Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. icon

Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Скачати 44.16 Kb.
НазваЗвіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Дата21.09.2012
Розмір44.16 Kb.
ТипЗвіт

ПРОТОКОЛ


29.12.2011 м. Луганськ № 04


Засідання наукової комісії

Інституту інформаційних

технологій Луганського

національного університету

імені Тараса Шевченка


Голова – Жучок Ю. В.

Секретар – Калініна Л. С.


Присутні: к. ф.-м. н., доц. Жучок Ю. В.; к. ф.-м. н., ст. викл. Горбенко Є. Є., к. т. н., доц. Тихонов Ю.Л., голова СНТ Радчук О.В., к. п. н. Панченко Л.Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л.С, голова наукового сектора студентського директорату ІІТ Гладкіх О.О.


Порядок денний:

1. Аналіз та затвердження показників рейтингу наукової роботи викладачів, кафедр за 2011 к. р.

2. Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ІІТ за 2011 к. р.

3. Про науковий імідж молодого вченого ВНЗ.


1. СЛУХАЛИ: звіт Тихонова Ю. Л. – доцента, кандидата технічних наук – про про показники рейтингу наукової роботи кафедр Інституту інформаційних технологій.

Згідно з показниками рейтингу наукової роботи кафедри ІІТ посіли такі місця:

I – кафедра інформаційних технологій та систем;

II – кафедра фізики та нанотехнологій;

III – кафедра теоретичної і прикладної інформатики;

IV – кафедра математичного аналізу та алгебри;

V – кафедра загальної математики;

VI – кафедра документознавства та інформаційної діяльності.

УХВАЛИЛИ: вважати показники наукової роботи кафедр задовільною. Посилити наукову роботу у наступному календарному році.


2. СЛУХАЛИ: звіт Горбенко Є. Є. – кандидата фізико-матиматичних наук, старшого викладача кафедри фізики – про виконання плану науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 к. р.

У звіті були подані основні напрямки за якими здійснюється наукова робота кожної із кафедр ІІТ, наведені результати роботи кафедральних студентських товариств, запропонован перелік наукових структур з якими здійснюється співробітництво кафедр Інституту інформаційних технологій (звіт додається).

УХВАЛИЛИ: вважати виконання плану науково-дослідної роботи кафедр задовільною.


3. СЛУХАЛИ: Гладкіх О. О. – голову наукового сектора студентського директорату ІІТ – про науковий імідж молодого вченого ВНЗ.

У звіті розглянуто риси наукового іміджу молодого вченого ВНЗ (звіт додається).

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.


Голова Ю. В. Жучок


Секретар Л. С. Калініна

^ ЗВІТ

про науковий імідж молодого вченого ВНЗ


„Імідж” у перекладі з французької означає „образ”.

Причому під „образом” розуміється не тільки візуальний, зоровий образ, а і спосіб мислення та дій. Це й уміння спілкуватись, мистецтво говорити й особливо слухати. Разом із тактом, освітою, діловими якостями наша зовнішність є продовженням наших достоїнств.

На формування наукового іміджу молодого вченого впливає чимало чинників:

 • Відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” молодий вчений – це вчений віком до 35 років.

 • Науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації. Тому у вищій школі молодий учений повинен займатися як наукою, так і навчальною діяльністю.


Дуже вдало загострив цю проблему Іванов Дмитро Володимирович, член Російського союзу молодих учених, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри прикладної математики наголосивши на тому, що вища школа ставить молодого ученого в умови обов’язкового поєднання науки і викладання, а це породжує певні проблеми.

Він вказує на низку проблем пріоритетів в своїй системі науко-викладання. Їх суть бачить в тому, що процес заняття науково-дослідною роботою, як і навчальний процес, є безперервним, таким, що вимагає постійного включення, зануреності у проблему. Так, у вищій школі молодий учений, перш за все, викладач-професіонал, основним завданням якого є забезпечення якісного ведення навчальних занять.

У нашому випадку представимо більш узагальнені риси наукового іміджу молодого вченого. Розглянемо окрему частину структури іміджу молодого ученого:

Особисті якості

 • Любов до науки.

 • Гуманність.

 • Громадянська відповідальність.

 • Соціальна активність.

 • Інтелігентність.

 • Правдивість.

 • Порядність.

 • Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення.

 • Здатність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу.

 • Прагнення до самовдосконалення.

 • Ведення здорового способу життя та підвищення рівня індивідуального здоров’я.

 • Високий рівень культури здоров’я.


Наукова та навчальна діяльність

 • Вагомі наукові публікації (монографії особисті та колективні).

 • Навчальні посібники або підручники з грифом МОН України.

 • Отримання грантів.

 • Володіння іноземної мовою.

 • Наукових публікації (статті) відповідно до вимог ВАК України (фахові видання) та ближнього і дальнього зарубіжжя.

 • Участь у міжнародних конференціях.

 • Участь у роботі наукової школи.

 • Власна наукова школа.

 • Додержання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 • Додержання вимог Етичного кодексу ученого України.

 • Додержання вимог ЕТИЧНОГО КОДЕКУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА.

 • Повага з боку студентів та колег.


Засоби, які сприяють формування наукового іміджу сучасного молодого ученого

 • Поширення необхідної та прозорої інформації серед наукового співтовариства ближнього та дальнього зарубіжжя.

 • Інтерв’ю для газет, журналів, телебачення, радіо тощо.

 • Участь у дебатах, теле-, радіо- і прес-конференціях.

 • Наукові публікації у зарубіжних виданнях зарубіжною мовою.


Підсумовуючи вищесказане треба наголосити, що науковий імідж молодого вченого, з одного боку динамічна структура, а з іншого – статична. З підвищенням вимог в науці – підвищується вимоги до науково-дослідної роботи; з підвищенням вимог в навчальній діяльності – підвищується вимоги відповідно до тієї стратегії, яка була обрана. Тому молодий вчений повинен не тільки слідкувати за своїм науковим іміджем, а й, безпосередньо, впливати на його формування з позитивним вектором розвитку у майбутньому.

Схожі:

Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт аспірантів ііт про стан підготовки дисертацій-ного дослідження. Гладких О. Члени комісії Завідувачі кафедр Радчук О. В. Панченко Л. Ф. Аспіранти, що звітують
Затвердження плану роботи студентського наукового товариства ііт на 2011-2012 н р
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт викладачів ііт про стан підготовки дисертаційного дослідження. Слухали: Панченко Л. Ф. к пед н., доцента кафедри теоретичної І прикладної інформатики інформувала про підготовку кафедр до І туру студентських олімпіад (звіт додається)
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. icon1. слухали: Радчука О. В. – голову Студентського наукового товариства ііт – про керівництво студентською науково-дослідною роботою (звіт додається) ухвалили
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік. Кафедра фізики та нанотехнологій
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. icon1. слухали: Панченко Л. Ф. – к пед н., доцента кафедри теоретичної І прикладної інформатики – інформувала про підготовку кафедр до І туру студентських олімпіад (звіт додається). Ухвалили
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт голови рму ііт щодо виконання плану роботи на 2011 2011 навчальний рік
О. В.,Кравченко Н. С., Донченко В. Ю.,Шумило Ю. М., Лущенко О. І., Радчук О. В., Придорожко Ю. В., Чебанов П. О., Швиров В. В., Шишлакова...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи