1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon

1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Скачати 51.46 Kb.
Назва1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Перепелиця В.О
Дата02.08.2012
Розмір51.46 Kb.
ТипДокументи


1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи.

Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності.

2. Автори.

Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Козін І.В.
3. Основні характеристики, суть наукових результатів роботи.

Проведення теоретичних досліджень у галузі розробки та дослідження методів нелінійної динаміки, прогнозування, еволюційних моделей для широкого класу дискретних оптимізаційних задач. Розроблені та обґрунтуванні методи, що дозволять одержувати ефективні результати в умовах невизначеності різного походження. Досліджено можливість застосування розроблених математичних методів при аналізі економіко-математичних та інших моделей для задач, які виникають у галузі математики, економіки, соціології, менеджменті та ін. та важко формалізуються. Розроблено нові методи для розв’язування деяких модельних задач у галузі математичної економіки.


Проведено аналіз динаміки світових цін на природний газ та нафту за допомогою статистичних методів та методу комплексного фрактального аналізу. На базі застосування багатокритеріального підходу проведено порівняльний аналіз динаміки. Розглянуто різні постановки задачі гільйотинного розкрою та задачі прямокутного розкрою з вилученнями. Побудовано комбінаторний простір пошуку для еволюційної моделі задачі гільйотинного розкрою у різних варіантах. Розроблено програмне забезпечення для генерації тестових прикладів задачі гільйотинного розкрою. Розроблено модель прийняття рішень щодо вибору однієї з альтернативних стратегій розвитку мережі (відкриття нового магазину, або розподілу маркетингових інвестицій серед існуючих торговельних точок – магазинів) та модель раціонального розміщення магазину, що дає змогу максимально задовольнити попит на території, яку охоплює мережа.

Запропоновані методи апробовано на реальних задачах та даних, що вникають у різних галузях науки. Проведено апробацію результатів робіт на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, видана монографія.

^

4. Патенто-, конкурентоспроможні результати.


Результати роботи мають наукове та практичне значення і можуть бути використані в галузях освіти, академічної та галузевої науки, промисловості, державного та регіонального управління.

Результати роботи можуть бути використані при створенні сучасних систем макроекономічного прогнозування, систем підтримки прийняття рішень у галузі маркетингу, фінансів, оцінювання, а також при вирішенні багатьох прикладних задач: задачі розкрою, теорія розкладів та ін.

Планується публікація результатів проекту в українських та міжнародних наукових виданнях, доповіді на конференціях різного рівня.

Деякі результати передбачається використовувати при проектуванні великих інформаційних систем регіонального управління.

Впровадження результатів проекту передбачається шляхом використання алгоритмів і методів, що будуть розроблені та обґрунтовані в процесі виконання проекту, в прикладних розробках.


^ 5. Порівняння зі світовими аналогами.

Передбачається тестування результатів та їх порівняння з результатами досліджень, що проводяться провідними науковими установами світу.

Використання математичних моделей та методів для розв’язання багатьох задач у галузі економіки, техніки, соціології, управлінні має суттєві ускладнення. Це пов’язано зі значною складністю об’єктів, що моделюються, їх динамічністю, ієрархічною структурою із численними горизонтальними та вертикальними зв’язками, що перетинаються, невизначеністю критеріїв, неможливістю отримання точних рішень, великим розкидом чи відсутністю вихідних даних, а також високим ступенем суб’єктивності особи (чи осіб), що приймає рішення. Все це унеможливлює застосування класичних математичних методів дослідження й оптимізації, та призводить до необхідності створення нових, у тому числі комбінованих та евристичних підходів.

На зміну класичним математичним моделям, теорія яких була створена і детально досліджена в минулому столітті, приходять моделі, що, з одного боку, є більш складними, а тому досліджені в значно меншому обсязі, з другого боку, ці моделі більш точно відображають структуру прикладних задач, що вирішуються.

Так на зміну лінійній парадигмі прийшла нелінійна парадигма, на зміну детермінованому моделюванню приходять еволюційні моделі, навчальні моделі. Разом із тим, практично всі публікації, що присвячені цій тематиці та результати, що отримано, по-перше, відображають ранні чи початкові етапи становлення нелінійної динаміки і, по-друге, мають вузьку спрямованість і не претендують на системне взаємопов'язане використання.

Найбільш вагомі досягнення можна згрупувати за напрямками: стійкість багатокритеріальних задач цілочисельного лінійного програмування (І.В. Сергієнко, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Україна); нелінійна (хаотична) динаміка (Г. Шустер, Інститут теоретичної фізики та астрофізики, Німеччина); С.П. Курдюмов, Г.Г. Малінецький, Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша, Росія); теорія генетичних алгоритмів (Дж. Холланд, США).


^ 6. Економічна привабливість наукових результатів роботи для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Результати досліджень дозволяють:

по-перше, отримати методи аналізу складних систем щодо наявності детермінованих та недетермінованих компонент;

по-друге, отримати нові методи прогнозування показників, що відображають еволюцію складних процесів та систем;

по-третє, результати наукових розробок можуть бути впроваджені при автоматизації процесів в економічній, а також інших галузях.


^ 7. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можна реалізувати наукові результати роботи.

Результати роботи мають наукове та практичне значення і можуть бути використані в галузях освіти, академічної та галузевої науки, промисловості, державного та регіонального управління.

Результати роботи можуть бути використані при створенні сучасних систем макроекономічного прогнозування, систем підтримки прийняття рішень у галузі маркетингу, фінансів, оцінювання, а також при вирішенні багатьох прикладних задач: задачі розкрою, теорія розкладів та ін.

Деякі результати передбачається використовувати в проектуванні великих інформаційних систем регіонального управління.


^ 8. Очікуваний ефект від результатів впровадження.

Впровадження результатів проекту передбачається шляхом використання алгоритмів і методів, що будуть розроблені та обґрунтовані в процесі виконання проекту, у прикладних розробках.

Впровадження результатів роботи можливо в різних галузях народного господарства (машинобудування, будівництво, сільське господарство, поліграфічна промисловість) та в регіональному управлінні.

Очікуваний ефект від впровадження методів прогнозування в межах однієї області України становить близько 0,5 млн. грн. за рік.

Очікуваний ефект від впровадження нових механізмів розкрою, упаковки та формування оптимальних розкладів становить на великих підприємствах від 100 до 200 тис. грн.


Адреса: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66.

Телефон: 228-76-41 , E-mail: economkib_znu@mail.ru

Схожі:

1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Розробка двозондової системи вимірювання електричних характеристик та контролю суцільності надтонких провідних плівок
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Пошук І дослідження організаційно-економічних діагностичних ознак в управлінні багатофакторними виробничими та сервісними системами...
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи iconФорма технологічної пропозиції щодо комерціалізації завершеної несекретної науково-дослідної, дослідно-конструкторської, дослідно-технологічної роботи
Виберіть з додатку 2 І впишіть 5 ключових слів 2,3 рівня з «Класифікатора технологічних ключових слів»
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи. «Громадське й культурне життя української діаспори»
«Громадське й культурне життя української діаспори»; «Історія словотворення: іменникові суфікси 11-13 ст.»
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Вид проекту прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне)
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи icon1. назва проекту пріоритетний напрям розвитку науки І техніки
Вид проекту прикладна науково-дослідна робота, дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне)
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи iconПоложення про відділ держбюджетних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт І студентської науки науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
move to 0-383010
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи