Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням icon

Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням
Скачати 46.22 Kb.
НазваНаказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням
Дата28.07.2012
Розмір46.22 Kb.
ТипНаказ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Н А К А З


від 02.03.2012р. м. Запоріжжя 83


Про посилення контролю за результатами

наукових досліджень та їх практичним застосуванням


За результатами проведення звітної кампанії про результати наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до наказу від 18.11.2011 № 1327 «Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік» та у зв`язку з підвищенням вимог Міністерства до результатів наукових досліджень, їх впровадження та подальшої комерціалізації з метою збільшення обсягу госпдоговірної тематики та поповнення надходжень до спеціального фонду державного бюджету України


Н А К А З У Ю:


§ 1

Керівникам науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України:


 1. при виконанні науково-дослідних робіт зосередити увагу на отриманні конкретних наукових результатів, їх практичному застосуванні та комерціалізації;

 2. забезпечити обов`язкове впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств, організацій та установ з наданням відповідних довідок;

 3. врахувати, що при використанні результатів роботи у навчальному процесі, вони повинні бути впроваджені не менше ніж у трьох вищих навчальних закладах;

 4. забезпечити обов`язкове патентування прикладних розробок, створених у результаті виконання науково-дослідних робіт;

 5. при плануванні науково-дослідних робіт дотримуватись принципу наступності, який полягає у тому, що результати кожної роботи з фундаментального напряму повинні знаходити своє продовження в прикладних розробках, які, в свою чергу, повинні завершуватись госпрозрахунковими угодами;

 6. забезпечити підготовку конкурентоспроможних запитів наукових проектів на участь у конкурсі науково-дослідних робіт, фінансування яких здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету України, з повним дотриманням вимог Міністерства щодо оформлення, змісту, вагомості та конкретності очікуваних наукових результатів, їх практичного застосування (впровадження) та комерціалізації.

§ 2

^ Керівникам наукових структурних підрозділів (центрів, лабораторій), які фінансуються за рахунок спеціального фонду ЗНУ, забезпечити:


 1. пошук замовників та укладення господарських договорів на виконання науково-дослідних робіт і надання платних послуг у сфері науки;

 2. участь у конкурсах на отримання премій, грантів, стипендій, а також у державних цільових програмах, тендерах на виконання науково-дослідних робіт за рахунок державного замовлення та інших заходах, що дозволяють збільшити обсяг фінансування наукової діяльності центрів та лабораторій.

§ 3

^ Деканам факультетів:


 1. здійснити аналіз впровадження результатів науково-дослідної роботи на факультеті та обсягів коштів, які зміг заробити факультет за рахунок упровадження результатів наукових досліджень;

 2. при наявності впроваджених результатів науково-дослідних робіт, у тому числі одержаних при підготовці кандидатських і докторських дисертацій, один примірник довідок про впровадження (використання) подавати до науково-дослідної частини (каб. 322);

 3. забезпечити активну участь науковців факультету у конкурсах на отримання премій, грантів, стипендій, а також у державних цільових програмах, тендерах на виконання науково-дослідних робіт за рахунок державного замовлення та інших заходах, що дозволяють збільшити обсяг фінансування наукової діяльності факультету;

 4. розглянути на засіданнях кафедр та Радах факультетів питання щодо можливостей збільшення надходжень до спеціального фонду за рахунок впровадження результатів своєї наукової діяльності та подати відповідні пропозиції проректору з наукової роботи до 31 березня 2012 р.


§ 4

^ Начальнику науково-дослідної частини:


 1. забезпечити своєчасне доведення інформації до науковців університету про оголошені наукові конкурси на отримання грантів, премій, стипендій; державні цільові програми, тендери на виконання науково-дослідних робіт тощо, а також надання необхідної методичної допомоги при підготовці відповідних документів;

 2. посилити контроль за підготовкою запитів на виконання науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс, та анотованих звітів завершених науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету на предмет відповідності вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 3. вдосконалити критерії відбору науково-дослідних робіт, що беруть участь у І етапі конкурсу робіт на отримання фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету України з урахуванням їх кінцевих результатів та перспектив впровадження;

 4. посилити вимоги до керівників наукових структурних підрозділів (центрів, лабораторій), що фінансуються за рахунок спеціального фонду ЗНУ, щодо розширення госпдоговірної тематики та переліку платних послуг, а також участі у наукових конкурсах, тендерах з метою забезпечення збільшення обсягу фінансування цих підрозділів.


§ 5

^ Проректору з наукової роботи:


 1. при проведенні І етапу конкурсу науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, надавати пріоритет тим науковим колективам, які забезпечують надходження до спеціального фонду ЗНУ за рахунок впровадження результатів своїх наукових розробок;

 2. при розробці та затвердженні тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються у Запорізькому національному університеті, керуватися принципом наступності, зазначеним у п. 1.5;

 3. здійснювати щоквартальний контроль за виконанням науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету України, та практичним застосуванням їх результатів, спрямованим на збільшення надходжень до спеціального фонду ЗНУ.


§ 6

^ Начальнику науково-дослідної частини довести цей наказ до відома керівників науково-дослідних робіт та наукових структурних підрозділів (центрів, лабораторій).


§ 7

Начальнику загального відділу довести цей наказ до відома деканів факультетів.


§ 8


Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи проф.Грищака В. З.


В. о. ректора О. Г. Бондар


Проект наказу вносить ПОГОДЖЕНО

проректор з наукової роботи начальник юридичного відділу

В. З. Грищак _____________ О.О. Кулініч _________________


.

Схожі:

Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ № Про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень
У відповідності до «Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень» за публікацію...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ № Про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень
У відповідності до «Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень» за публікацію...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconПро звітність кафедр І окремих наукових підрозділів за результатами наукових досліджень в 2010 році
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедр та наукових підрозділів університету у 2010 році
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ №114/од Про проведення конкурсного відбору проектів нд та дкр, що виконуватимуться з 2013 р
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок”, а також з метою підвищення наукового рівня фундаментальних...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Наказ №83 Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням iconНаказ №473 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10. 11. 2006 за №1196/13070,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи