Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці icon

Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Скачати 77.27 Kb.
НазваФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Дата05.10.2014
Розмір77.27 Kb.
ТипДокументиФАКУЛЬТЕТ __УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГУ_______

КАФЕДРА __УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ____

ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1


________________Соціальна відповідальність_________________

(повна назва дисципліни)

__________________________________ на ____2014-2015___навчальний рік

Семестр, в якому викладається дисципліна______________________________


(порядковий номер семестру)

Дисципліна___обов′язкова____ К-ть годин за навчальним планом___180____

(обов’язкова/вибіркова) (разом)

Напрям підготовки______всі спеціальності______________________________

(шифри)

Форма підсумкового контролю____залік_______________________________

(екзамен, залік)

^ Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій Кицак Т.Г., к.е.н., доцент, Ільніцький Я.В., к.е.н., доцент.

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять_____^ Т.Г. Кицак, к.е.н.,_ доцент, В.М. Турчина, к.е.н., старший викладач__________________________________________

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання) 2 денна____ ____________ заочна ______________
1. Робоча навчальна програма дисципліни затверджена Вченою радою 28.02.2013 р. пр. № 8.
^ 2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)

^ 2.1. Видані університетом

К-ть примірників у бібліотеці3

Колот В.М., Рєпіна І.М., Щербина «Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура» Навч. Посібник — Вид. 2-ге, перероб. Та доп. — К.:КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2009, - 250с.


35

Грішнова О.А. «Людський розвиток»: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 205с.

20

^ 2.2. Видані іншими видавництвами

К-ть примірників у бібліотеці

Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.Г. Зінченко, О.М. Ляшенко, Г.А. Місько (за наук. ред. д.е.н., проф. засл. діяч. науки і техніки О.С. Редькіна ). – К.: Вид-во «Фабований лист», 2011. – 480с.
3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги _______________________________________
(автор, назва, рік видання, електронна адреса)

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

^
Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501с.


-

Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2010. – 251с.

-


5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

^
Автор, назва, рік видання
К-ть примірників у бібліотеці

Практики КСВ в Україні 2010 / під ред. Саприкіної М.А.; Центр «Розвиток КСВ». – К.: Вид-во «Фабований лист», 2010 – 106с.6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни, рекомендовані студентам ________________________________________________________

__________________________________________________________________
^ 7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни

_____________________________________________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)

8.Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни, що розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://kneu.edu.ua/ua/Information_ for/students/mag_progs; коли затверджені____12.05.2014р.__;

коли розміщені __ 05.06.2014р.__

9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються чи плануються до використання (інформація подається в додатку до паспорту за формою):

Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттях


Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку2Лекція вступнаЛекція настановна

2. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства2Інтерактивний діалогЕвристична бесіда


3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю2Лекція інформаційна
Лекція-візуалізація

4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності


4


Інтерактивний діалог

Лекція-конференція


Лекція із заздалегідь запланованими помилками


5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності2Інтерактивний діалогЛекція бінарна

6. Екологічна компонента соціальної відповідальності


2


Лекція настановна


Лекція проблемна

7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності

4

Лекція оглядова

Інтерактивний діалог

8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності


1


Лекція-консультація


Лекція-конференція

9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
1Лекція-консультаціяЛекція-конференція

10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні

2

Лекція настановна

Лекція підсумковаІнноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях


Порядковий номер і назва заняття

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1. (Тема 1)

2

Семінар-конференція

Розгорнута бесіда

2. (Тема 3)

2

Ділова гра

Диспут

3. (Тема 4)

2

Робота в малих творчих групах

«Мозковий штурм»

4. (Тема 5)

2

Інтерактивна дискусія

Ділові ігри

5. (Тема 7)

2

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Навчальна конференція

6. (Тема 8)

2

Ділова гра

Інтерактивна дискусія

7. (Тема 9)

2

Робота в малих творчих групах

Ділові ігри імітаційні

8. (Тема 10)

2

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Інтерактивна дискусія

ДОВІДКОВО :1.Нові підручники (навчальні посібники) з даної навчальної дисципліни, які кафедра планує завершити в поточному році - підручник: «Соціальна відповідальність»

(робоча назва ,термін подачі)

2. Навчально-методичні розробки з дисципліни, над якими планується робота в поточному році ____________________________________________

(робоча назва)

____________________________________________________________________________________

Завідувач кафедри_________________________А.М.Колот__________


(підпис) (П.І.П.)1 Дані паспорту оновлюються кожного року станом на 1 травня в плані підготовки документації кафедри до нового навчального року

2 За даними навчального центру

3 За даними бібліотеки
Схожі:

Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
...
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Про зміну назви кафедри управління персоналом»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри управління персоналом А. М. Колота,...
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconПрограма вступного випробування за напрямом підготовки 030505 Управління персоналом І економіка праці на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Розглянуто на засіданні кафедри «Управління персоналом І економіки праці»
Мета вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіки праці : визначення рівня підготовленості...
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconФакультет економіки І управління
Управління персоналом І економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем І здійснюється з 1993 року на денній та заочній...
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconПрограма фахового вступного випробування «Управління персоналом та економіка праці»
«Управління персоналом та економіка праці» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці
Розділ І. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconУдк: 331. 101 Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз київський національний
Факультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці iconУдк: 331. 101 Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Турчина В. М., асистент кафедри економіки праці та управління персоналом, двнз київський національний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи