Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С icon

Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С
Скачати 166.57 Kb.
НазваТренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С
Дата06.03.2014
Розмір166.57 Kb.
ТипДокументи

ТРЕНУВАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВОЇ АБО ШВИДКІСНОЇ ПЕРЕВАЖНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В ОДНОЦИКЛОВОМУ ПЕРІОДІ ПІДГОТОВКИ ТАЙБОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Саєнко В. Г., Андреєв Ю. С.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотація. Експериментально перевірено ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації. Це забезпечує оптимальну працездатність та прогрес результатів спортсменів на наступному етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

^ Ключові слова: сила, швидкісні здібності, навантаження, експеримент, програма, підготовка, тайбоксер.

Аннотация. Саенко В. Г., Андреев Ю. С. Тренировочные нагрузки силовой и скоростной преимущественной направленности в одноцикловом периоде подготовки тайбоксеров высокой квалификации. Экспериментально проверена эффективность применения соотношения объемов тренировочных нагрузок силовой и скоростной преимущественной направленности в одноцикловом экспериментальном периоде подготовке тайбоксеров высокой квалификации. Это обеспечивает оптимальную работоспособность и прогресс результатов спортсменов на последующем этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей.

^ Ключевые слова: сила, скоростные способности, нагрузка, эксперимент, программа, подготовка, тайбоксер.

Постановка проблеми. Побудова оптимальної програми підготовки спортсменів є одним з головних завдань тренерів у всіх видах спорту. Відносно молодий вид спорту – тайський бокс – не є виключенням. Як і в багатьох видах спорту, тренувальний процес у тайському боксі має циклове планування у річному підготовчому періоді. Проте не завжди тренерами враховуються обсяги та спрямованість виконуваного навантаження спортсменами на окремих відрізках річної підготовки. При цьому надзвичайно важливо, щоб кожен засвоєний обсяг роботи супроводжувався прогресом результатів і готував організм спортсмена до вимог наступного етапу підготовки. Тому виявлення ефективності застосування співвідношень обсягів тренувальних навантажень різної переважної спрямованості в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації на етапі підготовки до вищих досягнень є актуальним з метою виключення недостатнього рівня підготовленості, перенавантаження або зменшення ризику отримання травми у прагненні до максимального спортивного результату.

^ Анализ последних исследований и публикаций. У сучасних публікаціях широко висвітлено питання філософії тайського боксу, як складової системи східних єдиноборств [10], розроблені методичні рекомендації базової і бойової техніки [1, 2, 5, 11, 12]. Залишається нез’ясованим питання про те, які обсяги тренувальних навантажень слід виконувати тайбоксерам високої кваліфікації, щоб підвищити свою майстерність. Ці проблеми вже досліджені у деяких видах спорту [3, 4, 6, 8]. У попередній роботі нами проведено порівняння тайського боксу з контактним карате [7]. В даній роботі робиться спроба виявлення ефективності застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому експериментальному періоді підготовки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з тайського боксу на етапі підготовки до вищих досягнень.

^ Мета дослідження – перевірити ефективність застосування співвідношення обсягів тренувальних навантажень силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації.

^ Організація дослідження. З метою перевірки ефективності застосування запропонованого співвідношення тренувальних навантажень силової переважної спрямованості або швидкісної переважної спрямованості на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень тайбоксерів в одноцикловому тримісячному періоді та виявлення показників відсоткового приросту було проведено педагогічний експеримент, в якому взяли участь 15 тайбоксерів високої кваліфікації віком 18–25 років зі стажем безперервних занять таїландським боксом Муей Тай від п’яти до дванадцяти років зі зрівняними стартовими характеристиками швидкісно-силової підготовленості, що визначили контрольні результати початкового тестування – між показниками окремих спортсменів не зафіксовано достовірних розбіжностей (P>0,05).

Для досягнення мети дослідження щодо оптимальної побудови тренувального процесу в обох групах тайських боксерів застосовувалася розроблена програма тримісячної підготовки – 70 двогодинних тренувальних занять (6 тренувальних днів на тиждень), що складала однакові годинні обсяги навантаження та відсотковим співвідношенням в обох експериментальних групах (в 1 експериментальній групі тайбоксерів з силовою переважною спрямованістю, а в 2 експериментальній групі тайбоксерів з швидкісною переважною спрямованістю) за наступними характеристиками основних засобів тренування: базова техніка тайського боксу – 10 годин, формальні комплекси бойових вправ – 10 годин, спеціально-підготовчі вправи, що спрямовані на відпрацювання бойових технічних елементів тайського боксу – 30 годин, вправи на снарядах – 35 годин, вправи з партнером – 35 годин, спаринги – 30 годин. Допоміжні засоби тренування (рис. 1), серед яких бігові вправи, вправи на гнучкість, вправи загальної фізичної підготовки, загальнорозвивальні вправи, спортивні (рухливі) ігри, вправи з обтяженням застосовувались у різному співвідношенні згідно запланованої силової або швидкісної переважної спрямованості навантаження у експериментальних групах тайських боксерів.а б

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягу допоміжних засобів тренування силової (а) і швидкісної (б) переважної спрямованості експериментальних груп тайбоксерів високої кваліфікації


^ Результати дослідження. Ефективність програм тренування тайбоксерів силової переважної спрямованості та швидкісної переважної спрямованості оцінювалась за змінами отриманих результатів контрольних випробувань на початку і в кінці тримісячного педагогічного експерименту.

Дослідження рівня швидкісно-силової підготовленості тайбоксерів високої кваліфікації в експерименті здійснювалось за наступними педагогічними тестами:

1. Бистрота спортсменів оцінювалася за результатами бігу на 20 м, 30 м, 60 м з високого старту.

2. Сила спортсменів за показниками динамометрії сили м’язів сильнішої кисті та станової динамометрії, згинання рук в упорі лежачи, згинання рук на перекладині та на брусах, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с, вису на перекладині, піднімання ніг до перекладини, жим штанги вагою 30 кг лежачи та напівприсід зі штангою вагою 30 кг.

3. Швидкісно-силові якості за даними контрольних вправ – стрибки у довжину й у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 2 кг знизу вперед, стрибки через скакалку.

Методики проведення вказаних тестів та доцільність їх застосування у контролі тренувального процесу доведено у джерелах [3, 4, 8, 9]. Обробка результатів тестування проводилась за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення вірогідності розбіжностей (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Для встановлення зрушень у показниках підготовленості, аналіз проводився окремо за результатами кожного випробування тайбоксерів на початку експерименту з показниками в кінці одноциклового тримісячного періоду підготовки та розраховувався відсотковий приріст (табл. 1–2).

Висновки. У результаті педагогічного експерименту статистично підтверджена доцільність застосування на етапі підготовки до вищих досягнень запропонованої програми тренувальних навантажень силової переважної спрямованості в одноцикловому тримісячному підготовчому періоді тайбоксерів високої кваліфікації, про що свідчить статистичне покращення показників рівня вдосконалення більшості їх фізичних якостей та відсотковий приріст.

^ Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Планується дослідження показників, що характеризують рівень технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з тайського боксу.

Література

1. Артеменко О. Л. Муай тай – свободный бой. Таиландский бокс : традиционная и современная техники [Текст] / О. Л. Артеменко, В. В. Касьянов, А. Н. Ковтик ; [под общ. ред.. В. В. Касьянова]. – Минск : Современная школа, 2009. – 384 с. 2. Заяшников С. И. Тайский бокс [Текст] : Учебное пособие для вузов / С. И. Заяшников, О. А. Терехов. – М. : Олимпия пресс, 2006. – 192 с. 3. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов [Текст] / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с. 4. Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх [Текст] : [Монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с. 5. Сагат Ной Коклам. Основы таиландского бокса [Текст] / Сагат Ной Коклам / Серия «Мастера боевых искусств». – Ростов н/Д : «Феникс», 2003. – 352 с. 6. Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ : основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства [Текст] : [Монография] / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. – Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 300 с. 7. Саєнко В. Г. Кіокушинкай карате й таїландський бокс [Текст] / В. Г. Саєнко, М. К. Опарін // Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях : Сб. науч. тр. II Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск : ЛНПУ им. Тараса Шевченко, 2005. – С. 225 – 232. 8. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх [Текст] / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с. 9. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів [Текст] / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с. 10. Тарас А. Е. Боевые и спортивные единоборства [Текст] : [Справочник] / А. Е. Тарас. – Мн. : Харвест, 2003. – 640 с. 11. Шехов В. Г. Тайский бокс в свое удовольствие [Текст] : [Практическое пособие] / В. Г. Шехов / Под ред. А. Е. Тараса. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2000. – 384 с. 12. Christoph Delp. Myai Thai Basics : Introductory Thai Boxing Techniques / Christoph Delp. – Blue Snake Books, 2005. – 224 p.


Таблиця 1

Показники швидкісно-силових якостей тайбоксерів високої кваліфікації 1 експериментальної групи (n=15), які займалась за програмою тренувальних навантажень силової переважної спрямованості на початку та наприкінці тримісячного макроциклу підготовки

Контрольні випробування

Фізичні якості

До проведення

експерименту

P

Після проведення

експерименту

Приріст

за період

експерименту
Х

m

Х

m

Біг на 20 м з високого старту, с

Бистрота

3,02

0,02

>0,05

2,95

0,04

2%

Біг на 30 м з високого старту, с

4,30

0,05

>0,05

4,21

0,04

2%

Біг на 60 м з високого старту, с

7,38

0,06

>0,05

7,28

0,05

1%

Сила м’язів сильнішої кисті, кг

Сила

49,33

2,20

<0,05

57,53

1,41

14%

Станова динамометрія, кг

209,67

1,57

<0,05

221,33

3,53

5%

Згинання рук в упорі лежачи, разів

57,47

2,35

<0,05

68,60

2,43

16%

Згинання рук на перекладині, разів

20,93

0,47

<0,05

23,73

0,78

12%

Згинання рук на брусах, разів

34,07

1,18

<0,05

38,80

0,94

12%

Піднімання тулуба із положення лежачи

протягом 30 с, разів

38,93

0,86

<0,05

44,13

1,49

12%

Вис на перекладині, c

56,40

2,35

<0,05

66,07

1,96

15%

Піднімання ніг до перекладини, разів

30,33

1,41

<0,05

37,40

1,73

19%

Жим штанги вагою 30 кг лежачи, разів

55,27

6,27

<0,05

86,20

4,00

36%

Напівприсід зі штангою вагою 30 кг, разів

59,13

5,49

<0,05

81,33

4,31

27%

Стрибок у довжину з місця, см

Швидкісно-силові

якості

255,93

1,80

<0,05

262,33

1,10

2%

Стрибок у висоту з місця, см

58,00

1,57

<0,05

63,20

0,78

8%

Метання набивного м’яча знизу вперед, м

13,51

0,20

<0,05

14,53

0,24

7%

Стрибки через скакалку за 1 хв., разів

176,87

2,04

<0,05

190,27

1,57

7%

Таблиця 2

Показники швидкісно-силових якостей тайбоксерів високої кваліфікації 2 експериментальної групи (n=15), які займалась за програмою тренувальних навантажень швидкісної переважної спрямованості на початку та наприкінці тримісячного макроциклу підготовки

Контрольні випробування

Фізичні якості

До проведення

експерименту

P

Після проведення

експерименту

Приріст

за період

експерименту

Х

m

Х

m

Біг на 20 м з високого старту, с

Бистрота

3,05

0,02

<0,05

2,89

0,03

5%

Біг на 30 м з високого старту, с

4,33

0,05

<0,05

4,11

0,03

5%

Біг на 60 м з високого старту, с

7,41

0,06

<0,05

7,15

0,04

4%

Сила м’язів сильнішої кисті, кг

Сила

49,07

2,20

>0,05

50,13

2,12

2%

Станова динамометрія, кг

209,00

1,57

<0,05

218,67

2,35

4%

Згинання рук в упорі лежачи, разів

57,73

2,35

<0,05

69,33

2,74

17%

Згинання рук на перекладині, разів

20,40

1,10

>0,05

21,87

0,39

7%

Згинання рук на брусах, разів

32,73

2,35

>0,05

35,33

1,18

7%

Піднімання тулуба із положення лежачи

протягом 30 с, разів

38,27

1,10

<0,05

43,33

1,10

12%

Вис на перекладині, c

56,00

2,35

>0,05

60,20

2,12

7%

Піднімання ніг до перекладини, разів

29,73

1,33

>0,05

33,00

1,18

10%

Жим штанги вагою 30 кг лежачи, разів

54,87

6,27

>0,05

66,33

3,92

17%

Напівприсід зі штангою вагою 30 кг, разів

58,47

5,49

>0,05

67,00

3,92

13%

Стрибок у довжину з місця, см

Швидкісно-силові

якості

254,80

1,96

>0,05

257,27

1,57

1%

Стрибок у висоту з місця, см

57,33

1,57

<0,05

63,53

0,94

10%

Метання набивного м’яча знизу вперед, м

13,35

0,20

>0,05

13,73

0,12

3%

Стрибки через скакалку за 1 хв., разів

176,40

2,35

<0,05

186,00

1,96

5%


^ Авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, майстер спорту України міжнародного класу з карате.

^ Місце роботи: доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

^ Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: saienko22@gmail.com


Довідка співавтора:

Прізвище, ім’я, по батькові: Андреєв Юрій Станіславович, кандидат у майстри спорту України з тайського боксу Муей Тай.

Місце роботи: викладач кафедри фізичного виховання Інституту фізичного виховання та спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: taira_gym@mail.ru

Схожі:

Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconОптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої...
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconПульсометрія каратистів високої кваліфікації протягом тренувального заняття при різній спрямованості навантаження саєнко В. Г., Алуї Іхеб
Нститут фізичного виховання та спорту Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко»
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconОцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації в. Г. Саєнко, С. В. Мішельман
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації,...
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconУдк 796. 853. 26 Тривалість виконання технічних комбінацій ударних прийомів каратистів високої кваліфікації саєнко В. Г
Конання технічних комбінацій ударних прийомів спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані...
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconФундаментальні методичні положення при підготовці спортсменів високої кваліфікації у пауерліфтингу саєнко В. Г., Дубовой В. В., Бараннік М. В
Нститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconМіністерство освіти І науки України Національний університет фізичного виховання І спорту України вовчаниця юлія леонідівна
Ндивідуалізація підготовки спортсменок високої кваліфікації із залізодефіцитними станами
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
З метою реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої...
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconСодержание Методичний посібник з курсу "Ділові ігри: розробка, організація І проведення"
Завдання підготовки спеціалістів високої кваліфікації може бути успішно вирішеним лише при наявності таких умов
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconІ., Божко Н. В. Структура мікромодулів інтегрованої навчальної дисципліни „виробниче навчання” Постановка проблеми
Зростання попиту на робітників високої кваліфікації й компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації...
Тренувальні навантаження силової або швидкісної переважної спрямованості в одноцикловому періоді підготовки тайбоксерів високої кваліфікації саєнко В. Г., Андреєв Ю. С iconТеоретико-методичні основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики)
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи