Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку icon

Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку
Скачати 102.58 Kb.
НазваВимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку
Дата04.08.2012
Розмір102.58 Kb.
ТипКонкурсВИМОГИ ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку.


ПЕРШИЙ ТУР – ВИКОНАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ


Вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку та монолог з п’єси.

Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

Перевіряються такі дані: сила, тембр та інші характеристики голосу, наявність мовних дефектів, вимова, дикція, артикуляція, культура мовлення, артистизм.


Виконання оцінюється за 200 бальною системою:


Бал

Коефіцієнт

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

100-123

1-3

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у  виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані.

124-151

4-6

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані.

152-180

7-9

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності.

181-200

10-12

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє  сценічною імпровізацією.^ ДРУГИЙ ТУР – ПЕРЕВІРКА МУЗИЧНИХ ТА ПЛАСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Випробування другого туру проводяться у два етапи: перевірка вокальних та хореографічних даних абітурієнта.

Вокальні дані оцінюються за трьома аспектами – техніка виконання, культура виконання, музикальність. Кожний з аспектів включає наступні показники: якість звуку, вокальну дикцію, діапазон, тембр голосу, динаміку, емоційність виконання, чистоту інтонування.


Оцінювання вокальних даних проводиться за 200 бальною системою:

Бал

Коефіцієнт

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

100-123

1-3

Абітурієнт виконує сольний вокальний твір на низькому художньо-технічному piвнi із зупинками та повторами складних фрагментів твору з неповним дотриманням авторського тексту, темпу, динамічних відтінків; демонструє слабке володіння виконавськими штрихами; виконання невиразне,художньо-стильові особливості твору стилю не розкриті.
Абітурієнт демонструє фальшиве інтонування та ритмічну неточність у виконанні.
Здатність до творчого виконання твору та імпровізації не виявляється.

124-151

4-6

Абітурієнт виконує сольну вокальну твір на посередньому художньо-технічному piвні. Абітурієнт не дотримується правил звуковедення, виконання поверхневе, відчуття форми та художньо-стильових особливостей твору не достатнє.
Демонструє не зовсім чисте інтонування та pитмічну неточність.

152-180

7-9

Абітурієнт виконує сольну вокальну програму на належному технічному piвнi з дотриманням авторського тексту, темпу, динамічних відтінків. Володіє штриховою технікою, різними видами атаки звуку; правильним фразуванням та звуковеденням, демонструє здатність до творчого музикування. Абітурієнт демонструє чистоту інтонування та ритмічну точність.

181-200

10-12


Абітурієнт виконує сольну вокальну програму на високому виконавському piвнi, володіє художньо-технічним засобами виразності, дотримується авторського тексту, темпу, динамічних відтінків; володіє засобами музичної виразності; різними видами атаки звука; демонструє правильне фразування, звуковедення, відчуття форми та жанрово-стильових особливостей музичного твору, здатність до власної інтерпретації та імпровізації, артистизм та сценічну майстерн1сть.


Хореографічні дані перевіряються в два етапи – виконання підготовленого танцю та робота за завданням комісії.

На першому етапі оцінюється техніка виконання, логіка побудови танцю, артистизм, образність, культура виконання. Під час другого етапу, тобто роботи за завданням комісії, оцінюється кмітливість, чіткість виконання, ритмічність, координація, хореографічні задатки.

Оцінювання проводиться за 200 бальною системою:

Бал

Коефіцієнт

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

100-123

1-3

Виставляється абітурієнтам, які продемонстрували низький рівень виконання танцю. Виставляється абітурієнтам, які виявили низький рівень художнього мислення та хореографічної техніки. Виставляється абітурієнтам, які не виявили творчих здібностей у процесі створення хореографічного етюду на запропонований музичний матеріал.

124-151

4-6

Виставляється абітурієнтам, які допустили ряд помилок у відтворенні хореографічного твору, запропонованих комбінацій, припускали темпо-ритмічні помилки у виконанні, поверхово передали характерні особливості виконання хореографічних комбінацій. Виставляється абітурієнтам, які не достатньо розкрили свої виконавські здібності, хореографічний номер виконаний фрагментарно, хореографічна техніка не виразна, не артистична.
Виставляється абітурієнтам, які продемонстрували середній рівень емоційно-образного мислення та артистичної сфери при створенні хореографічного твору.

152-180

7-9

Виставляється абітурієнтам, які на достатньому рівні виконали запропонований матеріал, але у виконані допустили незначні помилки. Виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили деякі ритмічні помилки. Виставляється абітурієнтам, які продемонстрували достатній рівень художньо-образного мислення та артистичної техніки при створенні хореографічного твору на певний музичний матеріал, але допустили незначні помилки в хореографічному тексті та малюнку танцю.

181-200

10-12

Виставляється абітурієнтам, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, розкрили характерні жанрово-стильові особливості танців. Виставляється абітурієнтам, які на високому художньому, виконавському рівні продемонстрували хореографічний номер, розкрили суть художнього образу відповідними жанрово-стильовими засобами. Виставляється абітурієнтам, які продемонстрували високий рівень художньо-образного мислення та артистичної техніки при створенні хореографічного твору на певний музичний матеріал.


^ ТРЕТІЙ ТУР – ЕТЮДНА РОБОТА


У цьому турі оцінюються загальні дані абітурієнта, культурний рівень та його робота на сцені.

При оцінюванні загальних даних, враховуються такі індивідуальні особливості як зовнішній вигляд та психологічна характеристика абітурієнта, тобто наявність активної уяви і фантазії, емоційна збудливість, внутрішня свобода, культура сценічної поведінки, пластичність.

Робота на сцені складається з трьох етапів:

1. Виконання підготовлених етюдів. Комісією оцінюється рівень загальної культури, творча уява, вміння абітурієнта образно мислити, логічність побудови етюдів.


Бал

Коефіцієнт

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

100-123

1-3

Абітурієнт має низький рівень творчої уяви, образного мислення. Його поведінка в запропонованих обставинах – неорганічна. Побудова етюду – нелогічна. Низький культурний рівень.

124-151

4-6

Абітурієнт має посередню творчу уяву, образне мислення, його поведінка у запропонованих обставинах неорганічна, але у побудові етюду є логіка. Рівень культури – посередній.

152-180

7-9

Абітурієнт творчо, логічно будує поведінку в запропонованих обставинах, має образне мислення, імпровізує по ходу сценічної дії, має достатній культурний рівень, добре обізнаний з питань літератури та мистецтва, сучасного театрального процесу.

181-200

10-12

Абітурієнт на високому художньому рівні виконує підготовлений етюд та запропонований етюд. Робота на сцені творча, імпровізаційна, мислення логічне та образне. Рівень культури високий. Абітурієнт добре обізнаний з питань літератури та мистецтва, сучасного театрального процесу, має глибокі і чіткі уявлення про вибрану ним професію.
2. За завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах.

3. Вступник пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Оцінювання проводиться за 200 бальною системою:


Остаточним результатом творчого конкурсу вважається середнє значення суми балів.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ П’ЄС ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА


1. Котляревський І. Наталка Полтавка.

2. Котляревський І. Москаль-чарівник.

3. Т.Шевченко “Назар Стодоля”.

4. Г.Квітка-Основ’яненко. Шельменко-денщик.

5. Г.Квітка-Основ’яненко. Сватання на Гончарівці.

6. Карпенко-Карий І. Мартин Боруля.

7. Карпенко-Карий І. Сто тисяч.

8. Карпенко-Карий І. Хазяїн.

9. Карпенко-Карий І. Безталанна.

10. Старицький М. За двома зайцями.

11. Старицький М. Не судилось.

12. Кропивницький М. Дай серцю волю

13. Кропивницький М. Пошились у дурні.

14. Кропивницький М. По ревізії.

15. Кропивницький М. Глитай або Павук.

16. Васильченко С. На першій гулі.

17. Леся Українка. Лісова пісні.

18. Леся Українка. Камінний господар

19. Леся Українка. Одержима.

20. Леся Українка. Бояриня.

21. Франко І. Украдене щастя.

22. Олесь О. Ніч на полонині.

23. Винниченко В. Брехня.

24. Винниченко В. Закон.

25. Винниченко В. Чорна пантера і Білий ведмідь.

26. Куліш М. 97.

27. Куліш М. Патетична соната.

28. Куліш М. Отак загинув Гуска.

29. Куліш М. Мина Мазайло.

30. Коломієць О. Голубі олені.

31. Коломієць О. Фараони.

32. Кочерга І. Свіччине весілля.

33. Кочерга І. Ярослав Мудрий.

34. Зарудний М. Тил.

35. Зарудний М. Обочина.

36. Шекспір В. Ромео і Джульєтта.

37. Шекспір В. Гамлет.

38. Шекспір В. Король Лір.

39. Мольєр. Тартюф.

40. Мольєр. Міщанин –шляхтич.

41. Мольєр. Лікар мимоволі.

42. Лопе де Вега. Собака на сіні.

43. Бомарше. Одруження Фігаро.

44. Ібсен Г. Нора.

45. Шоу Б. Пігмаліон.

46. Лорка Г. Криваве весілля.

47. Лорка Г. Дім Бернарди Альби.

48. Брехт Б. Матінка Кураш та її діти.

49. Брехт Б. Трьохкопійчана опера.

50. Гоголь М. Ревізор.

51. Гоголь М. Одруження.

52. Островський О. Безприданниця.

53. Островський О. Гроза.

54. Чехов А. Чайка.

55. Чехов А. Вишневий сад.

56. Чехов А. Освідчення.

57. Чехов А. Ювілей.

58. Розумовська Л. Дорога Олена Сергіївна.

59. Вампілов О. Старший син.

60. Петрушевська Л. Любов.

61. Петрушевська Л. Квартира Коломбіни.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Про мистецтво театру / Під ред. І.М.Чабаненка. – К.: Мистецтво, 1954.

 2. Тобілевич С.І. Корифеї українського театру. Портрети. Спогади. – К.: Мистецтво, 1947.

 3. Мар’яненко І.О. Минуле українського театру. – К.: Мистецтво. – 1951.

 4. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. – К.: Либідь, 1999.

 5. Кузьмин А.И. У истоков русского театра. – М.: Просвещение, 1984.

 6. Фёдорова В.Ф. Русский театр ХІХ века. – М.: Знание, 1983.

 7. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1972.

 8. Станиславский К.С. Этика. – М.: Искусство, 1981.

 9. Чеботаревская Т.А. Путешествие по театральной программке. – М.: Просвещение, 1975.

 10. Дідро Д. Парадокс про актора. – К.: Мистецтво, 1966.

 11. Бобошко Ю.М. Лесь Курбас – режисер. – К.: Мистецтво, 1987.

 12. Горбенко А.Г. Харківський театр ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Мистецтво, 1979.

 13. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: Искусство, 1985.

 14. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. – М.: Искусство, 1968.

 15. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Просвещение, 1973.

Схожі:

Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В. А
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconТворчого конкурсу за обраним фахом
Екзамен з фаху «Театральне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Театральне мистецтво»за спеціалізаціями: «режисер...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма творчого конкурсу для вступників за напрямом підготовки «Театральне мистецтво» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль,2012....
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма творчого конкурсу для вступників на окр спеціаліста за напрямом підготовки «Театральне мистецтво» (на основі базової вищої...
Вимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи