Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка1/22
Дата10.06.2013
Розмір3.46 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносинЕкономіка, право,
політологія, туризм


:


Випуск 1-2, 2012


Збірник наукових статей


Київ


2012

УДК 33+34+32+338.48(082)


Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 1. – 126 с.

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, студентів.


^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

З питань економіки

Ареф’єва О. В., доктор економічних наук, професор;

Біла С. О., доктор наук з державного управління, професор;

Біленко Т. І., кандидат економічних наук, доцент;

Дьомін О. О., кандидат економічних наук;

Іваницька О. М., доктор наук з державного управління, професор (заступник головного редактора);

Жаворонкова Г. В., доктор економічних наук, професор;

Загорулько В. М., доктор економічних наук, професор;

Кузнецов О. В., доктор економічних наук, доцент;

Ложачевська О. М., доктор економічних наук, професор;

Пахомов Ю. М., доктор економічних наук, професор, академік НАНУ;

Рибалкін В. О., доктор економічних наук, професор;

Сіденко С. В., доктор економічних наук, професор;

Степанов О. П., доктор економічних наук, професор;

Чужиков В. І., доктор економічних наук, професор.

^ З питань права

Антипенко В. Ф., доктор юридичних наук, доцент (заступник головного редактора);

Бородін І. Л., доктор юридичних наук, професор;

Калюжний Р. А., доктор юридичних наук, професор;

Колпаков В. К., доктор юридичних наук, професор;

Кубальський В. Н., кандидат юридичних наук, доцент;

Марущак А. І., доктор юридичних наук, професор;

Назаров В. В., доктор юридичних наук, доцент.

^ З питань політології

Гріліхес І. В., кандидат філологічних наук, доцент;

Дротянко Л. Г., доктор філософських наук, професор;

Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор;

Зарубінська І. Б., доктор педагогічних наук, доцент;

Ільїн В. В., доктор філософських наук, професор;

Козачок Я. В., доктор філологічних наук, професор;

Кривошея Г. П., кандидат історичних наук, професор;

Полисаєв О. П., доктор філософських наук, професор;

Потятинник Б. В., доктор філологічних наук, професор;

Ржевська Н. Ф., кандидат політичних наук, доцент;

Траверсе О. О., доктор політичних наук, доцент;

^ Тупчієнко Л.С., кандидат філософських наук, професор;

Тюрменко І. І., доктор історичних наук, професор;

Фоменко А. М., кандидат філософських наук, доцент (головний редактор);

Шуст Н. Б., доктор соціологічних наук, професор;

Соколовська Т.В. (відповідальний секретар).

^ З питань туризму

Балабанов Г. В., доктор географічних наук, професор (заступник головного редактора);

Вишневський В. І., доктор географічних наук, професор;

Дудник І. М., доктор географічних наук, професор;

Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор;

Пестушко В. Ю., кандидат географічних наук, доцент;

Ткачук Л. М., кандидат географічних наук, доцент;

Уварова Г. Ш., кандидат педагогічних наук, доцент;

Яковенко І. М., доктор географічних наук, професор;

Яценко Б. П., доктор географічних наук, професор.


^ Рекомендовано до друку вченою радою

Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

(протокол № 10 від до 24 грудня 2012 р.)

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію № 14081-3052 Р, серія КВ від 19.05.2008 р.

^ Усі опубліковані в збірнику матеріали подаються в авторській редакції.

За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність автор публікації.

^ Позиція редакції необов’язково збігається з позицією авторів.

Адреса редколегії

Інститут міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1,
03680, Київ-58, тел. (044) 497 32 63; 406 76 15

Е-mail: imv_09@ukr.net

© Національний авіаційний університет, 2012

З М І С Т


ЕКОНОМІКА^ Дар’я Глухова

інституційні механізми забезпечення міжнародної інноваційної конкурентоспроможності
України: нанотехнологічний вимір………………………………………………………………………………………….


^ Анна Головко

Особливості реалізації концепції соціального маркетингу транснаціональними корпораціями………………..
5


17

^ Максим Кульбіда

Перспективи розвитку економіки України в умовах членства в світовій організації торгівлі..………………….22^ Валентина Мазуренко, Юрій Коретнюк

Стратегічні імперативи транснаціональних корпорацій у сфері корпоративно-соціальної відповідальності..26

^ Марина Прохорова, Ольга Богданенко

Методи та оцінювання впливу іноземного сектора в економічний розвиток країни………………………………


Марина Прохорова, Анастасія Гадіяк


32

Фактори впливу на прямі іноземні інвестиції……………………………………………………………………………..


39

^ Марина Прохорова, Алла Литвин
Моделі державного управління ринком біотехнологій Сполучених Штатів Америки та країн Європейського союзу…………………………………………………………………………………………………………………………..45

^ Марина Прохорова, Юлія Лотоцька

теорії впливу іноземних інвестицій на економічне зростання країни……………………………………………….56

^ Марина Прохорова, Дар’я Рижко
Формування новітньої парадигми валютної системи…………………………………………………………………..


61

^ Олена Ханова, Олексій Журавльов

Тенденції та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією………………69
ПОЛІТОЛОГІЯ


^ Ольга Верховцова
Маніфестація гендера у відображенні образів політиків та державних діячів (на матеріалі англомовних статей)……………………………………………………………………………………………………………………………...


78^ Vira Mazur, Alexei Іvankevich, Vyacheslav Chmelev
Ukraine and European Union open skies …………………………………………………….………………………………

81


^ Ніна Ржевська
Роль «мозкових центрів» США у формуванні ідейних засад зовнішньої політики……………………….……….


85
ПРАВО

^ Олександр Гончаренко
Превентивні асиметричні стратегії в регіональних конфліктах та боротьбі з міжнародним тероризмом...


^ Станіслав Поляков

Збройні сили України у структурі сектора безпеки та оборони……………………………………………………


91


97

ТУРИЗМ

Іван Дудник, Оксана Борисюк

Географічні аспекти туристичного маркетингу регіону………………………………………………………………..


Ігор Смирнов


102

Туристично-маркетингова політика України як важливий напрям підготовки до ЄВРО-2012…………….……

107


^ Сергей Фокин
Международное сотрудничество между Украиной, Россией и Сербией в середине ХVІІІ века…..……………


114
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи