Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу icon

Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу
Скачати 44.18 Kb.
НазваОптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу
Дата06.10.2014
Розмір44.18 Kb.
ТипДокументи

Перевозчикова Ю.О.,

(ф-т економіки та управління, магістрант)

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ

Актуальність. Для забезпечення конкурентних переваг на ринках товарів та послуг у XXI ст. підприємствам України важливо перейти на інноваційну модель розвитку з використанням новітніх технологій для реалізації потенціалу та ефективного його управління. Ринкові перетворення, що відбулись у суспільно-економічній системі за останні роки, спричинили істотні зміни у визначенні пріоритетів розвитку вітчизняних підприємств, особливо з урахуванням упровадження нової техніки, нових інформаційних технологій, ресурсних можливостей, що відкриваються перед бізнесом у зв’язку з курсом нашої держави на вступ до ЄС та світовою глобалізацією. В умовах сучасного висококонкурентного ринку стратегія інноваційно-технологічного розвитку стає рішучим фактором успіху, який дозволяє забезпечити високі фінансові показники. Більшість компаній розуміють необхідність інноваційної стратегії, однак лише одиницям вдається впроваджувати її системно та послідовно, звертаючи високу увагу на внутрішні бізнес-процеси підприємства та їх оптимізацію. Однак усвідомлення необхідності переорієнтації на інноваційну модель розвитку та вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві не забезпечило появу цілеспрямованого руху до реалізації нових напрямів, що й зумовило актуальність даної статті.

^ Постановка проблеми. Сьогодні в ринковій економіці рішучим фактором виступає наявність і оцінка не тільки підприємства, а саме оцінка відповідних бізнес-процесів як фактору реалізації потенціалу.

^ Мета статті полягає в тому, щоб визначити нові тенденції, охарактеризувати основні напрями, узагальнити базові принципи реалізації потенціалу підприємства та його управління на підставі бізнес-процесів з урахуванням потреби у прогресивних змінах для того, щоб сприяти розвитку вітчизняних підприємств.

^ Результати дослідження. Згідно з процесним підходом вся робота підприємства повинна бути організована на основі взаємодіючих бізнес-процесів. Організація вважається сильною, функціонально стабільною, коли вона має добре опрацьовану та апробовану систему бізнес-процесів, що забезпечує виробництво, якість, конкурентоспроможність, а також реалізує потенціал підприємства.

Бізнес-процес складається з набору операцій, порядок виконання яких в рамках бізнес-процесу чітко визначен технологією чи інструкціями, тому такі поняття як маршрути та правила, визначають бізнес-логіку процесу, являються необхідними його характеристиками.

Оптимізація бізнес-процесів є одним з аспектів організаційного розвитку, за якого ряд дій приймається власником процесу для виявлення, аналізу та покращення існуючих бізнес-процесів на підприємстві у відповідності з поставленими цілями і завданнями, таких як збільшення потенціалу підприємства, а разом с тим і збільшення прибутку та зниження витрат.

Серед основних принципів оптимізації бізнес-процесів слід виділити такі: 1) відповідність поліпшення бізнес-процесів стратегічним цілям підприємства; 2) орієнтація на внутрішніх та зовнішніх споживачів; 3) наявність критеріїв оптимізації бізнес-процесів; 4) наявність власників бізнес-процесів, які відповідальні за їх оптимізацію.

Виділяють наступні методи аналізу та оптимізації бізнес-процесів: Аналітичні методи; Формально-універсальні методи; Комплексні методи постійного удосконалення; Бенчмаркінг; Аутсорсинг; Інструментальні методи.

Використання цих методів на підприємствах залежить від певних факторів, таких як рівень та частота змін, характер організації, специфіка діяльності.

Можна виділити такі переваги оптимізації бізнес-процесів підприємств:

1) скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з проаналізованих процесів; 2) формування у працівників підприємства та керівників чіткого розуміння того як, коли, хто та що необхідно зробити для досягнення поставлених цілей; 3) інтегрування зі стратегією компанії та ключовими показниками її ефективності; 4) можливість підготовки до успішного, продуманого та ефективного впровадження інформаційних технологій; 5) можливість підготовки до ефективного та обґрунтованого організаційного редизайну; 6) зростання керованості підприємства; 7) поліпшення взаємодії між працівниками та підрозділами підприємства; 8) наближення до сертифікації за стандартами ISO: 9000; 9) зростання інвестиційної привабливості підприємства.

Оптимізація бізнес-процесів спрямована на підвищення ефективності управління бізнес процесами і формування стандарту діяльності компанії «як має бути». У свою чергу, стандарт роботи компанії є основою для створення внутрішніх регламентів та посадових інструкцій співробітників, організації підготовки персоналу, а також вирішення завдань з автоматизації бізнес-процесів.

Висновки. Оптимізація бізнес-процесів підприємств є дієвим інструментом забезпечення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах та реалізації його потенціалу, сприяє збільшенню прибутку і зростанню продуктивності, зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів або послуги, з метою їх відповідності потребам клієнтів і споживачів. В результаті проведеного дослідження були виявлені основні принципи та критерії оптимізації. Для максимізації якості бізнес-процесів на підприємствах України необхідно використовувати такі

методи оптимізації, які дозволять встановити баланс між задоволенням споживачів і конкуруючими силами ринку з одного боку та показниками ефективності бізнес-процесів з іншого. Проведений аналіз та групування основних методів вдосконалення полегшить їх вибір для практичного застосування на підприємствах та призведе до успішності проекту.

Література

  1.  Ареф’єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність: [монографія] / О.В. Ареф’єва, Т.В. Луцька; Європейський ун-т. – К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. – 96с.

  2. Ковалев С. М. оптимизация бизнес-процессов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=55.

  3. Кучкаров З. Как оптимизировать бизнес-процессы // Генеральный Директор. Персональный журнал руководителя. – 2006. – № 10. – С. 1-11.

  4. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у схемах і табл. / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80с

  5. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген; [пер. с англ.]. – СПб.: Азбука; СПб.: БМикро, 2009. – XXIV, 328с

  6.  Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: [монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 240с.

Схожі:

Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconІнформаційний лист
Формування адекватної самооцінки як фактор реалізації професійного потенціалу особистості”
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconМетодичні вказівки до практичних робіт з курсу „Математичне моделювання бізнес-процесів для студентів економічних та математичних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Математичне моделювання бізнес-процесів”. Частина І. Побудова та комп’ю-терна реалізація...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconМетодичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація бізнес–процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconАутсорсинг бізнес – процесів та оцінювання доцільності їх реалізації
Б. А. Анікін, А. Ю. Бархаєва,А. Гуральчик, Л. А. Захарченко, О. В. Дідух, С. О. Календжян, О. Л. Логіненко, Т. Н. Рибіна, А. В. Софріков,...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconПерспективи та загроз и реінжинірингу бізнес-процесів
Проте для українських підприємств такий метод розвитку є новим та не досконало дослідженим. Тому актуальним стає дослідження перспектив,...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconНазва модуля: Автоматизація неперервних технологічних процесів Код модуля
Ток; способи реалізації оптимальних технологічних процесів; методи вибору засобів для реалізації систем автоматизації
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconПідвищення ефективності бізнес-процесів підприємства для забезпечення конкурентоспроможності
Динамізм змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, та вимоги сучасних засад управління підприємством вимагають від підприємств...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconЦентр бізнес-освіти онеу
Центру бізнес-освіти Одеського національного економічного університету спільно з управлінням економіки, промисловості та інвестицій...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconЦентр бізнес-освіти онеу
Центру бізнес-освіти Одеського національного економічного університету спільно з управлінням економіки, промисловості та інвестицій...
Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу iconДо виконання практичних занять з дисципліни «аналіз І вдосконалення бізнес-процесів»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз І вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи