Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених icon

Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених
Скачати 46.88 Kb.
НазваВідокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених
Дата13.09.2012
Розмір46.88 Kb.
ТипДокументи


Відокремлений підрозділ

«Вище професійне училище

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка»


РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ВП «ВПУ ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Луганськ

2011 – 2012

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих учених

ВП «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»


1. Загальні положення.

1.1. Рада молодих учених ВП «ВПУ ЛНУ імені Тараса Шевченка» (далі - Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених училища – аспірантів, викладачів, співробітників, пошукувачів – для вираження їхніх інтересів у професійній сфері і розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем.

1.2. Діяльність Ради здійснюється згідно з указом Президента України "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (від 9 квітня 2002 р.) і постанови Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка (від 30 січня 2004р.), дійсним законодавством України, указаним Положенням.

1.3. ЛНУ імені Тараса Шевченко надає таку допомогу Раді:

 • організаційне сприяння і фінансова підтримка проведення заходів і роботи Ради;

 • рекомендування на пільгових умовах (за клопотанням Ради) публікацій в "Альма-матер" навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, статей та тез доповідей молодих учених;

 • надання Раді приміщень, засобів зв'язку й електронних комунікацій;

 • забезпечення умов для апробації результатів досліджень молодих учених;

 • своєчасне надання Раді інформації, що сприятиме розв'язанню її задач.

^ 2. Основна мета та задачі Ради.

2.1. Підтримка і координація діяльності, спрямованої на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів у ВПУ ЛНУ імені Тараса Шевченка.

2.2. Представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних інтересів і прав наукової молоді ВПУ ЛНУ в адміністративних, громадських організаціях і засобах масової інформації.

2.3. Сприяння міждисциплінарної інтеграції молодих учених.

3. Основні напрями діяльності Ради.

3.1. Підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної й фінансової допомоги.

3.2. Організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених університету, інших наукових і освітніх центрів України та інших держав. Заохочення видатних представників наукової молоді. Організація участі молодих учених у наукових конференціях, проведених в інших містах України та за кордоном. Співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями.

3.3. Збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень. Сприяння в отриманні оперативної інформації та забезпеченні доступу до мережі Інтернет.

3.4. Методична, організаційна й матеріальна підтримка публікацій робіт молодих учених. Сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців.

3.5. Організація соціологічних досліджень наукової молоді з метою виявлення проблем діяльності й пошуку шляхів їх розв'язання. Допомога в усуненні соціальних проблем молодих учених технікуму.

^ 4. Організаційні принципи діяльності Ради.

4.1. Склад Ради формується з числа молодих учених-аспірантів, співробітників, пошукувачів, викладачів (до 35 років).

4.2. Голова Ради обирається простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням з числа членів Ради. Термін обрання – 1 рік з наступною ротацією.

4.3. Учений секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа його членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених Радою.

4.4. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рада вважається правомірною приймати рішення, якщо на її засіданні було присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймається більшістю голосів членів, що є присутнім на засіданні.

4.5. Голова Ради здійснює взаємодію Ради з проректором з наукової роботи, начальником наукового відділу і зі структурними підрозділами університету, несе відповідальність за виконання Радою функцій, затверджених дійсним Положенням. Голова входить до складу Вченої ради і наукової комісії ЛНУ.

4.6. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи Рада представляє звіт на засіданні наукового відділу університету.

4.7. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада правомірна давати рекомендації щодо найраціональнішого виділення й використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, пов'язані з проблематикою Ради.

4.8. Члени Ради мають рівні права й обов'язки.

Права члена Ради:

 • обирати й бути обраним у керівні органи Ради;

 • брати участь у засіданнях Ради, виявляти ініціативу, викладати свої думки, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань згідно з затвердженим регламентом.

Обов'язки члена Ради:

 • дотримуватися дійсного Положення і виконувати рішення Ради, прийняті в межах його повноважень, визначених дійсним Положенням;

 • виконувати прийняті на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності метою, задачами і принципами Ради;

 • при отриманні повідомлення з Ради, яке містить питання чи прохання про виконання доручень, що стосується діяльності Ради, вчасно передавати до Ради свою відповідь чи повідомлення про неможливість виконання доручення не пізніше встановленого в повідомленні терміну й у встановленому порядку.

4.9. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:

 • здійснення членом Ради дій, що грубо порушують дане Положення;

 • невиконання рішень Ради;

 • письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради.

4.10. Будь-який вид діяльності Ради може бути додатково регламентований додаванням до дійсного Положення.


Схожі:

Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconВідокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» «затверджено»
Савченко, Олена Михайлівна Клімочкіна), начальником управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації (Ірина Іванівна Цимбал)...
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconВище професійне училище Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка
Зустріч з директором впу лну ім Т. Шевченка з питань розвитку науки в училищі для молодих учених на 2012-2013 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconЛуганськ 2010 – 2011 Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження складу рму впу лну імені Тараса Шевченка, заступника голови рму, секретаря рму на 2010-2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconМіністерство освіти І науки України Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» План роботи ради молодих вчених на 2010 – 2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу...
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПлан роботи ради молодих учених на 2011 2012 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених iconПлан роботи ради молодих вчених на 2012 2013 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи