Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Скачати 359.36 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Сторінка5/5
Дата04.08.2012
Розмір359.36 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Лекції викладачив університету

 1. Гладчук Євген Олексійович.

Теорія технічних систем[Електронний ресурс]: курс лекцій галузь знань 0505 - Машинобуд. та матеріалооброб. напрям підготов. 6.050503 - Машинобуд. спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" / Є. О. Гладчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Електрон. текст. дані (1 файл : 683 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Гладчук Євген Олексійович.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство[Електронний ресурс]: курс лекцій галузь знань 0505 - Машинобуд. та матеріалооброб. напрям підготов. 6.050503 - Машинобуд. спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" / Є. О. Гладчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Електрон. текст. дані (1 файл : 806 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Гладчук Євген Олексійович.

Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання[Електронний ресурс]: курс лекцій галузь знань 0505 - Машинобуд. та матеріалооброб. напрям підготов. 6.050503 - Машинобуд. спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в"/ Є. О. Гладчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,88 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна.

Патентознавство[Електронний ресурс]: опор. конспект лекцій для студ. ден. і заоч. форми навч. ф-ту маркет., торгівлі та мит. справи спец. "Товарознав. і комерц. діяльність" ОКР 8.030510 "Магістр"/ О. А. Ракша-Слюсарева; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,37 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Редько Вікторія Євгенівна.

Туристичне краєзнавство[Електронний ресурс]: курс лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. напрями підготов. 6.020107 "Туризм"/ В. Є. Редько, О. В. Виноградова, О. О. Стельмах; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму . - Електрон. текст. дані (1 файл : 1,16 МБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


Електронні видання

 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 2. 1/3 Философия. Религия. Общественные науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO39 . - Электрон. текст. дан. (11 файлов : 5,85 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2002 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-002-7: 139,01 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: вып.4: Изменения и дополнения/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз. - Электрон. текст. дан. (3 файла : 1,17 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-012-4: 96,89 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: вып. 3: Изменения и дополнения/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC - P044 . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 2,51 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-012-4: 122,39 грн.- 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: алфавитно-предметный указатель к т. 6 (частям 1и 2). 6/62 Прикладные науки. Технология. Инженерное дело / Рос. акд. наук, Всерос. и-т науч. и техн. информ ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-Р040 . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 2,51 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-018-3 : 205,39 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 8. 66 Химическая технология. Химическая промышленность. Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO51 . - Электрон. текст. дан. (6 файлов : 6,12 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2007 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-031-0: 219,04 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 7.63/65 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. Домашнее хозяйство. Коммунально - бытовое хозяйство. Телекоммуникация. Полиграфическая промышленность. Транспорт. Почтовая связь. Бухгалтерия. Организация производства. Реклама/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO48 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 6,16 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2005 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-021-3: 210,62 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 4. ч.2. 622/629 Техника. Инженерное дело/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO40 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 2,82 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-017-5: 180,71 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 6. ч. 1. 6/621 Прикладные науки. Технология. Инженерное дело/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-РО43 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 3,80 МБ) . - М.: ВИН,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.v.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-011-6: 153,19 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 5. 61 Медицинские науки/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO49 . - Электрон. текст. дан. (6 файлов : 6,05 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2006 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-025-6: 193,77 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 4. 55/59 Геологические и биологические науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO42 . - Электрон. текст. дан. (7 файлов : 4,58 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-011-6: 147,44 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 3. 5/54 Математика. Естественные науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-РО41 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 7,30 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2002 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-011-6: 126,37 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 2. 1/3 Философия. Религия. Общественные науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO39 . - Электрон. текст. дан. (11 файлов : 5,85 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2002 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-002-7: 139,01 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: вып.4: Изменения и дополнения/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз. - Электрон. текст. дан. (3 файла : 1,17 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-012-4: 96,89 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: вып. 3: Изменения и дополнения/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC - P044 . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 2,51 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-012-4: 122,39 грн.- 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: алфавитно-предметный указатель к т. 6 (частям 1и 2). 6/62 Прикладные науки. Технология. Инженерное дело / Рос. акд. наук, Всерос. и-т науч. и техн. информ ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-Р040 . - Электрон. текст. дан. (3 файла : 2,51 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-018-3 : 205,39 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 8. 66 Химическая технология. Химическая промышленность. Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO51 . - Электрон. текст. дан. (6 файлов : 6,12 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2007 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.org.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-031-0: 219,04 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 7.63/65 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. Домашнее хозяйство. Коммунально - бытовое хозяйство. Телекоммуникация. Полиграфическая промышленность. Транспорт. Почтовая связь. Бухгалтерия. Организация производства. Реклама/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO48 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 6,16 МБ) . - М.: ВИНИТИ РАН,2005 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-021-3: 210,62 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 4. ч.2. 622/629 Техника. Инженерное дело/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO40 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 2,82 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2004 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-017-5: 180,71 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 6. ч. 1. 6/621 Прикладные науки. Технология. Инженерное дело/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-РО43 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 3,80 МБ) . - М.: ВИН,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.v.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-011-6: 153,19 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 5. 61 Медицинские науки/ Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ.; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO49 . - Электрон. текст. дан. (6 файлов : 6,05 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2006 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-025-6: 193,77 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 4. 55/59 Геологические и биологические науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-PO42 . - Электрон. текст. дан. (7 файлов : 4,58 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2003 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru.- Загл. с этикетки диска . - ISBN 5-94577-011-6: 147,44 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. Универсальная Десятичная Классификация[Электронный ресурс]: т. 3. 5/54 Математика. Естественные науки/ М-во пром-ти, науки и технологий РФ, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. ; [гл. ред. Ю. М. Арский] . - Полн. 4-е изд. на рус. яз.= Publication № UDC-РО41 . - Электрон. текст. дан. (5 файлов : 7,30 МБ) . - М.: ВИНИТИ,2002 . - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000.- Режим доступа: http://www.viniti.ru.- Режим доступа: http://www.udcc.ru . - ISBN 5-94577-011-6: 126,37 грн. - 1. Библиотечное дело-Универсальная десятичная классификация
 1. .Наукова конференція викладачів і аспірантів університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2010 рік. Секція: Наукова бібліотека в системі інформаційного забезпечення освіти, 6-7 лютого 2011 року[Електронний ресурс]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Нак. б-ка . - Електрон. текст. дані (1 файл : 632 КБ) . - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011 . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.- 1. Библиотечное дело- Научные издания. Материалы конференцийАвтореферати

 1. Бедзай Олена Володимирівна.

Діагностика ефективності системи корпоративного управління[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): [захист дис. 1.03.11]/ Бедзай Олена Володимирівна; [наук. кер. Орлова Валентина Олександрівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 425 КБ) . - Донецьк,2011 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.- 1. Управление предприятием- Научные издания. Авторефераты


 1. Махноносов Денис Віталійович.

Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): [захист дис. 29.03.11]/ Махноносов Денис Віталійович; [наук. кер. Шубін Олександр Олександрович] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 249 КБ) . - Донецьк,2011 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Павленко Ірина Анатоліївна.

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук.: 08.00.03. - Економіка та управління національним господарством: [захист дис. 29.03.11]/ Павленко Ірина Анатоліївна; [наук. конс. Гончарова Наталія Петрівна] ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 663 КБ) . - Донецьк,2011 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.

Дисертації

 1. Бедзай Олена Володимирівна.

Діагностика ефективності системи корпоративного управління[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): захищ. 15.03.11/ Бедзай Олена Володимирівна; наук. кер. Орлова Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (78 файлів : 5,47 МБ) . - Донецьк,2011 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.- 1. Управление предприятием- Научные издания. Диссертации


 1. Махноносов Денис Віталійович.

Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): захищ. 29.03. 11./ Махноносов Денис Віталійович; наук. кер. Шубін Олександр Олександрович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Електрон. текст. дані (1 файл : 2,97 МБ) . - Донецьк,2011 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 2011.


 1. Павленко Ірина Анатоліївна

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки[Електронний ресурс]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством: захист дис. 29.03.10/ Павленко Ірина Анатоліївна; наук. конс. Гончарова Н. П.; М-во образования и науки Украины; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" . - Електрон. текст. дані (1 файл : 5,76 МБ) . - Київ,2010 . - 1електрон. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану.- Електрон. версія друк. публ. 20101   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи