Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання icon

Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання
Скачати 39.87 Kb.
НазваПроблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання
Дата05.10.2014
Розмір39.87 Kb.
ТипДокументи

Макаренко Вікторія

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання

Для сучасного підприємства управління інноваційною діяльністю є невід’ємною частиною його розвитку та однією з головних складових зміцнення його ринкових позицій, як на вітчизняному так і на світовому ринку.

Тоді як у розвинутих країнах (наприклад, Німеччина) показник питомої ваги промислових підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, ще у 1999 р. досяг 70% і спостерігається тенденція до зростання, в нашій країні він, наприклад, у 2013 р. перебував на рівні 16%. Однією з причин такої низької інноваційної активності в Україні разом із браком різного роду ресурсів є відсутність належного досвіду управління нововведеннями в ринкових умовах і відповідної теоретичної бази.

Здатність підприємства ефективно управляти інноваційною діяльністю підвищує його шанси у конкурентній боротьбі та надає переваги на сегменті ринку, де працює фірма, лише у тому випадку якщо підприємство у змозі виконувати безліч різнопланових завдань. Важливим при проведенні інноваційної діяльності на підприємстві є вибір її напрямку, тобто чи інновація буде продуктовою чи технологічною.

В Україні інноваційна діяльність застосовується в таких галузях: медична галузь, машинобудівна, авіабудівна, суднобудівна, нафтова, сільськогосподарська, хімічна, скляна, електротехнічна та металургійна. У 2013 р. було проведено обстеження промислових підприємств. У результаті цих досліджень було виявлено, що 16,2% українських підприємств займаються інноваційною діяльністю. Якщо порівнювати цей показник із 2010р., то він зріс на 2,4 п.п. Як свідчить статистика, багато підприємств не використовує інноваційні розробки через низку факторів, які стримують інноваційну діяльність, особливо під час фінансової кризи. Країни з розвиненою ринковою економікою знайшли вихід з кризового стану. Вони впровадили зміни у законодавстві, організаційній та фінансовій сфері підприємств, що стимулюють активізацію інноваційної діяльності. Аналіз такого зарубіжного досвіду та його подальше врахування українськими підприємствами дасть змогу реалізовувати конкурентоспроможну продукцію на світовому ринку.

На сьогодні в Україні рівень інноваційної активності, впровадження інновацій та відтворення ринкового сегменту виробництва інноваційної продукції залишається недостатнім для забезпечення інноваційного прориву національної економіки. Державі необхідно спрямувати свою діяльність на створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності всіх учасників інноваційного процесу "ідея – дослідження – виробництво – реалізація"; стимулювання інтеграції вітчизняних підприємств до реалізації міжнародних проектів високотехнологічного виробництва. Щоб в Україні все ж таки розвивалась інноваційна діяльність, необхідно здійснити комплекс організаційно-економічних заходів, що охоплюватимуть: проведення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи темпи і пропорції розвитку науки, технологій і виробництва; вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту інновацій; забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких виробництв повного циклу завдяки використанню різних форм державної підтримки; розвиток інноваційної інфраструктури через покращення системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, сертифікації та впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; забезпечення комерціалізації наукових результатів завдяки формуванню основ для ефективного партнерства державного та підприємницького секторів в інноваційній сфері; розширення міждержавного співробітництва у галузі наукових розробок та інноваційної діяльності, координації зусиль у питаннях розвитку пріоритетних для кількох держав напрямів.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вівчар О.Й. Інноваційна діяльність в Україні та напрямки її розвитку / О.Й. Вівчар, Н.М. Паранька // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 183-187.

  2. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т.О. Скрипко. – К. : Вид-во "Знання", 2011. – 423 с.

  3. Чернобай Л., Стоцько С. Інноваційна діяльність підприємств: сутнісна характеристика та проблеми її активізування // Науковий вісник. – 2012. – Випуск 10 «демократичне врядування»

Заявка для участі у конференції

Прізвище

Макаренко

Ім’я

Вікторія

По батькові

Вячеславівна

Установа (назва ВНЗ, адреса, телефон)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

тел.: +38 044 371 61 80

Факультет, спеціальність, курс

Фінансово-економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит», 3 курс

Вчений ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника

Данилюк В.О., асистент

Тема доповіді

«Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання»

Назва секції

Секція 1.Управління інноваційною діяльністю організацій

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail

М.Київ, вул. Желябова,8, кім. 517,
0968661824
vikysik_17@ukr.net


Схожі:

Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПроблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України
Саме тому вагомим фактором успішної підприємницької ініціативи та отримання конкурентних переваг над іншими суб’єктами підприємницької...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПредик а. А., Зеленюк н.І. Причини неуспішності учнів у навчанні та шляхи їх подолання
Враховуючи те, що саме в початкових класах закладаються основи для подальшого навчання і розвитку учня, вчитель повинен прикласти...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconУдк 340. 1: 347. 965. 41 Букалов Сергій Науковий керівник доц. Єщук О. М. Херсонський державний університет Проблемні питання діяльності юридичних клінік в Україні
Анотація: у статті розглядаються проблеми діяльності юридичних клінік в Україні та пропонуються шляхи їх подолання. Також аналізується...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconАктуальні проблеми рентабельності діяльності машинобудівних підприємств україни
Це впливає на ефективність діяльності підприємств, яка відображається відносною дохідністю чи прибутковістю та обумовлює потребу...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПроблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПроблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в україні та шляхи їх вирішення дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconШляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств студенти Бондарчук Наталія Сергіївна
Шляхи вдосконаленя обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України та шляхи їх подолання iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи