Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 126.29 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата02.08.2012
Розмір126.29 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Вінницький національний аграрний університет

Жешувський університет


Інформаційний лист

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у


ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ФОРУМІ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ


Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”


(4-5 жовтня 2012 року, м. Львів)


На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

  1. Моделювання економіко-виробничих систем.

  2. Економетричні моделі та методи прогнозування.

  3. Сучасні напрямки і підходи у моделюванні економіки.

  4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.

  5. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

  6. Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова програмного комітету:

Панчишин С.М. – д.е.н., професор, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів

Співголови:

Вовк В.М. – д.е.н., заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів

^ Крупа К. Вл. – доктор економіки, професор, Жешув, Польща

Лисенко Ю.Г. – член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, Донецьк

Рогатинський Р.М. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль.


^ Члени програмного комітету:

Андрієнко В.М. – д.е.н., професор, Донецьк

Благун І.С. – д.е.н., професор, Івано-Франківськ

Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, Київ

^ Діордіца С.Г. - д.е.н., професор, Одеса

Заруба В.Я. –д.е.н., професор, Харків

Клебанова Т.С. – д.е.н., професор, Харків

Лепа Р.Н. – д.е.н., професор, Донецьк

Лук’яненко І.Г. – д.е.н., професор, Київ

Ляшенко О.М. - д.е.н., професор, Тернопіль

^ Меркулова Т.В. –д.е.н., професор, Харків

Рамазанов С.К. –д.е.н., професор, Луганськ

Сергеєва Л.Н. – д.е.н., професор, Запоріжжя

Черняк О.І. – д.е.н., професор, Київ

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету:

Вовк В.М. - д.е.н., заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів


^ Члени організаційного комітету:

Артим-Дрогомирецька З.Б. – к.е.н., доцент, Львів

Буняк В.Б – к.е.н., доцент, Львів

Дацко М.В. -к.е.н., доцент, Львів

Дмитрів Д.В. – к.т.н., доцент, Тернопіль

Зомчак Л.М. – к.е.н., доцент, Львів

^ Камінська Н.І. – к.е.н., доцент, Львів

Кареліна О.В. – к.п.н, доцент, Тернопіль

Лагоцький Т.Я. - к.е.н., доцент, Львів

Паславська І.М. – к.е.н., доцент, Львів

Прийма С.С. – к.е.н., доцент, Львів

Рогатинська О.Р. - к.т.н., доцент, Тернопіль

Шиш І.М. – к.е.н. доцент, Вінниця


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. Зарубіжні учасники конференції подають матеріали однією з робочих мов конференції.

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка: тел.: (032) 239-47-62; факс: (032) 239-44-86; e-mail: konferentsia@gmail.com.

+38-067-98-44-104 – Володимир Михайлович Вовк;

+38-067-70-64-875 – Наталія Ігорівна Камінська;

+38-091-97-28-368 – Лариса Миколаївна Зомчак.


Додаткову інформацію дивіться на Інформаційному порталі кафедри економічної кібернетики за адресою http://www.cyber.lviv.ua/news .

Поштова адреса:

Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Вовку В.М.

Кафедра економічної кібернетики

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000


^ За результатами конференції плануємо видати два збірники:

 • Збірник тез конференції – до початку конференції;

 • „Формування ринкової економіки в Україні” (збірник ВАК з економічних наук)–листопад-грудень 2012 р.


Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 1. заявку про участь у конференції (див. табл. 1); назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, Ivanko_zayav) – не пізніше 14 вересня 2012 р. на е-mail: konferentsia@gmail.com ;

 2. тексти тез (1-2 сторінки, назва файлів, наприклад, Іvanko_tezу), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати не пізніше 14 вересня 2012 р. на е-mail:konferentsia@gmail.com; для учасників без ступеня тези мають бути погоджені з науковим керівником;

 3. роздрук тексту статті, підписаний авторами та їх електронну версію (назва файлів, наприклад, Іvanko_stattya), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції; ілюстративний матеріал має бути виконаний чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами;

 4. 2 ґрунтовні зовнішні рецензії докторів чи кандидатів наук на статтю, подати до початку конференції;

 5. документи про оплату. Умови та термін оплати наведено в розділі “^ Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів”.Таблиця1


Заявка для участі у конференції (подати не пізніше14 вересня 2012 р.)

ПІБ автора
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва ВНЗ
Науковий керівник (для учасників без наукового ступеня)
Назва доповіді
Секція
Телефон, e-mail
Адреса установи де працює(ють)
Коло наукових інтересів
Адреса одержувача:

(куди надсилати матеріали конференції)

Планую (потрібне підкреслити):

 • виступити з доповіддю;

 • виступити з інформацією;

 • взяти участь, як слухач;

 • заочна участь;

 • подати статтю для друку.
Потреба у місці для проживання (так, ні)
Необхідність у технічних засобах (вказати)^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей):

 • текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;

 • обсяг 1-2 сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний;

 • другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний;

 • третій абзац – для учасників без наукового ступеня після слів «науковий керівник» вказати прізвище та ініціали, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника;

 • третій (четвертий) абзац – назва організації – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, курсив;

 • четвертий (п’ятий) абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, всі великі; після назви – пустий рядок;

 • після тексту тез – пустий рядок;

 • список літератури – Література: – по лівому краю сторінки, шрифтTimesNewRoman, 14 пт, звичайний; список літератури необхідно оформити з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008);

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 12 пт, звичайний;

 • таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний; ^ Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт,напівжирний.

Зразок оформлення тез доповідей

УДК (Кегль №14)

О.О.Харченко(Кегль №14)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Кегль №14)

^ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА(Кегль №14)

(Пустий рядок)

Здійснення інвестиційної діяльності є однією з основних умов ефективного функціонування, конкурентоспроможності, сталого зростання та розвитку підприємства. В межах інвестиційної діяльності...... (текст тез) (Кегль №14)

(^ Пустий рядок)

Література: (Кегль №14)

 1. Савчук В.П. Аналіз і розробка інвестиційних проектів / Савчук В.П., Прилипко С.І., Величко О.Г. – К. : Эльга, 1999. – 234 с. (Кегль №14)

^ Для збірника наукових статей:

Вимоги до оформлення статей подано у додатку 1.

Увага! Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, не будуть прийняті до друку!
^

Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів


Організаційний внесок становить 250 гривень (в цю суму включено: вартість одного примірника збірника тез, кава-брейк, конференц-портфель).

Для аспірантів та студентів – 150 гривень.

Заочна участь – 75 гривень.

Для отримання додаткових примірників збірників тез необхідно оплатити їх вартість у розмірі 50 гривень за кожний додатковий примірник, про що необхідно зазначити в квитанції, копія якої надсилається оргкомітету. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Вартість друку статті – 25 гривень за друковану сторінку (шрифт набору TimesNewRoman, кегль шрифту набору - 14 pt з міжрядковим інтервалом 1,5, абзац – 1,25 см,поля: верхнє 20 мм, праве 10 мм, ліве 30 мм і нижнє 25 мм, обсяг статті – 6–12 сторінок, набір тексту у форматі Microsoft Word (.doc), формат аркуша А4).

Увага! Оплату оргвнеску та оплату за друк статті необхідно здійснити окремими квитанціями. ^ Сплата оргвнеску та друку статті може бути здійснена готівкою під час реєстрації.

При оплаті оргвнеску у графі квитанції призначення платежу слід вказати: оргвнесок «назва тез» (ПІБ учасника конференції).

При оплаті за друк статті у графі квитанції призначення платежу слід вказати: за друк статті “назва статті” (ПІБ першого автора).

Підтвердження оплати (копію квитанції) оргвнеску необхідно надіслати до 14 вересня 2012 р .на е-mail: konferentsia@gmail.com або на факс: (032) 239-44-86.

Оригінали документів про оплату оргвнеску та оплату за друк статті слід подати при реєстрації на конференції.

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не буде зарахована як оплачена.
^

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ


Перерахунок коштів слід здійснювати в гривнях на банківський рахунок Благодійного фонду «Приятелі ЛНУ імені Івана Франка»

Реквізити банківського рахунку для оплати:

код ЄДРПОУ 25261546.

Р/Р 26004013563 у ПЛФ ВАТ "Кредобанк" МФО 325365

79602 м. Львів, вул. Університетська, 1


УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку та призначення платежу!


Цьогоріч конференція проходитиме у Львові. Проживання та харчування учасники оплачують самостійно. Вартість проживання у готелі ЛНУ (вул. Ярослава Стецька, 3) від 156 грн. Більш детальна інформація буде повідомлена пізніше.


З повагою,

Голова організаційного комітету

д.е.н., професор Вовк В.М.

Додаток 1

^ Вимоги до оформлення статей До ЗБІРНИКА

Формування ринкової економіки в Україні”Для друку статті у збірнику наукових статей необхідно подати:

а) електронний варіант статті;

б) 2 зовнішні рецензії на статтю (з-за меж установи, де працюють автори);

в) 2 примірники рукопису з дотриманням таких вимог:

Стаття повинна містити усі необхідні структурні елементи: УДК, Назва статті, Перелік авторів та контактна інформація, Анотація українською мовою із переліком ключових слів, Основний текст, Список використаних джерел, Анотації англійською та російською мовами із зазначенням назви статті, авторів та ключових слів (див. додаток 1.1).Стаття повинна відповідати вимогам постанови ВАК України (див. "Постанову Президії ВАК України" від 15.01.2003 р.). Повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки. Дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.


^ Роздрукований примірник статті має бути оформлений згідно вимог: шрифт набору TimesNewRoman, кегль шрифту набору - 14 pt з міжрядковим інтервалом 1,5, абзац – 1, 25 см,поля: верхнє 20 мм, праве 10 мм, ліве 30 мм і нижнє 25 мм, обсяг статті – 6–12 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (.doc), формат аркуша А4.

Електронний примірник статті має бути оформлений згідно вимога:

 1. шрифт набору TimesNewRoman, кегль шрифту набору – 10 pt з міжрядковим інтервалом 1, поля 20 мм з усіх боків;

 2. перший абзац – УДК (ОБОВ’ЯЗКОВО!) – до лівого краю сторінки, шрифт звичайний, без відступів;

 3. другий абзац – пустий рядок;

 4. третій абзац - назва статті – по центру сторінки, напівжирний, всі великі;

 5. четвертий абзац – ініціали і прізвище автора (авторів) – по центру сторінки напівжирний, інтервал перед та після рядка – 8 pt;

 6. п’ятий абзац – назва установи, де працює автор чи автори - по центру сторінки, курсив, інтервал перед та після рядка – 8 pt;

 7. шостий абзац – адреса установи - по центру сторінки, курсив, інтервал перед та після рядка – 8 pt;;

 8. сьомий абзац – анотація українською мовою – по ширині сторінки, курсив, відступ справа та зліва – 1 см;

 9. восьмий абзац – ключові слова - по ширині сторінки, курсив, фраза «ключові слова» - підкреслена, відступ справа та зліва – 1 см;

 10. далі – текст статті, список використаних джерел;

 11. далі – анотації англійською та російською мовами з назвами статей, оформлені аналогічно до того, як оформлена шапка статті із українською анотацією.

Додаток 1.1

УДК 658.1:330.322:5196


^ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКОНТНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИБОРІ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

В.Зінченко1, С.Стельмах2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка

^ 79000, м.Львів, вул.Університетська,1

2Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56

Дана стаття присвячена аналізу використання класичних дисконтова них показників ефективності при виборі оптимального варіанту впровадження інвестиційного проекту. Запропоновано методику обчислення показника чистої приведеної вартості проекту, шляхом приведення вартості всіх грошових потоків до моменту початку експлуатації проекту. Побудовано моделі визначення оптимального варіанту фінансування, масштабу впровадження та стійкості інвестиційного проекту.


^ Ключові слова:грошовий потік проекту, середньозважена вартість капіталу, чиста теперішня вартість, інвестиційна альтернатива, внутрішня норма доходності, індекс рентабельності.


Сучасна практика підприємництва свідчить про те, що інвестор для здійснення реального інвестування повинен мати чітке представлення про передбачуваний вид діяльності, його масштаби і форми; найважливіші показники маркетингу, виробничої та фінансової діяльності; ресурсне, технічне та кадрове забезпечення виробництва; обсяг необхідних інвестицій та строки їх повернення; ризик пов’язаний з реалізацією даного виду діяльності. Саме ці та багато інших характеристик містить інвестиційний проект, який є базою для здійснення реального інвестування…. (текст статті).

прямая соединительная линия 2


 1. Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи та моделі / Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. – К.: Знання, 1997. – 184 с.

 2. Ластовченко І.В. Деякі фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств/Ластовченко І.В. // Фінанси України. – 2001. – №2. – С.105–110.

 3. Покропивний С.Ф. Підприємство: стратегія, організація, ефективність / Покропивний С.Ф., Колот В.М. – К.: КНЕУ, 1998. – 350 с.^

ANALYSIS OF USING DISCOUNTING METHODS OF VALUATION OF PROJECT EFFECTIVENESS CHOOSING OF OPTIMAL INVESTMENT ALTERNATIVE.


V.Zinchenko1, S.Stel’mah2

1 IvanFrankoNationalUniversityofLviv

Universytetskast., 1. UA-79000 Lviv, Ukraine

2Ivan Pul’uj NationalTechnical Universityof Ternopil

Rus’kast., 56. UA-46001 Ternopil, Ukraine

This article is devoted to the analysis of using classic discounting ratio of effectiveness choosing of optimal variant of project realize. The method of determining of project net present value using the compounding of investment expenses and discounting of project return to the moment of the beginning of the project exploitation is offered in this article. The models of determining of optimal variant of financing, of the best project scale and minimizing of investment risk are described in this work.

Key words: cash flow, weight average capital costs, net present value, resources, investment alternative, internal rate of return, profitability index.


Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи