Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки icon

Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Скачати 214.38 Kb.
НазваАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Дата27.02.2014
Розмір214.38 Kb.
ТипДокументи

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК WEB-РЕСУРСІВ

З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Органи державного управління і національні інститути

Офіційна сторінка Президента України

www.president.gov.ua

Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік Президента, новини прес-служби, виступи та промови Президента.

^ Урядовий портал Кабінету Міністрів України

www.kmu.gov.ua

Поряд з висвітленням поточної та перспективної діяльності Уряду України; нормативно-правової бази та проектів документів, розроблених Кабінетом Міністрів України; прес-релізів, сайт містить інформацію про історію українських урядів, аналітичні та статистичні матеріали щодо розвитку реального сектору економіки (державних фінансів, грошово-кредитної сфери, банківської, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, транспорту, агропромислового комплексу та ін.), а також висвітлює проблематику адміністративно-територіальної реформи в Україні, співробітництва України з Європейським Союзом і приєднання держави до СОТ.

^ Національний банк України

www.bank.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України містить корисну інформацію про історію Національного банку України, його організаційну структуру, правовий статус і функції. На сайті розміщено статистичні дані та інформаційно-аналітичні матеріали про поточний стан макроекономіки і монетарного сектору України, електронні версії офіційних видань НБУ: «Річний звіт Національного банку України», «Бюлетень Національного банку України», «Вісник НБУ», «Платіжний баланс України» та ін.

^ Міністерство закордонних справ України

www.mfa.gov.ua

На сайті висвітлено інформацію щодо зовнішньополітичних пріоритетів України, її участі в системі міжнародних відносин, міждержавного економічного та інвестиційного співробітництва, взаємодії з міжнародними структурами. Крім того, представлено матеріали, які стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції України.

^ Міністерство економіки України

www.me.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства економіки України крім поточної діяльності цієї державної інституції висвітлює основні засади і напрями зовнішньоекономічної, інвестиційної та фінансової політики України; актуальні питання щодо кредитного забезпечення реального сектору економіки, розвитку банківської системи, стану розрахунків у національній економіці; тенденції сучасного розвитку ринків товарів і послуг; характер взаємодії України з міжнародними організаціями; стратегічні напрями її співробітництва з Європейським Союзом та НАТО; перспективи приєднання до СОТ та участь в Єдиному економічному просторі. Значну зацікавленість можуть викликати аналітичні та статистичні матеріали щодо підсумків та прогнозів економічного та соціального розвитку України, її участі у міжнародних інвестиційних процесах; інформація про спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку та ін.

^ Міністерство фінансів України

www.minfin.gov.ua

На офіційному сайті Міністерства фінансів України представлено інформацію про поточну і перспективну діяльність цієї державної інституції, аналітичні та статистичні матеріали, які стосуються співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (Світовим банком, МВФ і ЄБРР) та з регіональними інтеграційними угрупованнями (ЄЕП, ЄС). Крім того, сайт містить інформацію про бюджет та державний борг України, а також законодавчу базу держави. Особливу зацікавленість можуть викликати анотації статей, надрукованих у журналі «Фінанси України».

^ Державна митна служба України

www.customs.gov.ua

Крім загальної інформації про структуру, функції та поточну діяльність Державної митної служби України, сайт подає митну статистику зовнішньоторговельних операцій держави (сумарні обсяги експорту та імпорту за країнами та їх групами, товарну структуру зовнішньої торгівлі та ін.), систематизований перелік ставок ввізного мита, інформацію про внесення змін до ТН ЗЕД. Особливу зацікавленість викликає розміщення на сайті електронної версії інформаційно-аналітичного журналу «Митниця».

^ Державний комітет України у справах національностей та міграцій

www.scnm.gov.ua

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ»

www.ukrdzi.com

Офіційний сайт «Держзовнішінформу» містить величезний ресурс зовнішньоторговельної інформації, включаючи архів індикативних та довідкових цін на експортну та імпортну продукцію; дані щодо застосування (зняття, зміни виду, призупинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», до українських суб’єктів ЗЕД і іноземних суб’єктів господарської діяльності; інформацію про тендери, що проводяться в Україні; перелік торговельних представництв України за кордоном та ін. Крім того, на сайті представлено електронні версії ряду періодичних видань (бюлетеня «Огляд цін українського та світового товарних ринків», журналів «Огляд українського ринку», «Метал», «Агро Перспектива»); маркетингові дослідження «Держзовнішінформу»; а також базу даних комерційних пропозицій про співробітництво з-за кордону; інформацію про виставки, які проводяться в Експоцентрі України та за кордоном та ін. Пошукова система сайту «Держзовнішінформу» забезпечує контекстний пошук в рамках всього архіву періодичних видань Центру.

^ Національні науково-дослідні інститути та центри

Національний інститут стратегічних досліджень

www.niss.gov.ua

На офіційному сайті Інституту міститься загальна інформація про історію його створення, структуру та поточну діяльність. Крім того, сайт подає електронні версії аналітичних оглядів, публікацій, матеріалів круглих столів, а також електронний каталог та каталог періодики бібліотеки Інституту. Особливу зацікавленість викликає розміщення на сайті електронної версії науково-аналітичного журналу «Стратегічна панорама».

^ Національний інститут проблем міжнародної безпеки

www.niisp.gov.ua

Поряд з висвітленням поточної діяльності Інституту, офіційний сайт містить електронні версії публікацій його вчених, які стосуються політики, економіки, соціальної сфери, воєнної сфери, духовності, культури, ідеології та ін. Цікавими будуть і матеріали конференцій, круглих столів та наукових семінарів, проведених в Інститут, а також доповіді їх учасників.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

www.iweir.org.ua

Офіційний сайт Інституту містить інформацію про його структуру та поточну діяльність.

^ Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

www.uceps.org

На сайті розміщено інформацію про Центр, його структуру та експертів. Найціннішим ресурсом сайту є електронні версії статей, інтерв’ю та книг експертів Центру – провідних українських вчених-економістів, політологів, соціологів та ін. Крім того, сайт містить інформацію, яка стосується соціологічних опитувань, проведених Центром, а також електронну версію журналу «Національна безпека і оборона».

Інститут глобальних стратегій

www.igls.com.ua

Офіційний сайт Інституту містить інформацію про його структуру, місію та основні напрямки діяльності. Найбільшу зацікавленість викликають аналітичні матеріали Інституту, які стосуються актуальних питань геополітики, економіки та внутрішньої політики України, а також статті та інтерв’ю експертів.

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

www.ier.kiev.ua

^ Каталог «Імпортери та експортери України»

www.eximbase.com

На сайті розміщено інформацію про інвестиційний і податковий клімат в Україні; кон’юнктуру товарних ринків; правила зовнішньоекономічної діяльності; аналітичні огляди зовнішньої торгівлі України (масштаби, товарна, географічна, регіональна та видова структури); контактні координати органів влади і управління України, державних адміністрацій, дипломатичних представництв України за кордоном; каталог українських підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (загальний обсяг експорту та імпорту цих підприємств складає близько 80 і 70% відповідно від загального обсягу українського експорту та імпорту).

^ База українського законодавства в Інтернет

www.lawukraine.com

Сайт містить комп’ютерну правову бібліотеку «Ліга», сервер Верховної Ради України, Інформаційно-пошукову систему «Нормативні акти України», законопроекти України та ін.

^ Наукові та електронні бібліотеки в Україні

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

www.nbuv.gov.ua

Національна парламентська бібліотека

www.alpha.rada.kiev.ua

^ Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

www.dev.lac.lviv.ua/lib

Наукова бібліотека імені Максимовича

www.lib-gw.univ.kiev.ua

^ Наукова бібліотека Донецького університету

www.library.dongu.donetsk.ua

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.Горького

www.library.lg.ua

^ Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

www.libr.dp.ua

Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А.Тімірязєва

www.library.vinnitsa.com

^ Львівська електронна бібліотека імені В.Стефаника

www.lsl.lviv.ua

Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького

www.ognb.odessa.ua

^ Велика економічна бібліотека

www.economics.com.ua

Електронна бібліотека

www.lib.com.ua

^ Міжнародні економічні і фінансові організації

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (The International Monetary Fund)

www.imf.org

Офіційний сайт МВФ містить загальну інформацію про принципи та поточну діяльність цієї міжнародної організації, публікації провідних спеціалістів з проблем фінансової стабільності і управління державним боргом та ін. Тут розміщено Щорічний огляд світової економіки («The World Economic Outlook»), який вміщує багатий статистичний і аналітичний матеріал щодо соціально-економічного розвитку багатьох країн світу, класифікованих за регіонами та рівнем розвитку (розвинуті, ті, що розвиваються і країни з перехідною економікою); особливу увагу в огляді приділено питанням економічної політики. Зазвичай огляд публікується двічі в рік, має певну тематичну спрямованість і містить багаточисельні статистичні додатки.

^ Організація об’єднаних націй (ООН) (United Nations Organization)

www.un.org

Офіційний сайт ООН містить інформацію про її поточну діяльність, матеріали і коментарі щодо генеральний асамблей, а також офіційні документи цієї організації. Тут можна ознайомитися з алфавітним списком держав-членів ООН з посиланнями на сторінки їх представництв.

^ Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (The International Finance Corporation)

www.ifc.org

Міжнародна фінансова корпорація – одна з інституцій групи Світового банку. Вона здійснює підтримку приватного бізнесу в країнах-членах Світового банку. На офіційному сайті цієї організації можна ознайомитися з інформацією, яка стосується фінансування проектів в різноманітних регіонах світу, а також різноманітних галузях економіки. Тут можна ознайомитися з основними вимогами, які висуваються до проектів.

^ Світова організація торгівлі (СОТ) (The World Trade Organization)

www.wto.org

Світова організація торгівлі існує з 1995р. На її офіційному сайті розміщено інформацію про цілі і задачі, структуру і принципи роботи цієї інституції. Тут регулярно публікуються статистичні та аналітичні матеріали щодо сучасних тенденцій та закономірностей розвитку міжнародних торговельних відносин та особливостей їх глобальної регуляторної системи. Особливу зацікавленість можуть викликати електронні версії щорічника «International Trade Statistics» англійською, французькою та іспанською мовами.

^ Група Світового банку (The World Bank Group)

www.worldbank.org

На сайті групи Світового банку розміщено загальну інформацію про його діяльність, головним чином про функціонування, а також статистичні матеріали та річні звіти. Тут можна ознайомитися з щорічним статистичним виданням групи Світового банку «World Development Indicators», яке містить близько 800 показників щодо різних країн світу за такими розділами, як загальний огляд світового розвитку, населення, навколишнє середовище, економіка, держави і ринки, глобальні зв’язки. У вільному доступі на сайті розміщено значну частину матеріалу в електронному вигляді.

^ Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) (International Bank for Reconstruction and Development)

www.worldbank.org/ibrd

На офіційному сайті МБРР розміщено інформацію про його структуру, статистичні дані, які стосуються різних аспектів його діяльності, а також річні звіти.

^ Міжнародна асоціація розвитку (МАР) (The International Development Association)

www.worldbank.org/ida

Міжнародну асоціацію розвитку було створено у 1960р., як спеціалізовану установу ООН у складі групи Світового банку, для надання допомоги найбіднішим країнам світу.

^ Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) (The Multilateral Investment Guarantee Agency)

www.miga.org

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій було засновано у 1988р. для сприяння довгостроковим вкладенням капіталу в економіку країн, що розвиваються, через надання гарантій і страхування від некомерційних ризиків. На сайті розміщено інформацію про історію створення агентства, його цілі і задачі, а також принципи роботи, про країни-члени агентства, проекти, що реалізуються в різних країнах. Тут можна знайти дані, які надаються інвесторами і кредиторами, про хід приватизації в різних країнах та інвестиційних проектах, що вимагають залучення іноземного капіталу.

^ Міжнародна торговельна палата (МТП) (The International Chamber of Commerce)

www.iccwbo.org

Міжнародну торговельну палату було засновано у 1919р. з метою поглиблення та диверсифікації міжнародних економічних відносин, розвитку світової економіки і взаємовигідного співробітництва ділової співдружності. На сайті розміщено інформацію про структуру та функції цієї організації, її діяльність в таких сферах, як господарське право, реклама і маркетинг, соціальна відповідальність бізнесу та ін.

^ Міжурядові організації

Конференція ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (United Nations Conference on Trade and Development)

www.unctad.org

Конференція ООН по торгівлі і розвитку, яку було засновано у 1964р., є органом Генеральної Асамблеї ООН. Головними завданнями її діяльності є сприяння розвитку міжнародних торговельних відносин, інвестиційному співробітництву між державами, а також підтримка країн з низьким рівнем соціально-економічного розвитку у їх стремління імплантуватися в систему світового господарства на рівноправних засадах.

На офіційному сайті організації публікуються огляди аналітичного дослідження «World Investment Report».

^ Конференція ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (United Nations Commission on International Trade Low)

www.uncitral.org

Комісію ООН по праву міжнародної торгівлі було створено рішенням Генеральної Асамблеї у 1966р. з метою модернізації і узгодження норм міжнародної комерційної діяльності. На офіційному сайті цієї організації можна ознайомитися з документами комісії, починаючи з 1968р.

^ Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) (The Association of South-East Asian Nations)

www.aseansec.org

Асоціація країн Південно-Східної Азії, створена у 1967р., об’єднує на сьогодні 10 держав, які об’єдналися з метою сприяння економічному зростанню, соціальному прогресу, культурному розвитку, а також миру і стабільності в регіоні. На офіційному сайті організації розміщено інформацію про історію її створення, співробітництво з іншими державами світу, країни-учасниці та ін.

^ Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (The Organization for Economic Cooperation and Development)

www.oecd.org

Організацію економічного співробітництва і розвитку було засновано у 1960р. На її офіційному сайті можна знайти інформацію про всі напрямки співробітництва країн-учасниць і ті проблеми, які вони спільно вирішують, у тому числі в галузі корпоративного управління і розвитку конкуренції, боротьби з корупцією і «відмиванням» грошей, в розвитку торговівлі і транспорту, засобів телекомунікації, сільськогосподарського і промислового виробництва. Тут можна знайти аналітичні і статистичні дані, які стосуються макроекономічних процесів в країнах ОЕСР, зокрема електронну версію щорічного видання «OECD in Figures».

^ Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of the Petroleum Exporting Countries)

www.opec.org

Організація країн-експортерів нафти об’єднує на сьогодні 11 держав, що розвиваються (Алжир, Індонезію, Іран, Ірак, Кувейт, Лівію, Нігерію, Катар, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати і Венесуелу), які є монополістами у постачанні енергетичних ресурсів на світовий ринок. На офіційному сайті організації можна ознайомитися з інформацією про історію її створення і функції, про країни-члени ОПЕК, поточні події та ін.

^ Науково-дослідні, інформаційні та статистичні центри

Інститут міжнародної економіки (Institute for International Economics)

www.iic.com

Інститут міжнародної економіки, створений у 1981р., є приватною некомерційною організацією, метою діяльності якої є дослідження міжнародної економічної політики. Дослідження спрямовані на вивчення актуальних проблем світового господарства і надання інформації для їх публічного висвітлення. На офіційному сайті Інституту представлено наукові статті, присвячені проблематиці інтеграційних процесів і глобалізації, діяльності міжнародних економічних організацій та ін.

^ Центр вивчення міграцій, Нью Йорк (The Center for Migration Studies)

www.cmsny.org

Нью-Йоркський центр вивчення міграцій було створено у 1964р., як один з перших дослідницьких центрів в цій галузі для сприяння у вивченні соціально-демографічних, історичних, економічних, політичних та інших аспектів міграції населення.

^ Статистична служба Європейської комісії (Євростат)

www.europa.eu.int

Статистична служба Європейської комісії (Євростат) регулярно публікує статистичні дані, які стосуються економічного і соціального розвитку держав Європейського Союзу. Основною публікацією, яка представлена на сайті, є щорічник «Eurostat Yearbook», що вміщує близько 900 показників. У відкритому доступі можна знайти короткий виклад змісту щорічника за 100 основними демографічними, соціальними, політичними і економічними показниками по країнам ЄС, країнам-кандидатам на вступ до даного інтеграційного блоку та основними партнерам по економічному співробітництву.

^ Сайт Історії європейської інтеграції (The History of European Integration Site)

www.let.leidenuniv.nl/history

На сайті Історії європейської інтеграції, який підтримується Лейденським університетом (Нідерланди), можна ознайомитися з електронними копіями таких документів, як Бреттон-Вудська угода (The Bretton Woods Agreement, 1944), Генеральна угода по тарифам і торгівлі (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947), Статут Ради Європи (Statute of the Council of Europe, 1949), Угода про створення Європейського співтовариства вугілля і сталі (Treaty Establishing the European Coal and Steel Community, 1951), Римська угода, (The Treaty of Rome, 1957), Статут Європейського Інвестиційного банка (Statute of the European Investment Bank, 1958), Маастрихтська Угода (The Treaty of Maastricht, 1990), Угода про світову торгівлю (World Trade Agreement, 1994) та ін.

^ Органи державної статистики

U.S. Department of the Treasury

www.ustreas.gov

^ Bureau of the Public Debt T-Bill, Notes and Bonds

www.publicdebt.treas.gov

U.S. Bureau of Economic Analysis

www.bea.doc.gov

^ U.S. Bureau of Labor Statistics

www.stats.bls.gov

U.S. Department of Labor

www.dol.gov

^ U.S. Department of Commerce

www.doc.gov

U.S. Bureau of Census

www.census.gov

^ U.S. Department of Agriculture

www.usda.gov

U.S. Bureau of Transportation Statistics

www.bts.gov

STAT-USA Internet

www.stat-usa.gov

^ National Bureau of Economic Research

www.nber.org

World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASD)

www.econ.ag.gov

^ Fed Stats

www.fedstats.gov

Federal Reserve Bank

www.bog.frb.fed.us

^ Investment Company Institute

www.ici.org

Joint Economic Committee

www.house.gov

^ Statistics Canada

www.statcan.ca

U.K. Office of National Statistics

www.ons.gov.uk

^ Japan External Trade Organization

www.jetro.go.jp

Japan Economic Planning Agency

www.epa.go.jp

^ German Federal Statistical Office

www.statistik-bund.de

German government

www.bundesregierung.de

^ German Finance Ministry

www.bundesfinanzministerium.de

German Federal Economics Office

www.bawi.de

German Labor Office

www.arbeitsamt.de

Макроекономічні індикатори

^ Business Cycle Indicators

www.globalexposure.com

Economic Information Systems

www.econ-line.com

^ Dismal Scientist-UK

www.dismal.com

Mexico Consensus Economic Forecast – Mexico

www.cob.asu.edu

^ Органи державного контролю

Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

www.cftc.gov

^ Futures Industry Association / Futures Industry Institute

www.congress.org

Emerging Markets Traders Association

www.emta.org

^ White House

www.whitehouse.gov

IFC Emerging Markets Data Base

www.ifc.org

^ International Swaps and Derivatives Association

www.isda.org

U.S. Securities and Exchange Commission

www.sec.gov

^ Managed Funds Association

www.mfainfo.org

National Futures Association (NFA)

www.nfa.futures.org

^ Futures Industry Association (FIA)

www.fiafii.org

Securities Investor Protection Corporation

www.sipc.org

Державні банки

^ Bank for International Settlements

www.bis.org

Bank of England

www.bankofengland.co.uk

^ Bank of Japan

www.boj.or.jp

Banque de France

www.bangue-france.fr

^ Board of Governors of the Federal Reserve System

www.bog.frb.fed.us

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

^ European Central Bank

www.ecb.int

Swiss National Bank

www.snb.ch

^ De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Asian Development Bank

www.adb.org

^ Banco Central do Brasil

www.bcb.gov.br

Bank of Canada

www.bank-banque-canada.ca

^ Federal Reserve Bank of Atlanta

www.frbatlanta.org

Federal Reserve Bank of Boston

www.bos.frb.org

^ Federal Reserve Bank of Chicago

www.frbchi.org

Federal Reserve Bank of Cleveland

www.clev.frb.org

^ Federal Reserve Bank of Dallas

www.dallasfed.org

Federal Reserve Bank of New York

www.ny.frb.org

^ South African Reserve Bank

www.resbank.co.za

The Central Bank of the Russian Federation

www.cbr.ru

^ Крупні комерційні банки

Bank of New York

www.bankofny.com

Credit Lyonnais S.A.

www.creditlyonnais.fr

^ Nations Bank Corp.

www.nationsbank.com

J.P. Morgan & Co.

www.jpmorgan.com

ING Euro Desk

www.ing.nl

^ Nordes Bank

www.nordes-bank.no

CS First Boston

www.csfb.com

^ Bank of Montreal

www.bmo.com

IBJ International

www.ibjs.co.jp

Royal Bank of Scotland

www.rbs.co.uk

Біржі ф’ючерсів і опціонів

^ Chicago Board of Trade

www.cbot.com

Chicago Board Options Exchange

www.cboe.com

^ Chicago Mercantile Exchange

www.cme.com

Coffee, Sugar and Cocoa Exchange

www.csce.com

^ Hong Kong Futures Exchange

www.hkfe.com

MidAmerica Commodity Exchange

www.midam.com

^ Minneapolis Grain Exchange

www.mgex.com

Kansas City Board of Trade

www.kcbt.com

^ New York Cotton Exchange (NYBOT)

www.nyce.com

New York Mercantile Exchange (COMEX)

www.nymex.com

^ Belgium Futures & Options Exchange

www.belfox.be

Italian Derivatives Market

www.borsaitalia.it

^ International Petroleum Exchange

www.ipe.uk.com

London International Financial Futures Exchange / London Commodities Exchange

www.liffe.com

^ London Metals Exchange

www.lme.co.uk

Marche A Terme International de France

www.matif.fr

^ Mercado Espanol de Opciones y Futurs Financieros - Retra Fija

www.meff.es

South African Futures Exchange

www.safex.co.za

Інформація і аналітика по ф’ючерсам і опціонам

^ Futures on-line

www.futuresmag.com

Options Analysis

www.optionsanalysis.com

^ Options Industry Council

www.optionscentral.com

Options Resource Center

www.e-analytics.com

^ PM Publishing (options)

www.pmpublishing.com

Інформація і аналітика по товарним ринкам

^ Commodity Traders Consumer Report

www.ctcr.investors.net

Commodity Resource Corp.

www.commodity.com

^ Gold Eagle

www.gold-eagle.com

Agriculture Network Information Center

www.agnic.org

Soybeans

www.nsrl.uiuc.edu

^ Energy, petrochemical and metals market

www.platts.com

Energy

www.wtrg.com

Energy

www.eia.doe.gov

Cooper

www.copper.org

Phelps Dodge Corporation

www.phelpsdodge.com

Aluminium

www.world-aluminium.org

^ Фондові біржі

Australia Stock Exchange

www.ase.com.au

Boston Stock Exchange

www.bostonstock.com

Chicago Stock Exchange

www.chicagostockex.com

Nasdaq-Amex

www.nasdaq-amex.com

National Stock Exchange of India

www.nseindia.com

Helsinki Stock Exchange

www.hse.fi

Italian Stock Exchange

www.borsaitalia.it

Korea Stock Exchange

www.kse.or.kr

Lima Stock Exchange

www.bvl.com

Madrid Stock Exchange

www.bolsamadrid.es

Montreal Stock Exchange

www.me.org

New York Stock Exchange

www.nyse.com

New Zealand Stock Exchange

www.nzse.co.nz

Philadelphia Stock Exchange

www.phlx.com

Stock Exchange of Singapore

www.ses.com.sg

Stock Exchange of Thailand

www.set.or.th

Santiago Stock Exchange

www.bolsantiago.cl

SBF-Paris Bourse (Paris Stock Exchange)

www.bourse-de-paris.fr

Stockholm Stock Exchange

www.xsse.se

Vancouver Stock Exchange

www.vse.ca

Tel-Aviv Stock Exchange

www.tase.co.il

Tokyo Stock Exchange

www.tse.or.jp

Toronto Stock Exchange

www.tse.com

London Stock Exchange

www.londonstockex.co.uk

Pacific Stock Exchange

www.pacificex.com

International Stock Exchange

www.efinoody.com

Gruppe Deutsche Borse

www.exchange.de

Eurex

www.eurexchange.com

Berlin Stock Exchange

www.money.berlinerboerse.de

Схожі:

Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconНавчально-науковий інститут аграрної економіки кафедра міжнародної економіки інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці
Кафедра міжнародної економіки Вінницького національного аграрного університету за підтримки партнерів повідомляє про про­ведення...
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПерелік публікацій кафедри міжнародної економіки за 2008 рік
Роль образования в формировании интеллектуальных ресурсов национальной экономики
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПерелік публікацій кафедри міжнародної економіки за 2008 рік
Роль образования в формировании интеллектуальных ресурсов национальной экономики
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПерелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2009 рік
Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи»
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПостановка задачі підтримки web-ресурсів у середовищі пошукових машин на основі локальної моделі керованого процесу

Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Анотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи