Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року icon

Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року
НазваЩодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року
Дата01.10.2012
Розмір52.3 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Від 30.08.12 1/9-611

На №________ від__________Центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим


Управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Керівникам навчальних закладів

Щодо висунення підручників на

здобуття Державних премій України

в галузі науки і техніки 2013 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки буде приймати до розгляду на здобуття Державних премій України 2013 року підручники для навчальних закладів, рекомендовані колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

У зв’язку з цим Міністерство звертається з проханням до керівників навчальних закладів розглянути на вчених (педагогічних) радах питання щодо висунення на здобуття Державних премій України 2013 року кращих підручників, які отримали широке громадське визнання і не менше двох років використовуються у навчальному процесі.

Підручники, листи-подання, рішення рад та інші матеріали просимо подавати до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту не пізніше 30 листопада 2012 року згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (інструктивні матеріали додаються).


^

Міністр Д. В. Табачник
Кривошея А.Н.

2481964

Додаток

до листа Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту

від 30.08.12 № 1/9 - 611
^

ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ


щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття

Державних премій України в галузі науки і техніки


Загальні вимоги до оформлення документів

і матеріалів робіт


  1. Документи (том 1) і підручники подаються у 3-х примірниках.

2. Додаткові 4 примірники реферату подаються у вигляді окремих брошур. Реферат також подають в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

3. На обкладинці 1-го тому і додаткових примірниках реферату вказуються:

- повна назва організації ( установи ), яка висуває підручник на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади, місця роботи.

4. На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

5. У документах не допускається скорочення назв установ, організа- цій, підприємств і нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

6. Анотація подається в електронному вигляді обсягом до 1-ї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

В анотації вказується назва підручника, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською та англійською мовами), точна назва організації (установи), яка подає роботу, та коротка характеристика підручника.

7. Підручники, оформлені з порушенням вимог інструкції, до розгляду не приймаються.

8. Підручники, які вже тричі брали участь у конкурсі на здобуття Державної премії, до розгляду не приймаються.


^

Документи - том І1. Лист-подання, в якому вказується точна назва організації (установи), що подає підручник, його назва, рік і місце видання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи кожного претендента. Число претендентів не повинно перевищувати 10 осіб. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які були вже лауреатами Державної премії України або Державної премії іншої країни.

Лист-подання друкується на бланку організації(установи), яка подає підручник, підписується її керівником і скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

2. Додаток до листа-подання, в якому вказується:

- повна назва організації(установи), поштовий індекс, адреса, куди має повертатися робота після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім’я та по батькові, посада, поштовий індекс, адреса, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.

3. Реферат підручника (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.

4. Протокол (протоколи) засідання колегії, науково-технічної або вченої ради, керівного органу громадської наукової та науково-технічної організа-ції, про висунення підручника на премію, де вказується його назва, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

До складу авторського колективу включають претендентів від інших установ (організацій) за результатами таємного голосування за місцем їх основної роботи.

5. Матеріали попереднього громадського обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій).

6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок.

Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

Якщо довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, то документи про висунення його кандидатури мають бути доповнені листом-підтримкою установи (організації), де він працює, за підписом керівника установи (організації).

7. Відомості про претендента:

- прізвище, ім’я та по батькові (українською і російською мовами відповідно до запису у паспорті у називному та давальному відмінках);

  • дата народження;

  • освіта;

  • спеціальність;

  • науковий ступінь;

  • вчене звання;

- почесні звання;

  • місце основної роботи;

  • посада;

  • службова адреса (вказати п’ятизначний поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

- домашня адреса (вказати п’ятизначний поштовий індекс) і телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою та вказується дата заповнення.

Примітка:

а/ якщо після подання роботи змінилися відомості про претендента, то протягом двох тижнів необхідно повідомити Комітет з Державних премій України;

в/ якщо претендент представляється посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

Зазначені у пунктах 1-8 документи повинні бути скріплені у швидкозшивачі в описаній вище послідовності.


При повторному поданні підручника до Комітету його висунення та оформлення документів проводиться заново.


Роботи приймаються за адресою:

03035, м Київ, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, вул. Урицького, 36, к. 318, т. 2481964.

Схожі:

Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconЩодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки
Комітет зДержавних премій України в галузі науки І техніки приймає роботи та підручники на здобуття Державних премій України щорічно...
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconУказ президента україни №329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2011 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Щодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи