Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» icon

Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»
Скачати 48.29 Kb.
НазваЗадача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»
Дата26.02.2014
Розмір48.29 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Завдання класичн_ ун_верс 2013.doc
2. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Тести класичн_ ун_верс 2013.doc
3. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/ЗАВДАННЯ педун_верситети 2013.doc
4. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/Тести педун_верситети 2013.doc
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»

ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

серед студентів педагогічних вузів

Теоретичний тур

Луганськ, 2013 рік


Задача 1.

Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти».


Задача 2.

Під час електролізу 1000 г 23 % (за масою) розчину хлориду натрію током силою в 96,5 А протягом 1 години в електролізері з нерозділеним катодним і анодним простором отримали розчин, що містить 3,4 % (за масою) хлориду натрію. Обчисліть співвідношення об’ємів водню, що виділився на катоді та хлору, виділеного на аноді.


Задача 3.

При внесенні в розчин солі срібла А галогеніду В випадає білий осад речовини С, який не розчиняється в розбавленій нітратній кислоті та утворюється розчинна сіль D. Для повного осадження речовини С із 200 мл розчину А з концентрацією 5,40 г/л треба взяти 0,606 г речовини В. При цьому випадає 0,807 г речовини С. Відомо, що речовини А та В реагують у молярному співвідношенні 1:1. Встановіть формули речовин А, В, С, D. Яким чином можна розчинити осад речовини С?


Задача 4.

Кофеїн – алкалоїд ряду пурину, який виявляє збуджуючу дію на нервову та серцево-судинну системи. Його виділяють з кофе та чаю, а також виробляють з сечової кислоти Е, для отримання якої було запропоновано декілька методів. Найбільш популярним з них став метод Траубе, в якому сполуку Е отримують з ціанооцтового естеру через утворення моноциклічних сполук В-D.Сполука А має особливе значення в історії органічної хімії, є крупнотонажним продуктом хімічної промисловості, використовується в якості харчової домішки А має лише один сигнал як у спектрі ЯМР 1Н, так й у спектрі ЯМР 13С. Масова частка Карбону в А дорівнює 20.0 %.

Напишіть структуру сполук А-D.


Задача 5.

Сполука А існує у формі 2 ізомерів (А1 і А2). Реакція А1 з бромідом натрію веде до утворення сполуки В, а реакція А2 з тим же реагентом в таких же умовах веде до С. Наважки кожної з цих сполук по 10,00 г розчинили у воді (по 1000 мл) і для подальших дослідів брали однакові аліквоти по 100 мл (в наведених нижче дослідах ізомери А поводять себе однаково, якщо не брати до уваги швидкості проходження реакцій). Було знайдено, що:

● Аліквоти розчинів А, В або С досить повільно реагують з надлишками розчину AgNO3 з утворенням білих або жовтих осадів (0,956, 0,966 і 1,404 г, відповідно), які не розчиняються в азотній кислоті.

● Аліквоти А і В досить повільно реагують з надлишком гарячого розчину KOH з виділенням газу D з різким запахом. При цьому з розчинів випадають осади, які при обережному зневоднюванні перетворюються на бінарну сполуку E (0,703 і 0,543 г, відповідно), що містить 92,4 % металу.


1. Визначте склад усіх сполук, по які йде мова в задачі.

2. Напишіть рівняння реакцій, які ілюструють відмінність у поведінці А1 і А2.

3. Який з ізомерів – А1 чи А2 – буде швидше реагувати з AgNO3? Відповідь поясніть. Чи пов'язана така відмінність з утворенням В або С в реакції з NaBr?


Задача 6.

Сполука I[(C2H4O)x, в спектрі ЯМР 1Н має лише синглет) виступає синтоном в синтезі алкалоїдів (гетероциклічногоII, аліфатичних ІІІ та ІV):  1. Розшифруйте сполуки А-F, I-IV, якщо М(А)/М(І)=1,614; сполука С в спектрі ЯМР 1Н має 2 синглета, триплет і квадруплет (3Н:4Н:6Н:4Н); алкалоїд ІІ має третинний атом Нітрогену , а ІІІ і ІV – четвертинний.

  2. Вкажіть кількість стереоізомерів D та Е, наведіть стереоізомери D та їх конфігураційні індекси.

Запропонуйте механізм реакції СD, яка є прикладом ефективного метода нарощування вуглецевого ланцюгу. Вкажіть в С електрофільний та нуклеофільний центри.


Задача 7.

1. У титриметрії часто користуються фіксаналами – запаяними в ампули точно відміряними порціями стандартних речовин. Для титрування відновлюючих цукрів йодом в лужному середовищі по сумарній реакції

R–CHO + I2 + 3OH- = R–COO- + 2I- + 2H2O

використовували фіксанал розчину йоду з минулим терміном зберігання. При цьому на титрування 10.00 мл 0.0216 М розчину глюкози витрачено 10.1 мл 0.0250 М розчину йоду. В той же час, при титруванні такого ж об'єму того ж розчину глюкози свіжоприготованим розчином йоду тієї ж концентрації витрачається 8.60 мл розчину йоду. Чим можна пояснити таку розбіжність? Запишіть рівняння реакції.

2. У присутності ціаниду і окислювачів як йод, так і йодид кількісно утворюють йодціан.

а) Запишіть рівняння реакцій утворення йодціана з йоду і з йодиду в присутності йодату.

б) В якості окислювача при отриманні йодціана можна також використовувати нітрит-іон. Запишіть рівняння утворення йодціану з йодида в кислому середовищі при окисленні нітритом.

в) Титрування відновників розчинами йоду в присутності навіть слідів нітриту приводить до занижених результатів. Запропонуйте механізм каталітичної дії нітриту.

г) Запропонуйте безреагентний спосіб видалення нітриту із слабокислого розчину.

Схожі:

Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconІнтернет Олімпіада 2013
Яку масу піриту, масова частка домішок в якому становить 15%, потрібно використати для одержання сульфур триоксиду, при розчиненні...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconТема: " Нуклёїнові кислоти "
Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономомерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconТема: " Нуклёїнові кислоти "
Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономомерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з п'ятивуглецевого моносохариду
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconVii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право”
«юпі» за ціною 2 грн за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 50 коп за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн та 2 грн за...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Блокатори Н2-гістамінових рецепторів, блокатори протонної помпи, антациди, антибіотики, прокінетики, цитопротектори, м-холінолітики,...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconНатрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін"), що проявляє високу антиоксиданту, антигіпоксичну, протиішемічну та мембраностабілізуючу активність, як потенційний лікарський та ветеринарний засіб
Рогнозу та проведених доклінічних досліджень установлено, що натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо)оцтової кислоти ("Хінотін")...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconБіоорганічна та біологічна хімія
Енергетичний обмін. Тканинне дихання та окиснювальне фосфорилювання. Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Цикл...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconЗатверджую проректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Протеїни і білки. Вітаміни. Макро- і мікроелементи. Органічні кислоти. Глюкозиноляти (тіоглікозиди) і ціаногенні глікозиди
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти» iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи