Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік icon

Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
НазваЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
Сторінка1/6
Дата21.09.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Звіт з науково-дослідної роботи

кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік.


1. Кафедра фізики та нанотехнологій


На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал ДонФТІ при ЛНУ та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний склад кафедри.

Проблемні лабораторії:

  1. Теплофізика полімерних композиційних матеріалів.

  2. Теорії і методика навчання фізики.

Кафедра проводить дослідження за напрямами:

Теоретичне та експериментальне дослідження впливу нанорозмірних кластерів в системах з ефектом гігантського магнітоопору. Проведені рентгенівські, еліпсометрічні, магнітні, резистивні дослідження, а також спектрофотометричні експерименти для виявлення механізму утворення наноразмірних плівок La0.7 Sr0.3 MnO3±δ і впливу їх на фізичні властивості (високочастотну провідність, структуру, коефіцієнт заломлення, коефіцієнт пропускання та ін.) (Кара-Мурза С. В., Тихий О. О., Жихарєв І.В., Грицьких В. О., Корчикова Н. В.).

Теоретичне та експериментальне дослідження механізмів гетерогенної каталітичної реакції гідрохлорування ацетилену на поверхні механоактивованих солей K2PtCl6, K2PtCl4 і K2PdCl4. Виявлено каталіз гідрохлорування ацетилену газуватим НСl на поверхні попередньо механоактивованої солі K2PdCl4. Каталітична реакція здійснюється з кількісним виходом вінілхлориду, стереоселективність відповідає транс(анти)-приєднанню атомів Гідрогену та Хлору до потрійного С≡С зв'язку. Механоактивована в атмосфері ацетилену (пропілену) сіль K2PdCl4 на відміну від солей Платини здатна активувати не тільки потрійний С≡С зв'язок ацетилену, але й подвійний зв'язок С=С пропілену: останній кількісно гідрохлорується до ізопропілхлорида.

Методом рентгенівської дифракції проведені експериментальні дослідження схильності до окрихчування низки аморфних сплавів Al86–88(Ni,Fe,Со)8–6(Gd,Y,Nd)5–6. Експериментально показано, що легування алюмінієвих сплавів неодимом знижує схильність аморфних фаз до окрихчування. Встановлено, що основним процесом структурної релаксації, що призводить до окрихчування аморфних сплавів на основі Al, є зниження концентрації вільного об’єму, в той час як наявність наномасштабних гетерогенних включень істотно менше впливає на рівень пластичності. Вперше встановлено, що температура в’язко-крихкого переходу аморфних сплавів Al86–88(Ni,Fe,Со)8–6(Gd,Y,Nd)5–6 є обернено пропорційною до відношення середніх значень модулю зсуву та об’ємного модулю, розрахованих за хімічним складом сплавів. Роботу виконано у співробітництві з Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О. О. Галкіна в рамках другого етапу НДР "Формування високоміцних нанофазних композитів в аморфних сплавах на основі Al в умовах температурних і деформаційних впливів" (договір № 23/11-Н) цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій".


Результати наукової роботи використовуються для розробки технологій які передбачаються впровадити в промисловості регіону. Результати теоретичних та експериментальних досліджень магнітних матеріалів публікуються в провідних закордонних та вітчизняних виданнях і залучаються для написання докторської та трьох кандидатських робіт.

Результати цих досліджень доповідались 2011 року на міжнародних конференціях: 2NDInternational Conference for Young Scientists “Low Temperature Physics - 2011” 6-10 June, Kharkov, Ukraine 49th EHPRG Conference (Budapest, Hungary 28 Aug-02 Sept 2011.), International Conference “Functional Materials” ICFM’2011 (October 3-8, 2011, Partenit, Crimea, Ukraine); Международная научная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела» (18-21 октября 2011 г., Минск).


Виконуються студентами курсові та магістерські роботи згідно з тематикою наукових досліджень, працюють творчі групи студентської наукової роботи. Лабораторії є базою для спецкурсів і спецсемінарів, підготовляють методичне забезпечення навчальних занять.


В звітному році у цільовій аспірантурі навчались два аспіранти (О. О. Тихий, К. А. Свиридова), наукове керівництво яких здійснюють д.ф.-м. н. Ткач В. І., к.ф.-м.н. Жихарєв І.В.; 1 аспірант (Шумило Ю. М.) керівник к.ф.-м.н. Жихарєв І.В.


Здійснюється планомірне співробітництво і по лінії СНТ. Зокрема, щорічно проходить обмін студентськими делегаціями і доповідями під час проведення Днів науки і звітних наукових конференціях СНТ, взаємне рецензування магістерських робіт випускників.


Кафедра проводить наукові дослідження у співробітництві з Донецьким фізико-технічним інститутом НАН України, Інститутом фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інститутом економіки та промисловості НАН України. Результатами цих досліджень є доповіді на конференціях та публікації в провідних закордонних та вітчизняних виданнях (перелік публікацій та тез доповідей наведено у пункті ІІ)


Кафедра проводить дослідження у співробітництві з Інститутом фізики Польської Академіи наук, Institut fur Festkorper-und Werkstofforschung Dresden та Інститутом твердого тіла і напівпровідників Білоруської АН м. Мінськ.

Результатами співробітництва є доповіді на міжнародних конференціях: 2NDInternational Conference for Young Scientists “Low Temperature Physics - 2011” 6-10 June, Kharkov, Ukraine 49th EHPRG Conference (Budapest, Hungary 28 Aug-02 Sept 2011.), International Conference “Functional Materials” ICFM’2011 (October 3-8, 2011, Partenit, Crimea, Ukraine); Международная научная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела» (18-21 октября 2011 г., Минск) та публікації в зарубіжних наукових виданнях.


^ Захист кандидатських дисертацій.

Прізвище, і’мя, по батькові

Тема дисертації

Наукова спеціальність (за фахом)

Науковий керівник

дата захисту, назва ради

Сільчева Ганна Геннадіївна

Вплив допіювання на дефектність структури, фазові переходи і магніторезистивні властивості манганіт-лантанових перовськітів з надстехіометричним марганцем

01.04.07 – Фізика твердого тіла

к.ф.-м.н. Пащенко А. В.

10.02.11, Вчена рада Д 11.184.01 Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна


Чорнобай Катерина Григоріївна

Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції.

13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізика)

д. п. н.,

проф. Величко С. П.

15.09.11, Вчена рада

К 23.053.04 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік. Кафедра фізики та нанотехнологій
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconРада молодих учених інституту інформаційних технологій
Зустріч з директором Інституту інформаційних технологій з питань розвитку науки в інституті для молодих учених на 2010 – 2011 навчальний...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconПлан заходів тижня факультету інформаційних технологій та кібербезпеки одеської національної академії харчових технологій на 2012 2013 навчальний рік
Відкриття виставки досягнень колективу співробітників кафедр факультету інформаційних технологій та кібербезпеки
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем І технологій,...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем і технологій,...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconЗвіт про виконання кафедральної науково- дослідної роботи за 2012 / 2013 навчальний рік кафедра захисту інформації
Методи та засоби побудови захищених інформаційних та комунікаційних систем, 1-й етап Дослідження організаційно-технічних та правових...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Звіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік iconТема науково-дослідної роботи кафедри Економічної інформатики на 2011-2013 рр. „Розробка та втілення програм, моделей та інформаційних систем сучасної економіки”
Аналіз принципів та моделей, що використовуються при проектуванні та реалізації інформаційних процесів автоматизованих інформаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи