеної теми.

Запитання до учнів удосконалювали вміння орієнтуватися в мовленнєвих ситуаціях, використовуючи власний життєвий досвід, стимулювали бажання підлітків висловлюватися, викликати мовленнєву реакцію, програмували побудову власних висловлювань.

 Спробуйте передбачити, як далі розвиватимуться події. Пригадайте подібні ситуації, свідком або учасником яких вам довелося бути. Як допомагали вам у таких випадках правильно зрозуміти прислів’я? Як ви розумієте перше речення.

– Ніколи не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні,- сказала мама синові.

– Добре, мамочко,- весело відповів хлопчик і побіг до сусідньої кімнати

– Що ти збираєшся робити?

– Хочу з’їсти завтрашню порцію халви.

 Послухайте уважно діалог – гумореску. Як відбувається розмова ? Чи є правила ведення такого діалогу ? Скорегуйте відповідно до етикетних норм.

Батько та мати поїхали з дому, а Данилко, лишившись на господарстві, до школи не пішов.

Раптом телефонний дзвінок … Данилко впізнав по голосу свою вчительку:

– Чому сьогодні Данилко не прийшов до школи ?

– Тому що він захворів.

– А хто це розмовляє зі мною ?

– Мій тато …

• З чого слід починати розмову ? Як закінчувати її ? Чи важливо знати правила етикету ?

 Добро

– Дідусю, це правда, що на будь – яке зло завжди треба відповідати добром ?

– Істинна правда, онучку.

– Тоді дай мені морозиво, бо я розбив твої окуляри …

*Чи поділяєте точку зору дідуся ? Чому ?

 • Руками краще

Мати вчить сина:

– Ніколи не тягнись, синку, за їдою через весь стіл. Хіба в тебе немає язика?

– Є. Але руки довші …

• Розкажіть правила поведінки за столом.

• Як правильно: за стіл чи до столу ?


 Прочитайте сміховинку, дотримуючись відповідної інтонації при звертанні. Визначте тему, мету, тип, стиль тексту. Подумайте, з якими жестами та виразом обличчя слід промовляти рядки.

Дотепний хлопчик

Василько дістав од тітки, яка була в них у гостях, кілька солодких пиріжків. Його мама засоромилася, що він не подякував, і нагадала йому:

– Васильку, а як говорять, коли щось дають ?

– Дайте ще, – одповів хлопчина.

• Що Василько повинен був сказати ?

• Прочитайте виразно висловлювання за дійовими особами, щоб передати настрій героїв, виразити своє ставлення.


'

'
Уявіть, що Вас пригостили. Складіть діалог, використовуючи слова мовного етикету: будь ласка, дякую, прошу …

• Подумайте й скажіть, коли треба використовувати слова прошу – прошу.

  Запропоновані пропедевтичні вправи формують уміння орієнтуватися в ситуації й умовах спілкування, ураховуючи місце, час, мету, соціальний стан, а відповідно до врахованого – вибір формул мовленнєвого етикету. Визначення мовленнєвої ситуації дозволяє планувати хід власних думок, розвивати уяву, мислення, уміння прогнозувати зміст, утримувати в пам’яті деталі, відповідати на запитання й ставити їх, сприяє природному збагаченню словника учнів комунікативно значущою лексикою.

Кумуляційні вправи сприяли засвоєнню понятійної основи мовленнєвого розвитку (адресат, адресант, тема, основна думка, абзац, мовленнєві дії, намір, потреба, мотив, задум, форма, стиль, тип, жанр) з усвідомленням їх суті, визначень, формулювань. Завдання передбачали осмислення предмета говоріння (те, про що), виокремлювати компоненти мовленнєвої діяльності, виявляти залежність мовних засобів від мовленнєвої ситуації, аналізувати мовленнєву ситуацію.

Основним напрямом роботи з удосконалення навичок говоріння є створення мовленнєвих ситуацій, що передбачають наявність адресата й адресанта, мотиву, мети й змісту ( теми та основної думки) мовлення і визначають його форму, стиль. тип і жанр, прогнозують загальний характер висловлювань. Моделювання реальних мовленнєвих ситуацій, які проектує вчитель, допомагає учням усвідомити, що процес продукування висловлювань залежить від мовленнєвої ситуації. Створюючи таку ситуацію, ми запропонували учням уявити, що 1) треба привітати іменинника й віддати подарунок.

Аналізуємо ситуацію так: адресант – учень; адресат – однокласник; мотив – зустріч з другом з нагоди іменин; мета – правильно привітати, сказати добрі слова, тема висловлювання - зичення здоров’я, тепла, добра; основна думка - друзі шанують однокласника, з радістю вітають його.

Інша мовленнєва ситуація - 2) розмова по телефону. Телефонують і питають батька, якого нема вдома. Складіть можливий діалог (співрозмовникам запропоновано взяти в руки телефони). Учні мають з’ясувати, як їм поводитися, якою буде мовленнєва поведінка, хто починає й завершує розмову.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Схожі:

Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconЯремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
Психологічні чинники вдосконалення навичок процесу говоріння підлітків
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconСистема віршів, що сприяє формуванню мовленнєвих навичок на уроках французької мови
Представлена підбірка поезій французькою мовою присвячена формуванню в учнів шкільного віку іншомовної мовленнєвої компетенції, зокрема...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconІнформація про учнів: Загальна кількість учнів району: початкових класів; учнів 5-8 класів; 9-х класів; 10-11-х классов
Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором( по класах)
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconІонашку Ольга Василівна, директор Їжівської зош екскурсія по закладу ІІ. Практична частина семінару 10 00 -10 40 урок
«Розвиток логічного мислення, формування обчислювальних навичок в учнів початкових класів на уроках математики»
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУрок для учнів 6-8 класів
Г. Расійчук "Рідний край", виставка фотографій з пейзажами Буковини, вчитель читає вірш
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУдк: 371. 132 Наталія Куб’як
Сьогодні педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та профтехосвіти не завжди мають достатній рівень знань, умінь...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Харків
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconКоміссарова Світлана Миколаївна, завідувач обласної психолого медико-педагогічної консультації 12. 30-13. 00 Гендерна політика в Україні. Майстер клас: Модельний урок
Виховання морально-духовної життєво компетентної особистості шляхом реалізації органами та навчальними закладами системи освіти області...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconНикифорак Світлана Юріївна вчитель початкових класів Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 Розробка першого уроку
Діти, я хочу подарувати вам незвичайний урок – урок у формі усного журналу. І присвячую його рідній Буковині
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconКонкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї серед вчителів 5-11 класів (липень листопад 2011 р.)
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні єс-проон оголошує конкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи