Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету icon

Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету
Скачати 37.43 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету
Дата18.09.2012
Розмір37.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ НА ВИКОНАННЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
ЗА РАХУНОК ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Враховуючи значне підвищення вимог МОНМС України, що висуваються до такого роду робіт, при оформленні запиту слід неухильно дотримуватися критеріїв оцінювання проектів, які будуть застосовуватися під час проходження ІІ етапу конкурсу безпосередньо у МОНМС України, у зв’язку з чим обов’язковим є висвітлення таких аспектів.

У загальній характеристиці проекту необхідно показати, що:

 1. проект за своїми результатами може бути актуальним для декількох суміжних галузей науки (вказати, яких саме).

 2. наукова новизна роботи базується на використанні нових методів розв’язання фундаментальної (прикладної) задачі через застосування відомих або нових оригінальних ідей та концепцій (вказати, яких саме).

 3. є листи-підтримки, що підтверджують важливість роботи та (або) можливість використання результатів роботи на підприємствах галузі, організаціях, установах тощо (інформацію про наявність листів з вказівкою вихідних даних зазначити у проекті, а самі листи додати до проекту). Для фундаментальних досліджень листи-підтримки не є обов’язковими.

 4. результати проекту відповідають світовому рівню, а для прикладних досліджень - будуть мати певну (суттєву) соціально-економічну значимість (яку саме) і знайдуть використання у подальших дослідженнях (яких саме) відповідної наукової галузі та у суміжних галузях (яких саме). Якщо результати матимуть інвестиційну привабливість, вказати яку саме.

^ У доробку авторів за останні три роки необхідно надати весь перелік публікацій та чітко зазначити:

 1. кількість публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК України;

 2. кількість публікацій у виданнях з переліку ВАК України;

 3. кількість публікацій у журналах, які входять до наукометричної бази даних «SCOPUS»*;

 4. кількість публікацій в журналах з імпакт –фактором*;

 5. кількість монографій та видавництво (закордонне, вітчизняне академічне, інше), в якому видано монографію;

 6. наявність підручників і навчальних посібників з грифом МОНМС ;

 7. кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій за тематикою проекту.

В очікуваних кількісних показниках результатів та етапів виконання проекту необхідно чітко вказати:

 1. кількість очікуваних публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК України;

 2. кількість очікуваних публікацій у виданнях з переліку ВАК України (яких саме);

 3. кількість очікуваних доповідей на міжнародних конференціях;

 4. кількість очікуваних публікацій у журналах (яких саме), які входять до наукометричної бази даних «SCOPUS»*;

 5. кількість очікуваних публікацій в журналах(яких саме) з імпакт –фактором*;

 6. кількість очікуваних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (яких саме: патент на винахід, патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право, патент інших країн).

 7. наявність за результатами проекту підручника, навчального посібника, словника. Зазначити наявність грифу МОНМС, якщо такий планується).

 8. наявність монографії (якщо планується) із зазначенням видавництва (закордонне, вітчизняне академічне, інше).

 9. можливість використання результатів у навчальному процесі і ступінь використання (результати роботи планується частково використовувати в лекційних ( лабораторних) курсах (яких саме), або буде розроблено і впроваджено новий лекційний курс (новий цикл лабораторних робіт) (яких саме).

 10. кількість захистів кандидатських і докторських дисертацій, які плануються за результатами проекту;

 11. кількість молодих учених, аспірантів, студентів, яких планується залучити до роботи (з оплатою в межах запиту), із них із захистом диплом­ної роботи спеціаліста (магістра) та наявністю у них наукових публікацій та об’єктів права інтелектуальної власності за результатами проекту.

^ В очікуваному використанні отриманих результатів та етапах виконання прикладного дослідження необхідно чітко зазначити (якщо таке передбачається):

 1. буде отримано патент на винахід, патент на корисну модель, патент інших країн, свідоцтво на авторське право

 2. результати роботи будуть використані у виробничій чи суспільній сфері (якій саме);

 3. результати роботи будуть представлені на виставках (яких саме);

 4. буде розроблено проект нормативного документу (якого саме) в установленому порядку;

 5. патент буде використаний при виконанні інноваційного проекту (якого саме) або випуску інноваційної продукції (якої саме і на якому підприємстві).

 6. буде продано ліцензію (яку саме).

В організаційно-технічних показниках проекту слід зазначити, що Запорізький національний університет має сучасний електронний доступ до світових інформаційних ресурсів, а також, що в організації-виконавця є в наявності необхідна для виконання проекту дослідницька база.


Запит (разом з листами підтримки та витягом з протоколу засідання Ради факультету щодо рекомендації проекту до участі у конкурсі) подається до НДЧ (каб. 322, Ісаєва Л. С., тел. 14-82) у роздрукованому (2 прим.) та електронному вигляді.

Начальник науково-дослідної частини В. І. Меняйло


Примітка. Перелік журналів з імпакт-фактором розміщено на сайті ЗНУ (наука→публікації→імпакт-фактор), а з методикою пошуку своїх

публікацій у БД «SCOPUS» можна ознайомитися в НДЧ (каб. 324, Туманова І. І., тел. 228-75-82)

Схожі:

Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2013 року
Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2006 р. №423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
move to 1192-20684
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
Конкурс, що пропонуються нухт до виконання, починаючи з 2013 року, до 15 червня 2012 року
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Методичні рекомендації щодо розроблення проектів на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок за рахунок видатків державного бюджету iconПоложення про конкурс. Підписати та подати до 29 червня 2011 р до монмолодьспорту України відібрані за конкурсом нау проекти нд та дкр
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи