Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Скачати 359.36 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Сторінка2/5
Дата04.08.2012
Розмір359.36 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Фінанси


10. *У26 Г97 Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. - 2 -е вид. / Гуцаленко Л. В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 424 с. - ISBN 978-966-364-877-4 - 5 прим.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


11. *У26 К56 Коваленко, Д. I. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. - 3-є вид. доп. та перероб. / Коваленко Д.. I. - К. : ЦУЛ, 2011. — 352 с. - ІSBN 978-966-364-912-2 - 3 прим.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знані, студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».Для студентів усіх економічних спеціальностей .


^ 12. *У26 Л92 Левченко, Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Левченко Л. В. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0185-1 - 3 прим.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: «Гроші та кредит» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, тестові завдання, задачі, проблемні питання, творчі завдання, список рекомендованої літератури. В посібнику міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво», викладачів, наукових і практичних працівників.


13. У26 Т80 Трикозенко, О. Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку : монографія / Трикозенко О. Г., Брітченко I. Г. ; за наук. ред. Брітченка І. Г. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 229 с. - ISBN 978-966-184-105-4 - 1 прим.

У монографії риюіадено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних підходів до кліснтели комерційного банку як інструменту визначення Його вартості.Розкрите теоретичні основи оцінки вартості комерційного банку, підвищення конкуретоспромождасті комерційного банку за допомогою визначення Його клієнтели, здійснено моделювання вартості комерційного банку з урахуванням його клієнтели.Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників, банківських працівників, підприємців і тих, кого цікавить маркетингова діяльність банку та банківської системи України.

^

Економіка торгівлі


14. У422 Е40 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків, 2010. – Вип. 2 (12). – 663 с. : іл., табл. – 1 прим.

Збірник містить статті з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, економіки підприємств харчування та торгівлі, економічної теорії та зовнішньоекономічної діяльності, менеджменту і маркетингу, наукових основ гуманітарної підготовки студентів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.


15. *У422.2 Ш18 Шалева, О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / Шалева О. І. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с. – ISBN 978-611-01-0152-3 – 5 прим.

У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни “Електронна комерція”. Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Значну увагу приділено характеристиці основних форм та проектів електронної комерції (зокрема електронним магазинам, електронним аукціонам, електронним торговельним майданчикам) електронним платежам, специфіці надання окремих видів послуг. Висвітлено питання аналізу ефективності електронної комерції та її нормативно-правового забезпечення. Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Туризм


^ 16. *У43 К84 Круль, Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Круль, Г. Я. - К. : ЦУЛ, 2011. – 368 с. – ISBN 978-611-01-0186-8 - 10 прим.

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного пронесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичні матеріал.Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів

^

Економіка харчування


17.* У431-803 А87 Архипов, В. В. Барное дело.Технология продукции и обслуживание в барах : учеб. пособ. / Архипов В. В., Иванникова Е. И. - К. : ЦУЛ, 2011. — 240 с. - ISBN978-611-01-0169-1 - 3 прим.

Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, порядке подготовки бара к приему посетителей, требова ния к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи. Предназначено для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности “Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса” и другим специальностям индустрии гостеприимства. Может быть полезным персоналу баров и ресторанов.


^ 18. У431-803 Р78 Ростовський , В. С. Барна справа : підручник. - 2 -е вид. / Ростовський В. С., Шамян С. М. - К. : ЦУЛ, 2011. - 395 с. - ISBN 978-966-364-878-1 - 3 прим.

У зв'язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів.

Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.

1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи