Мета І завдання туристської практики icon

Мета І завдання туристської практики
Скачати 319.22 Kb.
НазваМета І завдання туристської практики
Дата29.12.2012
Розмір319.22 Kb.
ТипПротокол

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра теорії та методики фізичної культури і туризму


”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________ Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПРОГРАМА

Туристської практики

студентів другого курсу

факультету фізичного виховання

спеціальності 0504 – ”Туризм”


Ухвалено

на засіданні науково-

методичної ради факультету

Протокол №1 від 30.08.2007 р.

______________ Голова ради


Затверджено

на засіданні кафедри ТМФКіТ

Протокол № 1 від 29.08.2007 р.

Зав. каф. Конох А.П. __________


Запоріжжя

2007

^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ПРАКТИКИ


Туристська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу, одним із основних етапів практичної підготовки студентів факультету ”Фізичного виховання” зі спеціальності ”Туризм”. Даний вид практики має за мету формування у студентів практичних умінь і навичок організації і методики проведення туристично-екскурсійної роботи, підготовки та проведення екскурсій містом і пам'ятними місцями, знань організаційного процесу туристичних комплексів та туристських готелів.

Під час проходження туристської практики студенти набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи на підприємствах різних форм власності.

Основними завданнями практики зі спеціальності ”Туризм” мають бути:

 • закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;

 • дати загальну характеристику туристичного підприємства;

 • в період проходження практики розглянути письмово основні етапи організації туристського маршруту;

 • навести приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом;

 • описати технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру;

 • розробка програми обслуговування туристів.^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


Робочою програмою практики передбачено ознайомлення студентів з комплексом типових завдань управлінської, маркетингової, комерційно-технологічної та планово-економічної діяльності певного підприємства туристичного напрямку.


Студент повинен виконати наступне:


1. Дати загальну характеристику туристичного підприємства за наступним планом (письмово):

1.1. Базова характеристика туристичного підприємства

Назва, місце розташування фірми. Її реквізити. Ліцензія на здійснення туристичної діяльності. Рік утворення, організатори. Форма власності.

1.2. Структура управління туристичним підприємством Організаційна структура управління підприємства, штатний розклад, посадові інструкції працівників туристської фірми

1.3. Основні напрямки діяльності туристичного підприємства Форми організації поїздок: індивідуальний і груповий туризм; види туризму (внутрішній, виїзний, в'їзний); типи туризму (за цілями); географія подорожей (країни, міста). Договірні відношення з партнерами, з клієнтами. Страхування туристів. Маркетинг в організації діяльності. Інформаційні технології в туристській діяльності. Рекламна діяльність турфірми.


2. В період проходження практики розглянути письмово основні етапи організації туристського маршруту за наступним планом.

2.1. Етапи розробки нового маршруту

 • дослідження ринку потенційного попиту;

 • пошук партнерів-постачальників товарів та послуг;

 • перевірка наявності послуг та встановлення адекватності інформації, що надійшла раніше;
 • підготовка договорів (контрактів) про співробітництво з постачальниками турпослуг та реалізаторами турпродукту (турагентами) і проведення переговорів;

 • інформаційно-методичне забезпечення туру (складання програми перебування, інформаційних листів, калькуляції, паспорта туристичного маршруту тощо);

 • реалізацію турів споживачам; оформлення документів для здійснення подорожі;

 • підготовку та призначення кадрів на маршрут;

 • безпосереднє обслуговування туристів і контроль за наданням певної кількості та якості послуг, інші види робіт.

2.2. Навести приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом:

1) технологічної карти туристичної подорожі;

2) інформаційного листка до туристичної путівки;

3) програми туру;

4) калькуляції маршруту;

5) угод з постачальниками послуг, з туристом.


3. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру

Методика розробки туру має ґрунтуватися на логічності побудови траси маршруту з урахуванням вищезазначених факторів та синхронності роботи як постачальників, так і посередників, задіяних в обслуговуванні туристів. Весь технологічний процес слід описати із зазначенням видів виконуваних робіт на кожному його етапі, що допомагає зменшити час на проведення підготовчої роботи, досягти узгодження зусиль колективу підприємства, яке займається безпосередньо обслуговуванням туристів (див. табл.).


Таблиця 1

Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру
Етапи

Заходи

1.


Укладення угод з поста­чальниками послуг:

1.1. Транспортною компанією;

1.2. Готелями та іншими закладами розміщення по маршруту;

1.3. Екскурсійними бюро по маршруту;

1.4. Страховою компанією.

Підписання договорів (контрактів)


2.


Укладання договорів з реалізаторами послуг: фірмами-турагентами та фізичними особами

Підписання договорів

(контрактів)


3.


Інформаційно-методичне та рекламне забезпечення туру:

3.1. Підготувати програми туру;

3.2. Підготувати та розповсюдиш рекламний матеріал

Доведення до турагентів необхідної інформації по туру та прийом замовлень на обслуговування


4.


Прийом замовлення на тур.

Підписання договору на туристичне обслуговування з туристом.

Робота з клієнтом (туристом).

Оформлення бланка-замовлення на туристичні послуги (тур). Ознайомлення з умовами договору на туристичне обслуговування та умовами і термінами ануляції, штрафними санкціями, обов'язками і правами сторін

5.


Реалізація путівок

Реалізація путівок; контроль за своєчасною оплатою послуг та виплатою комісійних турагентам

6.Бронювання туристичного обслуговування:

6.1. Бронювання готельних, туристичних, екскурсійних та інших послуг (відповідно до програми перебування);

6.2. Замовлення залізничних квитків, автотранспортних квитків в АТП, авіаквитків на рейси різних авіакомпаній

Підготувати листи-замовлення, забронювати квитки7.


Оплата послуг постачальників виробників) послуг: закладів розміщення, харчування туристів, транспортних компаній та ін.

Підготувати рахунки та документи банку для оплати послуг

8.


Забезпечення туристів проїзними документами

Підготувати бланки та оформити проїзні документи

9.

Оформлення страхових полісів


Підготувати бланки страхових полісів та повідомити страхову компанію

10.

Підготовка та призначення кадрів на маршрут:

10.1. Призначити керівника туристичної групи та ознайомити його з трасою маршруту

10.1. Наказ директора про призначення керівник туристичної групи;

10.2. Інструктаж з керівником туристичної групи


11.

Оформлення документів на виїзд (прийом):

11.1. Підготувати списки груп туристів та комплект документів, необхідних для проходження митного та прикордонного контролю;

11.2. Оформити проїзні документи

11.1. Надрукувати списки груп двома мовами (укр. та англ.) + підготувати комплект документів для проходження митного та прикордонного контролю;

11.2. Виписати талони на посадку (якщо квитки на транспорт групові)

12.

Підготовка путівок (ваучерів)

Виписати путівки (ваучери) на кожного туриста чи групу туристів

13.

Оформлення паспортно-візових формальностей:

13.1. Оформлення паспортів в УПР та МР ГУВС України на виїзд (при необхідності);

13.2. Оформлення віз країн відвідування в посольстві (консульстві)

13.1. Оформлення необхідних документів за вимогами УПР та МР ГУВС України;

13.2. Оформлення необхідних документів за вимогами посольства країни відвідування та контроль за своєчасністю отримання віз

14.

Проведення туру

Обслуговування туристів на маршруті

15.


Контроль за якістю обслуговування

15.1. Контроль за дотриманням умов та якості обслуговування;

15.2. Збір відгуків туристів про умови та якість обслуговування

Звіт керівника групи по прове­денню маршруту; відгуки туристів4. Розробка програми обслуговування туристів включає оформлення:

1) технологічної карти туристичної подорожі (див. дод. 1);

2) інформаційного листка до туристичної путівки (див. дод. 2);

3) графіка завантаження підприємства (див. дод. 3);

4) програми перебування туристів (див. приклад у дод. 4).


Додаток 1


Туристична фірма _____________________

Адреса фірми: ____________

_________________________

_________________________

_________________________


Address: _________________

_________________________

_________________________

_________________________

Тел./факс: ____________________________________

e-mail: _______________________________________
^

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


туристської подорожі за маршрутом

____________________________________________________________________

(назва маршруту)

на ________ р.

1. Основні показники маршруту:

Вид маршруту – ______________________________________________________

(за конфігурацією маршруту, за формою організації, за видом транспорту)

Термін подорожі (дн./ночівель) – _______________________________________


Число туристів в групі – _______________________________________________

Початок обслуговування на маршруті першої групи – ______________________

Початок обслуговування на маршруті останньої групи – ____________________

Закінчення обслуговування останньої групи – _____________________________

Вартість путівки – ____________________________________________________ (може змінюватися в залежності від обраного розміщення)

Місяць року


Кількість туристів в місяць

Графік заїзду туристських груп за датами місяця


Кількість груп в місяць
Адреса туристського підприємства, з якого починається подорож: ______


____________________________________________________________________

Проїзд до початкового туристського підприємства: трансфер __________

____________________________________________________________________


^ 2. Програма обслуговування туристів за маршрутом ____________________________________________________________________


Населені пункти, відстань між ними, способи пересування, час прибуття до пункту та виїзду з нього

Найменування туристських підприємств та умови розміщення

Заплановані туристські послуги


Внутрімаршрутні перевезення на маршруті (в місці перебування) здійснюються


^ 3. Короткий опис подорожі (повторюється в інформаційному листку до туристської путівки)


Керівник туристського підприємства, що обслуговує маршрут:

________________________ ________________

П.І.Б. Підпис


Додаток 2
^
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

до путівки туристської подорожі

«____________________________________________________»

(найменування маршруту)


Складається за наступним змістом:


^ 1. Обов'язкова інформація

1. Вказівка виду і типу туристської подорожі, основного змісту програми обслуговування, протяжності та тривалості всього маршруту.

2. Опис траси подорожі – пунктів перебування, тривалості перебування і умови розміщення в кожному пункті обслуговування (тип будівлі, число місць в номері, його санітарно-гігієнічне обладнання).

3. Короткий опис району подорожі (визначні пам'ятки, особливості рельєфу місцевості і т. п.), програми обслуговування в кожному пункті подорожі (відповідно до технологічної карти туристської подорожі).

4. Перелік послуг, що надаються за додаткову плату.

5. Наявність і коротка характеристика спортивних споруджень і майданчиків, автостоянок, пасажирських канатних доріг, водоймищ, пляжів, атракціонів, дитячих ігрових майданчиків (кімнат), бібліотек, кінозалів і т.д.

6. Адреса туристського підприємства, з якого починається туристська подорож і проїзд до нього.


^ 2. Приблизний перелік додаткової інформації

1. Інформація щодо вікових обмежень, прийому батьків з дітьми, сімейних.

2. Інша інформація і рекомендації щодо перебування іноземних туристів в Україні.


Додаток 3
^
ГРАФІК ЗАВАНТАЖЕННЯ

туристського підприємства _____________________________________________

групами туристів _______________200__ р.

(місяць)


Номер групи туристів


Номер маршруту турист-ського підприєм-ства

Дати обслуговування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Додаток 4

^ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

_______АВРОРА ИНТУР_______

Россия, 125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 2 Тел: (095) 232-94-04.251-58-28 Факс: (095) 251-60-31 E-mail: aurore@aurore.ru URL: www.aurore.ru


«К истокам Киевской Руси». Тур с 30.04.03 по 4.05.03


30.04.03

20.40 Встреча на Киевском вокзале у табло Прибытия и Отправления сопровождающим с табличкой «Аврора Интур»

21.43 Отправление в Киев поезд № 41

01.05.03

10.42 Прибытие. Встреча на вокзале представителем фирмы «Аврора Интур».

11.30 Трансферт в гостиницу выбранной категории.

12.00 Размещение.

13.00 - 16.00 Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром Свято-Михайловского монастыря, Владимирского собора, Старокиевской горы.

16.00 Обед в кафе города.

17.00 - 19.00 Пешеходная экскурсия по Андреевскому спуску с посещением музея Булгакова.

02.05.03

9.00 Завтрак в кафе гостиницы.

10.00 - 13.00 Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру с посещением Ближних пещер (проезд общественным транспортом). 14.00 Обед в кафе города.

15.00 - 17.00 Пешеходная экскурсия «Древний Киев» (с посещением Софиевского собора).

03.05.03

9.00 Завтрак в кафе гостиницы.

10.00 - 16.00 Автобусная экскурсия в музей народной архитектуры и быта Пирогово (церкви, хаты, мельницы с Полесья, Волыни, Подолья, Карпат, Слобожанщины, Надднепрянщины, юга Украины).

17.00 Обед в кафе города.

18.30 Трансфер на ж/д вокзал.

20.37 Отправление в Москву поезд № 96.

04.05.03 11.31 Прибытие на Киевский вокзал.


Стоимость на 1 чел (в у.e.)Проживание

3 дня

Взрослые

Дети

Гостиница «Славутич» 1-но, 2-х, 3-х местное размещение со всеми удобствами

100*

90

Гостиница «Казацкая» (центр города) 1-но, 2-х местные номера со всеми удобствами

120*

100


* Доплата за 1-местное размещение - 20$

Комиссия 10%


^ Стоимость ж/д проезда Москва-Киев-Москва»:

Для детей – 40 у.е. (плацкарт), 50 у.е. (купе).

Для взрослых – 45 у.е. (плацкарт), 60 у.е. (купе)

Стоимость включает: размещение в гостинице выбранной категории, 2-х разовое питание (завтрак, поздний обед), экскурсионную программу, транспортное обслуживание.

Для бронирования ж/д проезда необходимо представить ксерокопию паспорта (Ф.И.О. год рождения, серия, номер паспорта или свидетельства о рождении).


Додаток 5


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ТУРУ


________________________________________________

(назва туру)


№ з/п


Назва статті

Вартість за одиницю (у.о./грн.)


Кількість (од./ діб)

Загальна вартість (грн.)

1.

Вартість проживання (за умовами розміщення):

.... -місний номе:

– .... -місний номер:

2.

Вартість харчування:

- сніданок:

- обід:

- вечеря:

3.

Вартість проїзду:

4.

Трансфер:

5.

Екскурсійна програма:

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
....
6.

Страхування

7.

Послуги гіда-перекладача

8.

Інші види затрат:

8.1
8.2
8.3
...
Загальна вартість туру:

за умов різних варіантів розміщення^ ЗАЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Залікова документація здається методисту. Термін здачі документації – не пізніше, ніж через 10 днів після закінчення практики.

Залікова документація містить у собі такі документи :

1. Загальна характеристика туристичного підприємства за наступним планом (письмово):

1.1. Базова характеристика туристичного підприємства

Назва, місце розташування фірми. Її реквізити. Ліцензія на здійснення туристичної діяльності. Рік утворення, організатори. Форма власності.

1.2. Структура управління туристичним підприємством Організаційна структура управління підприємства, штатний розклад, посадові інструкції працівників туристської фірми

1.3. Основні напрямки діяльності туристичного підприємства Форми організації поїздок: індивідуальний і груповий туризм; види туризму (внутрішній, виїзний, в'їзний); типи туризму (за цілями); географія подорожей (країни, міста). Договірні відношення з партнерами, з клієнтами. Страхування туристів. Маркетинг в організації діяльності. Інформаційні технології в туристській діяльності. Рекламна діяльність турфірми.

2. Розглянути письмово основні етапи організації туристського маршруту за наступним планом.

2.1. Етапи розробки нового маршруту

 • дослідження ринку потенційного попиту;

 • пошук партнерів-постачальників товарів та послуг;

 • перевірка наявності послуг та встановлення адекватності інформації, що надійшла раніше;

 • підготовка договорів (контрактів) про співробітництво з постачальниками турпослуг та реалізаторами турпродукту (турагентами) і проведення переговорів;

 • інформаційно-методичне забезпечення туру (складання програми перебування, інформаційних листів, калькуляції, паспорта туристичного маршруту тощо);

 • реалізацію турів споживачам; оформлення документів для здійснення подорожі;

 • підготовку та призначення кадрів на маршрут;

 • безпосереднє обслуговування туристів і контроль за наданням певної кількості та якості послуг, інші види робіт.

2.2. Навести приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом:

1) технологічної карти туристичної подорожі;

2) інформаційного листка до туристичної путівки;

3) програми туру;

4) калькуляції маршруту;

5) угод з постачальниками послуг, з туристом.

3. Весь технологічний процес слід описати із зазначенням видів виконуваних робіт на кожному його етапі, що допомагає зменшити час на проведення підготовчої роботи, досягти узгодження зусиль колективу підприємства, яке займається безпосередньо обслуговуванням туристів (див. табл.).

4. Розробити програми обслуговування туристів включаючи оформлення:

1) технологічної карти туристичної подорожі (див. дод. 1);

2) інформаційного листка до туристичної путівки (див. дод. 2);

3) графіка завантаження підприємства (див. дод. 3);

4) програми перебування туристів (див. приклад у дод. 4).


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Оцінка організаційної роботи визначається методистом відповідно до таких критеріїв:

оцінка “зараховано”:

 • студент виконав увесь обсяг роботи за програмою практики;

 • усі види робіт проведені на високому організаційному рівні;

 • виявляв інтерес до організації туристських послуг;

 • на певному професійному рівні проводив організаційну роботу, також інші обов’язки помічника менеджера туристичної фірми;

 • якісно підготував звітну документацію, здав її у належний термін і підготував захист розроблено туристичного маршруту.

оцінка “не зараховано”:

 • неефективно вирішував завдання практики, систематично допускав помилки у організації роботи;

 • виявляв безвідповідальне ставлення до своєї роботи;

 • систематично порушував трудову дисципліну;

 • недбало підготував звітну документацію, не здав її у належний термін і не захистив розроблений туристичний маршрут.^ ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Протягом туристської студент повинен підкорятися внутрішньому розпорядку туристської установи, вказівкам директора, керівника практики, менеджера установи і методистів. В разі порушення дисципліни чи вимог керівників студент може бути звільнений від практики і відправлений в деканат для остаточного вирішення його питання;

 • проявляти ініціативу і творчість під час розробки туристичного маршруту та виконання посадових обов’язків;

 • в установлений розкладом день працювати не менше 6 годин в установі;

 • своєчасно виконувати індивідуальний план, подавати на перевірку документацію відповідно до графіка, установленого методистами;

 • здати залікову документацію не пізніше, ніж через 10 днів після закінчення практики.

Студентам, які пропустили з поважної чи неповажної причини частину практики і не виконали індивідуальний план за клопотанням деканату і рішенням ректора туристська практика подовжується на відповідний термін без відриву від навчальних занять в інституті. Студентам, які пропустили більше 50% днів туристської практики, вона не зараховується.

Студенти, які не пройшли туристську практику не переводяться на наступний курс або відраховуються з університету.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М., 1996. – 368 с.

 2. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

 3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

 4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

 5. Менеджмент туризма: Учебник/Авт.-сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. – 230 с.

 6. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 7. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М.:"Дело", 1993.

 9. Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної культури та спорту: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 152 с.

 10. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В. Липсиц. – М.: Экономика, 1991. – 320 с.


Додаткова:

 1. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА, 1997.

 2. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально –педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процессе: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

 4. Зорин И.В. Образование и карьера в туризме: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.

 5. Литвак Б.Г. Управленческое решение. – М.: ЭКМОС, 1998.

 6. Менеджмент организации. – М.: ИНФРА, 1997.

 7. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М. Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 8. Современный бизнес: Учеб. в 2 т. Т. 1: Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М. X. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. – М: Республика, 1995.

 9. Социальный менеджмент: Сборник материалов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, 1998. – 205 с.Програму укладено викладачем кафедри ТМФКіТ Орлов А.А.

Схожі:

Мета І завдання туристської практики icon1. мета І завдання туристської практики
Під час проходження туристської практики студенти набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи...
Мета І завдання туристської практики icon1. мета І завдання туристської практики
Туристська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу і проводиться на другому курсі
Мета І завдання туристської практики iconМета І завдання ознайомчої практики
А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників...
Мета І завдання туристської практики iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Мета І завдання туристської практики iconМета І завдання технолого-організаційної практики
Туризм”. Даний вид практики має за мету вдосконалення у студентів практичних умінь і навичок в організації туристично-екскурсійної...
Мета І завдання туристської практики iconМета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Мета І завдання туристської практики iconМета, завдання та зміст практики
...
Мета І завдання туристської практики icon1 Мета і завдання практики
Виробнича практика направлена на розвиток і практичне використання творчого потенціалу студентів на базі отриманих ними в процесі...
Мета І завдання туристської практики iconДиференційований залік
Гігієна як наука. Мета, завдання та методи досліджень, місце гігієни в роботі лікаря загальної практики. Закони гігієни
Мета І завдання туристської практики iconОсновні завдання дисципліни
Мета курсу – розкрити зміст основних положень конституційної теорії І політичної практики, пов'язаних з регулюванням державно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи