Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту icon

Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Скачати 55.08 Kb.
НазваХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Дата29.05.2013
Розмір55.08 Kb.
ТипДокументи

К.е.н., доцент Скорба О.А.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»


ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКУ ЕКСПЕРТИЗУ ВІД РЕВІЗІЇ ТА АУДИТУ


Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи, як на стадії попереднього розслідування, так і на стадії судового розгляду справ.

У загальному значенні слова експертиза – це дослідження і рішення досвідченими фахівцями питань, які вимагають спеціальних знань в галузі науки, техніки, економіки, мистецтва або ремесла.

Одним з видів експертиз є судово-бухгалтерська експертиза, яка є економічним дослідженням конфліктних ситуацій в господарській діяльності суб’єкта господарювання за даними бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, які стали об'єктами розслідування правоохоронних органів.

Метою судово-бухгалтерської експертизи є усунення і попередження повторення правопорушень в господарській діяльності суб’єкта господарювання.

Предметом же судово-бухгалтерської експертизи можуть бути: якість ревізій, які проводилися раніше; достовірність первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності; дотримання при здійсненні господарських операцій нормативно-правової документації; порушення фінансової дисципліни, які призвели до збитку; збитки, заподіяні працівниками і посадовцями підприємства в результаті розкрадань, а також дотримання методології обліку. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи конкретизують її предмет і визначають параметри дослідження. Об'єктами можуть бути речові і документальні докази, а також матеріали слідства.

Під методом судово-бухгалтерської експертизи розуміють сукупність прийомів, які застосовуються при експертному дослідженні операцій, відображених в системі обліку.

Судово-бухгалтерська експертиза поєднує в собі процесуально-правовий та економічний зміст.

Необхідно відрізняти судово-бухгалтерську експертизу від аудиту і ревізії. Саме судово-бухгалтерська експертиза не є формою фінансового контролю, переслідує цілі, відмінні від цілей аудиту і ревізії, є формою використання спеціальних знань в судочинстві, що регламентуються процесуальним законодавством, основою для призначення судово-бухгалтерської експертизи є такі обставини справи, для правильної оцінки яких слідчому або суду потрібен висновок експерта-бухгалтера. Також слід враховувати відмінності в об'єктах дослідження і у методах, які застосовуються.

Риси схожості і відмінності досить чітко проявляються при зіставленні звичайної ревізії, ревізії, що проводиться на вимогу слідчого, і судово-бухгалтерської експертизи:

Звичайна документальна ревізія проводиться поза зв'язком з кримінальною або цивільною справою і тому не є однією з форм використання спеціальних знань в кримінальному або цивільному процесі.

Документальна ревізія, що проводиться на вимогу слідчого, як і судово-бухгалтерська експертиза є однією з форм використання спеціальних знань в судочинстві. Проте, на відміну від судово-бухгалтерської експертизи, проведення документальної ревізії не регламентується процесуальним законом і, отже, вона є не процесуальною формою використання спеціальних знань. Документальна ревізія, що проводиться на вимогу слідчого, будучи способом збирання доказів, залишається по своїй суті формою подальшого господарського контролю. Судово-бухгалтерська експертиза в свою чергу не відноситься до форм фінансового контролю.

Підставою для призначення ревізії, що проводиться за ініціативою господарських або спеціальних контрольних органів, є план ревізійної роботи (планова ревізія) або повідомлення про різні порушення в підвідомчих організаціях (позапланова або раптова ревізія).

Підставою для проведення ревізії, що проводиться на вимогу слідчого або суду, являються відомості, отримані при розслідуванні або судовому розгляді, про такі обставини, які можливо виявити тільки за допомогою спеціальних знань ревізора. Підставою для призначення судово-бухгалтерської експертизи служать такі обставини справи, для правильної оцінки яких слідчому або суду потрібен висновок експерта-бухгалтера.

Підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи є тільки постанова слідчого або суду.

Обсяг ревізії, що проводиться за ініціативою контрольних органів, визначається на розсуд керівника установи, що призначила ревізію.

Обсяг ревізії, що призначається на вимогу суду або органів слідства, залежить від їх завдання.

Обсяг судово-бухгалтерської експертизи в усіх випадках обмежений питаннями слідчого або суду.

Об'єктами дослідження звичайної документальної ревізії є бухгалтерські документи, регістри, матеріали інвентаризацій і періодичної звітності, а також документи і записи оперативного обліку, які знаходяться в організації, що перевіряється.

Поняття «аудит» і «судово-бухгалтерська експертиза» в практичній діяльності часто змішують. Це ускладнює отримання необхідних даних по конкретній кримінальній справі.

При цьому обидві процедури використовують схожі методи і прийоми для досягнення своїх цілей.

І аудит, і судово-бухгалтерська експертиза досліджують наявність негативних фактів в операціях суб’єкта господарювання, для того, щоб в подальшому усунути ці недоліки.

Більше того, аудит, ревізія і судово-бухгалтерська експертиза застосовують у своїй діяльності одні і ті ж першоджерела інформації, проте, незважаючи на численну схожість, ці процедури мають немало відмінностей.

Головною відмінністю аудиту від судово-бухгалтерської експертизи є причини проведення процедур.

Аудит проводиться добровільно і рішення про проведення аудиту, внутрішнього або зовнішнього, приймає керівник підприємства.

Також власник, що приймає рішення про проведення аудиту, бажає перевірити правильність розрахунку податків, щоб уникнути проблем з податковою інспекцією. За проведення аудиту суб’єкт господарювання сам сплачує кошти.

Таким чином, саме головною відмінністю аудиту від судово-бухгалтерської експертизи є добровільність ухвалення рішення про проведення аудиторської перевірки.

Рішення ж про проведення судово-бухгалтерської експертизи приймає судова інстанція, в якій вирішуються питання про фінансові махінації, економічні злочини або спричинення фірмою матеріального збитку іншим особам.

Таким чином, на відміну від аудиту, судово-бухгалтерська експертиза не є добровільною процедурою, а проводиться в незалежності від бажання підприємця або власників фірми.

Судово-бухгалтерська експертиза досліджує конкретні недоліки ведення бухгалтерського обліку, виявлені ревізією.

Також відмінністю між аудитом і судово-бухгалтерською експертизою є те, що питання аудиту ставить сам власник, а питання експертизи – слідчий або суд.

Загальним же в аудиті і судово-бухгалтерській експертизі є те, що обидві ці процедури проводяться не в які-небудь певні терміни, а лише по мірі виникнення необхідності.


Література


  1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

  2. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3126-ХІІ [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

  3. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-ХІІ [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

  4. Глібко В.М. Судова бухгалтерія [Text] :підручник. – 2-ге вид., переробл. І допов./В.М. Глібко, О.П. Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192 с. ISBN 978-966-458-192-6.

  5. Камлик, М.І.Судова бухгалтерія [Text] : підручник / М. І. Камлик ; Нац. академія внутрішніх справ України. - К. : Атіка, 2007. - 552 с. - ISBN 966-326-218-4.

  6. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Text] : учебное пособие / В. Д. Поникаров [и др.]. - Х. : АРСИС. ЛТД, 2002. - 240 с. - ISBN 966-7299-45-7.

Схожі:

Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи,...
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Первіснообщинне суспільство І додержавні форми соціального управління. Характерні риси дородового ладу. Характерні риси матріархально-родової...
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші...
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconПеревірила: викл стаж. Афанасьева О. Б
Поняття і характерні риси конкурентоспроможності персоналу підприємства
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconЛекція: Держава І право Вавилону Характерні риси країн Стародавнього Сходу. Виникнення, розвиток та падіння Вавилону. Характеристика суспільного ладу. Державний устрій
Однією з одних соціальних форм, які відіграли вирішальну роль в еволюції давньосхідних суспільств, була сталість сільської общини,...
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconПідсумкові заліково-екзаменаційні питання
Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconСудово-правова реформа: мета, принципи, етапи реалізації
Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992р
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconПитання на іспит з курсу „Міжнародне право”
Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права
Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту iconДокументи
1. /3 курс МЕ,РК/D_MEA для МЕ/fmbm_k_me_2012_s_eip_mea_AN.doc
2. /3...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи