Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів icon

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Скачати 93.94 Kb.
НазваДоговір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Дата04.08.2012
Розмір93.94 Kb.
ТипДокументи

Д О Г О В І Р

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів


м. Київ “ ___ ” __________ 20__ р.


Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Національний університет біоресурсів і природокористування України (надалі - Навчальний заклад), в особі ректора Мельничука Дмитра Олексійовича діючого на підставі Статуту і, з другої сторони,

_________________________________________________________ (надалі – База практики), в особі _________________________________________________________________________, діючого на підставі _______________________________, уклали між собою договір:
^

База практики зобов’язується:


1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ п/п

Шифр і назва напрямку (спеціальності)

Курс, група

Вид

практики

Кількість студентів

Термін проведення практики

початок

кінець
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними заходами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практик від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практик.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.


1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
^

2. Навчальний заклад зобов’язується:


2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково-педагогічних працівників.

2.3. Забезпечити додержання студентами-практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Надавати базі практики в рахунок вартості послуг консультаційну допомогу у вирішенні питань з отримання кредитів, сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу, розробки бізнес планів, статутної документації тощо.

2.5. Проводити силами керівників практик від університету семінари для працівників бази практики за попередньо узгодженими питаннями.


3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з діючим законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Строки проведення практики студентів визначаються наказом ректора про направлення на практику.

3.5. Договір складений у двох примірниках – по одному навчальному закладу та базі практики.

3.5. Юридичні адреси сторін та розрахункові рахунки:

Національний університет біоресурсів і природокористування України - м.Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15; Державне казначейство України, Р/р 35229001004022 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, код 00493706.

Бази практики___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.


Підписи та печатки:


Національний університет : База практики:

біоресурсів і природокористування

України

______________________ ________________________

(підпис) (підпис)

“____” ____________ 200 __ р. “____” ____________ 200

Паспорт


господарства (установи) _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва господарства, підпр., орган., структ. підр.)


для проходження ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________практики

(вид та назва практики)


студентів факультету ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва факультету)


спеціальності ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, (шифр, назва)


ОКР __________________________ у кількості _______________________________,

(назва ОКР) (осіб)


с. ____________________, ____________________ р-ну, _____________________ обл.

(назва населеного пункту) (назва району) (назва області)


Відстань до м. Києва – _______ км.

Сполучення _________________________.


Керівник господарства –

___________________________________.


Всього сільськогосподарських угідь - _________га,

в тому числі:

______________________ - ____га.,

______________________ - ____га.,

______________________ - ____га,

______________________ - ____га.


Показники виробничої діяльності за 20_____ р.


Рослинництво:Показники

Площа, га

Урожайність, ц/га


Озима пшениця

_______

___________

Кукурудза

_______

___________

Тощо

_______

___________
_______

___________
_______

___________
_______

___________
_______

___________
Показники

Значення

Надої молока, кг

___________

Кількість ВРХ, гол

___________

Кількість свиней. гол

___________

Тощо

___________
___________
Тваринництво:
Додаток 5

^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


ЗВІТ

керівника навчальної практики студентів


(факультет, спеціальність)

в ___________________________________________________________________

(місце проведення практики)

за __________ / ___________ навчальний рік


Термін практики

з _____________ до ________________

відповідно до наказу № _______від ________________


 1. Виконання програми та робочого плану практики ( умови для виконання програми практики, матеріальне забезпечення).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Дані паро проходження практики студентами:  п/п

  Факультет, курс, група

  Кількість студентів за наказом

  Фактична кількість студентів

  Отримали залік

  Примітки

 2. Дотримання правил техніки безпеки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Побутові умови

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Дані про обсяг виконаних робіт(якщо вони виконувались)

Строки робіт

Кількість студентів

Перелік виконаних робіт

Обсяг виконаних робіт
 1. Прізвища студентів, які сумлінно працювали у господарстві, а також прізвища студентів, які працювали незадовільно:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Висновки та пропозиції:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис керівника практики____________________


Дата___________________

 1. Заключення відповідального за практичну підготовку на підприємстві (базі практики) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис_________________________

Дата_____________________

Схожі:

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої практики для студентів із спеціальності
Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України” (наказ Міністерства освіти України №93 від 08. 04....
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПрограма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconРобоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
На підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти n 351 ( v0351281-94 ) від 20. 12. 94 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи