Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" icon

Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Скачати 426.17 Kb.
НазваПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Сторінка1/6
Дата29.12.2012
Розмір426.17 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“Запорізький національний університет”

Міністерства освіти і науки України


Кафедра фізичної реабілітація


“Затверджую”

Перший проректор

________________О.Г.Бондар


ПРОГРАМА
переддипломної практики

для студентів 5 курсу спеціальності “Фізична реабілітація”
Ухвалено

на засіданні науково-

методичної ради факультету

Протокол № 2 від 22.10. 2009р.

Голова ради___________Р.В.Клопов


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 2 від 23 .09.2009

Зав. кафедрою______ М.В.Маліков


Запоріжжя 2009

Укладачі програми переддипломної практики для спеціальності “Фізична реабілітація” практики для студентів 5 курсу спеціальності „Фізична реабілітація” доцент Богдановська Надія Василівна, старший викладач Остапенко Галина Олександрівна.


ВСТУП


Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних форм реабілітаційної роботи з різними групами населення.


І. Основні завдання переддипломної практики


1. Набуття студентами 5 курсу досвіду роботи як спеціаліста з фізичної реабілітації, інструкторів ЛФК у кабінетах лікувальної фізкультури, масажу та фізіотерапії лікарень, реабілітаційних центрів, поліклінік й санаторно-профілактичних закладів та оволодіння основами даної професійної діяльності.

2. Вдосконалення вмінь та навичок організації та проведення навчально-реабілітаційних заходів.

3. Підвищення рівня студентів 5 курсу вмінь та навичок планування фізкультурно-оздоровчої роботи у реабілітаційних відділеннях лікувальних закладів або в реабілітаційних центрах; службах соціальної допомоги.

4. Продовження формування у студентів вміння розробляти програму з фізичної реабілітації.

5. Вдосконалювати досвід та знання традиційних і нових форм реабілітаційної роботи.


ІІ. Зміст розділів переддипломної практики


Студенти 5 курсу проходять переддипломну практику на протязі 6 тижнів у 10 семестрі за такими напрямками:

- реабілітаційна робота;

- науково-дослідна робота;

- робота над документацією планування та звітності.

Студенти 5 курсу проходять практику у таких закладах: Санаторій-профілакторій Запорізького національного університету; Обласна багатопрофільна лікарня м.Запоріжжя; Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (м.Запоріжжя); санаторій “Дружба” м.Євпаторія


ІІІ. Реабілітаційна робота


1. Проведення реабілітаційного обстеження відповідно до кожного діагнозу, зібрання необхідних даних.

2. Визначення реабілітаційного діагнозу.

3. Складання реабілітаційної програми.

4. Проведення реабілітаційного втручання та оцінка його ефективності.


ІV. Науково-дослідна робота


1. Виконання завдання керівника дипломної роботи.

2. Самостійне проведення комплексу заходів з фізичної реабілітації для покращення та корекції здоров’я різних груп населення.

3. Готування наочного матеріалу з реабілітаційної роботи.


V. Документи переддипломної практики


1. Щоденник практиканта, у якому фіксується щоденна робота на практиці.

2. Відомість-характеристика.

3. 12 планів-конспектів реабілітаційних програм для різних груп населення з урахуванням клінічного діагнозу з посиланням на літературу, яка використовується при підготовці до проведення заняття.

4. Звіт про роботу.

Кожен студент 5 курсу оформляє звітну документацію. Лікар-інструктор (спеціаліст з фізичної реабілітації) фізіотерапевтичного або реабілітаційного відділення пише характеристику на студента, враховуючи його відношення до роботи, професійні якості, відвідування занять з реабілітаційних заходів та рекомендує оцінку з переддипломної практики.

Характеристика повинна бути підписана керівником бази практики, інструктором ЛФК (спеціалістом з фізичної реабілітації) і завірена печаткою установи.


VI. Критерії оцінювання практики


Оцінка “відмінно” виставляється за:

- систематичне проведення роботи з дітьми на протязі практики, участь у реабілітаційній і фізкультурно-оздоровчій роботі;

- ініціативна допомога інструктору з фізичної культури або як спеціалісту з фізичної реабілітації;

- творче і якісне виконання всіх завдань, запропонованих методистом;

- володіння організаторськими здібностями, широтою кругозору й ерудицією, педагогічною етикою;

- подання звітної документації в зазначений термін, яка виконана в точній відповідності з усіма вимогами до її змісту, оформленню, тощо.

Оцінка “добре” виставляється за:

- недостатню глибину знань, прояв меншої самостійності і творчості в підготовці та проведенні підготовчої та заключної частини заняття з лікувальної гімнастики і фізкультурно-оздоровчій роботі;

- правильне і якісне виконання більшості завдань (за винятком 1-2 допущених помилок або недоліків);

- подання звітної документації в зазначений термін, яка виконана в точній відповідності з усіма вимогами до її змісту, оформленню, тощо.

Оцінка “задовільно” виставляється за:

- наявність помилок у визначенні цілей і завдань, при проведенні підготовчої і заключної частин комплексу лікувальної гімнастики та фізкультурно-оздоровчій роботи;

- неповне виконання завдань з ознайомчої практики;

- подання звітної документації в зазначений термін, яка не відповідає вимогам по змісту і оформленню.

Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо студенти не проходили практику в установлений термін і не мають підстав для перенесення термінів практики.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ECTS

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.
^

За шкалою


ECTS

За шкалою університету

За національною шкалою

Іспит

Залік


A

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано


B

80 – 89

(дуже добре)

4 (добре)

C

70 – 79

(добре)

D

65 – 69

(задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 64

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Незараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 100501)/ Уклад. О. Л.Ігнатьєв. Луганськ:...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconПрограма переддипломної практики для студентів VІ курсу факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconПлан лекційних занять з дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів ІІІ курсу спеціальності «Здоров’я людини» на 2012-2013 н р
План лекційних занять з дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів
Програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності \"Фізична реабілітація\" iconПлан практичних занять дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів ІІІ курсу спеціальності «Здоров’я людини» на 2012-2013 н р
План практичних занять дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи