Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення icon

Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення
Скачати 44.28 Kb.
НазваПоложення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення
Дата07.10.2014
Розмір44.28 Kb.
ТипПоложення

Положення про старосту академічної групи

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

 1. Загальні положення

  1. Староста є представником деканату та співпрацює зі Студентською академічною радою (САР) для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом факультету, ректоратом або за їх дорученням та Студентською академічною радою.

  2. Староста представляє інтереси студентів групи в деканаті факультету, на профілюючій кафедрі та у Студентській академічній раді, співпрацює із заступником декана з навчально-виховної роботи.  

  3. Староста академічної групи може брати участь у роботі органів студентського самоврядування факультету та університету.

  4. Старостою академічної групи може бути один з успішно встигаючих у навчанні  студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у студентів групи і викладачів, має позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями, відповідає психологічним вимогам до цієї діяльності.

  5. Старости груп є делегатами на Конференцію студентів факультету та університету.

  6. З числа старост груп курсу простою більшістю голосів обирається координатор відповідного курсу та його заступник, які координують роботу старост курсу. Кандидатури координатора курсу та його заступника після обрання мають бути узгоджені з деканом факультету та головою Студентської академічної ради факультету.
 1. ^ Обрання і звільнення старости

  1. Староста академічної групи на 1-му курсі призначається наказом декана факультету на перші два місяці навчального року (вересень-жовтень) на підставі індивідуальної заяви студента, який бажає бути старостою. По закінченню цього терміну (обов’язково) відбувається ротація старости. Рішення про переобрання старости приймає академічна група відповідно п. 2.2, 2.3  цього Положення, а також на вимогу деканату. Рекомендувати кандидатуру старости повинен куратор академічної групи шляхом анонімного анкетування студентів групи (за погодженням з деканатом та головою Студентської академічної ради факультету).

  2. Староста переобирається на зборах академічної групи за обов’язкової присутності представника адміністрації факультету та САР факультету. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом таємного голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до деканату.

  3. Випадки відсторонення старости від своїх обов’язків:

- за власним бажанням, зі складанням заяви в письмовому вигляді на ім’я декана факультету;

- згідно письмової заяви 2/3 групи з обґрунтованою мотивацією на ім’я декана факультету після проведення загальних зборів групи;

- за пропозицією деканату або голови САР факультету, якщо не справляється зі своїми обов’язками.

Після цього староста продовжує виконувати свої обов’язки до моменту обрання нового старости.

 1. Обов’язки старости

  1. Мати повну інформацію про кожного студента групи (П.І.Б., фактичне місце проживання, телефон для контактів, контактні телефони батьків, дата народження).

  2. З'ясовувати причину відсутності студентів на заняттях.

  3. Тримати постійний зв'язок з деканатом для забезпечення оперативною інформацією, як деканату, так і студентів групи з питань, що стосуються навчального процесу.

  4. Забезпечити своєчасне інформування студентів групи про зміни в розкладі занять або терміновий збір групи в результаті непередбачених ситуацій, про навчальний план (розклад вибіркових дисциплін тощо).

  5. Активно сприяти участі студентів у заходах, що проводяться адміністрацією університету або факультету, органами студентського самоврядування; оперативно виконувати завдання, поставлені деканатом, у визначені для цього строки.

  6. Складати колективні звернення студентів групи до керівництва факультету або університету, органів студентського самоврядування з аргументацією своєї думки.

  7. Бути присутнім на зборах, скликаних деканатом, ректоратом Студентською академічною радою факультету та університету, з питань, пов'язаних із діяльністю.

  8. Підготувати аудиторію до проведення занять, активно сприяти професорсько-викладацькому складу в успішному проведенні занять, підтримуючи навчальну дисципліну.

  9. Вибирати собі заступника й помічників (за згодою його й групи), які забезпечують організацію роботи групи на всіх заходах, де відсутній староста (наприклад, вибіркові дисципліни).

 1. Права старости

  1. Представляти групу на всіх заходах факультету й університету, якщо такі проводяться із запрошенням старост груп.

  2. Контролювати виконання наказів і розпоряджень керівництва факультету або університету, а також власних вказівок у рамках своєї компетенції.

  3. Погоджувати з викладачем і деканатом можливість проведення (за гострої потреби) навчальних занять у строки, що відрізняються від затвердженого розкладу.

  4. Призначати час і проводити збори групи із всіх питань, що стосуються студентського життя.

  5. Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у громадській, науково-дослідній, спортивній та культурно-масовій роботі тощо.

  6. Звертати увагу адміністрації факультету та куратора на випадки порушення студентами групи навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

  7. За належне виконання своїх обов‘язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування факультету та університету.

  8. Брати участь у роботі Студентської академічної ради факультету та університету.

  9. Староста виконує свої обов’язки в режимі роботи університету.
 1. Відповідальність

  1. Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.

  2. Староста не займається фінансовими питаннями в групі. Для вирішення завдань даного характеру призначається спеціально відповідальна людина.

  3. У разі невиконання своїх обов’язків у випадках, передбачених п. 2.3 цього Положення, староста звільняється з посади.

Схожі:

Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПоложення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення
Сар для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconА. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон
Про Вчену раду двнз київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» положення про куратора академічної групи
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1)
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Університет), недопущення корупції, досягнення прозорості...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» андрійчук федір юрійович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Положення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 8 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи