Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура icon

Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура
Скачати 303.9 Kb.
НазваТема Міжнародна економічна система Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура
Дата22.08.2012
Розмір303.9 Kb.
ТипДокументи

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Міжнародна економічна система

 1. Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура.

 2. Міжнародні економічні відносини, їх форми.

 3. Рівні, принципи та суб’єкти міжнародних економічних відносин.

 4. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика.

 5. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 6. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.

 7. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.


Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

 1. Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності.

 2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності, критерії їх класифікації.

 3. Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми

 4. Сутність та види транснаціональних компаній, основні характеристики їх діяльності.

 5. Вільні економічні зони в системі міжнародної економічної діяльності: сутність та види.


Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

 1. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах.

 2. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

 3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

 4. Види та методи міжнародної торгівлі.

 5. Ціноутворення у міжнародній торгівлі, базисні умови постачання товару.

 6. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 7. Світова організація торгівлі (СОТ): функції, розвиток, принципи та інструменти регулювання міжнародних торгівельних відносин.

 8. Україна на світовому ринку товарів та послуг.


Тема 4. Світовий фінансовий ринок

 1. Сутність, причини і показники міжнародного руху капіталу.

 2. Експорт підприємницького капіталу та його види.

 3. Джерела зовнішнього фінансування країн.

 4. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура.

 5. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.

 6. Транснаціональні банки, особливості їх діяльності.

 7. Світові фінансові кризи: сутність, наслідки.


Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

 1. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.

 2. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку.

 4. Форми іноземних інвестицій.

 5. Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі.

 6. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. Стратегічні альянси.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність українських суб‘єктів.


Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Міжнародний кредит, його функції та принципи.

 2. Фактори розвитку міжнародного кредитних відносин.

 3. Форми міжнародного кредитування.

 4. Грошовий та фондовий ринки, їх сегменти.

 5. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

 6. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання.

 7. Стан, структура та динаміка розвитку зовнішньої заборгованості України.


Тема 7. Світовий ринок праці

 1. Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин.

 2. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 3. Сегменти світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку.

 4. Особливості розвитку світового ринку праці.

 5. Україна на світовому ринку праці.


Тема 8. Міжнародна трудова міграція

 1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції.

 2. Етапи розвитку міжнародної міграції.

 3. Напрямки міграції робочої сили. Світові міграційні центри.

 4. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 5. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 6. Україна в світових міграційних процесах.


Тема 9. Світова валютна система

 1. Сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи.

 2. Поняття валюти та її види.

 3. Еволюція світової валютної системи.

 4. Сутність та етапи розвитку Європейської монетарної системи.

 5. Валютний ринок і його структура.

 6. Основні валютні операції та їх характеристика.

 7. Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан.


Тема 10. Міжнародні розрахунки

 1. Сутність, види та форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.

 2. Акредитив і види акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків.

 3. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.

 4. Фактори впливу на стан та розвиток міжнародних розрахунків.

 5. Роль і місце світових фінансових центрів в міжнародних розрахунках.


Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.

 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу.

 3. Фактори впливу на рівновагу платіжного балансу країни: класифікація та управління.

 4. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції.

 2. Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.

 3. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції.

 4. Особливості європейських інтеграційних процесів.

 5. Європейський Союз: етапи розвитку, хвилі розширення, особливості побудови.

 6. Північноамериканська економічна інтеграція.

 7. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 8. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії.

 9. Економічне співробітництво країн Африки.Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

 1. Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки.

 2. Фінансова глобалізація.

 3. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення.

 4. Міждержавне регулювання глобальних проблем.


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку


 1. Передумови інтеграції України у світове господарство.

 2. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

 3. Україна в процесах європейської економічної інтеграції.

 4. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.

 5. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ


Тема 1. Міжнародна економічна система

 1. Предмет та завдання курсу "Міжнародна економіка".

 2. Міжнародна економічна система: сутність та структура.

 3. Міжнародні економічні відносини, їх форми, рівні, принципи та суб’єкти.

 4. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика.

 5. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.


Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

 1. Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності.

 2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності, критерії їх класифікації.

 3. Транснаціональні компанії в системі міжнародної економічної діяльності.

 4. Вільні економічні зони: сутність, види, роль в міжнародній економічній діяльності.

 5. Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми.


Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

 1. Сутність та особливості розвитку світового ринку товарів та послуг.

 2. Особливості торгівлі товарами та послугами.

 3. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

 4. Види та методи міжнародної торгівлі.

 5. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 6. Проблеми та наслідки вступу України до СОТ.

 7. Україна на світовому ринку товарів та послуг.


Тема 4. Світовий фінансовий ринок

 1. Експорт підприємницького капіталу та його види.

 2. Міжнародна офіційна допомога розвитку.

 3. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура.

 4. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.

 5. Світові фінансові кризи: сутність, наслідки.


Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

 1. Сутність та мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 2. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку.

 3. Форми та види іноземних інвестицій.

 4. Регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 5. Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі.

 6. Міжнародна інвестиційна діяльність українських суб‘єктів.


Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Міжнародний кредит, його функції та принципи.

 2. Форми міжнародного кредитування.

 3. Грошовий та фондовий ринки, їх сегменти.

 4. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

 5. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання.


Тема 7. Світовий ринок праці

 1. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 2. Сегменти світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку.

 3. Особливості розвитку світового ринку праці.

 4. Україна на світовому ринку праці.


Тема 8. Міжнародна трудова міграція

 1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції.

 2. Етапи розвитку міжнародної міграції.

 3. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 4. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 5. Україна в світових міграційних процесах.


Тема 9. Світова валютна система

 1. Сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи.

 2. Національна, міжнародна та світова валютна система.

 3. Поняття валюти та її види.

 4. Еволюція світової валютної системи.

 5. Валютний ринок і його структура.

 6. Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан.


Тема 10. Міжнародні розрахунки

 1. Сутність, види та форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.

 2. Акредитив і види акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків.

 3. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.

 4. Фактори впливу на стан та розвиток міжнародних розрахунків.


Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.

 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу.

 3. Складання та класифікація статей платіжного балансу за методологією МВФ.

 4. Коротко-, середньо- та довгострокова рівновага платіжного балансу: інструменти та механізми регулювання.

 5. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції.

 2. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції.

 3. Особливості європейських інтеграційних процесів.

 4. Північноамериканська економічна інтеграція.

 5. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

 1. Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки.

 2. Фінансова глобалізація та її основні наслідки.

 3. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення.

 4. Міждержавне регулювання глобальних проблем.


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку

 1. Передумови інтеграції України у світове господарство.

 2. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

 3. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.

 4. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

В доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях, ціла низку питань виноситься на самостійне опрацювання. Предметом самостійного опрацювання студентами визначені такі питання програми курсу «Міжнародна економіка»:


Тема 1. Міжнародна економічна система

 1. Різні типи класифікацій країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 2. Принципи МЕВ, історія розробки і впровадження принципів у систему МЕВ, сутність принципів, їх дієвість та роль у розвитку МЕВ.

 3. Суб’єкти МЕВ України.

 4. Економічне середовище МЕВ.

 5. Політико-правове середовище.

 6. Соціально-культурне середовище.

 7. Інфраструктурне середовище (Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи).


Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

 1. Міжнародний менеджмент.

 2. Міжнародний маркетинг.

 3. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності.

 4. Мікрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.

 5. Макрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.

 6. Регулювання міжнародної економічної діяльності на наддержавному рівні.

 7. Взаємозв'язок форм міжнародної економічної діяльності підприємств.

 8. Основні теорії розвитку ТНК.

 9. Проблеми відносин країн та ТНК.

 10. Види вільних економічних зон, критерії їх виділення.

 11. Розвиток вільних економічних зон та основні результати їх діяльності.

 12. Офшорні зони та офшорний бізнес.

 13. Міжнародна економічна діяльність суб’єктів МЕВ України.


Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

 1. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності зовнішньої торгівлі України.

 2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

 3. Торгівля у межах кооперації.

 4. Зустрічна торгівля.

 5. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами.

 6. Біржова торгівля, види бірж, біржові операції.

 7. Міжнародні аукціони. Види та способи проведення.

 8. Міжнародні торги (тендери). Функції тендерного комітету.

 9. Демпінг та його основні види. Антидемпінгові та компенсаційні мита.

 10. Інструменти стимулювання експорту.

 11. Протекціонізм, суть і форми.

 12. Світова організація торгівлі (СОТ), роль СОТ у світовій торгівлі, проблеми та наслідки вступу України до СОТ.

 13. Україна на світовому ринку товарів та послуг, структура торговельного балансу України.


Тема 4. Світовий фінансовий ринок

 1. Показники руху капіталу.

 2. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

 3. Експорт підприємницького капіталу та його види.

 4. Міжнародна офіційна допомога розвитку.

 5. Світові фінансові ресурси.

 6. Джерела зовнішнього фінансування країн.

 7. Функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура світового фінансового ринку.

 8. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.

 9. Транснаціональні банки, основні показники та результати діяльності.

 10. Світові фінансові кризи.

 11. Зв‘язок міжнародного фінансового ринку з іншими ресурсними ринками.


Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

 1. Види, типи і форми міжнародного бізнесу.

 2. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Спільні підприємства, умови їх розвитку, ознаки, проблеми створення, види, особливості розвитку в Україні.

 4. Транснаціональні корпорації, їх роль в процесах міжнародного інвестування.

 5. Діяльність ТНК в Україні: галузева, товарна, регіональна структура.

 6. Вільні економічні зони, їх сутність та проблеми створення в Україні.

 7. Стратегічні альянси.

 8. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.

 9. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 10. Міжнародні інвестиції в Україні.


Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Форми міжнародного кредитування.

 2. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

 3. Основні світові фінансові центри.

 4. Інвестиційний сектор (ринок цінних паперів): єврооблігації, іноземні облігації.

 5. Сек’юритизація кредитів.

 6. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

 7. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

 8. Зовнішня заборгованість України: динаміка розвитку, сучасний стан.


Тема 7. Світовий ринок праці

 1. Етапи формування та розвитку світового ринку праці.

 2. Висококваліфікована робоча сила.

 3. Низькокваліфікована робоча сила та нелегальна робоча сила, використання праці жінок і дітей.

 4. Особливості формування ринку праці робітників, зайнятих проблемами управління та інтелектуальною працею, зайнятість серед „громадян світу”.

 5. Проблема „відпливу умів” („втечі інтелектуального потенціалу”) і її вплив на розвиток конкурентоспроможності національних економік.

 6. Україна на світовому ринку праці.


Тема 8. Міжнародна трудова міграція

 1. Особливості формування світового та окремих регіональних ринків праці.

 2. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 3. Міжнародна організація праці (МОП) в процесах регулювання міграційних процесів.

 4. Міжнародна організація з міграції (МОМ): функції та результати діяльності.

 5. Регулювання міграційних процесів на окремих регіональних ринках. Шенгенська зона.

 6. Тенденції розвитку міграційних процесів в Україні.


Тема 9. Світова валютна система

 1. Конвертованість валюти.

 2. Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валюти.

 3. Міжнародна валютна ліквідність.

 4. Особливості кожної із систем світової валютної системи: Паризької, Генуезької, Бреттон-Вудської, Ямайської.

 5. Історія та особливості Європейської валютної системи.

 6. Котирування валют.

 7. Основні валютні операції.

 8. Валютний ринок та ринок золота в Україні.


Тема 10. Міжнародні розрахунки

 1. Особливості кожної з форм міжнародних розрахунків та пов’язаний з ними ступінь ризику.

 2. Механізм та суб’єкти акредитивних розрахунків.

 3. Особливості здійснення розрахунків при інкасо.

 4. Особливості розрахунків векселями та чеками.

 5. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.


Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Методологія складання платіжного балансу за МВФ.

 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу.

 3. Валютний курс, валютна політика країни як інструменти регулювання рівноваги її платіжного балансу.

 4. Інструменти та механізми регулювання та підтримки рівноваги платіжного балансу.

 5. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Європейські інтеграційні процеси.

 2. Європейський Союз.

 3. Інтеграція східноєвропейських країн.

 4. Чорноморське економічне співробітництво.

 5. Інтеграція в рамках СНД.

 6. НАФТА. США у світових інтеграційних процесах.

 7. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 8. Інтеграційні зусилля арабських країн.

 9. Співробітництво країн Африки.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

 1. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні наслідки.

 2. Основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.

 3. Взаємозв’язок демографічних, екологічних, продовольчих, паливно-енергетичних проблем людства.

 4. Військові глобальні проблеми.

 5. Проблеми нерівності (асиметрії) розвитку країн світу.

 6. Охарактеризувати роль міжнародних організацій в регулюванні глобальних проблем
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ЩОДО ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”


 1. Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду

 2. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх взаємодії

 3. Особливості та структуризація середовища міжнародних економічних відносин.

 4. Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин

 5. Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин

 6. Сутність та тенденції розвитку світового господарства

 7. Форми міжнародного поділу праці та фактори його розвитку.

 8. Сутність і форми міжнародної економічної діяльності підприємств

 9. Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК

 10. Масштаби і основні характеристики діяльності транснаціональних компаній

 11. Поняття та види вільних економічних зон

 12. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів

 13. Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі

 14. Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі

 15. Еволюція теорій міжнародної торгівлі

 16. Зустрічна торгівля, її види та особливості

 17. Методи міжнародної торгівлі: переваги і недоліки їх використання

 18. Характеристика інституційних посередників в міжнародній торгівлі

 19. Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні тенденції розвитку

 20. Міжнародний аукціон, його сутність, види та способи проведення

 21. Поняття та форми протекціонізму в торгівельно-економічних відносинах

 22. Митний тариф, його функції та види

 23. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній торгівлі

 24. Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі

 25. Ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі

 26. Демпінг як засіб торгівельної політики, його види. Антидемпінгові мита та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі

 27. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних ринках

 28. Базисні умови постачання (INCOTERMS) у міжнародній торгівлі

 29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної торгівлі

 30. Товарна структура зовнішньоторговельної діяльності України

 31. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України

 32. Участь України у світовій торгівлі послугами

 33. Джерела зовнішнього фінансування країн

 34. Характеристика інституційної та валютної структури світового фінансового ринку

 35. Характеристика географічної та функціональної структури світового фінансового ринку

 36. Характеристика світових фінансових центрів

 37. Особливості розвитку світового ринку цінних паперів

 38. Особливості діяльності транснаціональних банків

 39. Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для розвитку економіки України

 40. Види міжнародного інвестування та сучасні тенденції його розвитку

 41. Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій

 42. Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій

 43. Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного інвестування

 44. Контрактні форми міжнародного інвестування

 45. Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах

 46. Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі

 47. Роль стратегічних альянсів у міжнародному бізнесу

 48. Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби

 49. Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні

 50. Міжнародний кредит, його функції та форми

 51. Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу

 52. Характеристика основних форм кредитування експорту

 53. Організаційна структура та особливості діяльності групи Світового Банку

 54. Роль міжнародних неурядових економічних організацій у розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу

 55. Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік

 56. Види та умови кредитування МВФ

 57. Етапи співробітництва України з МВФ

 58. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання

 59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації

 60. Сутність та сучасні види міжнародної трудової міграції

 61. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку країн світу.

 62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.

 63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили

 64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції

 65. Україна у світових міграційних процесах

 66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, наслідки

 67. Сутність валютного курсу та його види.

 68. Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики

 69. Принципи організації валютних відносин в умовах золотомонетного стандарту

 70. Основні характеристики та структурні принципи організації Генуезької валютної системи.

 71. Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи

 72. Основні характеристики та структурні принципи функціонування Ямайської валютної системи.

 73. Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи

 74. Валютний ринок, його функції та структура

 75. Поняття та види валютного арбітражу

 76. Види операцій на валютних ринках та їх характеристика

 77. Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні

 78. Сутність та форми міжнародних розрахунків

 79. Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків

 80. Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо

 81. Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на “відкритий рахунок”

 82. Сутність та структура платіжного балансу країни

 83. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави

 84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ

 85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу

 86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості формування

 87. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції

 88. Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх характеристика

 89. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до регіональних економічних об’єднань

 90. Етапи розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі

 91. Характеристика інтеграційних процесів в Європі

 92. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці

 93. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки

 94. Особливості економічної інтеграції країн Азії

 95. Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва (АТЕС)

 96. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції

 97. Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки

 98. Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх характеристика

 99. Класифікація та характеристика глобальних проблем

 100. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем сучасності

 101. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем

 102. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної проблеми

 103. Стратегічні напрями економічної інтеграції України

 104. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України

 105. Участь України в інтеграційних об’єднаннях

 106. Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва на пострадянському просторі

 107. Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

 108. Напрями співробітництва України з ЄС

 109. Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом

 110. Напрями співробітництва Україна-Росія


Порядок поточного та підсумкового

оцінювання знань студентів

з дисципліни “міжнародна економіка”


1. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» менше 60 балів; оцінка «задовільно» 60-69 балів; оцінка «добре» 70-89 балів; оцінка «відмінно» 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 50 і 60 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання на іспиті (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).

^ 2. Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної та вечірньої форм навчання є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання контрольних модульних завдань, а також завдань для самостійного опрацювання (рис. 1).

^ 2.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 30 балів із 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-3 балів за кожне семінарське заняття (0 балів оцінка «незадовільно»; 1 бал – оцінка «задовільно»; 2 бали – оцінка «добре»; 3 бали – оцінка «відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент протягом семестру на семінарах (30 балів), розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (8 семінарів), за виключенням останнього семінарського занять для проведення модульної контрольної роботи:

 • сім семінарських занять максимально по 3 бали (21 бал). Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань, винесених на семінарські заняття, у тому числі розв’язанні розрахункових завдань, участі у ділових іграх тощо;

 • інші 9 (від 0 до 3) балів студенти отримують на семінарських заняттях за виконання різної складності завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять, зокрема, робота в групі або групах, що передбачає обговорення проблемного питання, обговорення кейсу, ситуаційної вправи, презентації (п.2.2 б)) тощо.

^ 2.2. При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає підготовка двох індивідуальних завдань на вибір студента та з обов’язковим узгодженням з викладачем, а саме: есе, реферату, аналітичного звіту, огляду іноземної літератури, ситуаційної вправи, реферування наукової та навчальної літератури іноземною мовою; підготовка презентації тощо за тематикою питань курсу, винесених на самостійне вивчення.

За бажанням викладача, ця частина завдань для самостійного опрацювання може бути здана викладачеві без додаткового захисту. Шкала оцінювання одного індивідуального завдання становить: від 1 до 4 балів.

Дана робота має максимальну оцінку 8 балів із 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

^ 2.3. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу “Міжнародна економіка” передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 12 балів із 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Перше модульне завдання передбачає проведення письмової контрольної роботи, що триває 20-25 хвилин і містить, на вибір викладача, 2 теоретичних питань по навчального курсу або одного теоретичного і одного розрахункового завдання по Темах 1 і 2. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою від 0 до 3 балів (0,1,2,3 балів) за кожне питання і проводиться на другому семінарському занятті.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ за Темами 3-14 даного курсу. Студент проходить тестування по кожній із восьми вищенаведених тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 6 балів (0,1,2,3,4,5,6 балів) і проводиться на восьмому, останньому, семінарському занятті.

2.4. Студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 8 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.


Іспит з дисципліни “Міжнародна економіка” проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Іспит проводиться за завданнями, складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.

Іспит проводиться потоком в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Тривалість іспиту – три астрономічні години.

Іспит проводиться комісією, в склад якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять заняття, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародної економіки.

Екзаменаційний білет містить 6 рівноцінних завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10;8; 6; 0 балів. Якщо студент на іспиті набирає менше 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку.

Оцінювання знань студентів здійснюється за ^ 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» — менше 60 балів; оцінка «задовільно» — 60-69 балів; оцінка «добре» — 70-89 балів; оцінка «відмінно» — 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 50 і 60 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання на іспиті (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

^ Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

Для оцінювання відповідей студентів на екзаменаційні питання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

 • рівню «добре» (8 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел

 • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна та неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав задовільний рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.Зразок екзаменаційного білета
^

міністерство освіти і науки України

Екзаменаційний білет № 1


 1. Особливості економічної інтеграції країн Африки.

 2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг.

 3. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.

 4. Масштаби і основні характеристики діяльності транснаціональних компаній

 5. Дайте обґрунтовану відповідь на питання задачі.

 6. Дайте відповідь на тестові питання.

ЗАДАЧА.

 1. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

 • сальдо торгівельного балансу у 2008 і 2009 роках;

 • зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2008 та 2009 роках;

 • темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2009 році;

 • експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2009 році.

 1. На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі Австрії.

Таблиця. Основні показники міжнародної торгівлі Австрії за 2007-2009 рр.

Роки

2008

2009

Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

322,4

377

^ Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

45,7

55,2

Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

33,2

39

^ Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

136,7

162,9

Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

137,2

162,4

^ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ.

1. Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст категорії «міжнародний кредит»?

А) це переміщення інвестиційного капіталу в межах світового господарства у пошуках найприбутковіших сфер вкладення;

Б) це надання капіталу в грошовій або товарній формі суб’єктами однієї країни у власність суб’єктам іншої країни на умовах безоплатності;

В) це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням позики у грошовій чи товарній формі кредитором однієї країни позичальнику іншої на умовах платності, поверненості, виплати відсотків.

^ 2. Яка з наявних форм міжнародних розрахунків містить найбільший ризик для експортера?

А) банківський переказ;

В) інкасо;

Д) відкритий рахунок.

Б) 100%-й аванс;

Г) акредитив;
^ 3. Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст понять “світова валютна система ”?

А) форма організації міжнародних валютних відносин, сукупність правил та механізмів, що закріплені міждержавними угодами, за допомогою яких здійснюється валютне регулювання і координація валютних політик різних країн;

Б) форма організації валютних відносин країни, за допомогою якої здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держав;

В) специфічна організаційно-економічна форма відносин у валютній сфері між країнами-членами інтеграційного союзу з наявністю спільної валюти.

 1. ^ Платіжний баланс – це

  ) балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження сукупності світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів;

  Б) відображення економічних відносин окремих країн з рештою світу протягом певного періоду часу;

  В) статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції двох країн.

 2. ^ Під терміном «міжнародна економічна інтеграція» розуміють:

  ) відсутність будь яких форм дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік, а також стирання відмінностей між економічними суб'єктами різних країн;

  Б) відсутність будь-яких обмежень на ввезення товарів та надання послуг;

  В) посилення взаємодії суб’єктів господарського життя на основі поглиблення МПП.

 3. ^ Яке з визначень найбільш повно розкриває термін «глобалізація»?

  )

  наявність світового суспільства без всесвітнього уряду і держави;

  Б)

  феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими багатонаціональними корпораціями;

  В)

  це процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку капіталів, товарів і послуг.

 4. ^ Україна є членом наступних міжнародних інтеграційних угрупувань:

  )

  СНД, ГУАМ, ОЧЕС;

  В)

  Карпатський єврорегіон;

  Б)

  ^ ЄС, НАФТА, АСЕАН;

  Г)

  Світова організація торгівлі.

 5. Міжнародна економіка вивчає:

А) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків;

Б) закономірності міжкраїнного руху конкурентних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

^ 9. Світовий фінансовий ринок складається з таких, тісно пов’язаних між собою через систему міжнародних розрахунків, сегментів:

А) ринку цінних паперів, ринку валютних та фінансових деривативів;

^ Б) ринку валют, ринку цінних паперів та ринку фінансових деривативів;

В) ринку валют, ринку цінних паперів та ринку валютних деривативів.

 1. Історично першою формою МЕВ є:

А) міжнародна трудова міграція;

В) міжнародна торгівля;

Б) міжнародний рух капіталу;

Г) міжнародне науково-технічне співробітництво.Завідувач кафедри ________________проф. Поручник А.М.

Схожі:

Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема 1 Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність
Елементи і характеристика соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема 1 Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність
Елементи і характеристика соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема 1 Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність
Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй і Світового Банку
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема Міжнародна економічна діяльність Питання теми
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconМіжнародна економічна діяльність Питання теми Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconХарківська державна академія міського господарства міжнародна економіка
Тема Предмет, значення І завдання курсу “Міжнародна економіка”
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема Міжнародна економічна система
Міні-дискусія: взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин (0, 1, 2 бали)
Тема Міжнародна економічна система Предмет курсу \"міжнародна економіка\". Міжнародна економічна система: сутність та структура iconТема Міжнародна економічна система
Міні-дискусія: взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин (0, 3, 4, 5 балів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи