Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р icon

Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Скачати 221.57 Kb.
НазваПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Дата18.09.2012
Розмір221.57 Kb.
ТипДокументи

Підручники, навчальні посібники і монографії,

видані викладачами академії у 2009-2010 н.р.
пор.

Назва видання

Наявність грифу МОН України

Вид-во,

рік видання

Обсяг,

друк. арк.

Автор(и)

Кафедра банківської справи

1

Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

13,90

Коваленко В.В.

2

Оподаткування банків: Навчальний посібник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

13

Сало І.В.

Д’яконова І.І.  Євченко Н.Г. 


3

Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

8,00

Коваленко В.В.

Черкашина К.Ф.

4

Банківська система України: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7,8

Коваленко В.В.

Коренєва О.Г.

Черкашина К.Ф. Крухмаль О.В. 

Кафедра фінансів

5

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку:

Монографія
Суми: Вид-во СумДУ, 200914,5

Гриценко Л.Л. За заг. ред. Васильєвой Т.А.,

Боронос В.Г.

6

Фінанси різних форм бізнесу:

Навчальний посібник

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, (подано до друку)

8,3

Пігуль Н.Г.

Люта О.В.

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

7

“Організація і методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік і аудит”: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
Андрєєва Г.І.

8

Статистичний облік: Навчально-методичний посібник

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

7,25

Слободяник

Ю. Б.

9

Кредитні спілки в Україні: Курс лекцій: Навчально-методичний по­сібник

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

6,5

(3,5)

Дадашев Б.А.

Гриценко О.І.

10

Облік в галузях економічної діяльності: Навчально-методичний посібник

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
Гриценко О.І.

11

Статистика: банківський досвід: Навчальний посібник у 2 ч.. Ч.1.

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

6,5

6,5

Козьменко О.В.

Меренкова О.В.


12

Історія бухгалтерського обліку: Навчально-методичний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

7,5

Пасько Т.О.

13

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста:

Монографія: у 2 т.

Том 1.
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

1,8

Винниченко Н.В.

за заг. редакцією

Єпіфанова А.О. Васильєвої Т.А.

14

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста:

Монографія: у 2 т.

Том 2.
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

2,8

Винниченко Н.В.

за заг. редакцією

Єпіфанова А.О. Васильєвої Т.А.

15

Бюджетні інструменти управління інноваційним розвитком. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія
Суми: Вид-во СумДУ, 20090.88

Винниченко Н.В.

за заг. редакцією

Васильєвої Т.А.

В.Г.Бороноса.16

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

10,25

Бурденко І.М. за заг. редакцією Герасименка С.С.

Єпіфанова А.О.

17

Інвестиційний потенціал банківської системи України: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

23,5

Лєонов С.В.

18

World financial crisis and Ukraine: Монографія

Business Perspektsves, 2010

0,39

Васильєва Т.А.

Лєонов С.В.

Остапенко Л.


19

Peculiarities of price formation in the banking businessof Ukraine: Монографія
Frankfurt am Maine. – Diese Sonderveroffentlichung erscheint im Selbsverlag der Deutschen Bundesbank, 2010


0,76

Козьменко С.М.

Васильєва Т.А.

Лєонов С.В.20

Фінансова безпека підприємств і банківських установ: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

10

Пластун О.Л.

за ред.

Єпіфанова А.О. та ін.

21

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

5

Пластун О.Л.

за заг. редакцією Герасименка С.С.

Єпіфанова А.О.

22

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

10,25

Шипунова О.В.

за заг. редакцією Герасименка С.С.

Єпіфанова А.О.

Кафедра економічної кібернетики

23

Статистика: банківський досвід.Ч.1: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

9

Козьменко О.В. Меренкова О.В.

24

Статистика: банківський досвід.Ч.2.: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

10

Козьменко О.В. Меренкова О.В.

25

Оценка качества и экспертиза программного обеспечения: Навчальний посібник
Харків: Національний аерокосмічний університет , 2009

8,5

Андрашов А.А. Гордєєв А.А. Харченко В.С.

26

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем:

Навчальний посібник

+

Подано до друку

19

Вахнюк С.В.

27

Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу: Монографія

^ Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2010

11

Клебанова Т.С. Ніколаєв І.В. Хайлук С.О.

28

Моделювання оцінки внутрішньобанківських ризиків надання банком послуг, пов’язаних з легалізацією кримінальних доходів або фінансування тероризму: Монографія

 
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

3

Дмитров С.О. Меренкова О.В.

Медвідь Т.А.

29

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7

Герасименко С.С.

Єпіфанов А.О. Корінько М.Д. Марченко Д.М. Яровенко Г.М. та інші

30

Системи підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник для самостійного вивченння

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

8,5

Братушка С.М. Новак С.М. Хайлук С.О.

31

Комп’ютерні мережі: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

14

Гордєєв О.О.

Кафедра менеджменту

32

Кредитні спілки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

2,5

Дадашев Б.А. Гриценко О.І.

33

Статистика: Банківський досвід.

Ч. 2: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

5,2

Козьменко О.В.

Меренкова О.В.

34

Маркетинг. Курс лекцій:

Навчально-методичний посібник

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

2,0

Бондаренко А.Ф.

35

Development trends of the Ukrainian insurance market since its formation and during the financial crisis: Монографія
In the monograph: World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming: – Sumy. – Business Perspectives. – 2010


1,17

Козьменко С.М.

Васильєва Т.А.

Козьменко О.В. Лєонов С.В. Проник Т.В.

36

Peculiarities of price formation in the banking business of Ukraine: Монографія

In the monograph: 30 jahre FACHHOCHSCHULE DER DEUTSCHEN BUNDESBANK: Under the editorship of Dr. h.c. Rudolf Bohmler (Hrsg.). – Frankfurt am Maine. – Diese Sonderveroffentlichung erscheint im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank. – 2010

0,76

Козьменко С.М.

Васильєва Т.А. Лєонов С.В.

37

Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7,5

Васильєва Т.А.

38

Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

4,45

Козьменко С.М. Васильєва Т.А. Лєонов С.В.39

Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

3,3

Васильєва Т.А.

Козьменко С.М.

Козьменко О.В. Лєонов С.В.

40

Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств: Монографія

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

7,1

Пересадько Г.О.

Кафедра міжнародної економіки

41

Євразійські перспективи розвитку банківських систем: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7

Костюк О.М.

Лін М.

Омег Г.

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

42

Грошово-кредитні засоби регулювання економіки:

Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

12,0

Кривенко Л.В. Дутченко О.М. Синюченко

М.І. та ін.

43

Глобальна економічна криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні. Розділ 1.1.1. Ринкова економіка – потенційне джерело криз: Монографія
Донецьк: Юго-Восток, 2010

0,3

Кривенко Л.В.

44

Оцінка активів підприємства: Навчальний посібник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

21,3 (1,6)

Дутченко О.М.

45

Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

13

Лощина Л.В.

Подлєсна В.Г.

Ткаченко І.В.

46

Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

13

Гончарук Т.І.

Лощина Л.В.

Нілова Н.М.

47

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія у 2 т. –

Том І. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. П. 2.1. Місто як соціально-орієнтована система
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

11,3 (0,3)

Балацький Є.О.

48

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія: у 2 т. –

Том ІІ. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. П. 1.3. Управління видатками місцевих бюджетів у контексті інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

11 (1,1)

Балацький Є.О.

49

Фінансова безпека підприємств  та банківських установ: Монографія

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

18,5

Домбровський В.С.

50

Стійкій розвиток: теорія, методологія, практика: Підручник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

76,9

(0,3)

Подлєсна В.Г.

За заг. редакцією

Мельника Л.Г.


51

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

47,5

(0,5)

Подлєсна В.Г.

За заг. редакцією

Мельника Л.Г.

Кафедра іноземних мов

52

Робота над комунікацією та комунікація на роботі: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

4,5

Козловська Г.Б.

53

Професійно

орієнтоване читання: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

2

Турчина Т.В.

54

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

8

Отрощенко Л.С.

55

Business English Grammar in Use: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

3

Ходцева А.О.

Лещенко О.І.

56

Спілкування по телефону французькою мовою: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

3

Скарлупіна Ю.А.

Кафедра вищої математики та інформатики

57

Економічна інформатика: Курс лекцій у 2-х частинах. Ч.І.: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

12,25

Головань М.С.

58

Економічна інформатика у 2-х частинах. Ч. ІІ.: Навчальний посібник


Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

4,25

Кунцев С.В. Яценко В.В.

59

Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

3,75

Кунцев С.В. Яценко В.В.

60

Комп’ютерні мережі: Навчальний посібник

+

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

11

Гордєєва Д.В.

61

Вища математика для економістів: Тести контролю знань з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів 1 курсу економічних спеціальностей: Навчальний посібник

Подано до друку
Малютіна Т.І.

62

Математика для економістів у схемах та таблицях у 4-х частинах. Ч. І.: Навчальний посібник

Здано до друку
Подано до друку
Дахер К.А.

63

Математика для економістів у схемах та таблицях у 4-х частинах. Ч. ІІ.: Навчальний посібник
Подано до друку
Дахер К.А.

64

Математика для економістів у схемах та таблицях у 4-х частинах. Ч. ІІІ.: Навчальний посібник
Подано до друку
Дахер К.А.

65

Математика для економістів у схемах та таблицях у 4-х частинах. Ч. ІV.: Навчальний посібник

Подано до друку
Дахер К.А.

66

Вища математика для економістів. Тести контролю знань з диференціального та інтегрального числення у 2-х частинах. Ч. І “Диференціальне числення однієї змінної” для студентів 1 курсу економічних спеціальностей: Навчальний посібник
Подано до друку
Долгіх В.М.


67

Вища математика для економістів. Тести контролю знань з диференціального та інтегрального числення у 2-х частинах. Ч. ІІ “Інтегральне числення”: Навчальний посібник
Подано до друку
Долгіх В.М.


68
^

Теорія випадкових процесів. Курс лекцій у 2-х частинах. Ч. І. для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”: Навчальний посібник

Подано до друку
Коломієць С.В.


69
^

Теорія випадкових процесів. Практикум. Для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”: Навчальний посібник

Подано до друку
Коломієць С.В.


Кафедра державно-правових дисциплін

70

Правознавство: Навчально-методичний посібник

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

4

Тимошенко І.В.

71

Правознавство. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

9

Тимошенко І.В.

Кафедра кримінально-правових дисциплін

72

Науково-практичний коментар Цивільно-процесуального кодексу України:

Науково-практичний посібник
К.: Вид-во

Фурса С.Я.: КНТ, 2009

0,4

Щербак С.В.

(колектив авторів)

73

Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах:

Монографія

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2010

19

Сухонос В.В.

Кафедра цивільно-правових дисциплін

74

Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності: Монографія
Суми: ВВП “Мрія” ТОВ, 2009

9

Старинський М.В.

75

Господарське процесуальне право: Підручник

+

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009

16

Чернадчук В.Д.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

76

Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

38,35

Мозговий І.П.

77

Агонія епігонів: Монографія
Суми: МакДен, 2010

9,19

Мозговий І.П.

78

Ілля Рєпін і Сумщина: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009

7,8

Побожій С.І.

79

Психологія та педагогіка:

Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009


10

Ніколаєнко С.І. (співавтор Ніколаєнко С.О.)

80

Психологія та педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009


10

Ніколаєнко С.І. (співавтор Ніколаєнко С.О.)

Кафедра фізичного виховання

81

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009


312

Пилипей Л.П.

Схожі:

Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік І аудит”: Навчальний посібник
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація і методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік і аудит”: Навчальний посібник
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconПідручники, навчальні посібники та монографії науковців Сумдпу ім. А. С. Макаренка з Грифом мон україни Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р iconМатвієнко Людмила Павлівна
Л «Україна» досить високий І наукова робота залишається одним з головних напрямків інституту. Щорічно з друку надходять монографії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи