Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання icon

Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
Скачати 256.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
Дата05.10.2014
Розмір256.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет економіки і управління
Кафедра стратегії підприємств


Методичні рекомендації щодо виконання

комплексного індивідуального завдання
з курсу «Мікроекономіка»


Київ КНЕУ 2011

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28.05.09, протокол № 9 одним із об’єктів поточного оцінювання знань є виконання завдань для самостійної роботи студентів, зміст і характер яких встановлюється за рішенням кафедри.

    2. До складу СРС крім традиційних завдань може бути включено комплексне індивідуальне завдання (КІЗ), виконання якого дозволить активізувати роботу студентів протягом семестру.

    3. КІЗ представляє собою індивідуалізоване для кожного студента завдання, яке охоплює важливі теми курсу або його окремого розділу. Особливість КІЗ полягає у тому, що результати однієї теми використовуються як вихідні данні для завдань в інших темах; це забезпечує наскрізний характер КІЗ.

2. індивідуалізація завдань

Унікальність завдань для кожного студента забезпечується завдяки наступному алгоритму.

2.1. Викладач встановлює для кожної академічної групи початкове число N (див. табл. у 4 п.). Кожний студент додає до числа N інше число, яке відповідає останнім двом цифрам номеру залікової книжки. У такій спосіб формується початкова ціна попиту на продукцію Х, яка буде використана у подальших розрахунках; Р1= N+kk, де kk – останні дві цифри номеру залікової книжки студента.

2.2. Студенти самостійно встановлюють кількісне значення інших показників:

  1. Співвідношення цін та обсягів попиту (див. табл. 1).

  2. Співвідношення цін та обсягів пропозиції (див. табл. 6).

Викладач задає лише діапазон, а студент виходячи із економічних міркувань, має на власний розсуд встановити певні значення.

2.3. Після виконання пунктів 2.1 і 2.2 студенти за допомогою Excel розраховують параметри аналітичної функції (y=mx+b), яка буде використана у подальших розрахунках у наступних завданнях.

2.4. Для перевірки унікальності сформованого завдання викладач перевіряє лише параметри лінійної аналітичної функції (m і b), які завжди будуть різними за умови виконання пунктів 2.1 і 2.2.

3. зміст КІЗ

розділ «Попит, пропозиція та їх узгодження»

Завдання 1. Формування функції попиту.

Вихідні данні, задані викладачем: Число N=49; kk=01; кількість спостережень і=10. Обсяг продукції при формуванні може змінюватися від 200 до 600.

Крок 1.1. Представлення попиту у табличному вигляді

Таблиця 1. Спостереження для формування функції попиту1

Обсяг Q

Ціна P

(х)

(у)

220

50

270

45

300

41

350

39

380

37

410

32

420

30

440

28

500

25

530

23

Крок 1.2. Побудова емпіричної лінії попиту.
Рис.1. Графік емпіричної лінії попиту.

Крок 1.3. Визначення параметрів теоретичної лінії попиту.

У середовищі Excel за допомогою функції ЛИНЕЙН встановлюються параметри функції попиту y=mx+b,

де: y – масив цін (Р),

x – масив обсягів продукції (Q).

Для визначення параметрів m і b слід після заповнення даних про масиви x та y в діалоговому вікні функції ЛИНЕЙН натиснути Ctrl+Shift+Enter
Таблиця 2. Розрахунок параметрів функції попиту

Обсяг Q

Ціна P

(х)

(у)

220

50

270

45

300

41

350

39

380

37

410

32

420

30

440

28

500

25

530

23

Параметри функції попиту

y=mx+b
M

b

-0,08879

68,91792

Функція попиту має вигляд:


Крок 1.4. Встановлення розрахункових значень величини ціни товару для вихідних обсягів попиту.

Використовуючи параметри функції попиту (Pd=68.91792 – 0.08879Q) слід розрахувати теоретичні значення ціни для вказаних у таблицях 1 і 2 величин попиту Результати розрахунків представлені у таблиці 3.
Таблиця 3. Емпіричні та розрахункові дані попиту

Обсяг Q

Ціна P

Розрах.

(х)

(у)

ціна Pd

220

50

49,38404

270

45

44,94452

300

41

42,28081

350

39

37,84129

380

37

35,17758

410

32

32,51387

420

30

31,62597

440

28

29,85016

500

25

24,52274

530

23

21,85903

Параметри функції попиту

y=mx+b
 

M

B

 

-0,08879

68,91792

 

Крок 1.5. Побудова емпіричного та розрахункового графіків попиту
Рис.2. Емпірична та розрахункова лінії попиту

Дайте відповіді на питання:

А) Як інтерпретувати значення параметрів m і b?

Б) Як зміниться положення лінії попиту із зміною параметру m і параметру b?

В) Перетворіть отриману залежність Pd=68.91792 – 0.08879Q на функцію попиту у вигляді Q=f(P). Яким чином можна використати ці функції.
Завдання 2. Дослідження попиту

Крок 2.1. Розрахунок коефіцієнтів цінової еластичності попиту (таблиця 4).

Таблиця 4. Еластичність попиту

Обсяг

Ціна розр

Еластичність

(х)

(у') Pd

Ed

220

49,38

 

270

44,94

2,168122904

300

42,28

1,723474075

350

37,84

1,388277266

380

35,18

1,126548251

410

32,51

0,965038257

420

31,63

0,870337618

440

29,85

0,805093283

500

24,52

0,651468322

530

21,86

0,507165265


Крок 2.2. Обчислення виторгу від реалізації різних обсягів продукції

(таблиця 5)

Таблиця 5. Еластичність попиту і зміна виторгу продавця

Обсяг

Ціна розр

Еластичність

Виторг

(х)

(у') Pd

Ed

TR

220

49,38

 

10864,51

270

44,94

2,168122904

12135,05

300

42,28

1,723474075

12684,28

350

37,84

1,388277266

13244,5

380

35,18

1,126548251

13367,53

410

32,51

0,965038257

13330,75

420

31,63

0,870337618

13282,97

440

29,85

0,805093283

13134,14

500

24,52

0,651468322

12261,46

530

21,86

0,507165265

11585,39Крок 2.3. Побудова графіку виторгу продавця (Рис 3.)


Рис.3. Зміна виторгу продавця.
Дайте відповіді на запитання:

А) Що характеризує коефіцієнт еластичності попиту?

Б) Вкажіть еластичну та нееластичну ділянку попиту.

В) Чим пояснюється характер зміни лінії виторгу продавця.
^ Завдання 3. Формування лінії пропозиції

Крок 3.1. Формування емпіричної лінії пропозиції (Таблиця 6).

Для визначення параметрів лінії пропозиції слід спиратися на дані про обсяги продукції, що були сформовані для встановлення параметрів попиту (таблиця 1). Необхідно для кожного обсягу продукції встановити такий рівень цін, який відповідав би лінії попиту.
Таблиця 6. Емпіричні данні про ціни продавців

Обсяг попиту

Ціна попиту

Ціна пропозиції

(х) Qd (проп)

Pd розрахункова

Рs фактична

220

49,38

26

270

44,94

29

300

42,28

31

350

37,84

34

380

35,18

36

410

32,51

39

420

31,63

40

440

29,85

43

500

24,52

50

530

21,86

55


Крок 3.2. Визначення параметрів теоретичної лінії пропозиції (Таблиця 7).

Таблиця 7. Розрахунок параметрів функції пропозиції

Обсяг попиту

Ціна попиту

Ціна пропозиції

(х) Qd (проп)

Pd розрахункова

Рs фактична

220

49,38

26

270

44,94

29

300

42,28

31

350

37,84

34

380

35,18

36

410

32,51

39

420

31,63

40

440

29,85

43

500

24,52

50

530

21,86

55Параметри функції пропозиціїy=mx+b

 m

b0,090768531

3,626421101


Для розрахунку параметрів теоретичної функції пропозиції слід використовувати функціїю ЛИНЕЙН у середовищі Excel. Для масиву х слід використовувати обсяг продукції (Q), для масиву y – ціни із таблиці 7 (Рs фактична).

Крок 3.3. Встановлення розрахункових значень величини ціни товару для вихідних обсягів пропозиції.
Використовуючи параметри функції пропозиції (Ps=3.6264211 + 0,090768Q), слід розрахувати теоретичні значення ціни для вказаних у таблиці 7 обсягів пропозиції. Результати розрахунків представлені у таблиці 8.

Таблиця 8. Емпіричні та розрахункові дані ціни пропозиції

Обсяг попиту

Ціна попиту

Ціна пропозиції

(х) Qd (проп)

Pd розрахункова

Рs фактична

Рs розрахункова

220

49,38

26

23,59549795

270

44,94

29

28,13392451

300

42,28

31

30,85698045

350

37,84

34

35,395407

380

35,18

36

38,11846294

410

32,51

39

40,84151887

420

31,63

40

41,74920418

440

29,85

43

43,56457481

500

24,52

50

49,01068668

530

21,86

55

51,73374261Параметри функції пропозиціїy=nx+d

 n

d0,090768531

3,626421101


Крок 3.4. Побудова графіку пропозиції
Рис. 4. Теоретична лінія пропозиції.
^ Дайте відповіді на запитання:

А) Що характеризує теоретична лінія пропозиції?

Б) Як впливають параметри m і b на характер пропозиції?

В) Що можна сказати відносно еластичності пропозиції?

Г) Запишіть отриману функцію пропозиції у вигляді Qs=f(P).
Завдання 4. Встановлення та аналіз ринкової рівноваги

Крок 4.1. Розрахунок параметрів ринкової рівноваги.

На основі теоретичних функцій попиту Pd=68.91792 – 0.08879Q і пропозиції Ps=3.6264211 + 0,090768Q слід розрахувати значення рівноважної ціни Ре та рівноважного обсягу продукції Qe.

Ре = 36,6319739

Qe = 363,621422
Крок 4.2. Графічна ілюстрація рівноважного стану ринку (Рис. 5).

Рис. 5. Ринкова рівновага


Крок 4.3. Оцінка зміни параметрів ринкової рівноваги через встановлення 15% акцизу на товар. (Таблиця 9)

Таблиця 9. Збільшення ціни пропозиції внаслідок встановлення акцизу.

Обсяг попиту

Ціна попиту

Ціна пропозиції

Відхилення

Акциз,%

(х) Qd (проп)

Pd розрахункова

Рs фактична

Рs розрахункова

(Pd - Ps) розрах.

15

220

49,38

26

23,59549795

25,79

27,13482

270

44,94

29

28,13392451

16,81

32,35401

300

42,28

31

30,85698045

11,42

35,48553

350

37,84

34

35,395407

2,45

40,70472

380

35,18

36

38,11846294

-2,94

43,83623

410

32,51

39

40,84151887

-8,33

46,96775

420

31,63

40

41,74920418

-10,12

48,01158

440

29,85

43

43,56457481

-13,71

50,09926

500

24,52

50

49,01068668

-24,49

56,36229

530

21,86

55

51,73374261

-29,87

59,4938


Крок 4.4. Графічна ілюстрація зміни параметрів рівноваги на ринку внаслідок встановлення акцизу (рис 6).
Рис. 6. Зміна цін для покупців і продавців, а також рівноважного обсягу продукції при встановленні акцизу.
^ Дайте відповіді на запитання:

А) Доведіть чому рівноважна ціна забезпечує найбільший обсяг реалізації товарів на ринку.

Б) Проаналізуйте можливі величини надлишку та дефіциту товарів у разі встановлення цін вище або нижче за рівноважну.

В) До яких економічних наслідків призведе встановлення акцизного податку?

Г) Оцініть величину виграшу у продавця і покупця.
3. ПОРЯДОК виконання та оцінки КІЗ

3.1. Завдання КІЗ студенти виконують за графіком, який встановлює керівник курсу. Студент має подати на кафедру для перевірки відповідні завдання із КІЗ. Етапи і кроки КІЗ мають бути представлені студентом у паперовому та електронному вигляді.

3.2. Максимальна оцінка за вчасно виконане завдання 10 балів. Порушення графіку здачі етапів КІЗ без поважних причин призводить до зниження оцінки.

3.3. Оцінка якості зданих на кафедру завдань КІЗ здійснюється за такими критеріями:

А) Вчасність – максимальна оцінка 4 бали (кожне порушення строку виконання Завдання із КІЗ, а також порушення строків подачі КІЗ викладачу призводить до зниження оцінки на 1 бал за кожен факт недотримання регламенту виконання та подачі КІЗ).

Б) Повнота та точність розрахунків – максимальна оцінка 3 бали.

В) Повнота та глибина відповідей на запитання – максимальна оцінка 3 бали.

3.4. У разі сумнівів щодо самостійності виконання студентами завдань КІЗ викладач може їх запросити на співбесіду.

3.5. Кількісне значення оцінок за кожне завдання встановлюється викладачем із урахування вимог «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28.05.09, протокол № 9 та прийнятій у даному семестрі системи оцінювання знань студентів з дисципліни «Мікроекономіка».
4. Актуалізація вихідних даних КІЗ для студентів спец. 6101, 6506, 8104 у 2011/2012 н.р.

Група

Значення числа N при встановлені ціни для першого спостереження;
кількість спостережень і=12

Діапазон зміни обсягу попиту

6101-1

100

100 – 300

6506-1

210

200 – 400

8104-1

300

300 – 500

8104-2

400

400 – 600

8104-3

500

500 – 700

8104-4

600

600 – 800


Приклад формування вихідної таблиці попиту для комплексного індивідуального завдання студента із 4-ї групи спец. 8104 з останніми цифрам номеру залікової книжки 11. N=210; kk=11.

Обсяг Q

(x)

Ціна P

(у)

620

2212

626

210

633

200

642

190

652

180

665

170

680

160

697

150

725

140

760

130


Додаток А

Зразок титульного аркушу
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра стратегії підприємств


комплексне індивідуальне завдання
з курсу «Мікроекономіка»
Виконав
студент __ курсу, спец.______
групи___
___________ форми навчання
__________________________

Контрольні параметри

m

b
Перевірив
__________________________


Київ КНЕУ 201

Додаток Б

Порядок здачі КІЗ у електронному вигляді
Всі розрахункові завдання виконуються в середовищі програми Excel. Для цього може бути використаний файл шаблон відповідей (KIZ-FISIT_11.xlc), розміщений в системі WebCT. Відповіді на теоретичні запитання можна давати нижче виконаних розрахунків у довільному вигляді.

Виконані завдання відсилаються в системі WebCT на перевірку викладачу в останній день контактних занять у вигляді листа із прикріпленим файлом.

Ім’я файлу формується за схемою:

СССС_ГГ_ЗЗ_Прізвище.xls

де:

СССС – шифр спеціальності.

ГГ – номер групи (01, 02,…)

ЗЗ – дві останні цифри залікової книжки.
Кожне завдання перевіряється на унікальність виконаних розрахунків.

Листи з файлами відповідей, назва яких має іншу структуру, не будуть братися викладачем до розгляду!

Не представлення у встановлений термін відповідей КІЗ як в електронному розцінюється як порушення графіку.


1 Дані встановлюються студентами самостійно

2 210+11=211

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання реалізується у формі наскрізної практичної задачі, вирішення якої потребує успішного...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconДо самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconНазва
Методичні вказівки І рекомендації до виконання індивідуального завдання по дисципліні „Технологія нанесення покрить на прокат” (для...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / [уклад.: І. М. Бурденко, І. О. Макаренко, Ю. С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи