Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року icon

Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року
Скачати 228.86 Kb.
НазваПоложення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року
Дата30.11.2012
Розмір228.86 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛЯННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛЯННЯ ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ГАЛИЧИНИ


Положення про конференцію

19-21 жовтня 2012 року кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського Університету імені Івана Франка та Центр творчості дітей та юнацтва Галичини у рамках другого Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва "Супер данс (Super dance) - 2012" проводить Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії "Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку".

У роботі конференції візьмуть участь науковці та практики з Білорусії, України, Молдови, Польщі, Росії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії та інших країн.


^ Регламент роботи:

19 жовтня 2012 року (п’ятниця)

10:00 -13:00 – відкриття конференції та планерне засідання (Кіноконцертний зал, Центру творчості дітей та юнацтва Галичина, вул. Вахнянина, 29.).

14:00 - 18:00 – урочисте відкриття другого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва "Супер данс (Super dance) - 2012" перший конкурсний день).

20 жовтня 2012 року (субота)

10.00 - 13.00 – І частина другого конкурсного дня;

13.00 - 14.00 – перерва.

14.00 - 21.00 – ІІ частина другого конкурсного дня;

21 жовтня 2012 року (неділя)

10.00 - 13.00 – Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії (майстер класи: класичного, сучасного танцю проводять запрошені фахівці з України, та з-за кордону, члени журі).

13.00 - 15.00 – перерва;

15.00 - 18.00 – Гала концерт лауреатів та дипломантів конкурсу "Супер данс (Super dance) - 2012"

Фінансові питання:

Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

^ Місце проведення:

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів. Україна).

Регламент виступу:

 • 15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення);

 • Для участі у конференції просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету (vidlunnya@gmail.com), до 15 вересня 2012 року – тему, та матеріали доповіді, на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях (поштова адреса: інд. 79017. адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів. Україна. З поміткою «Конференція» ).

Публікація:

Доповіді конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів: Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії "Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку".


^ Вимоги до оформлення матеріалів публікації:


 1. Обсяг статті – від 4 до 12 сторінок (20 тис. знаків). Обов'язкова анотація (3-5 речень) та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами, які розміщуються після заголовка статті й прізвища, імені та по батькові автора.

 2. Матеріали подаються на паперовому та електронному носіях.

 3. Електронний варіант: файл формату "RTF" або "DOC" на диск СD. Шрифт "Times New Roman", кегль 14; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: зліва, зверху, знизу – 2 см, справа – 2 см; абзацний відступ - 1,25 см.

 4. УДК – у лівому верхньому кутку, назва статті – напівжирними літерами посередині тексту. Прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа) вказуються після назви у правому кутку.

 5. Список літератури (кегль 12) в кінці статті (посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с.3] у порядку згадування в тексті статті - обов’язкове).

 6. Стаття має бажано відповідати вимогам ВАК до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України № 1-02/03 від 05.01.2003 р.), а саме, містити такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

790017, м. Львів, вул. Вахнянина, 29

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.

Конференція-конкурс "Супер данс (Super dance) - 2012"

м.т. +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк

E-mail: vidlunnya@gmail.comЗаявка на участь

У Міжнародній науково-практичній конференції та

Всеукраїнському семінарі з сучасної хореографії

"Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку"

у рамках другого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва

"Супер данс (Super dance) - 2012"

19-21 жовтня 2012 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада

Поштова адреса

для листування

Телефон (з кодом міста), мобільний


E-mail

Тема доповіді

Форма участі в конференції

Доповідь  Повідомлення 

Необхідність у презентації власних підручників, навчально-методичних розробок, проектів

Так  Ні Заявку надсилати до 15 вересня 2012 року, на:

 • електронну адресу: vidlunnya@gmail.com,

 • поштова адреса: інд. 79017. адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів. Україна. З поміткою «конференція»

 • м.т. +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк!!! Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції !!!


ПОЛОЖЕННЯ

про другий міжнародний

конкурс сучасного хореографічного мистецтва

"Супер денс (Super dens) - 2012"

м. Львів 19-21 жовтня 2012 року

Другий міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва "Супер денс (Super dens) - 2012" є культурно-мистецьким заходом, який покликаний сприяти становленню і розвитку хореографічного мистецтва та національної культури, формуванню духовних цінностей шляхом підтримки дитячо-юнацької творчості та розкриття творчих здобутків сучасного хореографічного мистецтва в Україні.

Мета і завдання фестивалю-конкурсу:

 • виховання молоді на кращих традиціях хореографічної культури;

 • розвиток та популяризація сучасного хореографічного мистецтва в Україні;

 • пошук та підтримка молодих талантів;

 • використання в творчому процесі духовного потенціалу виконавців танцю;

 • розширення творчих зв'язків;

 • обмін досвідом між представниками різних напрямків хореографії.

Організатори фестивалю-конкурс:

 • Центр творчості дітей та юнацтва Галичини;

 • Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»

 • Національна хореографічна спілка України Львівське обласне відділення;

 • Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка


Загальне керівництво підготовкою і проведенням першого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва "Супер денс (Super dens) - 2012" (на далі – конкурсу), усі права на його організацію та проведення належать Дирекції конкурсу.

Рішення про запрошення учасників на перший міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва "Супер денс (Super dens) - 2012" та їх включення у програму гала-концерту фестивалю приймає Дирекція.

^ Порядок проведення фестивалю-конкурс:

 • Конкурсний перегляд проводиться за віковими категоріями у послідовності визначеній оргкомітетом конкурсу, згідно вікових категорій, номінацій і напрямків;

 • Конкурс проводиться в два тури: конкурсний день і гала концерт переможців конкурсу;

 • Переможці конкурсу залучатимуться для проведення концертної діяльності;

 • В рамках фестивалю-конкурсу будуть проведені майстер класи (класичного, та сучасного танцю. Заняття проводять запрошені фахівці з України та закордону);

 • Оргкомітет конкурсу не займається організацією проживання і харчування учасників з України.

Журі конкурсу:

 • До складу журі входять провідні діячі культури і хореографічного мистецтва України та інших країн.

Критерії оцінки виконавців:

 • Техніка

 • відповідність напрямку;

 • новизна в хореографічному мистецтві;

 • техніка виконання.

 • Імідж

 • відповідність музичного супроводу і хореографії;

 • відповідність та оригінальність костюмів;

 • поведінки на сцені.

 • Сценічне рішення (шоу)

 • акторська майстерність;

 • культура сцени;

 • творчий задум і його втілення;

 • композиція хореографічного номеру.

Нагороди учасників конкурсу:

Всі учасники конкурсу нагороджуються дипломами учасника, та за рішенням журі визначаються лауреати і дипломанти у кожній віковій категорії, напрямку і номінації.

Умови для учасників конкурсу:

 • Конкурс проводиться у формі творчих виступів хореографічних колективів та солістів за напрямками:

 • стрітденс (хіп-хоп, диско, брейк-денс, фанк).

 • джаз танець;

 • модерн (contemporary dance) танець, контактна імпровізація (contacts improvisation);

 • Вікові категорії (визначаються за роком народження):

 • Діти до 8 років

 • Діти від 9 до 11 років

 • Юніори 12-15 років

 • Дорослі 16 і старші

Допускається 10 % учасників старшого віку в молодшій категорії. Змішенні вікові групи виступають за старшу вікову категорію.

 • Номінації

 • Соло;

 • Дует (пара);

 • Мала група до 7 чоловік;

 • Велика група від 8 до 16 учасників.

 • Порядок виступу колективів визначає оргкомітет по надходженню письмових заявок;

Для участі в конкурсі колектив може представити по одному номеру (або за вибором в декількох, чи кожному напрямку та віковій категорії)- тривалістю:

 • Соло Дует (пара) – тривалість максимум 2:45 хвилин:

 • Мала група до 7 чоловік – тривалість максимум 3:00 хвилини;

 • Велика група від 8 до 16 учасників. – тривалість максимум 5:00 хвилин.

 • Учасники конкурсу виконують номери під фонограму (носії – міні диск - MD, компакт диск – CD). !!!Кожен хореографічний номер на окремому носію (МD. CD)!!!

 • Учасники конкурсу зобов’язані надіслати лист - заявку, в оргкомітет конкурсу до 5 жовтня 2012 року, (без письмової заявки колективи до участі у конкурсі не допускаються);

 • Колективи переможці і лауреати приймають участь з показовими виступами в концертних програмах, які організовує оргкомітет конкурсу;

 • Внести благодійний внесок для проведення конкурсу;

 • Учасники конкурсу зобов’язані зареєструватись до початку перегляду конкурсних програм.

 • Дотримуватись регламенту, правил поведінки і безпеки життєвої діяльності під час конкурсу.

Фінансування конкурсу

Вступний благодійний внесок з кожного учасника колективу складає:

 • Соло – 100 гривень;

 • Дует (пара) – 300 гривень;

 • Мала (до 7 чоловік), велика група (від 8 до 16 учасників) - по 60 гривень з кожного учасника.

Внесок за кожний номер представленої програми вноситься окемо.

Витрати на проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони.

Реєстрація

Реєстрація відбудеться:

 • 19 жовтня 2012 року з 10:00 до 12:00 у приміщені Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, за адресою м. Львів, вул. Вахнянина, 29.

Відмова в участі і зняття з конкурсу.

 • Недотримання пунктів даного положення;

 • У випадку перевищення квоти колективів – учасників конкурсу;

 • Відсутність листа заявки в оргкомітеті до 5 жовтня 2012 року, або невчасне його надсилання;

 • Колектив не пройшов вчасно реєстрацію;

 • Порушення правил поведінки і техніки безпеки.


Дата проведення: 19 – 21 жовтня 2012 року

Місце проведення: Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, за адресою м. Львів, вул. Вахнянина, 29,


^ Орієнтовна програма фестивалю-конкурсу:

Увага!!!

В програмі можливі зміни, які будуть повідомлені під час реєстрації колективів !!!


19 жовтня 2012 року (п’ятниця).

9.00 - 10.00 – приїзд і розміщення колективів з України та з-за кордону

10.00 - 12.00 - реєстрація колективів

13.00 – 18.00 – перший конкурсний день

18.00 - 21.00 – вільний час.

20 жовтня 2012 року (субота)

10.00 - 13.00 – І частина другого конкурсного дня;

13.00 - 14.00 - перерва..

14.00 - 21.00 - ІІ частина другого конкурсного дня;

21 жовтня 2012 року (неділя)

10.00 - 13.00 - майстер класи (класичного, сучасного танцю проводять запрошені фахівці з України, та з-за кордону, члени журі).

13.00 - 15.00 - перерва;

15.00 - 18.00 - Гала концерт лауреатів та дипломантів конкурсу "Супер денс (Super dens) - 2012"

19.00 - роз’їзд учасників конкурсу

22 жовтня 2012 року (понеділок)

11.00 - 14.00 - екскурсії для учасників конкурсу (згідно попередньої заявки колективу).

14.00 - роз’їзд учасників конкурсу

Увага!!!

В програмі можливі зміни, які будуть повідомлені під час реєстрації колективів !!!

Адреса оргкомітету:

790017, м. Львів, вул. Вахнянина, 29

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.

Конкурс "Супер денс (Super dens) - 2010"

м.т. +38-066-738-94-13 Олександр Плахотнюк

^ E-mail: vidlunnya@gmail.com

ЛИСТ-ЗАЯВКА

на перший міжнародний

конкурс сучасного хореографічного мистецтва

"Супер денс (Super dens) - 2012"

м. Львів

19-21 жовтня 2012 року

 1. Повна назва колективу, направляючої організації ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Керівник колективу ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________


 1. Хореограф (балетмейстер) колективу ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 1. Вікові категорії представлені на конкурс ________________________________________________________

 2. Кількість представлених хореографічних композицій ______________________________________________

 3. Номінації в яких приймає участь колектив _______________________________________________________

 4. Напрями в яких приймає участь колектив ________________________________________________________

 5. Поштова адреса, індекс, контактні телефони _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Електронна адреса (E-mail) ______________________________________________________________

 7. Загальна кількість учасників ___________________________________________________________________

 8. Кількість супроводжуючих осіб ______________________________________________________________"____" ____________ 2012 року ____________________________________

м. п. підпис керівника направляючої організації


Увага!!!


!!! по кожному напряму, номінації і віковій категорії

заповнюються додатки до листа –заяви 1, 2, 3. !!!


Всі дані про участь у конкурсу повинні бути надіслані оргкомітету до 5 жовтня 2012 року.

Без письмової заявки колективи до участі у фестивалі не допускаються!!!

По мірі укомплектуванні необхідної кількості колективів учасників конкурсу оргкомітет припиняє приймати заявки.


Додаток № 1


^ Заявка на участь в номінації соло


 1. Повна назва колективу, направляючої організації

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Керівник колективу

__________________________________________________________________________________________________п/п

Прізвище та ім’я солістаРік народження

^ Вікова категорія

Тривалість номеру

Танцювальний напрям

Назва хореографічної композиції

^ Постановник (хореограф)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15"____" ____________ 2012 року ____________________________________

підпис керівника направляючої організації

м. п.


Увага!!!

Всі дані про участь у конкурсу повинні бути надіслані оргкомітету до 5 жовтня 2012 року.

Без письмової заявки колективи до участі у фестивалі не допускаються!!!

По мірі укомплектуванні необхідної кількості колективів учасників конкурсу оргкомітет припиняє приймати заявки.


Додаток № 2


^ Заявка на участь в номінації дует (пара)


 1. Повна назва колективу, направляючої організації

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Керівник колективу

__________________________________________________________________________________________________п/п

Прізвище та ім’я учасників дуету (пари)Рік народження

^ Вікова категорія

Тривалість номеру

Танцювальний напрям

Назва хореографічної композиції

^ Постановник (хореограф)

1
2
3
4
5
6
7
8

"____" ____________ 2012 року ____________________________________

підпис керівника направляючої організації

м. п.


Увага!!!

Всі дані про участь у конкурсу повинні бути надіслані оргкомітету до 15 жовтня 2010 року.

Без письмової заявки колективи до участі у фестивалі не допускаються!!!

По мірі укомплектуванні необхідної кількості колективів учасників конкурсу оргкомітет припиняє приймати заявки.


Додаток № 3


^ Заявка на участь в номінації

мала група (до 7 чоловік),

велика група (від 8 до 16 чоловік)


 1. Повна назва колективу, направляючої організації

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Керівник колективу

__________________________________________________________________________________________________

 1. Назва хореографічної композиції_____________________________________________________________

 2. Постановник (хореограф) ___________________________________________________________________

 3. Вікова категорія __________________________________________________________________________

 4. Тривалість номеру ________________________________________________________________________

 5. Напрям __________________________________________________________________________________

Джаз танець. Модерн (контепорарі). Стрітденс (хіп-хоп диско та інші)
п/п

Прізвище та ім’я учасників


Рік народження
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16"____" ____________ 2012 року ____________________________________

підпис керівника направляючої організації

м. п.


Увага!!!

Всі дані про участь у конкурсу повинні бути надіслані оргкомітету до 5 жовтня 2012 року.

Без письмової заявки колективи до участі у фестивалі не допускаються!!!

По мірі укомплектуванні необхідної кількості колективів учасників конкурсу оргкомітет припиняє приймати заявки.

Схожі:

Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconЗразок листа про скерування на стажування голові правління ват «Львівтеплоелектропроект»
Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» просить Вас прийняти на стажування старшого викладача кафедри електричних...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року icon11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті»
На базі Університету менеджменту освіти 11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року icon11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті»
На базі Університету менеджменту освіти 11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13. 07. 2011 за №857/19595, з жовтня 2012 року розпочинається ІІ етап зазначеного вище Всеукраїнського конкурсу
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Положення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року iconНаказ №365 від 21 березня 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р за №463/22995 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи