Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Скачати 331.6 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Дата04.08.2012
Розмір331.6 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Травень 2010 року

Виконавець:Салатинська М. В. ,


провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2010

ЗмістЗагальні праці з техніки 3

Соціологічні науки 3

Економічні науки 3-4

Облік.Аудит 4-5

Фінанси 5-7

Страхування 7

Економіка промисловості 9

Економіка підприємства 7-8

Матеріально-технічне забезпечення 8-9

Зовнішня торгівля 9

Економіка суспільного харчування 9

Міжнародна економіка 10

Економіка України 10

Політичні науки 10-11

Усторія політичної думки 11

Правознавство 11-12

Безпека життєдіяльності 12-13

Культура 13

Мовознавство 13

Філософські науки 14

Психологічні науки 14-15

Видання викладачів ДонНУЕТ 16-17

Електронні документи 17-26

^
Прим. *- навчальна література, якій надано гриф Міністерства Освіти і науки України

Загальні праці з техніки


1. *Ж С16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2010. — 336 с. - SBN 978-611-01-0022-9 - 5 прим.

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг).-ажлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців. Книга зацікавить широке коло читачів, яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

^

Соціологічні науки


2. *С5 К89 Кузьменко, Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Кузьменко Т. М. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 320 с. - SBN 978-611-01-0037-3 - 3 прим

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам нищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна система, соціальна структура суспільства та її елементи.Навчальний посібник включає перелік рекомендованої літератури, програму курсу, тести та завдання для перевірки знань.


Економічні науки.

3. *У01 Е40 Семененко, В. М. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. / Семененко В. М. та [ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. - К. : Центр учбової літератури, 2010 - 360 с. - ІSBN 978-611-01-0028-1 - 3 прим.

Це посібник нового покоління.У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, з'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходіву ринковій економіці, проведено систинянй, глибокий аналіз законів та категорій економічної теорії. Посібник устаткований необхідними схемами, графіками, рисунками, таблицями, прикладами, статистичним та аналітичним матеріалом до кожної теми.У посібнику вмішено контрольні запитання, завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки юань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Економічна теорія» відповідно до вимог Держанного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».Дія студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних .закладів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


4. У011.3 БЗЗ. Башнянин, Г. I. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Башнянин Г. I. - Львів : Львівська комерційна академія, 2009. - 414 с. - ISBN 978-966-1537-49-0 - 1 прим.

Визначаються методологічні підходи до розвитку політичної економії кооперативних систем. Досліджується вплив ринкових перетворень на кооперативні системи та їх ефективність. Описана типологізація кооперативних систем в економіках перехідного типу. Формуються основні елементи загальної економічної теорії кооперативних систем.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також для широкого кола читачів» що цікавляться проблемами становлення і розвитку політичної економії кооперативних систем.


5. У012.2 К17 Калініченко, О. В. Макроекономіка. Практикум : навч. посіб. / Калініченко О. В., Плотник О. Д. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 656 с.

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одяоваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв'язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів., а також список рекомендованої літератури й відповідних тем курсу.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладнів.


6.*У050 Р96 Регіонально-адміністративвий менеджмент : навч. посіб. / під ред. В. Г. Воронкової. — К. : Професіонал ;Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - ISBN 978-966-370-133-2 (Професіонал) ;ISBN 978-966-364-983-2 (ДУЛ) - 3 прим.

В навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних політичних, соціальних, соціо-культуриих, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку; управління фінансовими, природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів анти кризового адміністративно-регіонального менеджменту; формування механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в України та формування пової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні Навчальний посібник буде корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами регіоналістики.


Облік .Аудит.

7 *У052 А92 Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. -2-е вид. / Атамас П. Й. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0044-1 - 3 прим.

У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку.Посібник розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит». Він буде корисним також викладачам, практикуючим бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій відповідних галузей економіки, а також студентам інших спеціальностей економічного спрямування.


8. * У052 З-36 Засадна, X. О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Засадна X. О., Шурпенкова Р. К. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 237 с. - ISBN 978-611-01-0048-9 - 2 прим.

Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з програмою 1С Бухгалтерія версії 7.7. Biн призначений для бухгалтера-початківця, який уже має навички роботи з операційною системою Windows та пакетом програм MS Office, володієє початковими теоретичними знаниями з бухгалтерського обліку і набуває навичок бухгалтера-практика.


9.*^ У052 С48 Слободяник, Ю. Б. Статистичний облік : нвч. посіб. / Слободяник Ю. Б. - К. : Центр учбової література, 2010. -128 с. - ISBN 978-611-01-0079-3 - 5 прим.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до освітньо- професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 0501 — «Економіка і підприємництво». Посібник містить навчальну програму курсу «Статистичний облік», погодинний розподіл аудиторних занять, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, теми рефератів, контрольні питання, тестові завдання для перевірки знань), зразки завдань для поточно-модульного контролю знань студентів, інформаційні матеріали та список рекомендованої літератури. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання.


10. *У052 А92 Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с. - ISBN 978-966-364-887-3 - 5 прим.

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахункін, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов'язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.Враховано всі зміни в обліку станом на 1 січня 2009 р.

Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.


11. *У052 Б94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.- практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 536 с. - ISBN 978-611-01-0041-0 - 3 прим.

Це повний методичний посібник з ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей.У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також читання для самоперевірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами. Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів, післядинломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практи ків, викладачів вищих навчальних закладів.

Фінанси


12. *У26 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / Єгоричева С. Б. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 208 с. - ISBN 978-611-01-0039-7 - 3 прим.

У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій - вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал Ілюструється прикладами із сучасної банківської практики.Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

.

13. *У26 К56 Коваленко, Д. І. Гроші та кредит: теорія і практик : навч. посіб. / Коваленко Д. І. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 344 с. - ISBN 978-611-01-0074-8 - 5 прим.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші, «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


14. У26 К84 Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: навч. посіб. / Круш П. В. Клименко О. В. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 288 с. - ISBN 978-611-01-0025-0 - 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти інфляції, досліджено механізм її впливу на результати фінансово-інвестиційних операцій операцій. Проаналізовано використання іпотечного кредитування з регульованою відсотковою ставкою та з періодичним зростанням платежів тем нами інфляції з метою зниження впливу інфляційних чинників на вартість довгострокового кредиту. Розроблено плани погашення боргу, зокрема для стандартної іпотечної позики за допомогою фінансових функцій Excel. Досліджено законодавчо встановлені методи зниження тиску інфляції по відношенню до активів підприємства, які більш чутливі до зміни цін, а також питання страхування ризиків зміни цін (хеджування). Розглянуто законодавчо встановлене використання в економіці України офіційних індексів інфляції.Подано приклади і завдання з метою закріплення матеріалу та формування комплексного бачення проблеми інфляції.Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, викладачів економічних дисциплін і всіх, хто цікавиться проблемами інфляції.


15. *У26 Л96 Лютий, І. О. Банківський маркетинги : підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 776 с. - ISBN978-966-364-881-1 - 3 прим.

Підручник містить сучасні методи дослідження та пролизування кон'юнктури грошового ринку rd ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, осводаш інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовував системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегїї банку. Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов'язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспіранті її, викладачів вузів, банкірів.


16. *У26 О-61 Оподаткування в Україні : навч. посіб. / за ред. Н. І. Редіної. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 544 с. - ISBN 978-966-364-846-0. - 3 прим.

У навчальному посібнику розглянуто основи оподаткування й адміністрування податків її Україні, сутність та види прямого і непрямого оподаткування, порядок нарахування й сплати окремих видів податків та обов'язкових платежів відповідно до чинного податкового законодавства, а також відповідальність платників за його порушення. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів економічного профілю, працівників органів податкової служби та фахівців, які застосовують норми чинного податкового законодавства у практичній роботі, а також широкого кола читачів, що цікавляться питаннями оподаткування.


17. У26 Ф59 Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / за ред. І. Я. Чугунова. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с. - Бібліогр. : с. 836-844. - ISBN 978-966-2380-04-0 - 1 прим.

Монографію присвячено науково-практичним питанням розвитку фінансової системи України. Розкрито теоретико-методологічні засади фінансово-бюджетної політики регулювання економіки та механізм координації фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку. Обґрунтовано основні напрями розвитку податкової системи з урахуванням проведення відповідної збалансованої бюджетної та соціальної політики. Розкрито сутність інституційних засад розвитку системи фінансово-бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету, внутрішнього аудиту як складової системи управління державними видатками. Визначено шляхи підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів, забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих бюджетів, напрями розвитку системи управління фінансами державного сектора економіки.Робота є результатом наукових досліджень, виконаних в Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. Для фахівців та наукових працівників у галузі фінансів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


Страхування

17. *У27 Д64 Долгошея, Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Долгошея Н. О. - К. : Центр учбової літератури, 2010. – 318 с. - ISBN 978-611-01-0038-0 - 3 прим.

У навчальному посібнику, який представлений у формі відповідей па запитання, ню виносяться на іспити та заліки, компактно викладено матеріал з курсу страхування для економічних спеціальностей вищих закладів освіти. Використовуючи цей посібник, особливо під час підготовки до заліків чи іспитів, студенти зможуть в оптимально стислі строки систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, зосередивши свою увагу на основних поняттях. Розрахований на студентів економічних спеціальностей

^

Економіка підприємства


18. *У29 Г 44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. — 2-е вид. / Гетьман О. О., Шаповал В. М. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. - ISBN 978-611-01-0005-2 - 5 прим.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків Із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.


19. У290-21 К79 Бушуев, С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами : монография / Бушуев С. Д., Дзюба С. В. - К. : Саммит-Книга, 2010. - 768 с. : ил. - ISBN 978-966-7889-40-1 - 2 прим.

Рассмотрены креативные технологии управления проектами и программами. В качестве основного инструмента управления развитием применяются проекты и программы сбалансированного развития, построенные в рамках матричных и генетических технологий. Разработанные модели и креативные технологии формирования видения программ сбалансированного развития позволяют в условиях турбулентного окружения и высокого уровня неопределенности управлять креативным и когнитивным потенциалом команд менеджеров и строить стратегии проектов и программ развития для обеспечения достижения поставленной цели.Для научных сотрудников, преподавателей, менеджеров проектов, студентов экономических и технических специальностей, магистров и специалистов по управлению проектами и программами.


20. *У290-21 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Сахно Є. Ю. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. - ISBN 978-966-364-948-1 - 3 прим.

У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного обслуговування та ремонту машин на промисловому підприємстві, принципи організації і технології надання соціально-культурних та інформаційних послуг населению. Наведені приклади вирішення практичних задач, які витікають при сервісному обслуговуванні техніки, розроблені питання для самоконтролю знань користувачів і завдання для індивідуальної та самостійної роботи. Навчальний посібник спрямований па підвищення рівня освіти в галузі надання сервісних послуг і розрахований па спеціалістів галузі управління, аспірантів та студентів спеціальності «Менеджмент організацій».


21. *У292 О-75 Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та си-туаційних завдань) : навч. носіб. / за ред. В. Р. Кучеренка. — К. : Центр учбової літератури, 2010. - 176 с. - ISBN 978-966-364-972-6 - 3 прим.

Запропонований навчальний посібник має скромне призначення заповнити прогалину в практичному забезпеченні процесу підготовки підприємницьких кадрів, бути елементарним керманичем для осіб, бажаючих познайомитися .з базовими принципами і основними методами ведення бізнесу. Основною метою навчального посібника єзакрїплення теоретичних знань з курсів, що визначають порядок ведення бізнесу в сучасних умовах. В методичному плані навчальний посібник може бути використаний при проведені контрольних замірів знань, заліків, іспитів, для самостійної роботи студентів, виконанні індивідуальних завдань.

^ Матеріально-технічне забезпечення

22. *У40 Л69 Логістика: Теорія та практика : навч. посіб. / Кислий В. М. [та ін.] - К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. - ISBN978-611-01-0046-5 - 3 прим.

У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем. Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; Завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном. Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.


23. *У40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / за ред. М. П. Денисенка - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 336 с. – ISBN 978-611-01-0024-3 – 3 прим.

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться проблемами логістичної діяльності.

^ Зовнішня торгівля

24. *У428 Д79 Дубініна, А. А. Митна справа: підручник / Дубініна А. А. [та ін.] - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 320 с. - ISBN 978-611-01-0017-5 - 5 прим.

У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю ;sa переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені читання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців її галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.

^

Економіка суспільного харчування


25. *У431 А87 Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. – 2-е вид. / Архіпов В. В. – К. : Центр учбової літератури; 2010. – 280 с. – ISBN 978-611-01-0045-8 – 5 прим.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань пов’язаних з основними напрямами розпитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехін, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці.Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації ресторанного господарства. Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресторанного господарства.


26. У431 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Зубар Н. М., Григорак М. Ю. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 312 с. – ІSBN 978-611-01-0080-9 – 15 прим.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс».

^

Світова економіка.


27. *У5 С24 Світова економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 328 с. – ISBN 97S-966-364-94G-7 – 5 прим.

Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Світова економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи. Особлива увага приділяється розгляду типологічної та регіонально-інтеграційної структури світової економіки, з також економічній політиці країн світу. Для студентів економічних вузів та факультетів.

28. У5 Т76 Трофимова, В .В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці : монографія / В. В. Трофимова – Сімферополь : ВітроПрінт, 2009. – 260 с. –ISBN 978-966-2364-04-0 - 1 прим.

У монографії визначено економічну сутність регіонального інноваційного комплексу; досліджено класифікаційні ознаки регіональних інноваційних комплексів та запропонувати їх класифікацію. Проведено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з проблем функціонування регіональних інноваційних комплексів. Внесені пропозиції шодо вдосконалення правового регулювання розвитку регіональних Інноваційних процесів в Україні. Досліджено середовище регіональних інноваційних процесів, встановлені його риси та чинники, що сприяють активізації інноваційної компоненти в зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств. Визначені концептуальні критерії аналізу регіональних інноваційних процесів в умовах формування відкритої моделі економіки. Сформульовані методичні підходи й конкретні рекомендації шодо управління регіональними інноваційними процесами як передумови активізації їх впливу на динаміку міжнародного економічного співробітництва. Для студентів, аспірантів, науковців, державних службовців та фахівців економічного профілю.


Економіка України

29. У9(4УКР) Ф34 Федулова, Л. І. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Л. І. Федулова [та ін.] - ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : НАН України, 2010. – 216 с. : табл., рис. – ISBN 97-966-02~S567 -1 прим.

У науково-аналітичній доповіді виявлено та охарактеризовано сутність глобальних тенденцій у сфері інтелектуальної власності. Визначено тенденції створення та використання об’єктів промислової власності в Україні. Здійснено оцінку системи управління інтелеісгуальною власністю на макро- та регіональному рівні і виявлено та обґрунтовано тенденції її розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду. Запропоновано комплекс методичних та організаційних заходів щодо посилення вплиау держави на забезпечення ролі інтелектуальної власності як складової національної інноваційної системи.Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів І студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Політологія

30. *Ф0 Г69 Горлач, М. I. Політологія: наука про політику: підручник / М. I. Горлач, В. Г. Кремень — К. : Центр учбової літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1 .- 6 прим.

Підручник – спроба систематизованого викладення курсу науки про політику — політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної’ державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб’єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб’єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб’єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України.Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів.Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів


Історія політичної думки

31. *Х1/2 К66 Кормич, Л. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Кормич Л. - К. : Правова єдність, 2009. - 312 с. - ISBN 978-966-2183-44-3 (Алерта) ; ISBN 978-966-373-556-6 (КНТ) ; ISBN 978-966-364-901-6 (ЦУЛ) - 2 прим.

У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. Розглянуто і такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній часи. Окремо висвітлено розвиток політико-правових вчень України. Аналіз вчень про державу і право має допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей.

Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.


Правознавство

32. *Х62(4УКР) К97 Кириченко, В. М. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / Кириченко В. М., Куракін О. М. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 264 с. - SBN 978-611-01-00І0-6 - 3 прим.

Навчальний посібник висвітлює основні положення теорії держави і права з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні.Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права, конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник.Відповідно до вимог ECTS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та умінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.


33. Х62(4УКР) Б97 Берзін, П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія / Берзін П. С. - К. : Дакор, 2009. - 736 с. - SBN 978-966-8379-61-1 - 1 прим.

У монографії на основі розгорнутого аналізу загальнотеоретичних проблем кримінального права, положень чинного законодавства та правозастосовчої практики розглядаються питання визначення змісту та кримінально-правового значення злочинних наслідків. Значна увага приділяється вирішенню спірних питань щодо співвідношення злочинних наслідків із суспільно небезпечними на­слідками та наслідками як елементом складу злочину. Проаналізовано значення суспільно небезпечних наслідків, злочинних наслідків та наслідків як елемента складу злочину при розв'язанні основних, найбільш складних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права України. Визначаються особливості врахування названих наслідків при кваліфікації окремих видів злочинів. На підставі здійсненого дослідження вироблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства та практики його застосування. Для суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, адвокатів, інших практикуючих юристів, наукових співробітників, а також студентів, слухачів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів.


34. *Х62(4УКР) М75 Молдован, В. В. Правознавство : навч. посіб. - 2-е вид. / Молдован В. В. ,Чулінда Л. І. - К. : Центр учбової літератури, 2010 - 184 с. - ISBN 978-966-364-942-9 - 3 прим.

Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і прана, досиджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання :s таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільно, сімейне, трудове та кримінальне.Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями застосування законодавства України.


35. *Х62(4УКР) П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підручник / ІІогорілко В. Ф., Федоренко В. Л. ; за заг. ред. В. Л. Федоренка. - 2-е вид., переробл. і доопр. - К. : Алерта; КНТ : Центр учбової літератури, 2010. - 432 с. - ISBN 978-966-2183-77-1 (Алерта) ; ІSBN 978-966-373-591-7 (КНТ) ; ISBN 978-611-01-0014-4 (Центр учбової літератури) - 3 прим.

У переробленому та доопрацьованому виданні підручника, перше видання якого було удостоєне Премії імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Враховані новели, зумовлені реалізацією Конституції України у чинному конституційному законодавстві, а також особливостями національного конституційного процесу в 2006-2009 роках. Розрахований на студентів вищих юридичних та неюридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та Конституції України.


36. Х62(УКР) Х20 Хараберюш, О. I. Протидія нелегальній міграції в Україні: координація та взаємодія : монографія / О. І. Хараберюш [та ін]. ; Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Донецьк : Вебер, 2009. — 213 с. - ISBN 978-966-335-288-6 - 1 прим.

Монографія присвячена окремим проблемам взаємодії суб'єктів ОРД правоохоронних органів та розробленню сучасних тсорстико-правових, організаційних і тактичних основ її здійснення між СБУ, МВС, ДПСУ та іншими правоохоронними органами щодо протидії діяльності ОЗУ у сфері нелегальної міграції. У роботі визначена сутність та складові координації та взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо протидії ОЗУ у сфері нелегальної мііраіп'ї. Значна частина роботи присвячена науковому обґрунтуванню рекомендацій щодо усунення негативних чинників, які впливають на ефективність взаємодії га удосконаленню різних форм взаємодії під час здійснення заходів з протидії діяльності ОЗУ у сфері нелегальної міграції.Розрахована на науковців та працівників практичних підрозділів правоохоронних органів, які займаються проблемами нелегальної міграції, а також може використовуватись слухачами та курсантами навчальних закладів МВС України.


Безпека життєдіяльності

37. *Ц69 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства :навч. посіб. / Мягченко О. П. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 384 с. - ISBN 978-911-01-0027-4 - 5 прим.

Посібник призначений для студентів вищих наичальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі "Людина-Техніка-Середовище". Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики, містить 2 додатки, 330 с, 10 рис, 7 табл.

Культура


38. *Ч11 Д66 Домінанти духовного світу українців / упоряд. Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко. – Суми : Ун. книга, 2010. - 300, [4] с. - ISBN 978-966-680-487-0 - 1 прим.

V посібнику розглядаються домінанти духовного світу, притаманні ментальності українців. Народознавчо-літературознавчий матеріал проілюстровано цікавими зразками творів красного письменства, у доступній для учнів середнього віку формі розглянуто художні особливості текстів.Рекомендовано викладачам і студентам, учителям та учням середніх класів для підготовки до уроків позакласного читання та урокгв народознавства. Матеріал посібника може бути фрагментарно використаний у процесі підготовки до факультативних, гурткових занять, виховних годин, літературних вечорів, бесід, диспутів тощо.


39. *Ч11 К66 Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура : підручник - 3-є вид. / Кордон М. В. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 584 с. - ISBN 978-611-01-0015-1 - 3 прим.

Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.Для студентів вищих навчальних закладів.


Мовознавство

40. *Ш141.4 Г91 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Гриценко Т. Б. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 624 с. - ISBN 978-611-01-0031-1 - 3 прим.

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й діловою етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдоскопалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.


41. * Ш141.4 У45 Українська мова для іноземних студентів : навч. посіб / Н.О. Лисенко [та ін] - К. : Центр учбової літератури, 2010 - 240 с. - ISBN978-6U-01-0006-9 - 5 прим.

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.


Філософські науки

42. Ю Ф56 Філософія:Кредитію-модульний кур : навч. посіб. / за ред. Р. О. Додонова, Л. I. Мозгового. — К. : Центр учбової літератури, 2009. - 456 с. - ІSBN 978-61 і-01-0009-0 - 2 прим.

Начальний посібник створено на основі досвіду викладання кредитно-модульного курсу з філософії: «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов'янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з філософії {10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства поданих у відповідності з креднтно-модульпою системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням філософії, теорії релігієзнавства та законів логіки.


Психологічні науки

43. Ю9 Б91 Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов. - 2-е изд. — СПб. : Питер, 2010. — 384 с. : ил. — (Серия «Учебник для вузов»). - ISBN 978-5-91180-841-9- 1 прим.

Второе издание учебника (первое вышло в 2002 г.) переработано и дополнено. В книге детально рассмотрены история, предмет и методы этой важнейшей отрасли психологического знания. Доступно изложены вопросы, связанные с математико-статистическим обоснованием измерения индивидуальных различий и конструирования психологических тестов. Особое внимание уделено теоретическим и практическим проблемам измерения (тестирования) интеллекта и личностных особенностей.Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Психология», аспирантов, а также специалистов, решающих диагностические задачи в своей повседневной деятельности.


44. Ю9 В58 Власова О, I. Соціальна психологія організацій та управління : підручник / Власова О, I., Никоненко Ю. В. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с. - ISBN 978-611-01-0008-3 - 2 прим.

У підручнику, написаному з метою формування у користувачів необхідних сучасному шеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар'єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар'єрних орієнтацій.Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів університетів та інших читачів, які цікавляться соціально-психологічними проблемами сучасних соціальних організацій та менеджменту.


45.* Ю9 M 79 Моргун, В. Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. / Моргун, В. Ф. ,Тітов. І. Г. - К. : Слово, 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-194-022 - 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Спираючись па фундаментальні праці Б.Г.Ананьева, А.Айастазі, Л.С.Виготського, Л.Ф.Бурлачука, Ю.З.Гільбуха, К.М.Гуревича, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьева, С.Д.Максименка, С.Л.Рубінштейна, та ін., особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об'єктивного, суб'єктивного та проективного підходів. Подано математико-статистичні процедури обробки діагностичних даних за допомогою пакету комп'ютерних програм SPSS. У додатку наведено інструктивно-методичні матеріали для семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи.Навчальний посібник розрахований на студонтіи-бакалаврів освітнього напряму "Психологія", а також може бути корисний викладачам, науковцям, практичним психологам.


46. *Ю9 Д84 Дуткевич, Т. В. Практична психологія: Вступ до спеціальності : навч. посіб. - 2-е вид. / ДуткевичТ. В., Савицька О. В. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 256 с. - SBN 978-611-01-0063-2 - 2 прим.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога.Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.


47 . Ю9 К78 Крайг, Г. Психология развития. — 9-е изд. / Крайг Г., Бокум Д. - СПб. : Питер, 2010. — 940 с. : ил. — (Серия «Мастера психологии»). - SBN 978-5-49807-639-3 - 1 прим.

Одно из наиболее полных современных учебных пособий по психологии развития. Несомненное достоинство — внимательное рассмотрение всех этапов человеческой жизни: период подготовки к роди-тельству, собственно пренатальний период, старение, умирание и смерть.Важнейшая особенность данного учебника — целостный подход к описанию и анализу процесса развития человека. Авторы рассматривают развитие как взаимовлияние многих факторов: биологических, социокультурных, собственно психологических, что позволяет реализовать комплексный подход к анализу развития человека на каждой из его стадий и выявить основные закономерности становления человека как индивида, личности и субъекта деятельности. На каждой из стадий описываются особенности физического, когнитивного, эмоционального, психосоциального развития — как процесса, характеризующегося высокой индивидуальной вариативностью. По широте охвата проблем, глубине анализа и систематизации издание является на настоящий момент самым полным и может быть полезно не только студентам, обучающимся психологии, но и практикующим психологам и научным сотрудникам.


^ 48. Ю9 М19 Малхазов, О. Р. Психологія праці : навч.посіб. / Малхазов О. Р. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 208 с. - ISBN 978-611-01-0043-4 - 3 прим.

Викладемо основні теми навчальної дисципліни «Психологія праці». В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану п підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих під різним кутом зору. В рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об'єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне призначенням запропонованого навчального посібника — допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об'єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння.Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямом “Психологія”, аспірантів, викладачів, науковців.


Усього примірників......48..


Видання викладачів ДонНУЕТ

Р 123 О-75 Основи раціонального харчування студентів : матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів, (Донецьк], 14-15 квітня 2010р. /М-во освіти і науки України [та ін.] ; редкол: Салєков Л.А, (голова oprjCQM.) [таін.], - Донецьк : [Вкд-во Донец. ной. ун-ту економіки і торгівлі ім. М, Туган-Барановського], 2010,- ! 87 с. - 5 прим.

У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів, тематика яких присвячена проблемам організації раціонального харчування студентів, розробці технологічних страв та виробів продуктів із заданими властивостями га функціонального призначення.В матеріалах семінара надано технологічні аспекти використання функціональних продуктів з харчуванні, розглянуто сучасні нзолмкя розроби; продуктів з заданими властивостями, наведені данні стосовно фізіологічних основ нормування харчування студентів та гігієнічним вимогам до нього.


У422 Т60 Торгівля і продовольча безпека : матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі їм. М. Туган-Барановського, Донец. облдержадміністрація. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010- 305 с. - 2 прим.

У збірнику опубліковано тези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Торгівля і продовольча безпека», тематика яких містить широке коло питань, пов'язаних з торгівлею і продовольчою безпекою в Україні.


У304 Ц 65 Ціноутворення на продукцію металургійних підприємств: проблеми теорії І практики: монографія / С.С. Аптекар, Є.С. Жданко, О.В. Кленін, В.В. Краснова; під заг. ред. С.С. Аптекаря. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 254 сISBN 978-966-385-167-9 - 5 прим.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні положення, узагальнено практичні рекомендації щодо формування та реалізації механізму стратегічного управління ціноутворенням на підприємствах чорної металургії України. На підставі урахування наслідків світової економічної та фінансової кризи, нових форм і методів господарювання та специфічних галузевих і методичних особливостей формування цін визначено перспективні напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію металургійних підприємств України, що створюватиме передумови підвищення обсягу, покращення асортименту і якості реалізованої продукції та сприятиме поліпшенню результатів виробничо-господарської діяльності підприємств і підвищенню їх потенціалу.Для робітників науково-дослідних організацій, державного апарата управління, керівників господарських організацій, спеціалістів підприємств і виробничих об'єднань, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.


У Е40 Економіка і управління: погляд молоді ; матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ конф., 2010 р. 23-24 берез., Донецьк, Україна : М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - Т. 1. - 302 с. - 5 прим.

До збірника увійшли наукові доповіді студентів українських вузів, які відображають результати самостійних наукових досліджень з питань економіки і управління, за наступними напрямками: маркетинговий менеджмент - сучасна філософія підприємництва; маркетинг підприємств: стан та перспективи; менеджмент персоналу: актуальні проблеми; стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі; актуальні проблеми економіки підприємства; участь України в процесі економічної глобалізації; становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей; іноземні мови, як шлях самореалізації майбутнього фахівця.Збірник призначений для студентів, аспірантів та сучасної молоді, яка цікавиться економічним сьогоденням України.


У Е40 Економіка і управління: погляд молоді: матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ конф,, 2010 р. 23-24 берез., Донецьк, Україна : М-во освіти і науки України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - Т. 2. - 324 с. - 5 прим.

До збірника увійшли наукові доповіді студентів українських вузів, які відображають результати самостійних наукових досліджень з питань економіки і управління, за наступними напрямками: маркетинговий менеджмент - сучасна філософія підприємництва; маркетинг підприємств: стан та перспективи; менеджмент персоналу: актуальні проблеми; стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі; актуальні проблеми економіки підприємства; участь України в процесі економічної глобалізації; становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей; іноземні мови, як шлях самореалізації майбутнього фахівця.Збірник призначений для студентів, аспірантів та сучасної молоді, яка цікавиться економічним сьогоденням України.


Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи