Рішення щодо об\

Рішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів.[1]
Скачати 41.38 Kb.
НазваРішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів.[1]
Дата14.09.2012
Розмір41.38 Kb.
ТипРішення

УДК 63:33.115

РИЗИК В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. В. Шевчук, магістр

Науковий керівник: д.е.н., проф. Скрипник А. В., ст. викл. Шульга Н. Г.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Постановка проблеми: Ґрунтовне дослідження підприємницьких ризиків, з якими суб’єкти господарської діяльності постійно стикаються, є дуже важливим і актуальним на даному етапі розвитку економіки України, адже керівники мають справу з відносно новими формами організації бізнесу і постійно змінним законодавством. Правильний розрахунок підприємницького ризику є дуже важливим, як для раціональної організації виробництва та отримання прибутку, так і для переконання інвесторів у прибутковості і безпеці вкладання коштів в економіку.

Значний внесок у методичному і практичному аспектах вирішення розглянутої проблеми внесли вчені: Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г., Буянов В.П., Райзберг Б., Балабанов І. Т, Лукаш С.І., Малютіна Л.А., Севрук В.Т., Дж. Сінклі, Нікбахт Е., Гроппеллі А., Суторміна В.М., Грабов П.Г. та інші. Ними дані різноманітні тлумачення такій складній категорії, як ризик, розроблені методи його кількісної оцінки, виникла і розвивається окрема наука – ризикологія.

^ Мета дослідження: Метою даного дослідження є обгрунтування теоретичних та методологічних основ процесу виявлення та зменшення до мінімуму різноманітних ризиків, а також відповідних практичних рекомендацій щодо їх розрахунку та усунення або зменшення під час здійснення підприємницької діяльності.

^ Виклад основного матеріалу. Ризик - це об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору та відображає ступінь досягнення очікуваного результату. Об'єктом ризику виступають економічні системи, ефективність та умови функціонування яких наперед точно не відомі. Суб'єктами ризику є особи (індивіди чи колективи), які зацікавлені результатом керування об'єктами ризику і мають компетенцію приймати рішення щодо об'єктів ризику. Джерела ризику - це чинники (явища або процеси), які спричиняють невизначеність або конфліктність результатів .[1]

У процесі керування ризиком особливий інтерес становить ме­ханізм оцінки ризику. Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолют­ному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні ризик вимірює­ться різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменованих величин.

В результаті грунтовного якісного та кількісного аналізу можна обрати один із способів або засобів управління ризиком:

- уникнення;

- попередження;

- прийняття (збереження чи навіть збільшення);

- зниження ступеня ризику.[2]

Правила прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику базуються на різних концепціях. Найбільш відомою, достатньо дослідженою й широко використовуваною в теорії та на практиці є концепція теорії гри та статистичних рішень. Теорія гри вивчає математичні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або протилежні або не збігаються.

Для дослідження статистичних моделей в умовах невизначеності, конфліктності та породженого ними ризику використовують схему гри з економічним середовищем, складовими якої є:

1) перший гравець — суб'єкт керування (СПР);

2) другий гравець — економічне середовище, яке може знаходитися в одному з п попарно несумісних станів (конкурент, держава, світовий ринок);

3) відсутність у СПР апріорної інформації про те, в якому зі своїх станів находитиметься економічне середовище;

4) точне знання СПР функціонала оцінювання (матриці) елемент якої є кількісною оцінкою ефективності результату діяльності СПР у випадку вибору ним певної стратегії та за реалізації певного стану економічного середовища.

За класифікатором інформаційних ситуацій, пов'язаних з невизначеністю середовища існує багато критеріїв для оцінки ризику, основні з яких :

  • критерій Байєса де сумарна сподівана корисність визначається як математичне сподівання корисностей окремих результатів.

  • критерій Бернуллі-Лапласа ґрунтується на застосуванні критерію Байєса причому можливі стани природи розглядаються як рівноймовірні;

  • критерій Вальда вибирається рішення при якому гарантується максимальний виграш в найгірших умовах зовнішнього середовища;

  • критерій мінімального ризику Севіджа в цьому випадку вибирають ту стратегію, при якій величина ризику має мінімальне значення в най несприятливішій ситуації;

  • критерій Гурвіца даний критерій враховує міру песимізму особи, що приймає рішення, чи міру її ставлення до ризику;

  • критерій Ходжеса-Лемана являє собою "суміш" критеріїв Байєса та Вальда.[3]

Висновки: Вияснення питаннь існування ризиків, їх видів, величини та розробка методів їх передбачення, зменшення та усунення є актуальними на сучасному етапі розвитку суспільства. Економіко-математичні методи і моделі – є потужним інструментом у вирішенні цих питань. Вони допомагають адекватно прогнозувати розвиток різних економічних систем.

Список використаної літератури

  1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с.

  2. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент:теорія та практика.–К.: Кондор, 2004. – 200с.

  3. Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання. – Львів: Львівська комерційна академія, 2003. – 196с.

Схожі:

Рішення щодо об\Тема управління ризиками ризик-менеджмент
Класифікація ризиків. Місце ризиків в інвестуванні капіталу. Ризикозахищеність. Сутність І зміст ризику-менеджменту. Інтегрований...
Рішення щодо об\Удк валютні ризики: аналіз та основні підходи до управління. Якщо у Вашому бізнесі використовується дві валюти, рано чи пізно Ви прийдете до ідеї управління валютними ризиками
Робота присвячена аналізу валютного ризику. Обґрунтовано актуальність дослідження валютного ризику. Проаналізовано основні види валютного...
Рішення щодо об\України Ключові слова: екологічний ризик, аналіз екологічного ризику, навколишнє природне середовище, господарська діяльність
Виконаний аналіз міжнародного досвіду щодо оцінки екологічного ризику та прийнятності методик, що прийняті у світовій практиці щодо...
Рішення щодо об\Оптимізація структури інвестиційного портфелю комерційного банку
Ефективний інвестиційний портфель який забезпечує максимальний дохід при даному рівні ризику або мінімальний ризик при даному рівні...
Рішення щодо об\Оптимізація структури інвестиційного портфелю комерційного банку
Ефективний інвестиційний портфель який забезпечує максимальний дохід при даному рівні ризику або мінімальний ризик при даному рівні...
Рішення щодо об\Зміс т визначення критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику в нормативно-правових документах Лисиченко Г. В., Полькова Ю. С., Дудар Т. В
Визначення критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику в нормативно-правових документах
Рішення щодо об\Тестовий контроль. Зм заняття 8
Які контингенти населення відносяться до груп підвищеного ризику, щодо інфікування віл
Рішення щодо об\Литвинова Н. А. Соціально-психологічний портрет підлітків групи ризику. У статті сформульовано поняття «підлітки групи ризику»
У статті сформульовано поняття «підлітки групи ризику», проаналізовано причини поширення вживання наркотичних речовин підлітками,...
Рішення щодо об\Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми
Ці процеси супроводжуються підвищенням або нормалізацією рівня життєдіяльності І забезпечують пристосування організму до змінених...
Рішення щодо об\The Cologne Re. Страхування промислових І торгових підприємств від вогню І додаткових небезпек. Оцінка ступеня ризику
Чи розділені будинки або зв”язані один з одним за допомогою вогнетривких стін І дверей? так ні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи