План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік icon

План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік
Скачати 425.29 Kb.
НазваПлан соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік
Дата26.02.2014
Розмір425.29 Kb.
ТипПлан

Затверджую:

Декан факультету іноземних мов

ЛНУ імені Тараса Шевченка

_____________ І.М. Карпенко


План

соціально-гуманітарної роботи

факультету іноземних мов

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

на 2013-2014 навчальний рік


Луганськ

2013


Соціально-гуманітарна робота на факультеті іноземних мов у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися відповідно до програми реалізації концепції стратегічного розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр., Закону України „Про Вищу освіту, наказу Міністерства науки і освіти України „Про затвердження положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах”, існуючого затвердженого плану виховної роботи.

^ Головною метою соціально-гуманітарної роботи на факультеті іноземних мов є сформування у студентів позитивної мотивації щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, сприяння вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури. Методологічною основою соціально-гуманітарної роботи є досягнення суспільно-гуманітарних наук, вітчизняний та зарубіжний досвід практичної роботи з молоддю, національні традиції, результати соціологічних та психологічних досліджень.

Соціально-гуманітарна робота на факультеті є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Серед пріоритетів соціально-гуманітарної роботи на факультеті іноземних мов важливим є формування особистості, яка  була б гармонійно розвиненою, високоосвіченою, наділеною громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними  й патріотичними почуттями,  усвідомлювала свою приналежність до європейської культури і відповідала таким вимогам як самодостатність, ініціативність, здатність відстоювати власні права та поважати права інших членів суспільства. На нашу думку, саме за цих умов студент становиться активним суб’єктом навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності, постійно прагне підвищувати рівень загальної і професійної культури, використовувати свій інтелектуальний і творчий потенціал.

Зупинимося на основних напрямах соціально-гуманітарної роботи на факультеті іноземних мов відповідно до реалізації завдань програми стратегічного розвитку ЛНУ імені Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

НА ФАКУЛЬТЕТІІнструктивно-методична нарада з кураторами груп та секцій з питання складання планів соціально-гуманітарної роботи на 2013/2014 навчальний рік

останній тиждень серпня

Босенко М.В.Проведення організаційних нарад з першокурсниками по забезпеченню діяльності органів студентського самоврядування та виборам активу студентських академічних груп

кінець серпня

Босенко М.В.

Студ.декан

Любіна Н.С.Призначення кураторів академічних груп 1-5 курсів

останній тиждень серпня

Босенко М.В.Поселення студентів I курсів у гуртожиток

№ 5, здійснення контролю оплати за мешкання, ліквідація заборгованостей

29.08.2013

Босенко М.В.

комендант гуртожитку

Апалкова О.С.Закріплення аудиторій за академічними групами 1 курсу

вересень

голова трудового сектору

Горох Д.Проведення зустрічі з керівниками клубів та колективів факультету з метою розробки програми залучення студентів академічних груп 1 курсу до участі у культурній та громадській діяльності на факультеті та в університеті

вересень

голова Центру студентської творчості

Мацкевич А.А.Проведення тренінгу старост 1 курсу

вересень

Студ.декан

Мацкевич А.А.

Босенко М.В.

Батальщикова Є.Ю.Проведення зустрічі профоргів академічних груп з профспілковою організацією студентів

вересень

Профспілкова організація студентів ЛНУСкладання графіку чергування в аудиторіях, гуртожитку

вересень

Старости
Інструктування студентів академічних груп з техніки безпеки та правил дорожнього руху

вересень

КураториІнструктаж студентів, які мешкають у гуртожитку, про використання електроприладів та ліфту. Інструктаж про пожежну безпеку


вересень

Апалкова О.С.,

інспектор АГЧ
Збори випускників з питань їх працевлаштування, підготовки до державних іспитів

вересень

Босенко М.В.Анкетування студентів 1 курсу з метою:

 • виявлення студентів пільгових категорій;

 • виявлення творчих і спортивних здібностей студентів;

 • виявлення проблем адаптації студентів у вузі

вересень

куратори груп та секцій, студкураториДослідження психологічного мікроклімату на секціях гуртожитку

вересень

Куратори,

психологПроведення генеральних прибирань після літнього сезону

Вересень

Старости, студентський колегіумПроведення презентацій клубів, гуртків та секцій факультету

Вересень

Керівники клубів, гуртків та секційАналіз планів соціально-гуманітарної роботи кураторів академгруп і секцій гуртожитку та проведення психологічного семінару серед молодих кураторів «Майстер комунікації» з метою оволодіння сучасними технологіями ефективного спілкування зі студентами

перший тиждень вересня

Босенко М.В.

.Проведення зборів студентів 1 курсу, які мешкають у гуртожитку. Знайомство із „Положенням про гуртожиток ЛНУ імені Тараса Шевченко”, правилами внутрішнього розпорядку

перший тиждень вересня

Босенко М.В.

комендант

Апалкова О.С.,

голова студ. ради

Данилюк К.О.Оформлення соціальних паспортів груп 1 курсу

перший тиждень вересня

Куратори,

студкураториПроведення тренінгів з адаптації та згуртування студентів 1 курсу з метою формування сприятливого психологічного клімату в колективі, формування вміння працювати в команді, виховання доброзичливого ставлення до однокурсників, формування комунікативної і психологічної культури студентів

2-3 тиждень вересня

Босенко М.В.Проведення індивідуальної та групової роботи зі студентами академічних груп факультету із залученням психологічної служби ЛНУ.

Теми тренінгів та семінарів:

- Я+Ти (згуртування колективу, розкриття особливостей кожного студента);

- "Ефективне спілкування "( формування та практичне відпрацювання навичок спілкування між студентами групи);

- "Конфлікта.net"(формування безконфліктного поведінки);

- "Життя без стресу": профілактика стресових станів (залік, іспит і т.д.);

- "Навики публічного виступу"(формування навичок виступу і зниження тривожності);

"Особистісна мотивація " (робота з розвитку внутрішньої мотивації);

- "Керування емоціями " (можливість навчитися керувати своїм емоційним станом);

- "Позитивне самовиховання і впевнена поведінка"(формування впевненої поведінки, формування почуття внутрішньої стійкості й довіри до самого себе);

- "Професійне становлення " (сприяти професійному становленню: пробудження інтересу до теми професійного та особистого самовизначення, формування приблизного плану свого майбутнього)

Вересень-жовтень

Психологічна служба університетуРеалізація проекту «Соціальна допомога як важливий аспект життя кожного»

Вересень-жовтень

Лютий-березень

Студентська колегіяПідготовка секцій та кімнат до зимового періоду

жовтень

Старости секцій, студрадаПроведення інтерактивних методологічних семінарів кураторів груп та секцій на теми: «Актуальні проблеми студентського середовища», «Кураторство як чинник особистісного зростання»

жовтень

Босенко М.В.Проведення тренінгів з адаптації та згуртування студентів 1 курсу з метою формування сприятливого психологічного клімату в колективі, формування вміння працювати в команді, виховання доброзичливого ставлення до однокурсників, формування комунікативної і психологічної культури студентів


жовтень, 1 раз на тиждень

Босенко М.В.

куратори груп,

Центр інноваційних технологійВивчення рівня адаптації студентів першокурсників до умов навчання у ВНЗ

листопад

Босенко М.В.Обговорення плану проведення ремонтних робіт секцій та гуртожитку під час III трудового семестру

квітень

Деканат,

комендантУчасть у загальноуніверситетському конкурсі:

„Кращий куратор академічної групи”;

„Кращий студентський куратор академічної групи 1 курсу”;

„Кращий куратор секції гуртожитку”;

„Краща секція гуртожитку”;

„Краща академічна група університету”

Грудень-лютий

Босенко М.В.

куратори,

студентський колегіумСкладання та затвердження плану виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

травень-червень

Босенко М.В.Проведення III трудового семестру

Травень, червень

Босенко М.В.

голова трудового сектору

Горох Д.Перепоселення студентів I-V курсів до гуртожитку № 5, здійснення контролю оплати за мешкання, ліквідація заборгованостей

травень

Босенко М.В.

комендант гуртожитку

Апалкова О.С.Обрання та призначення студентських кураторів академічних груп 1 курсу

травень

Студ.декан

Любіна Н.С.Засідання студентського колегіуму та активу студентських академічних груп

Кожна п’ятниця тижня

Студ.декан

Любіна Н.С.Звіти кураторів академічних груп та секцій гуртожитку про соціально-гуманітарну роботу серед студентів

1 раз на семестр

Куратори, деканатЗвіт голів секторів студентського колегіуму факультету про виконання соціально-гуманітарної роботи серед студентів

1 раз на місяць

голови секторів

Студ.декан

Любіна Н.С.Організація регулярної роботи студентського старостату

1 раз на тиждень

ДеканатСпільні засідання студентського колегіуму та кураторів академічних груп

1 раз на тиждень

Деканат, студентський колегіумПроведення кураторських годин, інформаційних годин, бесід зі студентами

2 рази на місяць

Куратори академічних груп та секцій гуртожиткуСприяння розвитку у студентів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських культурно-історичних цінностей
Участь у міських заходах, присвячених державним святам


протягом року

Босенко М.В.Екскурсії до визначних місць Луганської області

протягом року

За планом кураторів академічних групПроведення екскурсій до музеїв університету

Протягом року

За планом кураторів академічних групПроведення екскурсій до музеїв міста

Протягом року

За планом кураторів академічних групДо святкування ^ Дня міста проведення екскурсій «Моє рідне місто» для студентів-іноземців; проведення екологічної акції «Зробимо вулиці Луганська чистішими» (із залученням екологічного патрулю факультету)

Вересень

Куратори академічних груп, кафедра англійської філологіїПроведення заходів присвячених Дню партизанської слави України:

  • бесіди з історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років зі студентами 1-2 курсів;

  • покладання квітів до Могили Невідомого Солдата (Студентська колегія);

  • організація екскурсії до м. Краснодону.
Вересень


Куратори академічних груп 1-2 курсів,

Студентська колегія ФІМ
Перегляд фільму "Мартин Боруля" з нагоди відзначення ^ Дня українського кіно та 166 років від дня народження Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).

14 вересня

2013

Студентські куратори

1 курсуДень пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні:

 • участь в акції „Запалимо свічку пам’яті”;

 • проведення відкритої курсової години серед студентів 3, 4 курсу спеціальності «Російська та англійська мова і література» на тему «Сповідь дітей голодомору»;

 • перегляд фільму "Голод-33" з нагоди вшанування жертв Голодомору 1932-33 років.

жовтень

Босенко М.В.

Студентська колегія ФІМ,

Куратори академічних груп Бахмач В.І., Маслєнніков І.С.^ День українського козацтва.

Відзначення Свята Святої Покрови – дня козацької слави:

- проведення круглого столу за участю студентів 4 курсів на тему «Козацька педагогіка в системі сучасної освіти»;

- проведення інформаційної години серед студентів 2-3 курсів на тему: «Тої слави козацької повік не забудемо...»

14 жовтня

2013

Куратори академічних груп 1-3 курсів;

Студентська колегія ФІМ^ День української писемності та мови.

Проведення інформаційні години та бесіди на тему: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його мова» в академічних групах 1-4 курсів;

проведення флеш мобу «Спілкуємося рідною мовою. День україномовця»


9 листопада

2013

Куратори академічних груп 1-4 курсівВідзначення ^ Дня збройних сил України.

Інформаційні години зі студентами 3-4 курсів на тему: «Історія створення Збройних Сил України»

6 грудня

2013

Куратори академічних групПроведення дискусії на тему: «Сучасна українська культура: література, музика, мода в контексті світового культурного процесу»

грудень

2013

Кафедра практики мовлення^ День Соборності України. Проведення круглого столу на тему: «Соборна Україна – від ідеї до життя» за участю студентів 4-5 курсів;


22 січня

2014

Студентська колегія ФІМВідзначення ^ Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Проведення конкурсу студентської поезії на тему: "Твої, Батьківщино, сини. Обов'язок. Подвиг. Трагедія". Проведення інформаційних годин серед студентів 1-4 курсів з історії війни в Афганістані

10 лютого

2014

Куратори академічних груп 1-4 курсів,

Студентська колегія ФІМВідзначення річниці Чорнобильської катастрофи. Проведення інформаційних годин серед студентів 2-3 курсів на тему: «Чорнобиль і сучасність»; показ художнього фільму «Чорнобиль. Хроніки»

квітень

Куратори академічних груп 1-4 курсівУчасть у проведенні заходів, присвячених Святу Перемоги:

  • Проведення відкритої курсової години серед студентів 2 курсу на тему “Звеличте відвагу, з якою вони нам служили. Вони цю пошану тернистим життям заслужили…”;

  • цикл бесід „Вони пройшли через пекло війни” (студенти академічних груп 3-4 курсів);

  • проведення відео-лекторії серед студентів 1-2 курсу на тему: „Пам’ять вічна в наших серцях”;

  • проведення фотовиставки „Луганськ. Шляхами війни...”;

  • проведення фестивалю художніх фільмів про війну. Показ фільму „В бой идут одни старики” режисера Леоніда Бикова у кольорі; фільму „В августе 44-го” режисера Міхаїла Пташука; фільму „Пианист” режисера Романа Поланскі. Проведення конкурсу рецензій до фільмів;

  • проведення спортивно-військової гри „Зарниця”;

  • відвідування ветеранів Великої Вітчизняної війни та привітання зі святом Перемоги;

  • проведення флешмобу «Військовий степ»
Травень

Босенко М.В.

Студентська колегія ФІМ, куратори академічних груп Тарасова О.А., Шестакова О.Я.Святкування ^ Дня Матері. Проведення інформаційних годин серед студентів 1-4 курсів на тему: «Жіночі долі»


Друга неділя травня

Куратори академічних груп 1-4 курсів^ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ,

ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КРАЩИХ ТРАДИЦІЯХ І ЗДОБУТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ
Збирання матеріалів для написання нарису історії студентського самоврядування та кураторства на факультеті

Протягом року

Студентська колегіяПродовження роботи над вдосконаленням нового сайту факультету (www.forlan.at.ua)

Протягом року

Студентська колегіяРозроблення буклетів кафедр факультету

Протягом року

Босенко М.В.

завідувачі кафедрПродовження роботи з формування цілісної інформаційної бази випускників факультету різних років . Організація роботи сектору поколінь ФІМ.

Протягом року

Студентська колегіяПроведення тижнів російської, японської, арабської, китайської, турецької культури

Протягом року

За планами кафедр факультетуВипуск факультетської газети «ПАПРИКА». Розробка та видання 3 спецвипусків газети з нагоди 1 вересня, Дня народження факультету та Дня університету

Протягом року

Сектор ЗМІ

Студентської колегії ФІМЗалучення студентів та викладачів до участі святах факультету та університету: „День народження ФІМ”, „Дві зірки”, „Посвята у студенти ФІМ”.

Протягом року

Босенко М.В.

Студентська колегіяПроведення годин корпоративної культури серед студентів 1-5 курсів на теми:

 • «Ознайомлення студентів з основними науковими напрямами роботи кафедр університету. Участь в студентському науковому товаристві»,

 • «Визначні особистості в історії факультету та університету»,

 • «Дбайливе ставлення до державного майна та навколишнього середовища. Збереження історичної та культурної спадщини навчального закладу»,

 • «Етика ділового спілкування в студентських колективах, як важливий елемент корпоративної культури».
Протягом року

Босенко М.В.

Куратори академічних груп 1-5 курсівПроведення презентацій клубів та гуртків факультету

вересень

Керівники клубів та гуртків ФІМПроведення презентації секторів Студентської колегії ФІМ

вересень

Студентська колегіяПроведення презентації перекладацьких студій

вересень

Кафедра теорії та практики перекладуЗустріч-бесіда зі студентами академічних груп 1 курсу „Наш університет: історія, традиції, сучасність”


Вересень

Студентські куратори

1 курсуПроведення посвяти у мешканці гуртожитку № 5

29 вересня

2013

Студентська рада гуртожитку № 5Проведення традиційного конкурсу студентських проектів «Мій університет майбутнього»

22 жовтня

2013

Студентська колегія

^ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОГО, ІНТЕЛІГЕНТНОГО, СОЦІАЛЬНО АКТИВНОГО ГРОМАДЯНИНА
Проведення загальнофакультетської кураторської години на тему: „Мої права та обов’язки”.

Зустріч студентів з юристами, представниками правоохоронних органів

Вересень,

протягом року

Босенко М.В.., Студентська колегіяПроведення тижня безпеки дорожнього руху

жовтень

Босенко М.В.Проведення дискусії зі студентами 3-4 курсів з правової тематики: „Формування політичної та правової культури студентської молоді”

жовтень


Проведення кураторської години на тему: «Соціальність як важливий аспект кожного»

24 жовтня

2013

Студентська колегіяПроведення кураторських годин серед студентів 1-4 курсів на тему: «Читаємо та вивчаємо сімейний кодекс України»


Листопад

Куратори академічних груп, секцій гуртожитку № 5Святкування Міжнародного дня прав людини. Проведення дискусії на тему: «Міжнародний правовий статус людини в Україні та світі»


Грудень

Босенко М.В.Організація зустрічі студентів з працівниками правоохоронних органів та співробітниками СБУ

Протягом року

Куратори академічних груп та секційПроведення інформаційних годин спільно з Правовим клубом ЛНУ імені Тараса Шевченка на тему: «Конституційне право: основні права, свободи й обов’язки людини й громадянина»

лютий

Куратори академічних груп та секцій,

Правовий клубЗустрічі та бесіди зі студентами 1-4 курсів щодо Міжнародного дня громадян похилого віку:

 • „Людина похилого віку – турбота держави, турбота молоді”;

 • „Проблема самотності людини похилого віку”
1 жовтня

2013

Куратори

академічних груп, волонтерський загін «Луч»Комплекс заходів волонтерських об’єднань:

 • соціальний патронаж ветеранів-колишніх викладачів університету;

 • допомога під час організації та проведення дозвіллєвих і розвиваючих заходів для дітей та молоді;

 • відвідування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку та будинку «Повір у себе» м. Луганська та дитячий будинок №2;

 • проведення роботи в рамках акції «Допоможи ветерану»;

 • виконання обов’язків студентських кураторів студентів-сиріт;

 • участь у Всеукраїнській акції «Від серця до серця»;

відвідування дитячих будинків з театральними виставами та казками

Протягом року

Волонтерський загін «Луч»Проведення студентських кураторських годин зі студентами 1 курсу та „уроків серця” на тему:

 • „Живи для інших, якщо хочеш жити для себе”;

 • „Чи легко бути сучасною дівчиною?” (гендерні ознаки поведінки молоді у суспільстві та у міжособистісних стосунках);

 • „Світло у твоєму вікні” (про життя дітей із проблемами зору) із залученням кіно-матеріалів Луганського обласного центру навчально-методичної роботи;

 • „Безпритульні діти: хто винен?”

Протягом року


Студентські куратори 1 курсуПроведення бесіди з мешканцями гуртожитку № 5 на тему: «Моральні категорії сучасного суспільства»

За планами кураторів

Куратори секцій гуртожитку № 5Участь у традиційному конкурсі педагогічної майстерності

лютий

Кафедра педагогікиПроведення тренінгів на тему: «Ораторська майстерність», Мистецтво спілкування», «Арт-терапія в особистому рості» для студентів 1-4 курсів

березень

Кафедра всесвітньої літературиВідвідування та перегляд вистав Луганського обласного українського музично-драматичного академічного та Луганського обласного російського театрів


Протягом

року

Куратори академічних груп

1-4 курсівРемонт секцій гуртожитків

Травень – липень

Апалкова О.С., куратори секцій гуртожитку, старости секційОрганізація та контроль за проведенням третього трудового семестру

Протягом

року

Голова трудового сектору,

Босенко М.В.Конкурс на кращу аудиторію

квітень

Трудовий сектор студентської колегіїБесіди зі студентами про економію електроенергії, газу, тепла, води в побуті

Протягом

року

Куратори

секцій гуртожитку № 5,

Апалкова О.С.,

Босенко М.В.Проведення спортивних змагань на факультеті, з метою підготовки до участі у Спартакіаді університету

Протягом

року

Лігус С.О.,

Спортивний сектор студентської колегіїСпартакіада університету серед студентів:

 • Легкоатлетичний крос

 • Міні-футбол

 • Шахи

 • Настільний теніс

 • Волейбол (чоловіки)

 • Волейбол (жінки)

 • Баскетбол (жінки)

 • Баскетбол (чоловіки)

 • Плавання

 • Легка атлетика

 • Державні тести

Протягом

року

Лігус С.О.,

Спортивний сектор студентської колегії,

Босенко М.В.Проведення товаристського матчу з футболу серед випускників та викладачів факультету


жовтень

Лігус С.О.,

Спортивний сектор студентської колегії,

Босенко М.В.Участь у традиційному конкурсі «Міс Аеробіка – 2014»

березень

Лігус С.О.,

Спортивний сектор студентської колегії,

Босенко М.В.Проведення спортивно-розважального заходу з виїздом „День здоров’я”

Вересень,

травень

Босенко М.В.Проведення студентської кураторської години «Молодь обирає здоровий спосіб життя»

листопад

Студентські куратори 1 курсуПроведення бесіди зі студентами 1-2 курсів на тему: «Нове покоління без наркотиків та СНІДу»

листопад

.Босенко М.В.

Волонтерський загін «СМАРТ»Зустріч сексопатолога зі студентами академічних груп 3-4 курсу. Бесіда на тему: „СЕКС РИЗИКОВАНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ТА ЗАХИЩЕНИЙ”

березень

Босенко М.В.Організація та проведення тренінгів з формування здорового способу життя серед студентської молоді

За планом

інститутів/

факультетів

Волошина І.В. Психологічна службаОрганізація заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я. Проведення кураторських годин на теми:

- „За здоров’я – на здоров’я!”;

- „Ядерна енергетика та її екологічні проблеми”

Березень-квітень

Босенко М.В.

Куратори академічних груп


^ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ,

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВПроведення конкурсу „СТРІЧКА МИРУ”, присвяченого Міжнародному дню мира

3й вівторок вересня

Куратори секційВідзначення Міжнародного дня толерантності.

- проведення диспутів на тему: «Неформальні угрупування: як до цього ставитись?»,

«Чому виникає расова дискримінація?»,

«Чи вправі я зневажати людину іншої раси?»

- перегляд фільму "Владика Андрій" з нагоди відзначення Міжнародного дня толерантності.

16 листопада

2013

Куратори секцій та академічних групПроведення посвяти у студенти мешканців з інших країн

листопад

Студентська рада гуртожиткуПроведення заходу “Свято культур”

грудень

Студентська рада гуртожиткуПроведення вечора, присвяченого вченим та письменникам Іспанії.

Лютий

Куратори секційПроведення свята „Ханка”

Лютий

Куратори секційСвято Курбан Байрам

Лютий

Куратори секційПроведення свята” Кухня народів світу”

17 березня

2014

Босенко М.В.., голова студради ФІМ,

куратори, старости секційПроведення заходу студентських робіт “У гостях в афоризму”

Квітень

Куратори секційПроведення заходів, присвячених традиційним англійським святам

Протягом року

Куратори секцій^ СПРИЯННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОМУ ДОСТУПУ СТУДЕНТІВ

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ, ПОБУТУ, ДОЗВІЛЛЯ, ВСЕБІЧНО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ


1.

Відзначення Міжнародного дня інваліда.

 • „Уроки доброти”: „Дивіться на нас, як на рівних”;

 • конкурс творчих робіт „Жити, сподіватися, вірити!”;

 • організація святкових, соціально спрямованих концертів, акцій для дітей з обмеженими можливостями м. Луганська, області

3 грудня

2013

Босенко М.В..,

волонтерський загін «Луч»


2.

Проведення опитування студентів-пільговиків з метою виявлення та аналізу соціально-психологічних проблем їх адаптації

Вересень

Босенко М.В..,

волонтерський загін «Луч»


3.

Закріплення за студентами пільгових категорій студентів-кураторів

Вересень

Босенко М.В.

4.

Проведення студентських кураторських годин серед студентів 1 курсу на теми: “Кожна людина - найвища цінність”, “Я - унікальна людина”, “Життя - найвища цінність”

Протягом року

Студентські куратори 1 курсу^ РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯЗалучення студентів до участі в системі студентського самоврядування факультету

протягом року

Голова студентської колегії ФІМПроведення презентації секторів Студентської колегії ФІМ

вересень

Студентська колегіяПрезентація проектів секторів Студентської колегії «Студентська ініціатива 2013»

жовтень

Голова студентської колегії ФІМПроведення круглого столу зі старостами академічних груп 1-4 курсів на тему: „Проблеми взаємовідношень студентів і викладачів”

грудень

Босенко М.В.

голова студентської колегії ФІМУчасть у загальноуніверситетському конкурсі

«Кращий студентський куратор ЛНУ»

лютий

Голова студентської колегії ФІМ, студентські куратори 1 курсуВипуск факультетської газети «ПАПРИКА». Розробка та видання 3-х спецвипусків газети з нагоди 1 вересня, Дня народження факультету та Дня університету

Протягом року

Сектор ЗМІ

Студентської колегії ФІМУчасть у традиційних урочистих, святкових, культурно-дозвіллєвих, соціально спрямованих (інформаційно-профілактичних) акціях університету

Протягом року

Студентська колегіяРозвиток системи підготовки студентських кураторів для роботи зі студентами-першокурсниками. Проведення тренінгів.

Травень-червень

Студентська колегіяОрганізація роботи студентської ради гуртожитку. Проведення засідань та обговорення питань благоустрою гуртожитку

Протягом року

Босенко М.В..,

Голова студентської ради гуртожитку №5Проведення традиційних студентських свят у гуртожитку №5: посвята у мешканці секції, «Хеллоуін», День студента, свято «Кухні народів світу»

Протягом року

Босенко М.В.,

Голова студентської ради гуртожитку №5Проведення зустрічі адміністрації факультету та органів студентського самоврядування. Обговорення тем: „Студентське самоврядування”, „Права та обов’язки студента”, „Студентське життя: проблеми й перспективи”

Грудень,

квітень


Босенко М.В.Комплекс соціологічних досліджень студентської колегії:

 • анкета „Перші враження від навчання”;

 • опитування „Що для Тебе навчання у ЛНУ?”;

 • анкетування випускників університету „ЛНУ: мій університет, моє майбутнє”

Протягом року

Голова студентської колегії ФІМ^ ПІДТРИМКА ТАЛАНОВИТОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Участь у заходах, присвячених Дню Луганська

Вересень

Босенко М.В..,

Студентська колегія ФІМУчасть в урочистих заходах з нагоди Дня Знань. Загальноуніверситетська акція „Стартуємо!”


1 вересня

Босенко М.В..,

Студентська колегія ФІМОрганізація роботи творчих коллективів факультету:

студія сучасного танцю «Бродвей»;

клуб фотографів факультету «VISUAL ARTS»

Протягом року

Керівники творчих колективів,

Босенко М.В.Проведення традиційного конкурсу «Кращий ведучий факультету»

вересень

Студентська колегіяПроведення відбору талановитих студентів до студії сучасного танцю «Бродвей»

7 вересня

2013

Босенко М.В.Проведення відбору талановитих студентів до хіп-хоп проекту факультету

8 вересня

2013

Босенко М.В.Проведення відбору талановитих та творчих студентів до команди КВК «А дами без Адамов»

9 вересня

2013

Босенко М.В.Проведення відбору талановитих та творчих студентів до вокальної студії «Кориця»

10 вересня

2013

Босенко М.В.Святкування дня народження факультету іноземних мов

27 жовтня

2013

Босенко М.В.., студентська колегія ФІМВечір факультету іноземних мов „Halloween”

Жовтень

Босенко М.В., студентська колегія ФІМПроведення 1 етапу загально університетського конкурсу талантів «Формула успіху»

жовтень

Босенко М.В., студентська колегія ФІМФестиваль талановитої молоді «Крок до зірок»

листопад

Босенко М.В.., студентська колегія ФІМЛітературно-музичний вечір

„Поети – лірики: О.Блок, С.Єсенін”

Листопад

Кафедра всесвітньої літературиЗалучення студентів до участі в роботі Молодіжного клубу східних культур та Японського клубу.

грудень

Босенко М.В.., студентська колегія ФІМПроведення традиційного свята День студента (День Святої Тетяни). Зустріч адміністрації факультету з мешканцями гуртожитку № 5

25 січня

2014


Деканат ФІМПроведення традиційного конкурсу «Дві зірки»

березень

Босенко М.В.., студентська колегія ФІМСвято останнього дзвоника

травень

Босенко М.В..,

Студентська колегіяПроведення виставок фоторобіт студентів факультету

Протягом року

Клуб фотографів факультету «VISUAL ARTS»


^ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ

ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Формування банку випускників факультету. Проведення анкетування та створення альбомів випускників факультету.

Протягом року

Босенко М.В..,

Куратори академічних груп

5 курсуПроведення бесід та дискусій на теми:

-“Працевлаштування: Україна чи закордонна мрія”;

-“Міжнародний правовий статус людини в Україні та світі”

Протягом року

Босенко М.В..,

Куратори академічних груп

5 курсуОрганізація та проведення щорічного Ярмарку випускників „Майбутнє Луганщини-2014”

Квітень

Босенко М.В.Проведення тренінгів, рольових ігор, використання проблемних ситуацій, бесід з метою формування професійної культури сучасного вчителя

За планами кураторів академічних груп

Куратори академічних груп

5 курсуСтудентський декан факультету Любіна Н.С


Заступник декана з соціально-гуманітарної роботи Босенко М.В.

Схожі:

План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан соціально-гуманітарної роботи кафедри іноземних мов факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік
Регулярне обговорення питань соціально-гуманітарної роботи зі студентами на засіданнях кафедри
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік
Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр., Закону України „Про Вищу освіту, наказу Міністерства науки і освіти...
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи ради молодих вчених на 2012 2013 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconЗатверджую: Декан факультету іноземних мов лну імені Тараса Шевченка
Регулярне обговорення питань соціально-гуманітарної роботи зі студентами на засіданнях кафедри
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки України Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» План роботи ради молодих вчених на 2010 – 2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПоложення про Раду молодих учених факультету іноземних мов лну імені Тараса Шевченка. Затвердження плану роботи Ради молодих учених факультету іноземних мов лну імені Тараса Шевченка на 2009 2010 рік. І
Затвердження складу Ради молодих учених факультету іноземних мов на 2009 – 2010 навчальний рік
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
План соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи ради молодих учених на 2011 2012 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи