Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» icon

Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Скачати 208.14 Kb.
НазваДисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності»
Дата13.09.2012
Розмір208.14 Kb.
ТипДокументиДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
9 СЕМЕСТР


ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Сердюк В.М.


ЗМІСТ

1. Вступ

2

2. Ціль і результати навчання

2

3. Методи викладання та навчання

2

4. Програма (зміст) курсу

3

5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС

3

6. Список літератури

7
^

7. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань


8


1. Вступ


Після прийняття незалежності Україна активно намагається інтегруватися у світову систему господарювання. На підприємствах значно виріс обсяг експортно–імпортних, реекспортних, реімпортних та інших валютних операцій. Залежність постановки обліку цих операцій від норм митного, валютного і податкового права багато в чому сприяло виникненню нової дисципліни навчального процесу, яка заглиблено викладає особливості організації бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
2. Ціль і результати навчання


Мета дисципліни – надати студентам можливість усвідомити особливості організації обліку зовнішньоекономічної діяльності і порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій.

Придбані знання є основою вивчення інших профілюючих дисциплін, зокрема, „Економічний аналіз”, „Аудит”.

Вивчення дисципліни „Облік ЗЕД” переслідує наступні задачі:

1. Ознайомлення з нормативною базою, що законодавчо регулює зовнішньоекономічну діяльність і валютні операції в Україні;

2. Вивчення порядку оподаткування експортно–імпортних операцій;

3. Засвоєння особливостей відображення інформації про валютні операції в системі бухгалтерського обліку.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • теоретичні положення бухгалтерського обліку, засновані на національних стандартах;

 • зміст зовнішньоекономічного контракту як джерела інформації для податкового контролю і відображення операцій у бухгалтерському обліку;

 • особливості бартерних операцій і операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності;

 • особливості обліку комісійних і консигнаційних операцій;

 • сутність операцій, пов’язаних з інвестуванням і репатріацією капіталу іноземного інвестора, і порядок їх відображення в обліку;

уміти:

 • використовувати систему теоретичних знань для практичної організації збору й обробки облікової інформації;

 • вирішувати конкретні господарські ситуації з позиції поточного відображення їх в обліку і подальшого узагальнення в звітних формах.


^ 3. Методи викладання та навчання


Методикою викладання дисципліни є модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання: інформаційні та проблемні лекції; обговорення питань, дискусії; тест-контроль, розв’язання ситуаційних завдань тощо.

Методи навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, кейс-методи.


^ 4. Програма (зміст) курсу


Змістовий модуль 1. Організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

Загальні засади організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

Управління контрактною діяльністю підприємства.

Митне оформлення вантажів та митні платежі.


Змістовий модуль 2. Облік операцій з руху товарів і наданню послуг в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Цілі та особливості обліку ЗЕД.

Облік експортно-імпортних операцій.

Облік бартерних, комісійних операцій та операцій з давальницькою сировиною в умовах ЗЕД.

Особливості оподаткування операцій з руху товарів та наданню послуг в умовах ЗЕД.


Змістовий модуль 3. Облік операцій з руху капіталів та інших операцій в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Облік операцій з іноземною валютою.

Облік кредитів в іноземній валюті.

Облік інвестицій в умовах ЗЕД.

Облік інших зовнішньоекономічних операцій.

Звітність суб’єктів ЗЕД. Відповідальність в сфері ЗЕД.


^ 5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до заліку.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

№ з/п

Зміст завдання
Література

Форма контролю

1

Ознайомтеся з нормативною основою обліку операцій з давальницькою сировиною в умовах ЗЕД

Закон України «Про операції зіз давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах»

Усне опитування

2

Ознайомтеся з нормативною основою обліку бартерних операцій в умовах ЗЕД

Закон України «Про врегулювання товарообмінних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. № 351

Усне опитування
з/п

Зміст завдання

Форма контролю

1

Розгляньте приклади розв’язання завдань, наведені нижче, запам’ятайте кореспонденції рахунків

Самостійне вирішення практичних завдань в аудиторії^

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ


Приклад 1

ТОВ «Авалон» відвантажило продукцію вартістю 1000 $ на експорт, курс НБУ на момент відвантаження складав 8,3 грн. за 1 $. Собівартість продукції - 4000 грн. На кінець кварталу курс НБУ склав 8,4 грн. за 1 $. Продукція сплачена в наступному кварталі, при цьому курс НБУ дорівнював 8,45 грн. за 1 $. На митниці були сплачені:

- мито-5%;

- митні збори - 0,2%

Необхідно: зробити необхідні розрахунки, скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства, вказати первинні документи.

Рішення

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Авалон»

№ з/п

Підтверд-жуючий документ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

ВМД, накладна

Відвантаження продукції (1000 * 8,3 = 8300,00)

362

701

1000$

8300,00

2

Довідка бухгалтерії

Списана собівартість продукції

901

26

4000,00

3

ВМД, розрахунок

Нараховано мито (1000 * 8,3 * 5% = 415,00)

93

377

415,00

4

ВМД, розрахунок

Нараховано митні збори (1000 * 8,3 * 0,2% = 16,6 )

93

377

16,60

5

Платіжне доручення

Сплачено мито

377

311

415,00

6

Платіжне доручення

Сплачено митні збори

377

311

16,60

7

Довідка бухгалтерії

Списана собівартість продукції

362

714

100,0

8

Виписка банку

Оплата продукції покупцем (1000 * 8,45 = 8450,0)

312

362

1000$

8450,0

9

Довідка бухгалтерії

Відображена курсова різниця на дату погашення заборгованості ((8,45 – 8,40) * 1000 = 50,0)

362

714

50,0


Приклад 2

ЗАТ «Меркс» одержало від покупця аванс 1000 $ у розмірі вартості поставки товару. На момент отримання грошових коштів курс НБУ складав 8,15 грн. за 1 $. На кінець кварталу курс НБУ досяг 8,2 грн. за 1 $. На момент відвантаження товарів, яке відбулося в наступному кварталі, курс НБУ був 8,10 грн. за 1 $.

На митниці було сплачено:

- мито - 4%;

- митні збори - 0,2%.

Необхідно: зробити необхідні розрахунки, скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства, вказати первинні документи.

Рішення

Журнал реєстрації господарських операцій ЗАТ «Меркс»

№ з/п

Підтверд-жуючий документ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Виписка банку

Отримання авансу (1000 * 8,15 = 8150,0)

312

681

1000 $

8150,0

2

ВМД, накладна

Відвантаження продукції (1000 * 8,15 = 8150,0)

362

701

1000 $

8150,0

3

ВМД, розрахунок

Нараховано мито (1000 * 8,10 * 4% = 324,0)

93

377

324,0

4

ВМД, розрахунок

Нараховано митні збори (1000 * 8,1 * 0,2% = 16,2 )

93

377

16,2

5

Платіжне доручення

Сплачено мито

377

311

324,0

6

Платіжне доручення

Сплачено митні збори

377

311

16,2

7

Довідка бухгалтерії

Здійснення заліку заборгованості

681

362

1000 $

8150,0
^
Графік СРС

№ з/п

№ тижня
^

Змістовий модуль

Література

Форма контролю

1
^ Змістовий модуль 1. Організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

2, 3, 5-13, 24-26

Вхідний тестовий контроль, реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 1
1

Загальні засади організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.
2

Управління контрактною діяльністю підприємства.

Митне оформлення вантажів та митні платежі.

2
^ Змістовий модуль 2. Облік операцій з руху товарів і наданню послуг в умовах зовнішньоекономічної діяльності

2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 24-26

Реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 23-6

Цілі та особливості обліку ЗЕД.

Облік експортно-імпортних операцій.7-8

Облік комісійних операцій в умовах ЗЕД.9-10

Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною в умовах ЗЕД.11-12

Особливості оподаткування операцій з руху товарів та наданню послуг в умовах ЗЕД.
3
^ Змістовий модуль 3. Облік операцій з руху капіталів та інших операцій в умовах зовнішньоекономічної діяльності

1, 4, 5, 6, 7, 24-26

Реферати, індивідуальні завдання, тести по модулю 313-15

Облік операцій з іноземною валютою.

Облік кредитів в іноземній валюті.16-17

Облік інвестицій в умовах ЗЕД.

Облік інших зовнішньоекономічних операцій.18

Звітність суб’єктів ЗЕД. відповідальність в сфері ЗЕД.^

6. Список літератури

 1. Валютные операции. Сборник систематизированного законодательства.- Выпуск 11. – Днепропетровск, Бухгалтерия, 2005. – 274с.

 2. Внешнеэкономическая деятельность. Сборник систематизированного законодательства.- Выпуск 5. – Днепропетровск, Бухгалтерия, 2007. – 226с.

 3. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.

 4. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях, 2000. // Учебное пособие для студентов вузов. Под ред. Н.В. Кужельного. . – К.: А.С.К., 2000. – 624с.

 5. Декрет КМУ № 15-93 від 19.02.1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

 6. Закон України "Про податок на додану вартість", від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 7. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

 8. Закон України "Про Єдиний митний тариф" 05.02.1992 р. № 2097-ХІІ

 9. Закон № 2371-ІІІ - Закон України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ.

 10. Закон № 283/97-ВР - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.

 11. Закон № 959-ХІІ - Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ.

 12. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, видання МТП № 560, введені в дію з 01.01.2000 р.

 13. Наказ МФУ "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" від 13.03.1998 р. № 59.

 14. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – К.: Видавничій Дім «Слово», 2004. – 288с.

 15. Ковтарєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фатор, 2004. – 320 с.

 16. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-ІV.

 17. Наказ МЗЕЗ "Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)", від 24.02.1996 р. № 133-а.

 18. Наказ Мінекономіки № 201 від 06.09.2001 р. "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".

 19. Наказ Держмитслужби від 30.06.2000 р. № 368/149 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами".

 20. П(С)БО 9 "Запаси", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. за № 246.

 21. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Класифікатора іноземних валют" від 04.02.1998 р. № 34.

 22. Постанова КМУ від 30.03.2002 р. № 445 "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

 23. Постанова Правління НБУ від 18.03.99р. №127 "Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України".

 24. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 10-е изд., изм. и доп. - Донецк, ДонНУ, 2010. - 541 с.

 25. Сердюк В.Н. Налоговый учет: Учебное пособие. – 2-е изд., изм. и доп. - Донецк, ДонНУ, 2010. - 327 с.

 26. Сердюк В.М. і інш. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. / В.М. Сердюк, О.А. Сизоненко, Ш.М. Акаєв. – Макіївка: вид-во „Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 367 с.

 27. Указ Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні", від 07.11.1994 р. № 659/94.

 28. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. за № 435-ІV.^

7. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знаньСистема оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» представлена в табл. 1.

Таблиця 1

Система оцінювання знань студентів по дисципліні «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Поточний контроль – 50 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за 1 модуль

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

20

5

50

10

20

20

50

100


Загальна оцінка результатів модульного контролю виробляється відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Оцінювання наукових досягнень студентів Донецького національного університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)


^ Зразок завдання для поточного та модульного контролю знань студентів денної форми навчання


Блок 1. Тестові завдання


1. Які документи, що підтверджують проведення експортних операцій у звітному періоді необхідні платникові податків для одержання експортного відшкодування:

а) ВМД, що підтверджує факт вивозу (експортування) товарів за межі митної території України, оформлена відповідно до податкового законодавства;

б) акт чи інший документ, що засвідчує передачу права власності на роботи (послуги), призначені для їхнього споживання за межами митної території України;

в) податкова накладна;

г) а+б+в


2. Що є обов’язковою умовою пропуску товарів через митний кордон у випадку їх ввозу на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту і переміщення експрес перевізниками):

а) представлення суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, в митний орган по місцеві його реєстрації, попередньої вантажної митної декларації (ПД);

б) представлення суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, в митний орган по місцеві його реєстрації, електронної копії попередньої вантажної митної декларації (ПД);

в) а+б;

г) представлення суб'єктом підприємницької діяльності в митний орган по місцеві його реєстрації, на адресу якого ввозяться товари, податкової накладної


3. Якою статтею балансу є кредиторська заборгованість, що виникла в обліку при оприбуткуванні товарів (фактичному одержанні робіт чи послуг):

а) монетарною статтею балансу;

б) немонетарною статтею балансу;


4. Яким чином визначається вартість отриманих активів при часткових постачаннях і оплатах при імпорті:

а) за методом ФІФО;

б) за курсом першого авансу;

в) за курсом першої поставки;

г) за методом нормативних витрат


5. Що є базою нарахування ПДВ для товарів, що ввозяться на митну територію України:

а) договірна (контрактна) вартість таких товарів;

б) митна вартість товарів;

в) договірна (контрактна) вартість товарів, але не менш митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації;

г) немає вірної відповіді


6. Які роботи і послуги вважаються експортованими:

а) використовуються або споживаються за межами митної території України;

б) якщо вони споживаються на території України іноземними суб’єктами ЗЕД;

в) якщо вони споживаються на території України за іноземну валюту;

г) немає вірної відповіді


7. Одержати право на експортне відшкодування (протягом 30 календарних днів з дня представлення розрахунку експортного відшкодування) можна, якщо:

а) платник податків представляє повну декларацію по ПДВ і його звітний (податковий) період рівний місяцю;

б) за наслідками звітного місяця платник податків заявляє суму ПДВ до відшкодування з бюджету;

в) суми податкового кредиту по ПДВ були фактично сплачені платником податку — експортером в звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) або сплачені на митниці при ввезенні;

г) експортна операція здійснена не в бартерній (товарообмінної) формі;

д) а+б+в+г


^ Блок 2. Практичне завдання.


1. Відбити в бухгалтерському обліку наступні господарські операції.

Контрактна вартість товарів, що надійшли, $10000, накладні витрати в інвалюті до митного кордону України - $200, мито – 15%, митний збір - ? ПДВ - ? Курс НБУ долара: на дату подачі вантажної митної декларації – 7,36 грн., на дату приймання товарів на складі імпортера - 7,35 грн., на дату оплати рахунка - 7,37 грн. Транспортні витрати – 500 грн.


2. Підприємство перерахувало уповноваженому банку 8500 грн. для покупки іноземної валюти виходячи з ринкового курсу, необхідну суму для перерахування до Пенсійного фонду України і 90 грн. комісійної винагороди. Придбані банком $1000 зараховані на поточний рахунок в іноземній валюті по курсу НБУ $1:8,4 грн. Відобразити ситуацію в бухгалтерському обліку.


3. На підставі наказу головний інженер заводу прямує у відрядження до Франції. З метою видачі авансу на відрядження за кордон в сумі 1800Є підприємство подає заявку в уповноважений банк на придбання іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі і перераховує 24000 грн., включаючи комісійну винагороду 100 грн. Підприємство самостійно перераховує збір до Пенсійного фонду, нарахованого у зв'язку з покупкою іноземної валюти. На дату придбання іноземної валюти ринковий курс склав 1Є : 13,2 грн., курс НБУ 1Є : 13,1 грн. Відобразити ситуацію в бухгалтерському обліку.


^ Зразок завдання для поточного та модульного контролю знань студентів заочної форми навчання


Блок 1. Тестові завдання


1. Який П(С)БО регулює методологічні основи формування в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою:

а) П(С)БО 21;

б) П(С)БО 11:

в) П(С)БО 2;

г) а+б+в


2. Які операції не вимагають наявності індивідуальної ліцензії НБУ:

а) вивіз за межі України валютних цінностей;

б) надання й одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують установлені законодавством межі;

в) розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України;

г) вивіз за межі України іноземних інвестицій в іноземній валюті, що раніше здійснювалися на території України, у випадку припинення інвестиційної діяльності


3. В наслідок чого виникають курсові різниці:

а) в наслідок постійної зміни офіційного курсу іноземних валют (курсу НБУ);

б) в наслідок постійної зміни комерційного курсу іноземних валют;

в) в наслідок постійної зміни курсу іноземних валют на МВР;

г) а+б


4. Монетарні статті балансу це:

а) грошові кошти і їхні еквіваленти;

б) заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська), що буде погашатися грошовими коштами чи їхніми еквівалентами;

в) заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська), що буде погашатися не грошовими коштами;

г) а+б


5. Немонетарні статті балансу це:

а) грошові кошти і їхні еквіваленти;

б) заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська), що буде погашатися грошовими коштами чи їхніми еквівалентами;

в) заборгованість (як дебіторська, так і кредиторська), що буде погашатися не грошовими коштами;

г) а+б


6. Коли визначаються курсові різниці по монетарних статтях в іноземній валюті:

а) на дату здійснення розрахунків;

б) на дату балансу;

в) а+б

г) курсові різниці по монетарних статтях в іноземній валюті не визначаються


7. Коли визначаються курсові різниці по немонетарних статтях в іноземній валюті:

а) на дату здійснення розрахунків;

б) на дату балансу;

в) а+б

г) курсові різниці по немонетарних статтях в іноземній валюті не визначаються


Блок 2. Практичне завдання.

Визначте сутність та особливості реалізації митних режимів.Схожі:

Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Електронний посібник з дисципліни „Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності”
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Дисципліна «облік зовнішньоекономічної діяльності» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальностей 050106 та 050106 «Облік і аудит»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» та виконання контрольної роботи студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи