Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб icon

Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб
Скачати 99.51 Kb.
НазваПульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб
Дата14.09.2012
Розмір99.51 Kb.
ТипДокументи


ПУЛЬСОМЕТРІЯ КАРАТИСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОТЯГОМ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ПРИ РІЗНІЙ СПРЯМОВАНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ

Саєнко В. Г., Алуї Іхеб

Інститут фізичного виховання та спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко»

Анотація. Виявлена динаміка показників пульсометрії спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате, протягом тренувального заняття при різноманітній спрямованості навантаження. Зафіксовані дані можуть слугувати орієнтиром та дозволяють ефективно здійснювати оперативний контроль функціонального стану спортсменів, які переносять значні обсяги тренувального навантаження у період підготовки до відповідальних змагань у контактних видах бойових єдиноборств.

^ Ключові слова: каратисти, кваліфікація, тренування, навантаження, підготовка.

Аннотация. Саенко В. Г., Алуи Ихэб. Пульсометрия каратистов высокой квалификации в течение тренировочного занятия с различной направленности нагрузки. Выявлена динамика показателей пульсометрии спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в киокушинкай каратэ, в течение тренировочного занятия при различной направленности нагрузки. Зафиксированные данные могут служить ориентиром и позволяют эффективно осуществлять оперативный контроль функционального состояния спортсменов высокой квалификации, которые переносят значительные объемы тренировочных нагрузок в период подготовки к ответственным соревнованиям в контактных видах боевых единоборств.

^ Ключевые слова: каратисты, квалификация, тренировка, нагрузка, подготовка.

Постановка проблеми. Оптимальний ефект від тренувальних занять досягається в тому випадку, якщо їхня спрямованість, інтенсивність і обсяг фізичних навантажень, кількість занять у тижні підбираються індивідуально, з урахуванням рівня фізичного стану спортсменів. Для контролю ефективності побудови тренувального процесу застосовуються різні методи. Як відомо, інтенсивність навантажень оцінюється на практиці за допомогою найбільш простого оперативного методу контролю – за показниками частоти серцевих скорочень спортсменів. Зміна значень пульсометрії каратистів при виконанні специфічного навантаження протягом підготовчого періоду має важливе значення для обліку реакцій організмів спортсменів і подальшого планування обсягів навантаження, тому обрана тема дослідження є актуальною.

^ Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам комплексного контролю в різних видах спорту присвячений ряд наукових публікацій [1-5]. Обґрунтування особливостей функціонального стану організму спортсменів розкрито в роботах з легкої атлетики [6, 10], спортивних ігор [7, 10], боксу [3], різних видів боротьби і східних єдиноборств [1, 2, 4, 5, 9]. У попередніх роботах нами були досліджені різні аспекти тренувального процесу кіокушинкай карате [8, 9], проте питання функціонального стану організму спортсменів при виконанні різних обсягів специфічного навантаження в цьому виді єдиноборств вивчений не достатньо. Тому в даній статті описуються зафіксовані показники пульсометрії каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при виконанні навантажень різної спрямованості на етапі підготовки до відповідальних змагань.

^ Мета дослідженнявизначити зміну показників пульсометрії каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження.

^ Організація дослідження. Для визначення показників пульсометрії каратистів високої кваліфікації протягом підготовчого періоду до відповідальних змагань у березні 2011 року було проведене дослідження на базі Луганського навчально-виховного комплексу школа-гімназія «Нове покоління» (спортивний клуб вищої майстерності «Ресинкай-кан» з кіокушинкай карате). Для виконання поставленого завдання в коло обстеження було включено 15 каратистів із кваліфікацією «кандидат у майстра спорту України» вік яких становив 16–22 років, а спортивний стаж 8–12 років. Виміри проводилися протягом окремого тренувального заняття. Проте на окремих тренувальних заняттях виконувалися вправи за різними програмами: базова техніка карате з інтенсивністю 50–60% (аеробна робота), бойова техніка карате з інтенсивністю 80–85% (аеробно-анаеробна робота), робота над підвищенням рівня спеціальної витривалості каратистів з інтенсивністю 90–95% (анаеробна робота). Показники пульсометрії фіксувалися в наступних часових відрізках: 20 хв. – після розминки, 40 хв. – після виконання окремих вправ, 60 хв. – після виконання серій вправ, 80 хв. – після виконання серій вправ з мінімальними інтервалами відпочинку, 83 хв. – після трихвилинного відпочинку, 120 хв. – закінчення тренувального заняття. Аналіз результатів пульсометрії проводився за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розбіжностей (Р<0,05) за методикою Стьюдента.

^ Результати дослідження. Зафіксовані показники частоти серцевих скорочень протягом одного тренувального заняття у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате наведені в табл. 1, а динаміка показників на рис. 1.

Аналізуючи отримані дані пульсометрії каратистів у ході дослідження, виявлене наступне. При виконанні каратистами вправ базової техніки: після 20 хв. проведення розминки показники частоти серцевих скорочень мали 77,67 уд./хв., після виконання окремих вправ на 40 хв. – 155,67 уд./хв., після виконання серій вправ на 60 хв. – 163,27 уд./хв., після виконання серій вправ з мінімальними інтервалами відпочинку на 80 хв. – 173,93 уд./хв., після трихвилинного відпочинку на 83 хв. – 121,27 уд./хв., по закінченні тренувального заняття на 120 хв. – 85,47 уд./хв.

Таблиця 1

Показники пульсометрії протягом тренувального заняття каратистів високої кваліфікації (n=15) при різній спрямованості навантаження

Пульсометрія за певний тимчасовий

період тренувального заняття

Спрямованість і інтенсивність тренувального навантаження

базова техніка карате

з інтенсивністю

50–60% (аеробна

робота), уд./хв.

бойова техніка карате

з інтенсивністю 80–85%

(аеробно-анаеробна

робота), уд./хв.

робота над підвищенням рівня

спеціальної витривалості каратистів

з інтенсивністю 90–95%

(анаеробна робота), уд./хв.

Х

m

Х

m

Х

m

20 хв. – після розминки

77,67

1,49

94,33

0,94

135,60

1,73

40 хв. – після виконання окремих вправ

155,67

0,78

172,07

1,02

180,73

1,33

60 хв. – після виконання серій вправ

163,27

1,02

167,07

0,86

175,27

1,65

80 хв. – після виконання серій вправ

з мінімальними інтервалами відпочинку

173,93

0,86

184,13

0,71

193,60

0,63

83 хв. – після трихвилинного відпочинку

121,27

1,33

124,93

1,49

178,07

1,57

120 хв. – по закінченні тренувального заняття

85,47

0,94

104,67

0,78

148,73

1,33^ Рис. 1. Динаміка показників пульсометрії протягом тренувального заняття у каратистів високої кваліфікації (n=15) при різній спрямованості навантаження

При виконанні каратистами вправ бойової техніки: після 20 хв. проведення розминки показники частоти серцевих скорочень мали 94,33 уд./хв., після виконання окремих вправ на 40 хв. – 172,07 уд./хв., після виконання серій вправ на 60 хв. – 167,07 уд./хв., після виконання серій вправ з мінімальними інтервалами відпочинку на 80 хв. – 184,13 уд./хв., після трихвилинного відпочинку на 83 хв. – 124,93 уд./хв., по закінченні тренувального заняття на 120 хв. – 104,67 уд./хв.

При виконанні каратистами вправ щодо вдосконалення свого рівня спеціальної витривалості: після 20 хв. проведення розминки показники частоти серцевих скорочень мали 135,60 уд./хв., після виконання окремих вправ на 40 хв. – 180,73 уд./хв., після виконання серій вправ на 60 хв. – 175,27 уд./хв., після виконання серій вправ з мінімальними інтервалами відпочинку на 80 хв. – 193,60 уд./хв., після трихвилинного відпочинку на 83 хв. – 178,07 уд./хв., по закінченні тренувального заняття на 120 хв. – 148,73 уд./хв.

Висновки.

1. Визначено динаміку показників пульсометрії протягом тренувального заняття у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате при різній спрямованості навантаження у підготовчому періоді до відповідальних змагань.

2. Встановлена найбільша динаміка показників частоти серцевих скорочень протягом тренувального заняття у каратистів високої кваліфікації при виконанні роботи над вдосконаленням рівня спеціальної витривалості з інтенсивністю 90–95% (анаеробна робота), потім при роботі щодо виконання бойової техніка карате з інтенсивністю 80–85% (аеробно-анаеробна робота), а найменша при роботі щодо відпрацювання базової техніки карате з інтенсивністю 50–60% (аеробна робота).

^ Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У наступних дослідженнях планується визначення оптимальних показників пульсометрії при виконанні різних за спрямованістю тренувальних навантажень в одному занятті та на окремих етапах багаторічної спортивної підготовки.

Література:

1. Бойко В. Текущий контроль за состоянием специальной работоспособности борцов [Текст] / В. Бойко, Г. Данько // Наука в олимпийском спорте. – 1997. – № 2. – С. 17 – 22. 2. Дрюков В. О. Інформаційна база даних комплексного контролю в олімпійських видах боротьби [Текст] / В. О. Дрюков, Ю. О. Павленко, Я. С. Щербашин / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : Зб. наук. праць ДНДІФКіС. – 2004. – № 2. – С. 35 – 38. 3. Кличко Влад. В. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности [Текст] / Влад. В. Кличко. – К. : Нора-принт, 2000. – 70 с. 4. Ляпин В. П. Оперативный педагогический контроль технической подготовленности борцов вольного стиля в предсоверновательном периоде. Спец. «теория и методика физ. восп. и спорт. трениров.» [Текст] : Автореф. … дис. канд. пед. наук / Ляпин В. П. // Киевск. ин-т физической культуры. – К., 1987. – 24 с. 5. Майстренко Е. А. Совершенствование системы комплексного контроля у юных спортсменов, занимающихся таэквон-до [Текст] / Е. А. Майстренко, Р. Н. Кныш, Ю. М. Планов, А. Ш. Мурадян, М. И. Малахов / Под общ. ред. д.п.н., проф. Алабина В. Г., проф. Алексеева А. Ф. – Харьков : ХаГИФК, кафедры Олимпийского и профессионального спорта и единоборств, 1997. – 127 с. 6. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов [Текст] / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с. 7. Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх [Текст] : [Монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с. 8. Саенко В. Г. Педагогическое восприятие сущностной особенности киокушинкай каратэ [Текст] / В. Г. Саенко // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej koferencji «Nauka I wyksztaicenie bez granic – 2010» Volume 20. Medycyna. Chemia I chemiczne technologie. Fizyczna kultura I sport.: Przemysl. Nauka I studia. – str. 83 – 89. 9. Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ : основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства [Текст] : [Монография] / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. – Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 300 с. 10. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх [Текст] / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

^ Авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, майстер спорту України міжнародного класу з карате.

^ Місце роботи: доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

^ Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: saienko22@gmail.com


Довідка співавтора:

Прізвище, ім’я, по батькові: Алуї Іхеб.

Місце навчання: студент 4-го курсу спеціальності «Олімпійський і професійний спорт» Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: iheb_aloui@yahoo.fr

Схожі:

Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconУдк 796. 853. 26 Тривалість виконання технічних комбінацій ударних прийомів каратистів високої кваліфікації саєнко В. Г
Конання технічних комбінацій ударних прийомів спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconОцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації в. Г. Саєнко, С. В. Мішельман
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації,...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconТренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconГрадієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації
Ліфікації вагової категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані кількісні дані можуть використовуватися...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconКоефіцієнти кореляції показників гнучкості І сили ударів ногами в верхній рівень у каратистів-легковаговиків високої кваліфікації

Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconФундаментальні методичні положення при підготовці спортсменів високої кваліфікації у пауерліфтингу саєнко В. Г., Дубовой В. В., Бараннік М. В
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconЧистякова марина олександрівна
Побудова тренувального процесу, спрямованого на підвищення спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconОбсяг тренувальних навантажень у річному циклі підготовки каратистів високої кваліфікації
Римента по выявлению оптимального соотношения объемов различных нагрузок у каратистов тяжелой весовой категории. Полученные количественные...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconПозитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С
Висвітлено завдання тренувального процесу з карате. Наведено педагогічні рекомендації підстав успішної спортивної практики для юних...
Пульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб iconМіністерство освіти І науки України Національний університет фізичного виховання І спорту україни стельмах юлія юріївна
Побудова тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації у вільній боротьбі з урахуванням особливостей жіночого організму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи