Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Сторінка1/4
Дата04.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

ТРАВЕНЬ - 2009 р.

Виконавець:


Подгорна Ірина Петрівна,

зав. сектором

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Зміст


Хімічні науки 2

Енергетика 2-3

Легка промисловість. Товарознавство непродтоварів 3

Економіка. Економічні науки 3-10

^ Економіка. Фінанси 5

Економіка підприємства 5-10

Держава і право 10-12

Психологія 12-15

Видання викладачів 16-25


Бюлетень нових надходжень


Прим. (*-навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Хімічні науки

 1. *Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б.Фізична хімія: теорія і задачі : навч. посіб. - Л. : Магнолія, 2008. - 415 с. - ISBN 978-966-2025-40-8. – 1 прим.

Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв'язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв'язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв'язування студентами.

Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.


Енергетика

 1. *З2 Е53 Електротехнічний практикум : навч. посіб. / Гамола О. Є. та ін. - За заг. ред. В. I. Коруда. – Л. : Магнолія 2006, 2009. - 194 с. - ISBN 978-966-2025-60-6 . – 1 прим.

Навчальний посібник містить текстові задачі, методику.у розв'язку типових задач і задачі для самостійного опрацювання з усіх розділів електротехніки, що відповідає вимогам Болонської угоди.

Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни електротехніка і рекомендований студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Наявність великої кількості методичного матеріалу та питань тестового характеру визначає його як основну компоненту для студентів всіх спеціальностей закладів І-УІ рівнів акредитації.


 1. З973 П19 Пасічник, В.В. Сховища даних : навч. посіб. / Пасічник В.В., Шаховська Н. Б.. – Л. : Магнолія 2006, 2008.- 492 с. - ISBN 978-966-2025-18-7. – 1 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Згідно з тематичним планом, навчальний посібник «Сховища даних» включає предмет «Технології сховищ даних». У ньому послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв'язання аналітичних задач проблемної області.

Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з проектування та супроводження сховищ даних.


 1. *З 973 Б97 Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань : навч. посіб. / Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - 456 с. - ISBN 978-966-2025-56-9. – 1 прим.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних іформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Призначається для студентів, що навчаються занапрямами галузей знань"Інформатика та обчислювальна техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.


^ Легка промисловість. Товарознавство непродтоварів

 1. *М2-9 Т50 Товарознавство (Виробнича сфера) : навч. посіб. - Вид. 1. - ISBN 978-966-2025-67-5 – 1 прим.

У посібнику викладений матеріал, що стосується асортименту основних товарів виробничої сфери та їхнього призначення. Одночасно подається коротка інформація про виробництво цих товарів, шо сприяє кращому засвоєнню і розумінню споживних властивостей та якостей товарів. Достатня увага в посібнику приділена вимогам до зберігання і транспортування товарів.

У посібнику подані основи стандартизації та сертифікації товарів, описані питання управління якості продукції. До кожної' теми додається перелік основних термінів та тестів для самоперевірки. Для викладачів і студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів).


Статистика

 1. *С6 Щ98 Щурик, М.В. Статистика : навч. посіб. -2-ге вид., оновл. і доп. – Л. : "Магнолія-2006", 2009. - 545 с. - ISBN 978-966-2025-57-6. – 1 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни "Статистика", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються підчас досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням вимог міжнародних стандартів статистики та обліку.

Друга частина навчального посібника розкриває механізм організації фінансової статистики у відповідних інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки.

Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.


Економіка. Економічні науки

 1. *У04 М23 Манів З.О. Регіональна економіка : навч. посіб. / Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - . 638 с. - ISBN 978-966-2025-18-7. – 6 прим.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 "Економка і підприємництво". Згідно тематичного плану, навчальний посібник "Регіональна економіка" включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.


 1. *У050 К29 Катренко, А. В. Дослідження операцій : підручник – Вид. 3, випр. та доп. – Л. : Магнолія, 2009. – 352 с. – 1 прим.

В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв'язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв'язання (прямий, двоїстий, модифікований симплекс-метод та метод Данціґа-Вулфа для розв'язання блочних задач лінійного програмування), транспортна задача, потокові задачі оптимізації на мережах; цілочисельні задачі (методи Ґоморі, розгалужень та границь, задача про комівояжера), основні підходи до розв'язання задач багатокритерійної оптимізації. Викладені методи планування на мережах (СРМ та PERT), ігрові задачі (ігри двох осіб, основні поняття позиційних та кооперативних ігор), задачі масового обслуговування та управління запасами, динамічне програмування, методи розв'язання нелінійних оптимізаційних задач.Зміст підручника відповідає програмі обов'язкового курсу «Математичні методи дослідження операцій», що належить до фундаментальних для базового напрямку «Комп'ютерні науки». Викладення теоретичного матеріалу подано з доведенням основних результатів. З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені приклади розв'язання практичних задач, подано перелік питань та завдання для самостійного виконання.

Розрахований на бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Ним можуть скористатися аспіранти та викладачі комп'ютерних наук ВНЗ, студенти та викладачі економічних напрямків, де викладається навчальний предмет «Дослідження операцій», а також практичні працівники та спеціалісти.


 1. *У052 Х76 Хом'як, Р. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Хом'як, Р. Л., Скибінська 3. М. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - 205 с. - ISBN 966-2025-04-9 . – 1 прим.

У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу діяльності малого підприємства, окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів, облікових працівників та підприємців малих підприємств теоретичним, практичним та інструктивним матеріалом.


 1. *У052 М97 Мельник, Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб.—К. : Кондор, 2009.— 412 с. - ISBN 978-966-351-261-7. – 1 прим.

У посібнику висвітлюються теоретичні та правові засади діяльності бюджетних установ, зокрема сутність, принципи і порядок фінансування, розпорядники бюджетних коштів, складання кошторису доходів і видатків. Особливу увагу приділено особливостям організації обліку в бюджетних установах, а також обліку активів, зобов'язань та капіталу бюджетних установ. Окремі розділи посібника присвячено питанням проведення інвентаризації в бюджетних установах та здійснення аудиту їхньої фінансово-господарської діяльності. Посібник містить завдання для самостійної роботи, тести, завдання, терміни та поняття, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навики.

Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів -практиків, економістів, контролерів, аудиторів.


Економіка. Фінанси

 1. *У26 В58 Власіок, Н.І. Податкова система : навч. посіб.. – Л. : Магнолія-2006, 2009. -230с. - ISBN 978-966-20-25-03-0. – 1прим.

Навчальний посібник висвітлює основні моменти теорії і практики оподаткування в Україні, організації та методики справляння податків і зборів, їх інформаційно-облікове забезпечення в контексті діючих нормативно-законодавчих актів, які розуміють цей процес.

Розрахований для студентів ВНЗ напрямів і спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг» і «Менеджмент».Буде корисним для викладачів та працівників податкової системи.


 1. У26 В58 Власова, Н. О.Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова, Л. О. Мельник. – Х. : Харк. держ. університет харчування та торгівлі, 2008. - 363 с; іл. 16; табл, 43. - Бібліогр.: 155 . - SSBN 978-966-405-103-0. – 1 прим.

У монографії досліджено сутність та галузеві особливості кредитування підприємств торгівлі. Обгрунтовано методичний інструментарій комплексної інтегральної оцінки кредитоспроможності та ефективності залучення й використання кредитних ресурсів торговельними підприємствами. Розроблено політику залучення кредитних ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємств.Монографія призначена для наукових працівників, підприємців, викладачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


 1. *У27 С89 Супрун, А. А. Страхові послуги : навч. посіб / .Супрун А.А., Зайвенко Т.О –Л. : Магнолія 2006, 2009. - 248 с. – 1 прим.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Страхові послуги". У видані розглянуто страхові послуги як підсистему страхового ринку, охарактеризовано галузі та види страхування в розрізі послуг, що надаються. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню матеріалу і дозволить виявити рівень його засвоєння.

Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.


^ Економіка підприємства

 1. У29 Г88 Гросул, В. А.Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / В. А. Гросул ; М-во освіти і науки України, Харк. дер. ун-т харч. та торгівлі . - Х., 2008. - 271 с. - Дод.: с. 257-271. - Бібліогр.: с. 255-256.-ISBN 978-966-405-097-2. – 1 прим
 1. *У29 Е40 Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / Блонська В.Ї. та ін. - За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - 688 с. - ISBN 978-966-2025-21-7. – 2 прим.
 1. *У29 І-23 Іванюта, Т. М. Податковий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. — К. : Центр учб. літ-ри, 2009. - 256 с. - ISBN 978-966-364-830-9. – 1 прим.

Вданому ішчальномупосібникурозгляьіуті сутність таскладовї елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном тау вітчизняному законодавстві. Обгрунтована необхідність в інформації на підприємстві та наведені методи її збирання. Наведені заходи щодо забезпечення безпеки підприємства, а також технічні засоби захисту.

Призначена для студентів економічних юридичних спеціальностей, менеджерів, мар-кетологів, керівників підприємств, співробітників служб економічної безпеки підприємств.

 1. *У29 К90 Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. - 2-ге вид, перероб. і доп. – Л. : "Магнолія 2006". - 208 с. - ISBN 966-8340-66-3. – 6 прим.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Економіка підприємства". В ньому послідовно викладені економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв'язання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.

Взаємопов'язаний із курсом "Мікроекономіка" та "Макроекономіка", що дасть змогу студентам і викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.

Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів. Може бути використаний в системі післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.


 1. У290-21 М52 Мерманн, Элизабет. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем.- Х. : Изд-во Гуманитар. Центр, 2007. - 184 с. – 3 прим.

Мотивация персонала для продуктивной работы — первостепенная задача менеджера, Книга Элизабет Мерманн о том, как влияют на мотивацию различные организационные факторы: стиль управления, дизайн рабочего места, личные качества руководителя и др. Практические советы помогут устранить дискомфорт, улучшить рабочую атмосферу в коллективе, а также сделать из подчиненных компетентных и трудолюбивых помощников.

Книга будет интересна прежде всего для менеджеров организаций, психологов-практиков, менеджеров по работе с персоналом, а также для всех читателей, которые хотят разобраться, как организовать свою работу так, чтобы она приносила результат и удовольствие.


 1. У290-21 М62 Генрі Мінцберг«Зліт і падіння стратегічного планування» / Пер. з англ. К. Сисоєва. - К. : Вид-во Олексія Капусти (підрозділ «Агенції «Стандарт»». - 2008. - 412 с. – 6 прим.

Книга «Зліт і падіння стратегічного планування» містить ґрунтовний аналіз історії розвитку концепції, починаючи з 1965 року. Автор розглядає різні моделі стратегічного планування й надає переконливі докази того, чому вони не спрацьовують. Він показує, як сам процес може зруйнувати творче начало в організації, стати на заваді змінам і новаціям та перетворитися на інструмент політичного впливу. В останньому розділі книги автор розглядає альтернативи традиційному стратегічному плануванню, показує, як переосмислення ролі планування, планів і планувальників може сприяти ефективному виробленню стратегії та розвиткові стратегічного мислення.

Книга буде цікавою для керівників державних і комерційних структур, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами ефективного управління.


 1. У290-21 В43 Ян В. Виктор. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком / Пер. с польского — X. : Изд-во Гуманитар. Центр, 2003. - 480 с. - ISBN 966-8324-01-3. – 1 прим.

Перед Вами книга профессора кафедры маркетинга Краковской Экономической Академии. Тема книги - организация маркетинговой коммуникации с помощью системного и интсгратиеного подхода к маркетинговой политике. Для нас особенно ценен опыт Польши в этом вопросе, так как в этой стране эффективно осуществили переход от плановой к рыночной модели экономики.

В книге, что интересно, процесс маркетинговой коммуникации рассмотрен с позиции клиента и его восприятия информации. Работа Яна Виктора представляет новаторскую попытку более глубокого анализа роли продвижения в жизненном цикле организаций.

Эта книга полезна для руководителей организаций разного уровня, а также специалистов в области маркетинга как в практике, так в обучении и науке.


 1. *У290-21 Г70 Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. Городня Т. А., Мойсеєнко І. П. — Л. : "Магнолія 2006", 2008. - 282 с. - ISBN 978-966-2025-42-2. – 6 прим.

У навчальному посібнику розглянуто особливості здійснення економічної та фінансової діагностики вітчизняних підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Докладно представлено методичний апарат діагностики, її зв'язок з інформаційно-аналітичними науками. Задано та охарактеризовано моделі діагностики кризового стану та ситуацій, а також приділена увага діагностиці банкрутства за можливими напрямами.

Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відомості, включає комплекс тестових та практичних завдань для перевірки знань.

Навчальний посібник призначено для студентів, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами діагностики вітчизняних підприємств у ринкових умовах


 1. У290-21 У67 Управленческое консультирование. Индустрия знаний, символический капитал или новая мода / Матиас Киппинг, Ларе Энгвелл. / Пер. с англ. - Х. : Гуманитар. Центр, 2008. - 416 с. – 3 прим.

Управленческое консультирование — популярная область теории и практики современного бизнеса. Во всем мире множество различных специалистов строят карьеру в этой области знаний. Используя подход исторической перспективы, авторы этой книги исследуют проблемы легитимизации и символического капитала управленческого консультирования в разных странах. Управленческое консультирование представлено в книге как область производства знаний, требующая систематических исследований.

Книга будет интересна не только специалистам по организационной психологии, но и практикам, которые занимаются управленческим консультированием.


 1. *У290-21 Х76 Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства / Хомяков В.І., Бакум І.В. - К: Кондор, 2009. - 400 с. - ISBN 978-966-351-174-0. – 1 прим.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління потенціалом підприємства в сучасних умовах господарювання. Узагальнено та розширено поняття потенціалу підприємства, розглянуто особливості його формування в умовах нової економіки. Детально проаналізовані методи визначення конкурентоспроможності підприємства та продукції, основні шляхи забезпечення конкурентних переваг, процес керування управлінськими реакціями на несподівані зміни, положення про індивідуальний, системний та груповий опір, процес контролінгу. Наведено рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю промислового комплексу, визначено джерела фінансування його саморозвитку на середньо-строкову перспективу. Подано методики визначення показника конкурентоспроможності промислового комплексу і розміру інвестиційних ресурсів, залучених внаслідок зменшення потреби в паливно-енергетичних ресурсах.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних факультетів та практичних працівників.


 1. У290-21 М58 Мізюк, Б.М. Основи стратегічного управління : підручник. – Л. : Магнолія 2006,2009. - 544 с. - ISBN 966-8340-57-4. – 1 прим.

Стратегічне управління, що розглядається як діяльність вищого керівництвав конкурентному середовищі ринкової економіки, становить важливу складову менеджменгу підприємства. В підручнику комплексно охоплено становлення та розвиток стратегічного управління, основні процеси формування та реалізації стратеії.

Розглянуті конкретні моделі основних видів стратегій підприємства, розкрита концепція прийнятого ризику стратегічних рішень, математичні моделі та управління ризиком в циклічному процесі розробки та виконання стратегії. Приділена увага інформаційному забезпеченню стратегічного управління. Розкрита інформаційна природа управління та організація інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень на базі сучасних інформаційних технологій.

Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, менеджерів, підприємців.


 1. У290-21 К26 Антикризові заходи на підприємстві : управління, стратегія, цілі та завдання : монографія. —Л. : Магнолія 2006, 2008. — 440 с. - ISBN 978-966-2025-51-4. – 1 прим.

Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання і шляхи його нейтралізації, узагальнено концептуальні засади антикризового управління та проаналізонано його економічно-правове забезпечення.

Значна увага в роботі приділена стратегії та фінансуванню антикризових заходів, методології оцінювання загрози фінансової кризи на підприємстві, а також раціональні підходи удосконалення державної політики фінансової підтримки реального сектора економіки. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, .людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. По всіх аспектах антикризового управління обгрунтовані цілі та завдання.

Монографію адресовано працівникам органів державної влади, фахівцям фінансовою сектора, науковцям, викладачам, слухачам магістерських програм та студентам економічних та інших спеціальностей. Праця буде корисною для бізнесменів та менеджерів підприємств.


 1. *У290-21 П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / за ред. М.О. Данилюка. – Л. : Магнолія 2006, 2009. - 531 с. - ISBN 978-966-2025-44-6 .

У навчальному посібнику розглянуто питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислових підприємств. Докладно розкрито форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, особливості маркетингових досліджень для складання планів збуту продукції та матеріально-технічного забезпечення виробництва, механізм розробки фінансового плану підприємства і контролю за його виконанням, а також планування організаційно-технічного розвитку та складання бізнес-планів.

Призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та післядипломної освіти, а також може може бути корисним для фахівців промислових підприємств та організацій.


 1. У290-80 П86 Психология в рекламе / под ред. кандидата психологических наук П.К. Власова / 2-е изд., доп., переработ., испр. - X. : Гуманитар. Центр, 2007. - 320 с. – 3 прим.

В книге представлен оригинальный подход к такой важной и часто обсуждаемой в настоящее время теме как психология в рекламе. Авторы часто совмещают строгую научность своего подхода и ориентацию па решение практических задач. Содержание может быть прямо использовано для подхода к рекламному влиянию, для создания рекламных концепций, стратегий и продуктов, анализа эффективности различных типов рекламы. В этой работе мы имеем тот редкий случай, когда организационные и управленческие психологи, имеющие современную практику в консультировании по рекламному поведению организаций, передают результаты своего опыта читателям. Несомненно, эта книга найдет живой отклик у тех, кто непосредственно связан с принятием решений в области рекламы.

Книга адресована предпринимателям, руководителям и специалистам рекламных служб и агентств, преподавателям и студентам соответствующих дисциплин, а также всем тем, кто интересуется проблемами рекламы.


 1. *У290-93 Б61 Біла, О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - 383 с. - ISBN 978-966-2025-46-0. – 6 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення основних фондів: методи оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансового плану: процедура раннього попередження банкрутства та досудової санації підприємства. Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Фінанси підприємств".

Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників в сфері фінансів та бізнесу.


 1. *У290-93 Г91 Гриб, С. М. Фінанаси підприємств в таблицях та схемах : навч. посіб. –Л. : Магнолія 2006, 2008. - 224 с. - ISBN 966-8340-81-7. – 6 прим.

В навчальному посібнику подаються схеми, таблиці та формули, що розкривають зміст основних тем курсу «Фінанси підприємств». Містить також деякі текстові коментарі. До кожної теми подано перелік основних термінів та понять, які бажано засвоїти, питання для самоконтролю, перелік літератури, з якою бажано ознайомитися в процесі вивчення теми. Дозволяє самостійно визначати зв'язки між окремими процесами та явищами, формувати думки і коментувати зв'язки.

Для студентів економічних спеціальностей та працівників, що займаються фінансовою роботою.


 1. *У290-93 К26 Карпунь, Т.Н. Санація підприємств : підручник. – Л. : Магнолія 2006, 2008. - 448 с. - ІSBN 978-966-2025-43-9. – 6 прим.

Підручник "Санація підприємств" започаткований як базовий курс дисципліни, що інтенсивно розвивається в горні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб'єктів господарювання. На основі використання закордонного досвіду для вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептуальні посади санації відповідної складової вітчиняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з'ясовано законодавчі акти щодо банкрутства і ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів (банків) у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основним домінантам запобігання кричовим явищам на підприємствах.

Адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям і практикам, які спеціалізуються в даній галузі.


 1. *У290-93 К26 Карпунь, І. Н. Фінансова санація та банкротство підприємств (в модулях) : навч посіб. — Л. : Магнолія 2006, 2008. — 432 с. - ISBN 978-966-2025-52-1. – 6 прим.

Подано головні механізми заходів, пов'язаних із санацією, реструктуризацією та банкрутством суб'єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обґрунтування методики санаційного аудиту, організації контролінгу та розробки, стратегії санації на підприємствах, з'ясовано основні позиції запобігання фінансовій кризі підприємства та успішної реалізації санаційної концепції. З'ясовано пропозиції складання програми та плану із зазначенням використань внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел.

Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення у модульній формі вивчення програми курсу процесів санації підприємств різних форм власності та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. Детально обґрунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з фінансово неспроможними боржниками.

Посібник адресовано студентам економічних факультетів вузів. Корисним може бути для фахівців, бізнесменів, фінансових менеджерів підприємств, слухачів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виробництв.


 1. *У290-93 О59 Онисько, С. М. Фінінсова санація і банкрутство підприємств : підручник. – Л. : "Магнолія плюс"; 2006. - 265 с. - ISBN 966-8340-61-2. – 1 прим.

Фінансова санація одних підприємств та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших вимагає теоретико-методичного забезпечення фінансової санації та підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі. Одним з напрямків такої підготовки є вивчення дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств". Автор цього видання, використовуючи напрацювання зарубіжних і вітчизняних вчених, на належному теоретичному рівні висвітлює загальні питання економічної суті фінансової санації підприємств; шляхи реструктуризації; методи державної фінансової підтримки санації підприємств; єкономіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, а також може використовуватись у практичній роботі, оскільки містить ряд роз'яснень методичного характеру з використанням діючих нормативних актів законодавчого та інструктивного характеру.


 1. *У292 Є30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посіб. / Єгорова І. Г., Матукова Г. І., Приймак Н. С. – Л. : Магнолія 2006, 2009. - 331 с. - ISBN 978-966-2025-54-5. – 1 прим.

У посібнику послідовно викладено теоретичні відомості, методичні матеріали і практичні питання з економіки, організації та ефективності функціонування і розвитку інтегрованих структур-об'єднань підприємств. Він відповідає програмі підготовки студентів освітньо-професійного рівня «спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства», має логічну структуру і включає 11 тематичних розділів.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків.


 1. У422.2 Н54 Фридеманн, В. Нердингер. Ориентация на клиента / Фридеманн В. Нердингер. - Пер. с нем. -X. : Гуманитар. Центр, 2004,- 180 с. - ISBN 966-8324-08-0. – 2 прим.

В работе профессора Фридеманна В. Нердингера представлен комплексный системный подход к продажам. Подход ориентации на клиента - это стратегия современной организации. Интересно то, что автор рассматривает условия продаж, такие как знание о клиентах, компетентность продавцов и методы их подготовки комплексно.

Эта книга представляет интерес для предпринимателей, руководителей коммерческих отделов, менеджеров по работе с клиентами, а также специалистов в области продвижения и маркетинга.

  1   2   3   4

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи