Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій icon

Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій
Скачати 87.19 Kb.
НазваУдк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій
Дата10.11.2012
Розмір87.19 Kb.
ТипДокументи

УДК 519.711:631.11

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Н.В. Шмигановська, студентка ОКР «Магістр», ЕКК

Л.В.Галаєва, к.е.н., доц.

Національний університет Біоресурсів і природокористування України


У статі розглянуто основні проблеми та напрями створення сільськогосподарських кооперативів.


Ключові слова: сільськогосподарський кооператив, кооперація, послуга, дорадча служба.


Актуальність дослідження. Функціонування аграрного ринку і забезпечення стійких перспектив продовольчої безпеки та підвищення доходів сільськогосподарських товаровиробників залежить від інфраструктурних умов. Відсутність ефективних, доступних для товаровиробника каналів реалізації сільськогосподарської продукції виступає обмежувальним фактором щодо перерозподілу вартостей у механізмі ціноутворення. Саме тому, є необхідним узгодження інтересів виробників сільськогосподарської продукції через механізм кооперування.

На сьогодні, практично єдиною перспективою для підвищення прибутковості малих форм господарювання на селі є розбудова сільськогосподарської обслуговуючої операції. Слід зазначити, що ця категорія господарств забезпечує близько 60% валового виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції, насамперед картоплі, плодів і ягід, овочів, молока, м’яса, яєць, не отримуючи протягом останніх 17 років практично жодної державної підтримки і не маючи реального доступу до ринків продовольства.

^ Аналіз основних публікацій. Позитивні наслідки для економіки України від створення сільськогосподарських кооперативів розглядались у роботах М. П. Грищенка, М.Й. Маліка, І.В.Коновалова та ін. Незважаючи на це ряд аспектів цієї актуальної проблеми в нових економічних умовах залишаються ще недостатньо вивченими.

Методичною та теоретичною основою дослідження є сучасна теорія ринкової економіки. Як джерела інформації використовувалися матеріали статистичної звітності та дані соціологічних досліджень.

Вивчення теоретичних і методологічних узагальнень та визначення проблем розвитку і ефективного функціонування сільськогосподарських кооперативів вирішувалися за допомогою діалектичного методу та абстрактно-логічного.

^ Метою статті є наукове обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з ефективного розвитку та функціонування сільськогосподарських кооперативів у аграрному секторі економіки України.

^ Виклад основного матеріалу. Розбудова сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є одним з головних пріоритетів Міністерства аграрної політики, важливою складовою сталого розвитку сільських територій України. У сільській місцевості проживає третина наших співвітчизників, працює понад 4,5 млн. особистих селянських господарств, які використовують 6,6 млн. га земельних угідь і виробляють близько 60% валової сільськогосподарської продукції. Зайнятість у цих господарствах для більшості її членів слугує чи не єдиним джерелом сімейних доходів.

Власне з метою надання ефективної державної підтримки особистим селянським і фермерським господарствам, Урядом у 2009 р. прийнята Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. (Постанова Кабінету Міністрів України №557 від 03.06.2009 р.).

Заходами заданої програми передбачається до 2015 р. створити 10,5 тис. сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – практично у кожній сільській територіальній громаді, спрямувати на їх державну підтримку 7 млрд. 200 млн. грн., у тому числі, майже 6,5 млрд. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Основний акцент програми спрямований на створення: заготівельно-збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за напрямами: молочарські, плодоовочеві, м’ясні, зернові; постачальницьких сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; сервісних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за напрямом обробітку землі і збирання врожаю.

Саме в послугах таких кооперативів відчувають гостру потребу малі форми господарювання сільських поселень України.

Так, наприклад, у цілому особисті селянські господарства у 2011р. виробили 80% молока, не маючи змоги реалізувати його за ринковими цінами через низьку якість цього молока. Молочарські кооперативи забезпечать якісну заготівлю молока, маючи на це відповідні умови та холодильне обладнання.

Разом з тим, даною категорією господарств виробляється 98% картоплі, 86% овочів, 85% плодів і ягід. Вирощену продукцію вони змушені реалізовувати восени на ринках міст і вулицях, коли ціни на неї дуже низькі через велику пропозицію на ринку. Крім того, доступитися до міських продовольчих ринків селянам не завжди вдається. Їм дорогу перекривають так звані перекупники. Тому створення кооперативів з надання послуг із заготівлі, сортування, пакування, зберігання та збуту овочів і фруктів дозволить членам кооперативів реалізувати оптові партії вирощеної продукції на гуртових ринках, на переробні підприємства, в роздрібну торгівлю протягом тривалого часу та отримати додану вартість.

Також на сьогодні більшість селян зіткнулися з проблемою обробітку своїх земельних ділянок. Створення обслуговуючих кооперативів з обробітку землі та збирання врожаю, надання інших агротехнічних послуг сприятиме використанню власниками особистих селянських і фермерських господарств сучасних технологій в овочівництві, садівництві, кормовиробництві та тваринництві.

При цьому, створення таких кооперативів, буде стимулювати розвиток системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового виробництва на сільських територіях, удосконалення механізмів державної підтримки матеріально-технічного забезпечення та інвестування інноваційних проектів для виробництва конкурентоспроможної продукції.

На першому етапі реалізації програми важливо спочатку продемонструвати селянам переваги обслуговуючої кооперації, її потенційну здатність бути рушійною силою для суттєвого поліпшення цінової ситуації за рахунок підвищення якості сільськогосподарської продукції, усунення посередників в ланцюжку її збуту на організованому аграрному ринку.

Відчуваючи реальну можливість одержання державної підтримки, в усіх регіонах почали створюватись обслуговуючі кооперативи, які сподіваються на державну підтримку й на наступних етапах виконання програми. За оперативними даними з регіонів, станом на 1 січня 2010р. кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за 2009 рік порівняно з попереднім роком збільшилася майже на 20%. Їх сьогодні налічується понад 600 [5].

Зрушення, які спостерігаються у розбудові обслуговуючої кооперації на селі, могли б бути вагомішими у разі законодавчого визнання кооперативів неприбутковими організаціями та їх державної фінансової підтримки. На жаль, Верховна Рада України 11 лютого 2010 р. вже вкотре відхилила законопроект, яким врегульовувалася ця проблема , що й стримує становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у державі.

На другому етапі реалізації програми (2010-2011рр.), з урахуванням набутого досвіду, передбачається удосконалити механізми державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, залучити до створення таких кооперативів кожну сільську територіальну громаду.

Одним із стримуючих факторів створення обслуговуючих кооперативів є недостатня обізнаність сільського населення. Організація інформаційно-роз’яснювальної і просвітницької роботи серед селян за участю місцевих органів самоврядування, освітян і громадських організацій, самих сільськогосподарських товаровиробників допоможе подолати цей бар’єр, зробити їх вибір на користь кооперації свідомим.

У цьому процесі визначну роль повинні відігравати сільськогосподарські дорадчі служби, які на сьогодні мають досвідчених дорадників, відповідну інфраструктуру та підтримку з боку держави. Наказом Міністерства аграрної політики від 09.09.2009 р. №645 на сільськогосподарські дорадчі служби покладено дорадчий супровід створення та підтримки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кооперативів оптових то оптово-роздрібних ринків, популяризацію переваг кооперації на селі.

Міністерство розглядає дорадчі служби як важливий інструмент розбудови сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, впровадження державної політики з розвитку сільських територій. Особливо це стосується передачі фермам, сільським господарям і сільським громадам інформації, сучасних знань і нових технологій у диверсифікації їх зайнятості, підвищенні конкуренто спроможності, інвестиційної привабливості сільських територій, створенні комфортних умов проживання у сільській місцевості.

Слід зазначити, що сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію треба розглядати як механізм самоорганізації сільських товаровиробників, а також як своєрідний механізм захисту невеликих селянських, фермерських господарств від несумлінних посередницьких структур та економічної залежності від них.

Окрім того, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація – це: підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від реалізації продукції; розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників, особливо особистих селянських та фермерських господарств, до агросервісних послуг; удосконалення для сільськогосподарських товаровиробників процесу реалізації продукції, ефективніше використання каналу збуту, досягнення міцних позицій та їх адаптація за допомогою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до умов ринкової економіки; створення додаткових робочих місць у сільській місцевості, поліпшення соціального захисту сільського населення, підвищення рівня життя на селі.

Станом на початок 2012 року, в Україні було зареєстровано 774 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що на 30,5% більше, ніж у минулому році – інформує Мінагрополітики. Найбільша кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів налічується у Житомирській області – 96 (станом на 01.01.2009 в області було 93 кооперативи), Вінницькій – 86 (3 роки тому – 71), Івано-франківській – 66 (20) та АР Крим – 59 (40).[1]

Висновки. Однією з найбільш гострих проблем в Україні залишається відсутність кооперативного руху на селі, який сприяв би подальшому розвитку інфраструктури аграрного ринку, позитивно впливав на цінові коливання на продовольчому ринку, створював прозору мережу заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції.

Основною причиною обмеженого кооперативного розвитку в Україні є недосконалість економічного та законодавчого поля, в якому нині кооперативи функціонують. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне внести зміни до Закону про кооперативи з метою усунення протиріч для сільськогосподарських виробників, прийняти програму створення державної системи цінового моніторингу ринку сільськогосподарської продукції і продовольства з метою вивчення і розповсюдження оперативної цінової інформації для ефективної роботи кооперативів, забезпечити подальший розвиток мережі дорадчих служб та консультаційних пунктів на всіх рівнях, які надаватимуть підтримку сільськогосподарським виробникам у створенні та розвитку інфраструктури аграрного ринку і збутових кооперативів (навчання з проблем кооперації, пошук ринків збуту тощо), оскільки це сприятиме підвищенню закупівельних цін на продукцію та прибутковості господарств.

Література

  1. Відкрита інформаційна система «зерно.org.ua»

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zerno.org.ua.

  1. Гриценко М.П. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: створення і діяльність / Гриценко М.П. –К. : КОАДС, 2005. – 68 с.

  2. Малік М.Й. Розвиток сільськогосподарської кооперації в контексті дії Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: зб. доп. секції «Сільськогосподарська дорадча діяльність: механізм, програми, досвід»/ М.Й. Малік. – К.: [б.в.], 2006. – С.19-24.

  3. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minagro.gov.ua.

  4. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: Словник-довідник/ [кол.ват.] – Львів: Українські технології, 2010. – 160 с.

  5. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: Практичний посібник / [кол.авт.] – К.: Аграрна освіта, 2009. -128 с.

Agricultural cooperatives - an important component of rural development

NV Shmyhanovska, student level "Master", NK

L.V.Halayeva, Ph.D., Assoc.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


The article examines the main issues and directions creation of agricultural cooperatives.


Keywords: agricultural cooperatives, cooperation, service adviser.


Сельскохозяйственный кооператив - важная составляющая развития сельских территорий

Н.В. Шмигановська, студентка ОКР «Магистр», ЕКК

Л.В.Галаева, к.э.н., доц.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины


В статье рассмотрены основные проблемы и направления создания сельскохозяйственных кооперативов.


Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, кооперация, услуга, совещательная служба.

Схожі:

Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сільських територій в контексті соціально-економічної політики України
Махсма, М. Активна політика зайнятості в контексті розвитку сільських територій: регіональний досвід регулювання [Текст] / М. Махсма...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconУдк 519. 711: 658. 14 Доповідь на тему: «Оптимізація використання природних ресурсів»
Елементи природного середовища стають для суспільства ресурсами лише на певній стадії розвитку продуктивних сил, коли з'являється...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій icon28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся
Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України
С 89 Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України (2007 – 2010 рр.): реком список літерат. / Харків...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconХарьков – хнагх 2009 удк 711. 01: 711 01: 711. 5 Ббк 85. 11 71 Семенов В. Т., Штомпель Н. Э
...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconРозробка автоматизованого сховища даних статистичних показників апк І сільських територій

Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconНауково-технічна творчість студентів важлива складова підвищення якості підготовки спеціалістів постановка проблеми
Науково-технічна творчість студентів важлива складова підвищення якості підготовки спеціалістів
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconФорма заявки учасника конференції «Сталий розвиток сільських територій»
Зазначте тему вашої доповіді на конференцію (Перелік можливих тем наведено нижче)
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconКафедра фізичної географії
Роль природоохоронних територій в економічному та соціальному розвитку. Функції природоохоронних систем. Основні категорії природоохоронних...
Удк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій iconРішення про скликання позачергових загальних зборів с/г кооперативу. Вищим органом управління державним с/г підприємства є : С/г кооперативи бувають таких видів Мета створення с/г обслуговуючого кооперативу
Обслуговуючі кооперативи можуть надавати послуги іншим особам в обсязі, що не перевищують загального обороту господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи