Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) icon

Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #)
Скачати 100.26 Kb.
НазваІнформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #)
Дата19.09.2012
Розмір100.26 Kb.
ТипІнформація

ЗАЯВКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ


1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЕКТУ

1.1. Назва інвестиційного проекту


1.2. Короткий опис та цілі проекту


1.3. Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів(необхідне відмітити #):
Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року
Місцеві програми соціально-економічного розвитку

1.4. Характер проекту (необхідне відмітити #):
будівництво
реставрація
реконструкція
Створення нового підприємства
Технічне переозброєння та модернізація діючих виробничих потужностей
Розширення (реконструкція) діючого виробництва
Інше (вкажіть)


1.5. Місце здійснення проекту (область, місто, район): м. Запоріжжя

1.6. Орієнтовна дата початку та закінчення проекту (рік та місяць):

початок: закінчення:

1.7. Додаткова інформація: ____________________________________________________________


2. Результати реалізації проекту

2.1. Введення потужностей: ___________________________________

2.2. Інвестиції в основний капітал: _____________________________

2.3. Економічний ефект від реалізації проекту: _________________________________________

2.4. Соціальний ефект від реалізації проекту: _________________________________________

2.5. Екологічний ефект від реалізації проекту:


^ 3. РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Готовність проекту (необхідне підкреслити):

3.1.1. Здійснена оцінка ідеї проекту

3.1.2. Розроблене техніко-економічне обґрунтування проекту

3.1.3. Підготовлена проектно-кошторисна документація

3.1.4. Інше (вкажіть) ______________________________________________________________

3.2. Необхідність відводу землі (необхідне підкреслити): (так, ні, мається земля)

3.3. Наявність розгорнутого графіку проведення робіт (необхідне підкреслити): (так, ні)

3.4. Проведена незалежна експертиза проекту з урахуванням наслідків його реалізації (необхідне підкреслити):

комплексна

(так, ні, не потрібна)

екологічна

(так, ні, не потрібна)

економічна

(так, ні, не потрібна)

санітарно-гігієнічна

(так, ні, не потрібна)

технічна

(так, ні, не потрібна)

галузева

(так, ні, не потрібна)

фінансово-правова

(так, ні, не потрібна)

інша (вкажіть)

містобудівельна

(так, ні, не потрібна)

______________________________________

3.5. Необхідність імпортних поставок (необхідне підкреслити, вказати постачальника):

обладнання (так, ні) ___________________________________________________________

технологій (так, ні) ____________________________________________________________

комплектуючих виробів (так, ні) _________________________________________________

сировини, матеріалів (так, ні) ____________________________________________________

інших (вкажіть)

3.6. Забезпеченість ресурсами (вкажіть забезпеченість ресурсами по проекту, %):
кадри
сировина
транспортні комунікації


виробничі площі
Теплоенерго-постачання
соціальна інфраструктура


обладнання
зв’язок
Інше(вкажіть) ___________________

3.7. Розробник техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), проектно-кошторисної документації (ПКД)

Керівник та найменування організації

Ареса 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. Факс (061) 764 45 46

Електронна пошта

^ 4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

4.1. Показники проекту, тис. гривень (внести данні чи підкреслити необхідне):

Загальна кошторисна вартість проекту
Строк окупності проекту, років
4.2. Фінансове забезпечення, тис. гривень (внести данні):

Власні кошти
4.3 Обсяг інвестицій, що потрібний для здійснення проекту (внести данні):

Загальний обсяг
в тому числі за рахунок:

Кошти державного бюджету
Кошти іноземних інвесторів
Кошти місцевих бюджетів
Кошти населення
Власні кошти підприємств та
Кошти вітчизняних інвестиційних
організацій
компаній, фондів тощо
Кредити банків
Інші джерела (вкажіть)
4.4. Інші форми забезпечення проекту (у вигляді майна, “ноу-хау”, землі тощо) (вкажіть): __________________


^ 5. ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ

5.1. Інвестиційна привабливість проекту ____________________________________________

5.2. Пропонується надання інвестору:

Права придбання акцій, %
Долі виробленої продукції, %
Долі від об’єму продаж, %
Долі від отриманого прибутку, %
Інших прав (вкажіть конкретно)

5.3. Форма залучення інвестицій (необхідне відмітити #):
прямі інвестиції в основні фонди та засоби виробництва
виробнича кооперація чи компенсаційна угода
спільні капіталовкладення
створення спільного підприємства
фінансові інвестиції
інша (вкажіть): __________________________

5.4. Повернення інвестицій (в місяцях з моменту отримання):

Початок повернення: _______________ Закінчення виплат: _________________


^ 6. ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РИЗИКИ

6.1. Забезпечення повернення інвестицій (необхідне відмітити #):
державні гарантії
застава активів
банківські гарантії
страхування
передача прав на (перерахуйте): використання розробки
інше, наприклад, договір поруки (вкажіть):

_______________________________________


_______________________________________

6.2. Існує рішення органів влади про підтримку проекту (необхідне відмітити #):
державних
галузевих
регіональних
Інших (вкажіть): ____________________________________________________________

6.3. Ризики по проекту (вкажіть конкретно): _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

6.4. Заходи щодо попередження та зменшення ризиків (вкажіть конкретно): _______________________________________________________________________________________________


^ 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ (ПІДПРИЄМСТВО ЧИ УСТАНОВУ), ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТ

7.1. Повна та скорочена назва організації:

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» (ЗНУ)

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

7.2. Організаційно-правова форма:

7.3. Форма власності (необхідне відмітити #):
державна
приватна
муніципальна
змішана
громадських організацій
інше (вкажіть):

7.4. Адреса організації

Поштовий індекс 69600 Повна поштова адреса м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. (061) 764 45 46, Факс (061) 764 45 46

Телекс __________________________ Електронна пошта


7.5. Керівник організації (телефон, фамілія, ім’я, по батькові повністю)

В.о. ректора ЗНУ Бондар Олександр Григорович, (061) 764 45 46

Підпис керівника організації: __________________________________

Дата: “ ____” _______________ 200 __ року (Печатка організації)


Погоджено:

Підпис керівника місцевого органу виконавчої влади __________________________________

Дата: “ ____” _______________ 200__ року (Печатка державного органу)

Схожі:

Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) icon1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Вид проекту прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне)
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) icon1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Вид проекту прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне)
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconІнвестиційний проект у сфері паливно-енергетичного комплексу (структура бізнес-плану проекту)
Резюме проекту (короткий огляд змісту кожного розділу, як правило готується після розробки усіх інших розділів проекту)
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconФорма заявки реєстраційна форма опису проекту для участі у міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів
Назва проекту
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconПовна назва проекту п.І. Б
Науково-технічний заділ із зазначенням завершеною стадії робіт на період висування проекту. Основні результати фундаментальних і...
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconХерсонський державний університет Факультет фізики, математики та інформатики Кафедра фізики Керівник проекту: Шарко В. Д. Автор проекту: студентка 511 групи
Успішність навчання учнів залежить від їх мотивації. Для стійкої мотивації учнів необхідне формування І розвиток у них пізнавального...
Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту Короткий опис та цілі проекту Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів( необхідне відмітити #) iconАнкета Інвестиційного проекту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи