Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична icon

Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
НазваЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Сторінка1/10
Дата01.02.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний заклад

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


ІІ Міжнародна науково-практична

Інтернет-конференція
Наукова молодь:

інноваційні підходи в освіті і науці


20 – 26 лютого 2012 року
Україна, м. Луганськ


Сайт конференції: icrmu.luguniv.edu.ua


УДК [001.891-053.81] (082)

ББК 72 я 43

Н 34

Редакційна колегія:

Клімочкіна О. М.   –

доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Прошкін В. В. – 


кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Драгнєв Ю. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії і методики фізичного виховання, голова Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


Н 34     ^ Науковова молодь: іноваційні підходи в освіті і науці. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 20 – 26 лютого 2012 року. – Луганськ : Глобус, 2012. – 226 с.


^ Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Науковова молодь: іноваційні підходи в освіті і науці подається у друкованому варіанті і складається з різних наукових напрямків: соціально-гуманітарні науки (історія, культурологія, політологія; юридичні науки, економічні науки); фізична культура, спорт, здоровя людини, фізична реабілітація; філологічні науки; психолого-педагогічні науки; природничо-географічні, математичні та технічні науки. Збірник тез призначено для науковців у різних галузях науки, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу. З електронною версією можна ознайомитися на офіційному сайті конференції: icrmu.luguniv.edu.ua.


УДК [001.891-053.81] (082)

ББК 72 я 43


Рекомендовано до друку Вченою радою

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол 6 від 27 січня 2012 року)


© Рада молодих учених., 2012

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012^ Шановні науковці!

Ще донедавна Рада молодих учених Луганського національного університету традиційно проводила Міжнародну науково-практичну конференцію для молодих дослідників, яка охоплювала найрізноманітніші сфери наукових студій. Велика кількість учених щороку приїжджала до нашого університету, щоб представити свої наукові напрацювання. Із плином часу та стрімким розвитком інформаційних технологій перед Радою молодих учених Луганського національного університету постало нове завдання — започаткувати модерний тип конференції, яка проводитиметься в режимі off-line. У такий спосіб минулого року було вперше в історії існування РМУ проведено Інтернет-конференцію для молодих учених, що дало високий результат: у ній взяли участь науковці з різних регіонів України та зарубіжжя, зокрема, Києва, Чернівців, Полтави, Москви, Сімферополя та інших міст. Щиро запрошуємо вас взяти участь у роботі цьогорічної ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, офіційний сайт якої — прямо перед вами.


Бажаємо креативності та науково-інноваційного прогресу у ваших наукових розробках!

З повагою, голова Ради молодих учених Драгнєв Юрій Володимирович


Колеги, молоді науковці!

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет сторінках нашої конференції. Наукова молодь перманентно виступає у якості активної сили соціальних змін, і в залежності від того, якими інноваціями вона реагує на ці зміни, багато в чому буде залежати майбутній вигляд суспільства нашої держави. Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці інновації були демократичними, технологічними, практичними. Сподіваємося, що конференція надасть вам можливість змістовно ознайомитися з актуальними освітніми інноваціями для впровадження їх у свої наукові дослідження.

^ З повагою, заступник голови Ради молодих учених з науково-організаційної роботи Тараріна Олена Володимирівна
Шановні учасники конференції

Запрошуємо наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників взяти участь у роботі ІІ Міжнародно ї науково-практичної Інтернет-конференці ї "Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці". Ласкаво просимо до Інтернет-форуму, де ви зможете взяти участь у наковій дискусії, залишити свій відгук на статтю, запросити колег до обговорення проблемних питань.
Чекаємо на вашу участь в інтернет-конференції! Бажаємо творчих успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!

^ З повагою,
заступник голови Ради молодих учених
з науково-інтеграційної роботи
Cанченко Євгенія Миколаївна
^ ЗМІСТ


Антоненко Тетяна

СПЕЦИФІКА ТИПУ ТРАГІЧНОЇ ГЕРОЇНІ

У РОМАНІ В. ЧЕМЕРИСА „ОЛЬВІЯ”

(м. Луганськ) .16


Аргатюк Анна

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ NPK ДОБРИВ НА ВМІСТ МАРГАНЦЮ В РОСЛИНАХ РІПАКУ

(м. Одеса) .19


Бабич В’ячеслав

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЛАСНІ ВЧИНКИ

ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ

СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

(м. Луганськ) .22


Баранецька Ольга

ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

(м. Хмельницький) .25


Борисенко Ліля

Олесеюк Віталій

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(м. Лисичанськ) .28


Волкова Євгенія

СЕВРСЬКИЙ ДОГОВІР 1920 РОКУ

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ

В ТУРЕЧЧИНІ НА ЧОЛІ З М. КЕМАЛЕМ

(м. Луганськ) .31


Вечеркина Татьяна

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(г. Луганск) .34


Вівденко (Єлісєєва) Ірина

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(м. Брянка) .37


Гах Роман

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПОЛЬСЬКОЇ

СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

(ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

(м. Тернопіль) .40


Гречаник Людмила

МОДЕРНЕ МИСТЕЦТВО ЗАЧІСКИ:

ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

(м. Луганськ) .44


Гречуха Євген

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

(м. Стаханов) .48


Гурій Марія

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ

ГРОМАДЯНОЗНАВСТВА

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

(м. Дрогобич) .53


Гуцкало Олена,

Тарарива Лідія

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(м. Лисичанськ) .57


Дашко Наталія

Ознаки концепту STERN у творах німецькомовних

письменників Галичини

(м. Дрогобич) .60

Демченко Павло

Осіпов Ігор

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

(м. Лисичанськ) .63


Драгнєв Юрій

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР:

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

(м. Луганськ) .66


Драгнєв Андрій

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ

ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(м. Луганськ) .70


Дунець Лілія

Інноваційні підходи до

проведення уроків-тренінгів:

психологічний аспект

(м. Хмельницький) .73


Жирицький Віталій

МЕТОД ПІДРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ДИСКРИМІНАТИВНОСТІ ТЕСТОВИХ

ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ «VITAVA»

(м.Київ) .76


Зіборова Віта

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

(м. Брянка) .79


Камінська Алла

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ

МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ РЕКЛАМИ У ВНЗ

(м. Брянка) .82

Каралкіна Оксана

Голота Вікторія

Використання інформаційно-комунікативних

технологій у викладанні

суспільно-гуманітарних дисциплін

(м. Лисичанськ) .85


Карєва Ольга

САМОСТІЙНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

(м. Стаханов) .88


Кашинська Олена

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

(м. Луганськ) .91


Кечик Ольга

Харченко Олена

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

(м. Лисичанськ) .94


Кравченко Тарас

ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ

БЛИЗКОСХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІСЛЯ

ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(м. Луганськ) .97


Кутова Тамара

СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА

СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ (м. Луганськ) ..100


Литвинова Наталія

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ

РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

(м. Луганськ) ..103


Лихачова Катерина

ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ

СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЛОВОЇ ГРИ

(м. Брянка) ..107


Маркова Марʼяна

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

РОМАНТИЧНОГО СИМВОЛУ

ТРОЯНДИ У ПОЕЗІЇ

СЕМЮЕЛЯ ТЕЙЛОРА КОЛРИДЖА

(м. Дрогобич) ..110

Матюхіна Аліна

ПОДІЛЬНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВОРОТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

(м. Донецьк) ..113


Медвідь Михайло

ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

У СУДОВИХ СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

(м. Київ) ..117


Мізерна Тетяна

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ

МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

(м. Луганськ) ..119


Мовчан Сергій

масштабні рівні прояву

географічної інтерференції

(м. Кіровоград) ..122


Мухина Маргарита

КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ

ИНТЕРВЕНЦИИ Р. ГУРАЗИУ

(г. Мариуполь) ..125


Нікульнікова Наталія

ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО

НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

(м. Луганськ) ..128


Особов Иван

НАПРАВЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ

В ДИАГНОСТИКЕ КРЕАТИВНОСТИ

У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

(г. Луганск) ..131


Панчук Тарас

Ковальчик Роман

Левандовський Олександр

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАВМ

У МІНІ–ФУТБОЛІ

(м. Івано-Франківськ) ..134


Паша Сергій

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

МАЙБУТЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

(АР Крим) ..137


Пігіда Віра

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

(м. Луганськ) ..139


Прошкін Володимир

ШКОЛА МОЛОДОГО ДОСЛІДНИКА ЯК ЗАСІБ

АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

(м. Луганськ) ..142


Радченко Олег

ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ ПОЕТИКИ

ЕМІЛЯ ШТАЙҐЕРА

(м. Дрогобич) ..145


Санченко Євгенія

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ НОСІЇВ

ЕЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ

(м. Луганськ) ..148


Сичікова Я.О.,

Дяденчук А.Ф.

Дем'яненко-Мамонова В.О.,

МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ

(м. Бердянськ) ..151


Слободяник Екатерина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ПРОГРАММ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ

БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

(г. Кривой Рог) ..154


Смаль Дмитро

ПРАВА АВТОРА НА ТВІР, СТВОРЕНИЙ

У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ НИМ

СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

(м. Київ) ..157


Старанко Тетяна

АКТИВІЗАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ

(м. Брянка) ..159


Тараріна Олена

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

(м. Луганськ) ..162


Титаренко Ирина

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОПИСАНИЯ КОНЦЕПТА „ГНЕВ”

(м. Луганськ) ..165


Федоніна Ганна

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА

ТА РЕЗУЛЬТАТ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

(м. Луганськ) ..169


Федотова Тетяна

ДІАГНОСТИКА СТАТУСІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

(м. Старобільськ) ..172


Федченко Сергій

ВІДНОСИНИ ІРЛАНДІЇ ТА НАТО

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

(м. Луганськ) ..178


Харитонова Аліна

КЛЮЧОВА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПфірнлп

(м. Кривий Ріг) ..181


Харковський Руслан

УРЕЦЬКО-ЄГИПЕТСЬКА КРИЗА

1831-1833 рр. ТА ПОСИЛЕННЯ

ФАНЦУЗСЬКОГО ВПЛИВУ В ДОЛИНІ НІЛУ

(м. Луганськ) ..184


Харченко Олена

МНОЖИННІСТЬ ФЕНОМЕНА

"МЕТАФОРА"

(м. Луганськ) ..190


Чекунов Михайло

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

(м. Луганськ) ..193


Чигер Олег

ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СУЧАСНИХ СПІВАКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ

ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ

(на прикладі творчості Вікторії Лук’янець)

(м. Івано-Франківськ) ..196


Чудіна Оксана

ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

ТА ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА»

(м. Брянка) .199


Шевирьова Ганна, Ржевська Наталія

СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ

(м. Лисичанськ) ..202


V.I. Sheiko, Al-Hashimi Sadad Khalaf Thamir

DAILY MONITORING OF BLOOD PRESSURE IN THE STUDY OF CURRENT HYPERTENSION

(Baghdad-Луганськ) ..205


Dara N. sulaiman PRIMARY SUCCESSION ON FALLOW AGRICULTURAL LANDSCAPES OF THE STEPPE REGIONS OF DONETSK REGION

(Baghdad-Луганськ) ..208


Анад Али Шахейд

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

(Thiqar-Луганськ) ..211


Ясiр хамза салм ан Aль худipi

ТРАГЕДИИ ИРАКСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

(Babylon-Луганськ) ..214

Відомості про авторів ..216


УДК 821.161.2-3.09+929 ЧемерисАнтоненко Тетяна

м. Луганськ


СПЕЦИФІКА ТИПУ ТРАГІЧНОЇ ГЕРОЇНІ У РОМАНІ В. ЧЕМЕРИСА „ОЛЬВІЯ”


Історичний роман „Ольвія” – один із найкращих творів нашого сучасника Валентина Лукича Чемериса. Принаймні, висока оцінка критиків та величезна кількість листів від читачів, які отримав автор, яскраво свідчать про це. Твір був написаний у 1969 р., але мав ще три видання, останнє – у 2008 р.

До появи „Ольвії” В. Чемерис був відомий в українській літературі як гуморист, і раптом історичний роман? Що ж до історії, то її Чемерис любив зі шкільних років. Особливо цікавила письменника історія Скіфії. Письменник шукав глибинне коріння свого народу, а разом з тим відповідь на питання, що важливіше для історії: доля народів, події, з яких вона (історія) творилася, чи доля однієї людини, її почуття та думки?

У романі „Ольвія” описується конкретна і важлива історична подія – війна між скіфами та могутнім військом перського царя Дарія, що відбувалася наприкінці VI століття до н.е. На тлі цієї війни розгортається історія короткого і трагічного, повного поневірянь і пригод життя юної гречанки Ольвії, яку з політичних міркувань, з волі батька – архонта грецької колонії Ольвії – видали заміж за могутнього і владного вождя скіфів Тапура. „От якраз вітчизні ти й послужиш, дочко, якщо підеш за скіфа. Якщо станеш дружиною повелителя кочовиків, ти допоможеш ще більше зміцнити мир і торгівлю між нами і степовиками” [2, с. 27].

Про щастя Ольвії ніхто навіть не замислювався! „А про моє щастя ти подумав? – визивно кинула дочка. А я його так розумію: найбільше щастя – це боротьба за щастя свого народу. Ось як я розумію щастя, дочко. А тому йди до скіфів, іди!”[2, с. 28].

Коли Ольвія починає розуміти суть скіфської „степової вольниці”, в її серце входить кохання до молодого Тапура і повага до його народу. Для свавільного і дикого кочівника вона стає тією зорею, що зовсім по-іншому освітила його життя.

Народивши доньку замість довгоочікуваного сина, Ольвія тікає від люті свого чоловіка. Під час втечі вона показала свою хоробрість, коли вбила вожака вовчої зграї. А скільки ще різних випробувань випало на долю цієї мужньої жінки: смерть матері у неї на руках, загибель доньки у полоні, втеча з полону та смерть Ясона (перше кохання Ольвії), який їй допоміг стати вільною.

Повернувшись до свого чоловіка, Ольвія захворіла. Щоб врятувати кохану, Тапур повіз її до озера з живою водою. Саме там і обірвалося життя Ольвії. „Смерть свою Ольвія побачила першою… Свиснула-дзизнула стріла… Вона ще була живою і встигла здивовано прошепотіти білими, як сніг, губами: За віщо?.. Я жити хочу…Чому бог впустив смерть у царство життя?..” [2, с. 400]. Ось так трагічно й несподівано закінчилося зовсім коротке життя Ольвії, адже прожила вона лише близько 20 років.

Для розкриття образу Ольвії В. Чемерис використовує різноманітні художні прийоми: від портретних характеристик в різних життєвих ситуаціях до внутрішніх монологів. Протягом твору читач сприймає цей образ як рідний, співчуває та захоплюється її вчинками та сміливістю. Отже, Валентин Чемерис – перший в Україні, хто наважився написати роман на скіфську тему. „Надзвичайно захоплюючий сюжет, пригодницький жанр, у якому написаний роман, вигадливо побудована фабула зробили книжку дуже цікавою, і тому вона блискавично розійшлася серед читачів. І сьогодні погляд на скіфський період історії нашої землі не можливий без “Ольвії” Валентина Чемериса” [1, с. 140].

Література

  1. Мартинова С. Історія одного роману, чи роман про одну історію / С. Мартинова // Київ. – 2001. – №10. – С. 138-141.

  2. Чемерис В. Л. Ольвія: Роман / В. Л. Чемерис. – Харків : Фоліо, 2008. – 412 с. – (Історія України в романах).

УДК 581.1:631.811:631.445.4Аргатюк Анна

м. Одеса

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
У відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка До 175-річного ювілею Економічний факультет До 65-річного ювілею Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Міжнародна науково-практична конференція студентів,
Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яка відбудеться 5-6 листопада...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconРектору дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дз «лну імені Тараса Шевченка» курсу відділення Інституту економіки та бізнесу, спеціальності
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconПравила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі "луганський національний університет імені тараса шевченка"
Тараса Шевченка” (далі за текстом – дз „лну імені Тараса Шевченка” / Університет) базується на свідомому, якісному та сумлінному...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconДержавний заклад “луганський національний університет імені тараса шевченка” відокремлений підрозділ
Зустріч з директором-деканом та заступником директора-декана з навчально-виховної роботи Ровеньківського факультету лну імені Тараса...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconДоговір № на проведення практики студентів дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Тараса Шевченка (надалі – навчальний заклад) в особі ректора Савченка Сергія Вікторовича, який діє на підставі законодавчих актів...
Луганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична iconЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка щоденник практики

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи