Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\

Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п'явки імуногенезними методами
Скачати 51.02 Kb.
НазваВивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п'явки імуногенезними методами
Дата02.08.2012
Розмір51.02 Kb.
ТипДокументи

Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п'явки імуногенезними методами


  1. Коротке описання розробки


Розроблений імуногенезний підхід до аналізу імунотропної дії біологічноактивних речовин (БАР) медичної п'явки (МП) в умовах гірудотерапії (ГТ) і в дослідах in vitro. Імуногенезний підхід передбачає визначення окремих стадій імуногенезу за його залишковими ознаками на циркулюючих у крові лімфоцитах:

- цитоморфометричний метод відображає інтенсивність проліферативної активності лімфоцитів;

- авідний розетковий метод тестує щільність рецепторних структур на клітинах, яка підвищується на стадії активації лімфоцитів;

- люмінесцентний метод із застосуванням флуорохрому акридинового оранжевого тестує активність білоксинтетичної системи, яка підвищується на всіх стадіях імуногенезу.

В умовах ГТ і в дослідах in vitro виявлений подібний імунотропний ефект БАР слини МП: корекція надлишку активності Т-хелперів (СD4+ субпопуляції) адекватна стимуляція активності супресорних субпопуляцій лімфоцитів (СD8+ -Т-кілерів/супресорів, СD16+-натуральних кілерів). Установлена низькодозова імунологічна толерантність до антигенів біологічно активних речовин медичної п’явки, що є механізмом протизапальної дії гірудотерапії.


  1. ^ Техніко-економічні показники


2.1 Лабораторні параметри активованих лімфоцитів (статистичні класи лімфоцитів – КЛ):

- цитоморфометричні, діаметр клітин, мкм – малий розмірний клас КЛ ≤ 6, великий КЛ ≥ 10;

- авідний розетковий, кількість приєднаних до лімфоцитів еритроцитів барана (ЕБ), шт. – КЛ ≥ 8 ЕБ;

- інтенсивність люмінесценції в спектрі 640 нм, умовні одиниці КЛ ≥ 0,7.

2.2 Основні лабораторні показники впливу біологічноактивних речовин слини медичної п'явки


№ п/п

Лабораторні показники

До впливу БАР МП

Після впливу БАР МП

1

Розеткові, %

СD2

Загальні

68,4±2,4

62,6±2,1*

Активні, КЛ ≥ 8 ЕБ

39,6±2,3

30,3±2.0*

СD4

Загальні

41,0±2,1

35,8±1,8*

Активні, КЛ ≥ 8 ЕБ

18,0±1,4

13,3±1,1*

СD25

Загальні

32,0±2,2

19,0±1,6*

Активні, КЛ ≥ 8 ЕБ

13,0±1,2

8,2±0,6*

СD8

Загальні

17,0±1,5

27,5±2,1*

Активні, КЛ ≥ 8 ЕБ

4,5±0,3

9,5±0,5*

СD16

Загальні

27,3±1,8

34,0±2,0*

Активні, КЛ ≥ 8 ЕБ

10,0±1,1

11,0±1,2

2

Цитоморфометричні, %

КЛ ≤ 6,0 мкм

24,5±2,3

8,4±1,2*

КЛ ≥ 10,0 мкм

12,6±1,8

31,4±2,6*

3

Люмінісцентні

КЛ ≥ 0,7, у.о.

0,45±0,02

0,78±0,04*

Примітка: відмінності до та після впливу БАР слини МП достовірні при р < 0,05.


  1. ^ Економічний та соціальний ефекти


Розроблений імуногенезний підхід до аналізу стану імунітету об'єктивізує його визначення саме в організмі людини на момент обстеження. Тому дозволяє більш ефективний підбір профілактичних і лікувальних заходів, зокрема ГТ. За даними лабораторних показників можливо дозувати об'єм ГТ за кількістю використаних МП на сеанс, за кількістю та за чергою сеансів у курсі ГТ. Імунологічно контрольована ГТ буде сприяти її поширенню як профілактичного і лікувального засобу, тоді як альтернативи їй при хронічному перебігу захворювань на сучасному етапі немає. Установлена низькодозова імунологічна толерантність до антигенів та аутоструктур при гірудотерапії, що дає змогу застосовувати її при алергіях та аутоалергіях.


  1. ^ Наявність охоронних документів


Усі методи імуногенезного напрямку мають охоронні документи:

1) Пат. 2080597 Патент России, МКИ-6 G 01 N 33/48, 33/53. Способ определения активированных лимфоцитов в крови / Фролов А. К., Арцимович Н. Г., Москалец О. В., Ведерников А. А., Корнев А. В.; заявитель и патентообладатель Запорожский национальный университет. - Опубл. 27.05.97, Бюл. №15.

2) Пат. 2080598 Патент России, МКИ-6 G 01 N 33/48 // G 01 N 33/53. Способ определения активированных Т-лимфоцитов в организме человека / Фролов А. К., Шипитяк Е. Г., Негусторова А. Ф., Лупинос О. В., Пискун М. Н.; заявитель и патентообладатель Запорожский национальный университет. - Опубл. 27.05.97, Бюл. №15.

3) Фролов О. К., Федотов Є. Р., Грицаєнко Ю. М., Богомаз Т. П. Спосіб визначення активності білок-синтетичної системи клітин крові. Патент UA №25765 А МПК 6 G 01 N 33/48. Опубл. 1996. Бюл. №2.

4) Пат. UA №23392 А Україна, МПК 6 G 01 N 33/48. Спосіб приготування препаратів крові для люмінесцентної мікроскопії / Фролов О. К., Федотов Є. Р., Грицаєнко Ю. М., Іващенко С. В.; заявник та патентотримач Запорізький національний університет. - Опубл. 1997, Бюл. №7; Опубл. 1998, Бюл. №4.

5) Пат. UA 48845 А Україна, МПК 6 G01N33/48. Спосіб оцінки реакції бластної трансформації лімфоцитів у культурі клітин / Фролов О. К., Федотов Є. Р., Копійка В. В.; заявник та патентотримач Запорізький національний університет. – Опубл. 15.08.2002, Бюл. №8.

6) Пат. UA 62690 А Україна, МПК 6 G01N1/28, G01N1/30. Спосіб фарбування мазків венозної крові / Фролов О. К., Федотов Є. Р., Копійка В. В., Фролова Л. О.; заявник та патентотримач Запорізький національний університет. – Опубл. 15.12.2003, Бюл. №12.

На вирощування і застосування МП розроблені технічні умови ТУУ 05.0-02125245002:2009. Вони пройшли державну експертизу в науково-дослідній лабораторії контролю якості продукції Інституту гігієни та медичної екології

ім. О.М. Марзєєва: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.08.2009 р. №05.03.02-06/49982; зареєстровані ДП ''Запоріжжястандартметрологія'' 21.12.2009 р. по книзі обліку за № 04725958/004617.


  1. Результати впровадження


Матеріали розробки опубліковані у 24 фахових виданнях, були апробовані на міжнародних і республіканських конференціях.


  1. Галузь застосування


Розроблений імуногенезний підхід до аналізу стану імунітету може застосовуватись у практиці клінічних лабораторій, в експериментальній імунології, у лікарській справі, зокрема при дозуванні гірудотерапії та інших лікарських заходах.


  1. Керівник розробки, телефон, е-mаil


Фролов Олександр Кирилович, зав. навчально-науково-дослідної лабораторі ї клітинної та організменої біотехнології, д-р мед. наук, проф., 289-12-12, a_frolov@ukr.net.

Схожі:

Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Спектроскопія конденсованого стану
Мета курсу вивчення фізичних основ та найважливіших аспектів дослідження речовин в конденсованому стані методами електронної і коливної...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\МетодичнІ вказівки
Лікарські препарати подовженої дії. Способи подовження дії лікарських речовин. Вимоги до препаратів. Препарати повторної та підтримуючої...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація”
Вплив факторів зброї масового ураження на лікарські засоби аптечного виготовлення. Механізм радіолітичного розпаду органічних лікарських...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет навчально-методичне забезпечення дисципліни «Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин»
Короткий історичний огляд, вивчення біологічно активних речовин. Провідні напрямки розвитку хімічної фізіології та їх застосування...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Правила прийому до Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Харківської медичної академії післядипломної освіти здійснюється відповідно...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Календарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Дата піб викладача
Обмін речовин. Процеси асиміляції і дисиміляції речовин. Енергетичний баланс організму. Терморегуляція
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Вивчення імунотропної дії біологічноактивних речовин медичної п\Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи