Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України”
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України”
Дата30.11.2012
Розмір57 Kb.
ТипВимоги до оформлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки, молоді та СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


28 – 30 березня 2013 року


XVІI наукова конференція

„Молода спортивна наука України”Напрямки роботи конференції:

 • теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;

 • фізичне виховання різних верств населення;

 • фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; спортивна медицина;

 • проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів та управління у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

^ У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, обговорення доповідей студентів та аспірантів за участю провідних фахівців галузі, „круглі столи”, майстер-класи, екскурсійні та спортивні заходи.

Матеріали будуть надруковані до початку конференції у фаховому виданні (постанова президії ВАК України № 1 – 05/1 від 10.02.2010 р.). Мови видання – українська, російська, польська, англійська. Посилання на сторінку „Молодої спортивної науки України” в базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/MSNU/index.html. Видання зареєстроване в "Index Copernicus Journals Master List".


Оргкомітет приймає статті до 1 грудня 2012 року!!!


Вимоги до оформлення наукової статті:

 1. обсяг статті – 8-15 сторінок, включно з літературою, таблицями, рисунками й анотаціями;

 2. порядок оформлення першої сторінки статті: номер напрямку; УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів); нижче – анотація (500 знаків) і ключові слова (до десяти) українською мовою (!); анотація повинна містити інформацію про наукову проблему, мету, організацію та основні результати дослідження;

 3. виклад матеріалу статті має відповідати п. 3. постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1 і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання мети дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку, список літератури;

 4. після списку літератури – назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів); місце праці (навчання) автора (авторів); анотації (500 знаків кожна) та ключові слова (до десяти) – спочатку російською (чи польською), потім англійською мовами. Не дозволяється переклад на іноземну мову електронним перекладачем!


Технічні вимоги:

 1. статті подаються в електронному варіанті та у друкованому вигляді;

 2. формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;

 3. шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;

 4. відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;

 5. між словами 1 пробіл;

 6. ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий!) виконується у форматі JPG або TIF;

 7. таблиці й ілюстрації (до 25 % загального обсягу статті) обов’язково повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті статті;

 8. не дозволяється вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів, а також ущільнення та розрідження тексту!
 • Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен.

 • Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в інші видання.

 • Статті аспірантів (здобувачів) наукового ступеня та студентів розглядатимуться тільки за підписом наукового керівника „до друку”.


У разі недотримання авторами цих вимог

Редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті або вносити в них корективи.

 • Статті надсилати на e-mail: aspirant@ldufk.edu.ua та поштою.

Адреса редакції: ЛДУФК, вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна, 79000


 • Після рецензування статті повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення) надсилається авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання і надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: aspirant@ldufk.edu.ua

 • Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу20 грн за 1 сторінку авторського рукопису (можливі зміни)
 • За опрацювання статті, поданої пізніше вказаного терміну, – 30 грн за сторінку!!!Реєстраційний внесок (включає «портфель учасника», сертифікат, оренда приміщень, мультимедійне забезпечення під час секційних засідань, культурну програму, каву-брейк)100 грн сплачується особисто.


Кошти перераховувати на:

р/р 31253272211070;

ГУДКУ у Львівській області

^ МФО 825014, ЄДРПОУ 34606048

(з поміткою

За освітні послуги, наука)

Телефони для довідок:

Голова оргкомітету, проректор з науки та зовнішніх зв’язків

Михайло Михайлович ЛИНЕЦЬ

тел. +38-(032)-272-68-00, факс +38-(032)-272-70-42; мобіл. +38-097-501-64-44

Секретар оргкомітету, завідувач відділу аспірантури та докторантури,

Любов Ярославівна ЧЕХОВСЬКА

тел. +38-(032)-260-32-57, мобіл. +38-067-340-30-33^ АВТОРСЬКА ДОВІДКА

учасника наукової конференції „Молода спортивна наука України – 2012”

Назва статті ______________________________________________________________________________________________________


^ Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) (вказати повністю)

______________________________________________________________________________________________________


Виступ з доповіддю (необхідне виділити): ТАК ; НІ


Місце праці, навчання__________________________________________________________________________________


^ Посада; аспірант, здобувач наукового ступеня, студент (необхідне виділити) ______________________________________________________________________________________________________


Прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, студентів) ______________________________________________________________________________________________________


^ Повна поштова адреса, індекс ______________________________________________________________________________________________________


Телефон (вказати код країни, код міста) ___________________________________________________________________


Е-mail________________________________________________________________________________________________


Достовірність інформації засвідчую:


^ Начальник відділу кадрів

Завідувач відділу аспірантури (для аспірантів)

Декан (для студентів)
^ Довідкова інформація


Бронювання номерів для перебування у Львові :


готель “Едем”

готель “Львів”

готель “Ірена”

готель “Престиж”

Спорт хостел”

хостель «Класік»-Львів

240-31-05

242-32-70

298-14-82

244-41-18

067 313-68-68

093 032-00-00

Довідка залізничного вокзалу 1505

Довідка автовокзалу 294-98-17

Замовлення таксі 247-15-51; 067-500-15-15

050-431-15-15;

093-553-15-15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року в Інституті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України стадник світлана олександрівна
Харківська державна академія фізичної культури, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури І спорту, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconКомітет Верховної Ради України з питань науки І освіти Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку І торгівлі України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Київський національний торговельно-економічний університет Інститу
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ міжнародному бізнес-форумі «проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні»,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
У відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України” iconПовідомлення шановні колеги! Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет факультет фізичного виховання та спорту Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини
Вас прийняти участь в проведенні VІI всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми сучасної валеології, фізичної культури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи