Звіт форма Кафедри icon

Звіт форма Кафедри
Скачати 164.08 Kb.
НазваЗвіт форма Кафедри
Дата19.09.2012
Розмір164.08 Kb.
ТипДокументи
ЗВІТ Форма 3.1.
Кафедри
Інституту


за 20__ /20__ навчальний рік


(для розрахунку рейтингу)

Разом балів за всі показники 0.0
1 Кількість штатних ставок (всього)
2 Кількість ставок штатних викладачів (зайнятих штатними викладачами)
3 Всього викладачів (штатні + сумісники)
4 Кількість штатних викладачів
5 Кількість докторів наук, професорів (всього)
6 Кількість штатних докторів наук, професорів
7 Кількість кандидатів наук, професорів (всього)
8 Кількість штатних кандидатів наук, професорів
9 Кількість кандидатів наук, доцентів (всього)
10 Кількість штатних кандидатів наук, доцентів


№ п\п Рейтингові показники Одиниці виміру Бали за одиниці Значення показника Сума балів
I. Навчально – методична робота (НМР)
1.1. Кількість розроблених і впроваджених нових лекційних курсів 1 лекц. (2 год.) 15
0
1.2. Кількість удосконалених лекційних курсів 1 курс 3
0
1.3. Кількість розроблених і впроваджених нових лабораторних робіт 1 лабораторна робота 20
0
1.4. Кількість удосконалених лабораторних, практичних робіт, семінарських занять 1 робота 3
0
1.5. Кількість дистанційних курсів 1 курс 20
0
1.6. Кількість проведених відкритих занять викладачів кафедри 1 заняття 15
0
1.7. Кількість взаємовідувань занять викладачами кафедри 1 заняття 5
0
1.8. Кількість навчальних курсів для іноземних студентів, що забезпечує кафедра 1 курс 10
0
^ Сума балів за показники НМР, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0.0

II. Розвиток науково – технічної творчості студентів (НТТС)
2.1. Кількість переможців Міжнародних студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей (чемпіонату Європи, cвіту): І місце особа 15
0
ІІ місце 12
0
ІІІ місце 10
0
учасник 5
0
2.2. Кількість переможців Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей (чемпіонату України) І місце особа 12
0
ІІ місце 10
0
ІІІ місце 7
0
учасник 5
0
2.3. Кількість переможців університетських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей: І місце особа 7
0
ІІ місце 5
0
ІІІ місце 5
0
учасник 3
0
2.4. Кількість лауреатів і дипломантів Міжнародних виставок, конкурсів в тому числі МАН: І місце особа 15
0
ІІ місце 12
0
ІІІ місце 10
0
учасник 5
0
2.5. Кількість лауреатів і дипломантів Всеукраїнських виставок, конкурсів в тому числі МАН: І місце особа 12
0
ІІ місце 10
0
ІІІ місце 7
0
учасник 5
0
2.6. Кількість лауреатів і дипломантів виставок, конкурсів тощо: регіональних в тому числі МАН: І місце особа 10
0
ІІ місце 7
0
ІІІ місце 5
0
учасник 5
0
2.7. Кількість студентських олімпіад з участю в організації і проведенні викладачів кафедри Міжнародних олімпіада 20
0
Всеукраїнських 15
0
Регіональних 12
0
2.8. Кількість шкільних олімпіад з участю в організації і проведенні викладачів кафедри Міжнародних олімпіада 15
0
Всеукраїнських 12
0
регіональних 10
0
обласних 10
0
університетських 5
0
2.9. Кількість профорієнтаційних заходів у Малій академії наук, конкурс «Вчитель року» тощо 1 захід 10
0
2.10. Кількість доповідей студентів на конференціях, підготовлених під керівництвом викладачів кафедри Міжнародних 1 доповідь 10
0
Всеукраїнських 7
0
регіональних 5
0
університетських 3
0
2.11. Організація і проведення конференцій, круглих столів, фестивалів Міжнародних 1 захід 50
0
Всеукраїнських 30
0
регіональних 20
0
університетських 10
0
2.12 Наявність у складі кафедри науково-дослідних та навчально-методичних центрів центр 1 шт 20
0
лабораторія 10
0
^ Сума балів за показники НТТС, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0.0

III. Підготовка науково-педагогічних кадрів (НПК)
3.1. Кількість докторантів, прикріплених до кафедри особа 10
0
3.2. Кількість аспірантів, прикріплених до кафедри особа 7
0
3.3. Кількість пошукачів, прикріплених до кафедри особа 5
0
3.4. Кількість докторантів, керованих викладачами кафедри особа 15
0
3.5. Кількість аспірантів, керованих викладачами кафедри особа 10
0
3.6. Кількість пошукачів, керованих викладачами кафедри особа 7
0
3.7. Участь викладачів кафедри у курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників курси 7
0
3.8. Кількість захищених докторських дисертацій під керівництвом викладачів кафедри дисертація 20
0
3.9. Кількість докторських дисертацій, захищених членами кафедри дисертація 50
0
3.10. Кількість захищених кандидатських дисертацій під керівництвом викладачів кафедри дисертація 15
0
3.11. Кількість кандидатських дисертацій, захищених членами кафедри дисертація 30
0
3.12. Організація і проведення навчальних та виробничих практик 1 практика 5
0
^ Сума балів за показники НПК, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0.0

IV. Друкована продукція
4.1. Кількість підручників з грифом МОНМС України Шт. 10
0
і в них друкованих аркушів (умовний друкований аркуш визначається відношенням загального обсягу знаків у роботі до 40000 знаків або 16 сторінок формату А5, надрукованих через 1 інтервал) ДА 10
0
4.2. Кількість посібників з грифом МОНМС України Шт. 7
0
і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) ДА 7
0
4.3. Кількість дистанційних курсів Шт. 15
0
4.4. Кількість посібників, методичних рекомендацій без грифу МОНМС Шт. 5
0
4.5. Кількість навчальних програм Шт. 5
0
4.6. Кількість навчально-методичних комплексів Шт. 5
0
4.7. Кількість підручників та навчальних посібників, переведених у електронну форму і поданих до бібліотеки університету Шт. 3
0
4.8. Кількість статей у журналах, збірниках (зі списку ВАК ) Шт. 5
0
4.9. Кількість статей поза списком ВАК Шт. 1
0
4.10. Кількість тез Шт. 0.1
0
4.11. Кількість статей у закордонних періодичних журналах Шт. 7
0
4.12. Кількість спільних публікацій зі студентами Шт. 3
0
4.13. Кількість статей студентів, опублікованих під керівництвом викладачів кафедри Шт. 1
0
4.14. Кількість монографій і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) Шт. 10
0
д.а. 10
0
^ Сума балів за показники друкованої продукції, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0.0

V. Кадровий склад
5.1. Частка докторів, професорів (всього) 2 0 0.00
5.2. Частка штатних докторів, професорів  % 2 0 0.00
5.3. Частка кандитатів наук, професорів (всього) % 2 0 0.00
5.4. Частка штатних кандитатів наук, професорів % 2 0 0.00
5.5. Частка кандитатів наук, доцентів (всього)  % 1 0 0.00
5.7. Частка штатних кандитатів наук, доцентів % 1 0 0.00
5.8. Частка штатних викладачів % 1 0 0.00
Сума балів за показники кадрового складу 0.0

Разом балів за всі показники 0.0"_______"_____________________20__ р.
Завідувач кафедри__________________________________
  ___________________
підписСхожі:

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Васюкович Оксани Миколаївни за 2012-2013 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (заочна форма навчання)
Звіт форма Кафедри iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови Немлій Людмили Сергіївни за 2010-2011 навч рік
Навчаюсь в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – „Теорія і методика професійної освіти” (очна форма навчання)
Звіт форма Кафедри iconЗвіт про виконання індивідуального плану аспірантки кафедри авіаційної англійської мови іан нау немлій Людмили Сергіївни За 2011-2012 навч рік
Закінчую навчання в аспірантурі за спеціальністю 13. 00. 04 – «Теорія і методика професійної освіти» (очна форма навчання) 22 липня...
Звіт форма Кафедри iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2012 р

Звіт форма Кафедри iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт форма Кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи