Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Сторінка3/3
Дата04.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Праці викладачів


1. Алєксєєв, Сергій Борисович. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів [ Електронний ресурс ] : напряму підготовки "Економіка п-ства" ден. і заоч. форм навчання з дисц. "Економіка галузевих комплексів" / С. Б. Алєксєєв, Л. М. Ємцева ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010

2. Використання комп'ютерної програми "Тести" для оцінки знань студентів [Електронний ресурс ] : метод. реком. для науково-педагогічних працівників / Л. О. Омелянович, В. І. Сологуб, Т. І. Краткова, Л. І. Аксютіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Навч.-наук. информ. центр, відділ дист. навч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором;MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

3. Гавриленко, Валентин Миколайович.Естетика інтер'єру і дизайн [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для студ. напряму підгот. 051701 ден. та заоч. форм навчання / В. М. Гавриленко, А. П. Бутова, І. В. Кощавка ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

4. Гніцевич, Вікторія Альбертівна.Спецкурс "Технологія харчуванняя [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки для самост. вивч. курсу для студ. спец. 7.091711 "Технологія харчування" ден. та заоч. форм навчання / В. А. Гніцевич, Н. М. Варваріна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MSWindows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

5. Датьков,Володимир Панкратович.Процеси та устаткування для холодильної обробки харчових продуктів, торговельне устаткування[Електронний ресурс]: лаб. практикум: навч. поосіб./ В. П. Датьков, П. І. Шевченко, Г. С. Коновал; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. та торг. тех. - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

6. Жилякова, Ирина Геннадьевна.Русский язык. Обучение чтению и устной речи на материале пословиц, поговорок, фразеологизмов и афоризмов народов мира [ Электронный ресурс ] : для иностранных студ. продвинутого этапа обучения / И. Г. Жилякова ; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. лингводидактики . - Донецк : [ДонНУЭТ], 2009 . - 1 электрон. опт.диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000 . - Загл. с титул. экрана . - Электрон. версия печ. публ. 2009

7. Золотарьова, Вікторія Володимирівна.Товарознавство непродовольчих товарів [ Електронний ресурс ] : мет. вказівки до самост. вивчення курсу і виконання контр. робіт студ. ден. та заочн. форм навчання спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

8. Зуєв,Костянтин Олександрович.Релігієзнавство[Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. для студ. всіх форм навчання/ К. О. Зуєв; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. філос. наук . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

9. Корнілова,Олена Владиславівна.Соціально-економічна безпека[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. ден. і заоч. форми навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"/ О. В. Корнілова, С. В. Футулуйчук, А. Ю. Голобородько; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

10. Кудінова, Олеся Володимирівна.Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва [ Електронний ресурс ] : метод. реком. для виконання лаб.-практ. робіт для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі і митної справи всіх форм навчання спец. 7.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" / О. В. Кудінова, О. М. Михальова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. таекспертизи прод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

11. Лойко, Дмитро Петрович.Методичні вказівки до виконання курсових з товарознавства непродовольчих товарів [ Електронний ресурс ] : для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та митної справи ден. та заоч. форм навчання / Д. П. Лойко, Г. А. Ткаченко, І. І. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

12. Омелянович,Лідія Олександрівна.Казначейська справа[Електронний ресурс]: метод. вказ. для проведення практ. та семінар. занять з курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. спец. "Фінанси" ОКР "спеціаліст" та "магістр" / Л. О. Омелянович, Т. О. Єгоркіна, О. О. Якубовська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

13. Омелянович, Лідія Олександрівна.Професійний тренінг з фінансово-кредитних операцій в страховій компанії [ Електронний ресурс ] : для студ. 3 курсу напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" ден. форми навчання / Л. О. Омелянович, . С. В. Чимирис, Г. М. Александрова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

14. Переддипломна практика на віртуальному підприємстві (Віртуальний фінансовий відділ)[Електронний ресурс]: метод. вказівки для студ. ден. форми навчання спец. 8.050104 "Фінанси"/ Л. О. Омелянович, Т. О. Єгоркіна, І. В. Колєно та ін.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

15. Пиріков, Олексій Валерійович.Товарознавство тари та пакувальних матеріалів [ Електронний ресурс ] : метод. рек. щодо проведення лаб.-практ. робіт та тести для контролю знань для студ. спец. 7.050301 "Товарознавство та комерц. діяльн." ден. та заоч. форм навчання / О. В. Пиріков, І. І. Васильєва, В. М. Ардатьєв ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

16. Пиріков, Олексій Валерійович.Патентознавство [ Електронний ресурс ] : завдання для практ. занять та метод. вказ. що до їх виконання для студ. ден. та заоч. форми навчання зі спец. 7.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність", 7.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / О. В. Пиріков, Д. П. Лойко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

17. Полонський,Олександр Миколайович.Економіка праці та соціально - трудові відносини[Електронний ресурс]: навч. посіб. відповідно вимогам КМСОНП/ О. М. Полонський, У. С. Расулова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2010.

18. Попова, Ірина Віталіївна.Платіжні системи [ Електронний ресурс ] : засоби діагностики знань для студ. заоч. форми навчання спец. 7.050105 "Банків. справа" освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст") / І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MSWindows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010

19. Попова, Ірина Віталіївна.Інвестиційне кредитування [ Електронний ресурс ] : засоби діагностики знань для студ. заоч. форми навчання спец. 7.050105 "Банк. справа" освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст" / І. В. Попова, О. В. Грицак, Г. С. Тодосейчук ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК зпроцесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010

20. Робоча програма виробничої переддипломної практики [ Електронний ресурс ] : студ. 5 курсу ден. та заоч. форм навчання спец. 8.050104 "Фінанси" в фінансових службах підприємств торгівлі, промисловості та ін. / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Н. І. Яркова, Т. О. Єгоркіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . -1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

21. Радіоненко, Віталій Миколайович.Робоча програма навчальної практики [ Електронний ресурс ] : для студ. ІІ курсу напрямку підготовки 050503 - "Машинобудування" спец. "Обладнання переробних і харчових виробництв" в мережі магазинів кампанії "МЕТРО" Кеш енд Керрі / В. М. Радіоненко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. та торг. тех. - Донецьк : [ДонНУЕТ],2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010

22. Самосьонок,Лариса Миколаївна.Торговельна політика Європейського Союзу[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. "Міжнар. економіка" 8.050103 всіх форм навчання/ Л. М. Самосьонок; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. екон. - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

23. Социология. Кредитно-модульний курс [ Электронний ресурс ] : плани семинарских занятий для студ. дн. форми обучения / Л. К. Андриенко, Э. Н. Давиденко, Е. В. Крюкова та ін. ; М-во образования и науки Украины; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. прав. дисц.; Ред. В. В. Рыбаков . - Донецк : [ДонНУЭТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. требования: ПК с процессором; MS Windows 2000 . - Загл.с титул. экрана . - Электрон. версия печ. публ. 2010

24. Ширкова, Ірина Володимирівна.Трудове право [ Електронний ресурс ] : метод. вказівки щодо самостійного вивчення курсу для студентів денної, заочної форм навчання ф-ту маркетингу, торгівлі та митної справи та ін-у економіки і управління / І. В. Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. прав. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК зпроцесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2010

25. Ціноутворення та цінова політика[Електронний ресурс]: навч. пос. для студ. екон. та товарознав. спец./ О. О. Бакунов, С. М. Баранцева, У. С. Расулова, О. Ф. Веремейчик; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.

26. Чимирис, Станіслав Васильович.Фінансова санація та банкрутство підприємств [ Електронний ресурс ] : засоби діагностики для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.050104 "Фінанси" / С. В. Чимирис, Н. І. Богомол ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 . - Назва з титул. екрану . - Електрон. версія друк. публ. 2009

27. Ткаченко,Ганна Анатоліївна.Імпортні товари та послуги[Електронний ресурс]: метод. реком. до виконання контрольних робіт/ Г. А. Ткаченко, І. І. Васильєва, О. С. Попова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2009 . - 1 дискета . - Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2009.


1   2   3

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Лютий 2011
В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч посіб. / Турманінова Л., Доля О. В. К. Кондор, 2010. 172с. Isbn 978-966-35М45-0...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи