Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата02.08.2012
Розмір83.1 Kb.
ТипДокументиДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


кафедра

Затверджую:

Декан факультету ____________________________

(підпис)

____________________________

(ПІБ)

“____”____________ 20___ р.


Голова НМР факультету

(підпис)


(ПІБ)

Схвалено на засіданні кафедри


(назва кафедри)


Протокол № _____ від “__”___________20___р.

Завідувач кафедри

____________________ ______________

(ПІБ) (підпис)


Робоча програма


з дисципліни


Форма навчання _______________ Курс_______________ Семестр_______________

Шифр галузі,

найменування галузі знань,

код напряму

(спеціальності),

напрям підготовки (спеціальность), освітньо-кваліфікаційний рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика


Структура
Рік навчання:

Семестр:

Кількість навчальних тижнів:

Кількість годин на тиждень:

Статус курсу:

Кількість ECTS кредитів:

українських:

європейських:

Кількість годин:

Загальна:

Лекції:

Практичні заняття:

Самостійна робота:

Індивідуальна робота:


Вид підсумкового

контролю:


Робоча програма складена на основі:

________________________________________________________________________

(назва навчальної програми, автори, дата затвердження)

Укладач (і) робочої програми

(ПІБ викладача (ів)

________________________________________________________________________

Запоріжжя 20___

^ I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета та завдання вивчення навчального курсу.

Міждисциплінарні зв’язки.

У результаті вивчення курсу студент повинен

Знати:

Вміти:

^ II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИмодуля

№ нав-х тижнівтеми

Теми лекцій, види інших аудиторних занять та самостійної роботи

Обсяг,

годин

Вид модульного і підсумкового контролю та їх рейтингова оцінка (РО)

^ Модуль 1. Назва

1

Тема 1. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


^ РО підготовки до аудиторних занять та засвоєння теоретичного матеріалу – 6 балів


РО підготовки до лабораторних і практичних занять та опанування практичними навичками – 12 балів


РО підсумкової контрольної роботи – 12 балів


***

2

Тема 2. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


3

Тема 3. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


1 – 9 тижні

(1-й півсеместр)

1 модульний контроль

(разом по 1-му модулю).

30 балів

^ Модуль 2. Назва

4

Тема 1. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


^ РО підготовки до аудиторних занять та засвоєння теоретичного матеріалу – 6 балів


РО підготовки до лабораторних і практичних занять та опанування практичними навичками – 12 балів


РО підсумкової контрольної роботи – 12 балів


***

5

Тема 2. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


6

Тема 3. Назва

Лекції:

Лабораторні заняття:

Практичні заняття:

Самостійна робота:


10 – 18 тижні

(2-й півсеместр)

2 модульний контроль

(разом по 2-му модулю).

30 балівРазом за два модулі

60 балівІндивідуальне завдання

20 балПідсумковий семестровий контроль

20 балів

І семестр

Разом

100 балів


*** - участь у науково-дослідній роботі, олімпіадах, конкурсах тощо (не більше 5 балів, які входять у 30 балів за 1 модуль).

III. Теми ЛЕКЦІЙНИХ занятьЗаняття 1.

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
Заняття ...

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
IV. Теми семінарських занять


Заняття 1.

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
Заняття ...

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
V. Теми практичних занятьЗаняття 1.

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
Заняття ...

Тема.

План.

1.

2.Література.

1.

2.
VI. самостійна робота студентівтеми

Завдання

Література


Форма

контролюVII. Індивідуальне завдання1.

2.

3.
^ VIІІ. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ


1.

2.

3.ІХ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS.

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.

^ За шкалою

ECTS
За шкалою

університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік


A

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано


B

85 – 89

(дуже добре)

4 (добре)

C

75 – 84

(добре)

D

70 – 74

(задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 69

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)Вказати, що студент повинен знати, вміти з конкретної дисципліни для отримання екзаменаційної оцінки або заліку.


Х. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБОТИ ТА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ

ХІ. ЛІТЕРАТУРА


Основна: (максимально 10-15 джерел)

1.

2.

3.Додаткова: (максимально 15-20 джерел)

1.

2.

3.

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи