Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження icon

Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження
Скачати 76.14 Kb.
НазваЗвіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження
Дата21.09.2012
Розмір76.14 Kb.
ТипЗвіт

ПРОТОКОЛ


24.11.2011 м. Луганськ № 03


Засідання наукової комісії

Інституту інформаційних

технологій Луганського

національного університету

імені Тараса Шевченка


Голова – Жучок Ю.В.

Секретар – Калініна Л.С.


Присутні: к. ф.-м. н., доц. Жучок Ю. В.; к. ф.-м. н., ст. викл. Горбенко Є. Є., к. т. н., доц. Тихонов Ю.Л., голова СНТ Радчук О.В., к. п. н. Панченко Л.Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л.С, голова наукового сектора студентського директорату ІІТ Гладкіх О.О.


Порядок денний:

1. Про керівництво студентською науково-дослідною роботою.

2. Про науковометричний показник індекса Хірша.

3. Звіт викладачів ІІТ, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження.


1. СЛУХАЛИ:

Радчука О.В. – голову Студентського наукового товариства ІІТ – про керівництво студентською науково-дослідною роботою. Запропоновано ознайомитись із тематикою та керівниками студентських наукових робіт кафедр ІІТ (перелік додається).

УХВАЛИЛИ:

Вважати роботу Студентського наукового товариства ІІТ задовільною. Запропоновано скласти план роботи СНТ ІІТ.


  1. СЛУХАЛИ:

Панченко Л.Ф. – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теоретичної та прикладної інформатики – про науковометричний показник індекса Хірша. Розповіла про особливості індекса Хірша, про те, як і де можна розрахувати свій індекс. Повідомила про науковців з різних галузей науки та їхні індекси (звіт додається).

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.


  1. СЛУХАЛИ:

Звіти викладачів ІІТ, що не захистили дисертації:

1. Радчук А. В. – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики, аспірант спеціальності 13.00.04 „Теорія та методика професійного навчання”.

За темою дисертації проводиться науково-дослідна робота, результати якої на даний період представлені у параграфах 1.1 та 1.2. дисертаційного дослідження (звіт додається).

2. Скачко В. В. – асистент кафедри інформаційних технологій і систем, аспірант спеціальності 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти”, період навчання 2005 – 2008 р. За час навчання брав участь у 6 наукових конференціях в м. Луганську, опубліковано 9 статей та 7 тез. Готовність дисертаційного дослідження – 85 % (звіт додається).


УХВАЛИЛИ:

Вважати стан підготовки дисертаційних досліджень доповідачів задовільним, посилити роботу над закінченням дисертаційного дослідження.


Голова Ю. В. Жучок


Секретар Л. С. Калініна


^ Конкурс студентських наукових робіт


кафедра Теоретичної та прикладної інформатики


Михайлова І. О.

(3-Інф) Черніков Андрій – Лінійні регресійні моделі


(Маг) Цвіркун Сергій – Оцінка результатів генерації комбінаторних об’єктів засобами інтегрованого середовища Delphi


кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Малюк О. Ю.

(Маг) Лисенко Оксана – роль вербальних та невербальних видів комунікацій в роботі секретаря-референта


Акіншина І .М.

(3-ДІД) Грушко Ксенія – Матеріальні носії інформації: історія та сучасний стан


кафедра Інформаційних технологій та систем


Жукова В. М. – 2 студентські роботи

Швиров В. В. – 2 студентські роботи

Фоменко А. В. – 2студентські роботи


кафедра Математичного аналізу та алгебри


Жучок Ю. В.

(4М) Мазаєва Олена – Напівгрупиендоморфізмів прямокутних відношень


Мартиненко О. В.

(3М) Шопін Петро
^ ЗВІТ

про науковометричний показник індекса Хірша


h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша — наукометрический показатель, предложенный в 2005 американским физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности учёного, основанной на количестве его публикаций и количестве цитирований этих публикаций.


Индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ данного исследователя. Хирш пишет:

Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более, чем h раз каждая.


Иными словами, учёный с индексом h опубликовал h статей, на каждую из которых сослались как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опубликовано 100 статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его h-индекс равен 1. Таким же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего одну статью, на которую сослались 100 раз. В то же время (более реалистический случай), если у исследователя имеется 1 статья с 9 цитированиями, 1 статья с 8 цитированиями, 1 статья с 7 цитированиями, …, 1 статья с 1 цитированием каждой из них, то его h-индекс равен 5 (т.к. на 5 его статей сослались как минимум по 5 раз). Обычно распределение количества публикации N(q) в зависимости от числа их цитирований q в очень грубом приближении соответствует гиперболе: N(q) ≈ const × q−1. Координата точки пересечения этой кривой с прямой N(q) = q и будет равна индексу Хирша.


Индекс Хирша был разработан, чтобы получить более адекватную оценку научной продуктивности исследователя, чем могут дать такие простые характеристики, как общее число публикаций или общее число цитирований. Индекс хорошо работает лишь при сравнении учёных, работающих в одной области исследований, поскольку традиции, связанные с цитированием, отличаются в разных отраслях науки (например, в биологии и медицине h-индекс намного выше, чем в физике). В норме h-индекс физика примерно равен продолжительности его научной карьеры в годах, тогда как у выдающегося физика он вдвое выше. Хирш считает, что в физике (и в реалиях США) h-индекс, равный 10-12, может служить одним из определяющих факторов для решения о предоставлении исследователю постоянного места работы в крупном исследовательском университете; уровень исследователя с h-индексом, равным 15-20, соответствует членству в Американском физическом обществе; индекс 45 и выше может означать членство в Национальной академии наук США.


Индекс Хирша вычисляется с использованием бесплатных общедоступных баз данных в Интернете.


Индекс Хирша, разумеется, не идеален. Нетрудно придумать ситуацию, когда h-индекс даёт совершенно неверную оценку значимости исследователя. В частности, короткая карьера учёного приводит к недооценке значимости его работ. Так, h-индекс Эвариста Галуа равен 2 и останется таким навсегда. Если бы Альберт Эйнштейн умер в начале 1906 г., его h-индекс остановился бы на 4 или 5, несмотря на чрезвычайно высокую значимость статей, опубликованных им в 1905.

Звіт за 2010-2011 рр.

Радчука О. В.


Тема дисертаційного дослідження: «Формування дослідницького потенціалу майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі застосування новітніх інформаційних технологій у ВНЗ» за кодом 13.00.04

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Прошкін В. В.

Звіт з наукової роботи за 2011 рік

За темою дисертації проводиться науково-дослідна робота, результати якої на даний період представлені у параграфах 1.1 та 1.2. дисертаційного дослідження.

В рамках наукового досліджень з ціллю підготовки та впровадження експерименту, з метою популяризації науково дослідницької роботи та актуалізаціїі стимулювання самостійної роботи студентів було розроблено та ведеться підтримка веб-сайтів asmo.0fees.net та inhelp.org.ua.

За результатами впровадження у навчальний процес використання наведених сайтів та можливості впливу на актуалізаціюта стимулювання самостійної і науково-дослідної роботи студентів підготовлено до друку статтю «Досвід використання студентських сайтів з метою стимулювання та підтримки самостійної і науково-дослідної роботи студентів»


Статті:

1. Радчук О. В.

Використання освітнього сайту в навчальній та науковій роботі студентів

стаття

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Випуск 28. Редакційна колегія: І. А. Зязюн, голова та ін. Київ-Вінниця товариство фірма Планер - 2011. - с. 438-441 0,32 д.а.


2. Лущенко О. І, Радчук О. В.

Використання студентського сайту як засобу підвищення наукового та методичного рівнів викладання дисциплін у ВНЗ

тези

МатеріалиV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці». ЛНУ імені Тараса Шевченка, -2011.- Том 2 – с.91-94 0,2 д.а


3. Радчук А. В., Придорожко Ю. В.

Разработка клиента электроннойпочты с возможностью шифрования сообщений методом RSA

тези

МатеріалиV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці». ЛНУ імені Тараса Шевченка, -2011.– Том 1 –с.127-130 0,2 д.а


^ Отчет о проделанной работе за 2010-2011 гг

ассистента кафедры «Информационных технологий и систем»

Скачко Валерий Валерьевича

Научный руководитель: Могильный Г.А.


Тема диссертационного исследования: «Организационно-педагогические условия использования системы порталов в учебном процессе педагогического университета».

Окончил аспирантуру по специальности 13.00.04 (теория и методика профессионального обучения) в 2008 году.

За прошедший учебный год (2010-2011) мною были опубликованы:

Статьи:

  1. Тихонов Ю.Л., Скачко В.В., Величко В.Ю. Особенности разработки программ конвертирования формата owl в среде разработки java. Вістник східноураїнського національного університету імені Валодимира Даля. № 10 (152), 2010, Луганск

Тезисы:

  1. Тихонов Ю.Л., Скачко В.В., Величко В.Ю. Особенности разработки программ конвертирования формата owl в среде разработки java. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці, кафедра ІТС, (м. Луганськ, квітень 2010.) с.150

  2. Скачко В. В. Использование библиотеки LWUIT для разработки приложений на Java ME. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції : в 2-х т. (Луганськ, 7 –9 квітня 2011 р.) – Луганськ : Phoenix, 2011. – Том 1. – 180 с.; Том 2. – 172 с.

Участвовал в V Всеукраинской научно-практичной конференции «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіц».

За период с 2005 по 2011 год мною:

Опубликовано 7 тезисов;

опубликовано 9 статей;

принято участие в 6 научных конференциях;

издано в электронном виде 4 статьи;

опубликовано 1 методические рекомендации к выполнению лабораторных работ.

Готовность своей диссертационной работы оцениваю на 85 %.

Схожі:

Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗвіт викладачів ііт про стан підготовки дисертаційного дослідження. Слухали: Панченко Л. Ф. к пед н., доцента кафедри теоретичної І прикладної інформатики інформувала про підготовку кафедр до І туру студентських олімпіад (звіт додається)
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗвіт аспірантів ііт про стан підготовки дисертацій-ного дослідження. Гладких О. Члени комісії Завідувачі кафедр Радчук О. В. Панченко Л. Ф. Аспіранти, що звітують
Затвердження плану роботи студентського наукового товариства ііт на 2011-2012 н р
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconПро стан виконання дисертаційної роботи
Петрова П. П. про стан виконання дисертаційної роботи. Петров П. П. виклав основні положення дисертаційної роботи та повідомив, що...
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗвіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconЗахистили докторські дисертації

Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження icon1. слухали: Радчука О. В. – голову Студентського наукового товариства ііт – про керівництво студентською науково-дослідною роботою (звіт додається) ухвалили
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова...
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена об’єктивною необхідністю розробки дієвого, науково обґрунтованого механізму...
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження iconМ. Горького оглядовий реферат за фахом
Анотація дисертаційного дослідження іноземною мовою – 3-5 стор. (актуальність, мета та завдання, методологічна основа дослідження,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи