Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення icon

Про Раду молодих учених факультету української філології дз "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Луганськ 2010 І. Загальні положення
Скачати 56.15 Kb.
НазваПро Раду молодих учених факультету української філології дз "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Луганськ 2010 І. Загальні положення
Дата13.09.2012
Розмір56.15 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

УЗГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова РМУ ДЗ “ЛНУ імені Декан факультету української філології

Тараса Шевченка” ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”

Ю. В. Драгнєв Т. С. Пінчук

від “ ” 2010 року від “ ” 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих учених

факультету української філології

ДЗ “Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка”Луганськ

2010

І. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених факультету української філології
(далі – Рада) створюється з метою об’єднання молодих учених факультету – аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів для вираження їхніх інтересів у професійній сфері і розв’язання найважливіших соціально-економічних проблем.

1.2. Діяльність Ради здійснюється згідно з указом Президента України “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” (від 9 квітня 2002 р.) і постанови Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка (від 30 січня 2004 р.), дійсним законодавством України, указаним Положенням.

1.3. ЛНУ імені Тараса Шевченка надає таку допомогу Раді:

 • організаційне сприяння і фінансова підтримка проведення заходів і роботи Ради;

 • рекомендування на пільгових умовах (за клопотанням
  Ради) публікацій у видавництві “Альма-матер” навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, статей та тез доповідей молодих учених;

 • надання Раді приміщень, засобів зв’язку та електронних комунікацій;

 • забезпечення умов для апробації результатів досліджень молодих учених;

 • своєчасне надання Раді інформації, що сприятиме розв’язанню її задач.

1.4. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішень необхідно, щоб на засіданні Ради були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів Ради й за рішення проголосувало не менше половини присутніх членів Ради. Рішення Ради фіксуються в протоколі, який веде секретар Ради молодих учених.

1.5. Виконання рішень Ради перевіряється головою Ради молодих учених; рівень їх виконання заслуховується на черговому засіданні Ради згідно плану роботи.

ІІ. Основна мета та задачі Ради

2.1. Підтримка і координація діяльності, спрямованої на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів на факультеті української філології ЛНУ імені Тараса Шевченка.

2.2. Представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних інтересів і прав наукової молоді факультету в адміністративних, громадських організаціях та засобах масової інформації.

2.3. Сприяння міждисциплінарній інтеграції молодих учених.


ІІІ. Основні напрямки діяльності Ради

3.1. Підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної й фінансової допомоги.

3.2. Організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених університету, інших наукових і освітніх центрів України та зарубіжних країн. Заохочення видатних представників наукової молоді. Організація участі молодих учених у наукових конференціях, проведених в різних містах України та за кордоном. Співпраця з науковими, студентськими та іншими організаціями.

3.3. Збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють ґрантову підтримку наукових досліджень. Сприяння в отриманні оперативної інформації та забезпечення доступу до мережі Інтернет.

3.4. Методична, організаційна та матеріальна підтримка публікацій робіт молодих учених факультету. Сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців.

3.5. Організація соціологічних досліджень наукової молоді з метою виявлення проблем діяльності та пошуку шляхів їх розв’язання. Допомога в подоланні соціальних проблем молодих учених факультету. Залучення студентів у науково-дослідну діяльність факультету. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті роботи Ради.

ІV. Організаційні принципи діяльності Ради

4.1. Склад Ради формується з числа молодих учених – аспірантів, співробітників, здобувачів, викладачів (віком до 35 років), рекомендованих Вченою радою факультету.

4.2. Учений секретар Ради обирається на засіданні ради з числа його членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності ради в межах повноважень, визначених Радою.

4.3. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

4.4. рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи Рада представляє звіт на засіданні Ради молодих учених університету.

4.5. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету університету, а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада правомірна давати рекомендації щодо найраціональнішого виділення й використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, пов’язані з проблематикою Ради.

4.6. Голова Ради й керівники Рад молодих учених від кафедр на факультеті мають конкретні обов’язки й права.


V. Обов’язки членів Ради молодих учених
факультету української філології


Члени Ради мають рівні права й обов’язки.

5.1. Права члена Ради:

– обирати й бути обраним у керівні органи Ради;

 • брати участь у засіданнях Ради, виявляти ініціативу, викладати свої думки, виносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань згідно з затвердженим регламентом.

5.2. Обов’язки члена Ради:

– дотримуватися дійсного Положення і виконувати рішення Ради, прийняті в межах його повноважень, визначених дійсним Положенням;

 • виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, задачами і принципами Ради;

 • за умови отримання повідомлення з Ради, яке містить питання чи прохання про виконання доручень, що стосується діяльності Ради, вчасно передавати до Ради свою відповідь чи повідомлення про неможливість виконання доручення не пізніше встановленого в повідомленні терміну й у встановленому порядку.

5.3. Виключення із членів Ради може здійснюватися у випадках:

– здійснення членом Ради дій, що грубо порушують подане Положення;

 • невиконання рішень Ради;

 • письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради.

5.4. Будь-який вид діяльності Ради може бути додатково регламентований додаванням до дійсного Положення.

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ


УЗГОДЖЕНО:

Декан факультету української філології

ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”

Т. С. Пінчук

від “ ” 2010 року


УЗГОДЖЕНО

Голова РМУ ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”

Ю. В. Драгнєв

від “ ” 2010 року


ПІДГОТУВАЛА

В. о. керівника РМУ факультету української філології

ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”

І. П. Гречаник

від “ ” 2010 року

Схожі:

Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення
Самокерованим громадським об'єднанням І створюється з метою об`єднання молодих учених вп лпткл лну ім. Т. Шевченка – викладачів,...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених факультету іноземних мов лну імені Тараса Шевченка. Затвердження плану роботи Ради молодих учених факультету іноземних мов лну імені Тараса Шевченка на 2009 2010 рік. І
Затвердження складу Ради молодих учених факультету іноземних мов на 2009 – 2010 навчальний рік
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПро затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих учених на 2013-2020 роки Драгнєв Юрій Володимирович Драгнєв Юрій Володимирович
Про затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconДержавний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
У цьому році ми запросили на наші засідання багато поважних учених нашого університету (ректора, проректорів, професорів, доцентів,...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconДержавний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
У цьому році ми запросили на наші засідання багато поважних учених нашого університету (ректора, проректорів, професорів, доцентів,...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconДержавний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Зустріч з ректором та проректором з науково-педагогічної роботи з питань розвитку науки в університеті для молодих учених на 2010...
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Про Раду молодих учених факультету української філології дз \"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка\" Луганськ 2010 І. Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи