Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік icon

Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік
Скачати 136.03 Kb.
НазваНпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік
Дата19.09.2012
Розмір136.03 Kb.
ТипДокументи
Форма 4.1

ІнститутуНПУ ім. М.П.Драгоманова


за 20__/20__навчальний рік


(для розрахунку рейтингу)1 Кількість студентів за всіма формами навчання (всього)
2 Кількість студентів денної форми навчання
3 Кількість штатних ставок ПВК
4 Кількість ставок штатних викладачів
5 Кількість штатних викладачів
6 Кількість штатних докторів наук, професорів
7 Кількість штатних кандидатів наук, доцентів
8 Кількість штатних докторів наук віком до 50 р.
9 Кількість штатних кандидатів наук віком до 30 р.
10 Кількість штатних дійсних членів НАН України
11 Кількість штатних членів-кореспондентів НАН України
12 Кількість штатних дійсних членів НАПН України
13 Кількість штатних членів-кореспондентів НАПН України
14 Кількість штатних викладачів, які мають почесні звання (народний, заслужений, тощо)
15 Кількість викладачів всього (штатні + сумісники)
16 Кількість викладачів-іноземців, залучених до навчально-виховного процесу
17 Кількість кафедр в інституті
18 Кількість кафедр, очолюваних докторами наук, професорами
19 Кількість студентів-контрактників денної форми навчання
20 Кількість робочих місць ПЕОМ колективного користування, обладнаних в інституті
№п/п
Одиниці виміру Бали за одиницю Значення показника Сума балів
Рейтингові показники
1 21. Показники успішності студентів (стаціонар)
1.1. Абсолютна успішність (всього балів за 1.1.1.-1.1.2.)
1.1.1. Успішність за результатами зимової підсумкової атестації (сесії) % 1
0
1.1.2. Успішність за результатами літньої підсумкової атестації (сесії) % 1
0
1.2. Якість (всього балів за 1.2.1.-1.2.2.)
1.2.1. Якість за результатами зимової підсумкової атестації (сесії) % 1
0
1.2.2. Якість за результатами літньої підсумкової атестації (сесії) % 1
0
Сума балів за показниками 1 групи (1.1.+1.2.) 0

2. Показники кадрового забезпечення
2.1. Кількість штатних докторів наук, професорів, приведена до кількості штатних викладачів % 2 0 0
2.2. Кількість штатних кандидатів наук, доцентів, приведених до кількості штатних викладачів % 1 0 0
2.3. Кількість штатних докторів наук віком до 50 р., приведена до кількості штатних викладачів % 3 0 0
2.4. Кількість штатних кандидатів науки віком до 30 р., приведена до кількості штатних викладачів % 2 0 0
2.5. Кількість штатних дійсних членів НАН України, приведена до кількості штатних викладачів % 4 0 0
2.6. Кількість штатних членів-кореспондентів НАН України, приведена до кількості штатних викладачів % 3 0 0
2.7. Кількість штатних дійсних членів НАПН України, приведена до кількості штатних викладачів % 3 0 0
2.8. Кількість штатних членів-кореспондентів НАПН України, приведена до кількості штатних викладачів % 2 0 0
2.9. Кількість штатних викладачів, які мають вчені звання (народний, заслужений, тощо), приведені до кількості штатних викладачів % 3 0 0
2.10. Кількість викладачів-іноземців, залучених до навчально-виховного процесу, віднесена до загальної кількості викладачів (штатні + сумісники) % 1 0 0
2.11. Відсоток кафедр інституту, очолюваних докторами наук, професорами % 1 0 0
Сума балів за показники 2 групи 0

3. Показники науково-дослідної роботи і міжнародного співробітництва
3.1. Обсяги фінансування НДР в інституті:
гранти закордонних організацій тис. грн 25
0
урядові гранти тис. грн 20
0
МОН України тис. грн 15
0
інших міністерств і відомств, госпдоговірна тематика тис. грн 20
0
3.2. Організовано і проведено конференцій на базі інституту (університету)
Міжнародних захід 500
0
Всеукраїнських захід 400
0
регіональних захід 300
0
університетських захід 100
0
3.3. Чисельність іноземних громадян, які навчаються в інституті (студенти, аспіранти, стажисти-дослідники тощо) особи 20
0
3.4. Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників інституту для проведення наукової та викладацької роботи, стажування особи 40
0
3.5. Чисельність студентів, аспірантів, направлених на навчання, виробничу практику за профілями підготовки або стажування до закордонних організацій особи 20
0
^ Сума балів за показники 3 групи, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0

4. Показники розвитку НТТ
4.1. Кількість організованих і проведених інститутом студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей, конкурсів, виставок, спортивних змагань, чемпіонатів тощо:
Міжнародних захід 500
0
Всеукраїнських захід 400
0
регіональних захід 300
0
університетських захід 100
0
4.2. Кількість переможців студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей, лауреатів і дипломантів, виставок, конкурсів тощо:
4.2.1 Міжнародних (чемпіонату Європи, Світу) І місце особи 100
0
ІІ місце 90
0
ІІІ місце 80
0
4.2.2. Всеукраїнських І місце особи 90
0
ІІ місце 80
0
ІІІ місце 70
0
4.2.3. регіональних І місце особи 80
0
ІІ місце 70
0
ІІІ місце 60
0
4.2.4. університетських І місце особи 70
0
ІІ місце 60
0
ІІІ місце 50
0
4.3. Кількість науково-дослідницьких і навчально-методичних центрівта лабораторій Центр шт. 50
0
Лабораторія 30
0
^ Сума балів за показники 4 групи, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0

5. Економічні показники
5.1. Відсоток числа студентів стаціонару, які навчаються за контрактною формою оплати навчання % 1
0
5.2. Відсоток числа випускників стаціонару, які навчалися за державні кошти і працевлаштовані за отриманим фахом % 1
0
5.3. Відсоток кількості випусниківстаціонару, які навчалися за державні кошти і працевлаштовані за отриманим фахом % 1
0
^ Сума балів за показники 5 групи 0

6. Друкована продукція
6.1. Кількість підручників з грифом МОН України і в них друкованих аркушів (умовний друкований аркуш визначається відношенням загального обсягу знаків у роботі до 40000 знаків або 16 сторінок формату А5, надрукованих через 1 інтервал) підручники 20
0
др.арк. 30
0
6.2. Кількість навчально-методичних посібників з грифом МОН України і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) посібники 17
0
др.арк. 25
0
6.3. Кількість навчально-методичних посібників без грифа МОН України і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) посібники 15
0
др.арк. 20
0
6.4. Методичні розробки, рекомендації тощо і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) методички 5
0
др.арк. 20
0
6.5. Монографії і в них друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) монографії 20
0
др.арк. 30
0
6.6. Наукові статті, загальним обсягом друкованих аркушів (1д.а. = 40000 знаків.) статті 10
0
др.арк. 20
0
^ Сума балів за показники 6 групи, приведена до кількості ставок штатних викладачів 0

^ Разом балів за всі показники 0.0«________»____________________2010р.
Директор Інституту________________________

(підпис)


Схожі:

Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова /укл. Г.І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг ред. В. П. Андрущенка. – 2-ге видання, допов. І перероб....
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconСписки студентів інституту філософської освіти І науки на поселення в гуртожиток №5 на 2012-2013 навчальний рік
Перший проректор з Ректор нпу імені М. П. Драгоманова організації навчально-виховного Андрущенко В. П. процесу І економіки
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconПоложення про індивідуальний навчальний план студента нпу імені М. П. Драгоманова ( нова редакція ) Київ 2011
Положення про індивідуальний навчальний план студента в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (нова редакція)...
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconПро проведення ректорських контрольних робіт в І семестрі 2012-2013навчального року
На виконання плану роботи нпу імені М. П. Драгоманова на 2012-2013 навчальний рік (розділ ІХ «Моніторинг І забезпечення якості освіти...
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconПро проведення ректорських контрольних робіт в І семестрі 2012-2013навчального року
На виконання плану роботи нпу імені М. П. Драгоманова на 2012-2013 навчальний рік (розділ ІХ «Моніторинг І забезпечення якості освіти...
Нпу ім. М. П. Драгоманова за 20 /20 навчальний рік iconПлан виховної роботи із студентами Інституту корекційної педагогіки та психології нпу імені М. П. Драгоманова на 2011-2012 навчальний рік
Зустріч студентів І батьків студентів І курсу з директором Інституту та з викладацьким складом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи