Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки icon

Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки
Скачати 82.28 Kb.
НазваТема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки
Дата01.01.2013
Розмір82.28 Kb.
ТипДокументи

Тема 9. Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки.

 1. Кредит, його сутність, принципи кредитування, джерела формування кредитних ресурсів, напрямки кредитування, функції кредиту

 2. Види кредитів по строкам, суб’ектам, функціональній приналежності, забезпеченості

 3. Кредитна система, структура її. Види банків і банківських операцій

 4. Центарльний Банк та його функції.


Кредитну систему країни розглядають в функціональному(Ф) і інституціанальному(І) аспекті. У Ф. аспекті це функції кредиту. І. аспект це сукупність установ кредитних відносин.

Кредит(ссуда, позика)

Кредитні відносини – це відносини між людьми з приводу надання вартості в тимчасове користування на умовах платності, повернення, строковості і гарантованості.

Учасники кредитних відносин

 • Той, хто надає гроші – кредитор

 • Той, хто бере гроші дебітор (боржник)

Ссудний капітал – один із найстаріших видів капіталу, у доринкових економічних системах він мав форму лихварського капіталу.

Відміна лихварського від ссудного капіталу за умови ринкового господарства виявляється в напрямках кредитування та відсотках по кредиту. Лихварський капітал направлявся на споживання, а ссудний – на виробництво. Відсотки по лихварському капіталу встановлювались на дуже високих рівнях і рівень їх визначався суб’ективно даними лихварям. Відсотки по ссудному капіталу значно нижче і на них впливають чинники екномічної системи.

Кредит надається на певних умовах(принципах):

 • Надання грошей на певний строк

 • Повернення кредиту

 • Надання кредиту під гарантії

 • Надання кредиту за плату.

Платою, або ціною, кредиту є відсоток.

Відсоток – та сума грошей, яку необхідно сплатити за користування кредитом. Є номінальний – всі гроші які сплачуються за кредит


ін = (плата/сума кредиту)*100%

та реальний ір = ін - Ір (де ін - номінальний, Ір - індекс цін).

На відсоток впливають чинники самої кредитної системи:

 1. строк надання кредиту

 2. рівень різикованості

 3. вид кредиту.

Та зовнішні макроекономічни чинники:

 1. фаза економічного циклу

 2. рівнем інфляції

 3. макроекномічна політика держави.

Відсоток завжди знаходиться в межах > 0 та < норми прибуткованості тих сфер, куди надаються кредити.

Джерела кредитних ресурсів:

 1. власні кошти кредитора

 2. накопичені тимчасово вільні кошти клієнтів (депозити) – амортизаційний фонд, прибуток, доходи фізичних осіб

 3. здатність банків до кредитной експансії.Напрямки кредитування

 1. кредити для інвестицій

 2. кредити для оборотніх коштів

 3. кредити для розширення споживання


Функції кредиту

Кредит виконує

 • акумулюючу

 • фінансуючу

 • регулюючу, стимулюючу функції

Акумулююча – накопичення тимчасово вільних грошових ресурсів кредитними установами.

Фінансуюча – кредитною системою надаються грошові ресурси таким суб’єктам економіки, які в них мають потреби, таким чином, кредитна система перерозподіляє гроші від тих, хто їх має в надлишку для тих хто в них має потребу

Т.я. кредити платні, то вони надаються тим суб’єктам господарювання, які здатні оплатити його (ефективним)

Фінансова підтримка високоефективних суб’єктів створює стимули та можливості для подальшого зростання їх конкурентоспроможності

^ Форми кредиту

В залежності від критеріїв класифікації кредиту поділяються:

 1. за строками

- онкольний (бестроковий, надається на невизначений строк, повертається за першою вимогою кредитора)

- короткостроковий (до 1 року)

- середньостроковий (до 3-5 років)

- довгостроковий (до 20 років)

несплачені вчасно кредити – пролонговані

перегляд умов кредиту (строки погашення, відсотки) - реструктуризація кредита.

 1. по суб’єктам кредитних відносин бувають:

  • банківські

  • комерційні (надається господарюючим суб’єктом іншому господ. суб’єкту (не бакни) ) – це був товарний кредит між суміжними підприємствами та підприємствами виробниками та споживачами; має нижчий, ніж банк відсоток; може надаватися і в грошовій формі

  • державний (держава завжди є боржником, позичальником) здійснюється за рахунок кредитів населення комерційних банків, центрального банку, міжнародних банківських установ, іноземних банків. Інструменти і випуск та розміщення державних цінних паперів, прямі кредити ЦБ урядові(тотожні емісії), зовнішні запозичення (може розміщувати державні цінні папери і брати кредити в міжнародних кредитно-фінансових організаціях)

 2. по забезпеченності (гарантованості)

  • забезпечені (гарантовані)

  • незабезпечені (негарантовані)

Забезпечені надаються під заставу або під гарантії. Заставою може бути: земля, нерухоме майно (іпотечний кредит), цінні папери, акції, облігації.

Гарантом може бути юридична або фізична особа. У випадку неспроможності сплатити кредит гарант несе відповідальність по даному кредиту.

Незабезпечені (бланкові). Гарантом є чесне слово позичальника.


 1. по функціональному призначенню (для чого і в якій формі його видають)
  • споживчий

  • лізинг-кредит

  • факторінговий

  • банківський

Споживчий надається приватним особам для купівлі товарів довгострокового користування. Може бути по типу банівського, та по типу комерційного.

Лізинг-кредит надається юридичній особі в формі основних фондів. Буває фінансовий та оперативний. Фінансовий – кредит на весь строк амортизації основних фондів. Оперативний – на частину строку. Факторінгований – кредит для купівлі товару (надається в формі переуступки боргових забов’язань).

Всі кредити мають переваги і недоліки. Найбільш універсальний – банківський.


^ КРЕДИТНА СИСТЕМА КРАЇНИ

В інституціональному аспекті кредитна система кожної країни буде представлена у вигляді кредитно-фінансових установ, що виконують специфічні функції по акумулюванню, фінансуванню, перерозпреділенню грошових ресурсів у формі кредитів.

Кредитна система скаладється із банків та кредитних установ небанківського типу.

Банки – це особливі економічні інститути, які акумулюють грошові ресурси, надають кредити, здійснюють грошові розрахунки, випускають в обіг цінні папери та грошові агрегати та виконують операції з ними.

Кредитні установи небанківського типу відрізняються від банків способом акумуляції грошових ресуосів та розподіленням їх.

Банки бувають універсальні та спеціалізовані. Універсальні банки –це банки, які виконують весь спектр банківських послуг.

Спеціаліз. банки зосереджуються на певних функціях кредитної системи. До них належать емісійні банки, інвестиційні банки, ощадний банк (обслуговує населення, працює з його коштами),будівельні, зовнішньоторговий,агробанк.

Небанків. кредитування установи-фонди, товариства, спілки. Фонди є пенсійні інвестиційні. Товариства страхове, кредитні спілки. В залежності від побудови кредитної системи вона буває:

-двохярусна

-трьохярусна

-чотирьохярусна

Залежить від традицій і зрілості банківської системи. Перший ярус завжди –Центр.банк, другий ярус - універс. банки, третій ярус - спеціаліз. банки ,четвертий ярус –кредитні установи, не банківського типу.

Всі банки і всі кредитні установи виконують певні операції:

-пасивні

-активні

-посередницькі

-трастові

-торгово-комісійні

Активні-розміщення кредитних ресурсів(надання кредитів ,покупка цінних паперів, розміщення обов’язкових ресурсів в центральному банку)

Пасивні- залучення грошових ресурсів,(утворення депозитів. випуск та розміщення власних цінних паперів).Банк є боржником.

Посередницькі-розрахунки між клієнтами банку, між банками, касове обслуговування клієнтів.

Банки можуть здійснювати аудиторські господарські діяльності деяких підприємств з метою оцінки перспектив кредитування.

Трастові-новий вид посередницької операції банку по дорученню клієнта з майном клієнта , з метою отримання прибутку. Банк за ці операції бере винагороду. Операції ці відбудовування за рахунок спекуляцій цінними паперами, покупкою та продажею та нерухомі майна.

Торгово-посередницькі(торгово комісійні)- операції по продажу та купівлі валюти, дорогоцінних металів(золото),цінних паперів. Всі ці операції приносять банкові доход, прибуток.

Щоб визначити норму прибутковості банку необхідно прибуток внести до власного капіталу банку.

Активні і пасивні операції приводять до створення та швидкого зростання безготівково грошового обігу (приводять до зростання M3 при такому значному зростанні M0)

Випуск та розміщення акцій, облігацій означає створення фіктивного капіталу - це капітал який не відповідає виробленим матеріальним цінностям.

Прибутки від фіктивного капіталу є реальні, вони перетворюються в реальні матеріальні цінності.


^ Центральний банк

Є головним банком держави. ЦБ по формі власності може бути державним та акціонерним. Якщо банк акціонерний. То контрольний пакет акції у державі.

Головна мета функціонування – перевезення державної політики у сфері громового обігу та кредиту, для забезпечення стабільності національної грошової одиниці та досягнення економічного зростання та макроекономічної стабільності.

Свою головну мету: банк виконує через свої функції:

  1. ЦБ має монопольне право на емісію готівки - емісійний банк

  2. ЦБ має монопольне право на збереження золотих та валютних резервів держави

  3. ЦБ є банком уряду та місцевих органів влади - рахунки державної скарбниці (казни) знаходяться в ЦБ

  4. ЦБ здійснює розрахунки з рахунків урядів

  5. ЦБ представляє інтереси держави з міжнародними кредитними організаціями, з іноземними центральними банками.

  6. ЦБ проводить розміщення та операції з державними цінними паперами.

  7. ЦБ регулює валютні відносини та курс національної грошової одиниці по відношенню до іноземних валют.

ЦБ є банком для комерційних банків (надає їм кредити).

ЦБ рефінансує комерційні банки.

ЦБ регулює діяльність кредитної системи країни встановлюючи нормативи діяльності цієї системи та контролюючи виконання цих нормативів.


Нормативи:

 1. Облікова ставка ЦБ – відсоток по кредитам, що надається ЦБ комерційним банкам.

 2. Норма обов’язкових банків резервів – відсотків від депозитів. Що зберігаються в комерційних банках, який комерційні банки змушені утримувати в формі резервів. Ці резерви зберігаються в ЦБ.

 3. Мінімальний розмір статутного фонду банку.

 4. Частку власних грошових ресурсів банку (відношення своїх грошей до залучених).

 5. Платоспроможність =

Власні грошові ресурси.

Активи банку.

 1. Ліквідність =

Активи банку

Пасиви банку

 1. Ризикованість кредиту – мінімальний розмір кредиту ( рахунку) на 1 позичальника.

Кредит на 1 позичальника

Власні кошти

ЦБ від імені держави проводить монетарну політику, яка є складовою заг. державної економічної політики.

Існують наступні види монетарної політики:

  • експансійна (розширення грошей)

  • рестрикційна (звуження)

  • нейтральна

Експансійна направлена на розширення грошової пропозиції.

Інструменти цієї політики: a) додаткова емісія готівки (не обов`язковий) , б) зниження облікової ставки, в) зменшення норми обов’язків резервів, г) скупка державних цінних паперів.

Ця політика називається політикою дешевих грошей. Для неї характерні низькі відсотки по кредитам. Використовується з метою стимулювання сукупного попиту і економічного зростання.

Результатом цієї політики може бути інфляція, особливо, коли вона проводиться за умов повної зайнятості ресурсів.

Рестрикційна направлена на звуження грошової маси. Інструменти: а) вилучення з обігу готівки, б) підвищення облікової ставки, в) підвищення норми обов’язкових резервів, г) продаж державних цінних паперів на відкритому ринку.

Дана політика називається політикою дорогих грошей.

Застосовується з метою боротьби з інфляцією, її результатом є падіння виробництва, стагнація (застій на низькому рівні).

Нейтральна грошова політика держави. Держава встановлює нормативи фунціонування кредитної системи виходячи з середніх аналогічних показників, що склалися фактично. Держава не використовує монетарних інструментів для регулювання грошової пропозиції та макроек.

Схожі:

Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconБанки в системі розширеного відтворення ввп
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, м. Київ
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconЕкзаменаційні питання до державного екзамену з економічної теорії
Позичковий капітал, його необхідність І сутність. Позичковий про­цент Норма позичкового процента
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconФінансовий менеджмент Тема «Вартісь і оптимізація структури капіталу»
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconТема 11
Вартість і оптимізація структури капіталу ( Особливості формування власного капіталу)
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconТема міжнародні інвестиції інвестиції в системі міжнародного руху капіталу
Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі (на самостійний розгляд)
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconСутність та функції кредиту
У широкому розумінні грошовий капітал розглядається економічною теорією як вартісна форма всього дійсного капіталу, який функціонує...
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconТема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
Капітал – матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconФункції спорту та його місце в системі суспільних відносин
Функції спорту та його місце в системі суспільних відносин: рекомендаційний список літератури для студентів I курсу, що включає книги...
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconФункції спорту та його місце в системі суспільних відносин
Функції спорту та його місце в системі суспільних відносин: рекомендаційний список літератури для студентів I курсу, що включає книги...
Тема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки iconРозділ 7 облік власного капіталу
Визначити структуру капіталу банку та вимоги Міжнародних та націо­нальних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи